IT.NORCOM [FORUM] Strona Główna IT.NORCOM [FORUM]
Wszystko o ... Badaniach Technicznych i Rejestracji Pojazdów

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
 Ogłoszenie 

CEPiK 2.0 i system STACJA.SQL/NORCOM - czyli najważniejsze pytania i odpowiedzi ... [LINK]

NORCOM - procedury przyłączenia SKP do CEPiK-u 2.0 - czyli kilka ważnych informacji na ten temat ... [LINK]


Poprzedni temat «» Następny temat
Przesunięty przez: Psuj
24-05-2006, 19:10
Badanie pojzadów MON na 'cywilnych' SKP
Autor Wiadomość
Sebastian ZG Pomógł: 19 razy
Dołączył: 13 Cze 2005
Posty: 1018
Piwa: 5/7
Skąd: Zielona Góra
  Wysłany: 12-12-2005, 09:37   Badanie pojzadów MON na 'cywilnych' SKP

Czy skp może wykonać badanie pojazdów wojskowych - szara książeczka jako DR ?
Wałkowałem ten temat i 'coś tam' wiem, ale pewnie nie wszystko.... a jakie wasze zdanie??
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
     
andy68 Pomógł: 3 razy
Dołączył: 28 Wrz 2005
Posty: 228
Skąd: NEWCASTLE UPON TYNE
Wysłany: 12-12-2005, 09:57   

z tego co usłyszałem na ostatnim szkoleniu stacje cywilne mogą ,kwestia jest w dodatkowym oprogramowaniu, chodzi o ewidencję.
ale więcej bedzie mógł powiedzieć fiedorowicz on pracuje na takiej stacji :?:
_________________
takie tam fotki
http://picasaweb.google.pl/andrzejczas/
https://www.facebook.com/andrzejczas?ref=hl
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
     
Darek :-) 
Darek :-)Pomógł: 9 razy
Dołączył: 09 Lis 2005
Posty: 911
Piwa: 25/8
Skąd: GDYNIA
Wysłany: 12-12-2005, 10:40   

Każda stacja może wykonywać badania techniczne pojazdów wojskowych, tak było w latach 1995-1996 kiedy to nastąpila zmiana przepisów i pojazdy wojskowe były zmuszone do wykonywania baań w cywilnych SKP. Co do DR są dwa stary i nowy. Stary nie posiada nr i wystarczy wpisać MON oraz wkładkę do dokonywania wpisów o BT,, natomiast nowy posiada swój nr i na dobrą sprawę wszystko jak w cywilnych DR.


:D Darek
_________________
Darek

Mocą prawa można zmienić dużo, więcej jednak mocą rozumu.
Stefan Pacek
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
     
Sebastian ZG Pomógł: 19 razy
Dołączył: 13 Cze 2005
Posty: 1018
Piwa: 5/7
Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 12-12-2005, 11:17   

Więc zmylił mnie zapis w Prawo o Ruchu Drogowym art 86 "....Minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz Minister Obrony Narodowej.....określą w drodze rozporządzenia: 1.....jednostki organizacyjne sprawujące nadzór nad stacjami oraz WYDAJĄCE UPOWAŻNIENIA do przeprowadzania badań technicznych....."
_________________
Przepięknie jest
i tylko tlenu brak...
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
     
abc Pomógł: 28 razy
Dołączył: 08 Cze 2005
Posty: 370
Otrzymał 14 piw(a)
Skąd: Polska
Wysłany: 12-12-2005, 11:35   

Sebastian ZG napisał/a:
Więc zmylił mnie zapis w Prawo o Ruchu Drogowym art 86 "....


nie nie zmylił Cie ten zapis, poprostu trzeba zagladnąć co w nim jest napisane:

Prawo o ruchu drogowym

Art. 86. 1. Do pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Straży Granicznej, których dotyczą warunki i tryb rejestracji określone w art. 73 ust. 3, a także do pojazdów Państwowej Straży Pożarnej, mają zastosowanie przepisy art. 83 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefa Agencji Wywiadu, uwzględniając specyfikę wynikającą z przeznaczenia pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny, określą, w drodze rozporządzenia:
1) jednostki organizacyjne sprawujące nadzór nad stacjami kontroli pojazdów oraz wydające upoważnienia do przeprowadzania badań technicznych, wzory dokumentów związanych z uzyskaniem upoważnień do wykonywania badań oraz wzór upoważnienia do ich przeprowadzania;
2) wymagania w stosunku do stacji kontroli pojazdów upoważnionych do przeprowadzania badań technicznych pojazdów;
3) wzory dokumentów stosowanych przy badaniach technicznych pojazdów;
4) warunki i terminy przeprowadzania badań technicznych pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny;
5) warunki przeprowadzania badań technicznych niektórych pojazdów w stacjach kontroli pojazdów;
6) jednostki organizacyjne prowadzące szkolenie diagnostów;
7) warunki współdziałania jednostek organizacyjnych sprawujących nadzór nad stacjami kontroli pojazdów ze starostami.Dz.U.05.25.211
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny (Dz. U. z dnia 11 lutego 2005 r.)

Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, zwanych dalej "pojazdami".
2. Rozporządzenie określa:
1) jednostki organizacyjne sprawujące nadzór nad stacjami kontroli pojazdów oraz wydające upoważnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów;
2) wzory dokumentów związanych z uzyskaniem upoważnień do wykonywania badań oraz wzór upoważnienia do ich przeprowadzania;
3) wymagania w stosunku do stacji kontroli pojazdów upoważnionych do przeprowadzania badań technicznych pojazdów;
4) wzory dokumentów stosowanych przy badaniach technicznych pojazdów;
5) warunki i terminy przeprowadzania badań technicznych pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny;
6) warunki przeprowadzania badań technicznych niektórych pojazdów w stacjach kontroli pojazdów;
7) jednostki organizacyjne prowadzące szkolenie diagnostów;
8 ) warunki współdziałania jednostek organizacyjnych sprawujących nadzór nad stacjami kontroli pojazdów ze starostami.
3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
§ 2. Badania techniczne pojazdów przeprowadza się w obiektach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, zwanych dalej "stacjami kontroli pojazdów", na wydzielonych stanowiskach kontrolnych, z zastrzeżeniem § 8.
§ 3. Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów sprawują:
1) Szefostwo Służb Technicznych Dowództwa Wojsk Lądowych - w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
2) Biuro Logistyki Policji Komendy Głównej Policji - w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów Policji,
3) jednostka organizacyjna Agencji Wywiadu właściwa w sprawach logistyki - w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów Agencji Wywiadu,
4) Biuro Administracyjno-Gospodarcze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
5) Biuro Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej - w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów Straży Granicznej,
6) Biuro Kwatermistrzowskie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej - w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów Państwowej Straży Pożarnej
- zwane dalej "jednostkami nadzorującymi".
§ 4. 1. Na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, której stacja kontroli pojazdów podlega, kierownicy jednostek nadzorujących, o których mowa w § 3, wydają upoważnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów, jeżeli stacja ta:
1) spełnia wymagania techniczno-organizacyjne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) zatrudnia co najmniej dwóch uprawnionych diagnostów.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3. Wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 5. Szkolenie diagnostów przeprowadza się na zasadach określonych w odrębnych przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw transportu dotyczących szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów.
§ 6. 1. Stacja kontroli pojazdów prowadzi następującą dokumentację:
1) rejestr badań technicznych pojazdów, w którym zamieszcza się dane i informacje o wykonanych badaniach technicznych;
2) rejestr umieszczonych w pojazdach cech identyfikacyjnych oraz wykonanych i umieszczonych w pojazdach tabliczek znamionowych zastępczych, jeżeli stacja kontroli pojazdów została upoważniona do ich wykonywania i umieszczania;
3) karty okresowej kontroli eksploatacyjnej urządzeń lub przyrządów kontrolno-pomiarowych stanowiących wyposażenie stanowisk kontrolnych.
2. Wzór rejestru badań technicznych pojazdów i innych czynności określa załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. Nr 227, poz. 2250 oraz z 2004 r. Nr 249, poz. 2499).
3. Wzór rejestru umieszczonych w pojazdach cech identyfikacyjnych oraz wykonanych i umieszczonych w pojazdach tabliczek znamionowych zastępczych określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
4. Wzór karty okresowej kontroli eksploatacyjnej urządzenia lub przyrządu kontrolno-pomiarowego stanowiącego wyposażenie stanowiska kontrolnego określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
5. Stacja kontroli pojazdów wydaje zaświadczenie o:
1) przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu;
2) przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego pojazdu przeznaczonego do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, jeżeli stacja kontroli pojazdów została upoważniona do badania takiego pojazdu;
3) umieszczeniu w pojeździe cech identyfikacyjnych lub o wykonaniu i umieszczeniu w pojeździe tabliczki znamionowej zastępczej.
6. Wzór zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu określa załącznik nr 8 do rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2. Przepisy § 13 ust. 2 i 3 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio.
7. Wzór oraz sposób wypełnienia zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu przeznaczonego do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych określa załącznik nr 12 do rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2.
8. Wzór zaświadczenia o umieszczeniu w pojeździe cech identyfikacyjnych lub o wykonaniu i umieszczeniu w pojeździe tabliczki znamionowej zastępczej określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
9. Organ właściwy do rejestracji pojazdu, nadając cechę identyfikacyjną, stosuje odpowiednio wzory cech identyfikacyjnych określone w załączniku nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123 i Nr 167, poz. 1379, z 2003 r. Nr 161, poz. 1564 oraz z 2004 r. Nr 110, poz. 1169).
§ 7. 1. Badania techniczne pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i Policji przeprowadza się corocznie. Przepis art. 81 ust. 2 ustawy stosuje się odpowiednio.
2. Badania techniczne pojazdów użytkowanych w sposób szczególny przeprowadza się w terminach określonych w art. 81 ust. 2-8 ustawy.
3. Badanie techniczne pojazdów, o których mowa w ust. 1 i 2, wyłączonych z użytkowania na okres nie krótszy niż 1 rok i poddanych zabiegom konserwacyjnym przeprowadza się bezpośrednio przed ponownym odnowieniem cyklu przechowywania.
4. Pojazdy specjalne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i inne pojazdy użytkowane w sposób szczególny, na podwoziu gąsienicowym, nie podlegają badaniom technicznym.
5. Badania techniczne pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny przeprowadza się na warunkach określonych w art. 81 ust. 9-9a ustawy.
§ 8. 1. Badania techniczne pojazdów przeprowadza się w stacjach kontroli pojazdów, o których mowa w art. 83 ust. 1 ustawy, jeżeli:
1) jednostka organizacyjna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej lub Państwowej Straży Pożarnej nie posiada stacji kontroli pojazdów upoważnionej do wykonywania badań technicznych pojazdów albo
2) wykonanie badania jest uzasadnione względami służbowymi, organizacyjnymi lub ekonomicznymi.
2. Pojazdy poddaje się badaniom technicznym w stacjach kontroli pojazdów, o których mowa w art. 83 ust. 1 ustawy, po uprzednim zdemontowaniu wyposażenia specjalnego.

§ 9. 1. Współdziałanie kierownika jednostki nadzorującej i starosty dotyczy przeprowadzania badań technicznych pojazdów w stacjach kontroli pojazdów, o których mowa w § 2, posiadających zezwolenie starosty wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808).
2. W razie stwierdzenia, że stacja kontroli pojazdów, o której mowa w ust. 1, przestała spełniać wymagane warunki lub badania techniczne są przeprowadzane niezgodnie z przepisami, starosta może powiadomić kierownika jednostki nadzorującej o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz wydanych decyzjach w tym zakresie.
3. Na wniosek starosty kierownik jednostki nadzorującej może wyznaczyć przedstawiciela tej jednostki do przeprowadzenia wspólnie ze starostą kontroli stacji kontroli pojazdów.
§ 10. Wymóg certyfikacji zgodności urządzeń i przyrządów kontrolno-pomiarowych stanowiących wyposażenie stanowiska kontrolnego, dopuszczonych do użytkowania w stacjach kontroli pojazdów, nie dotyczy objętych tym obowiązkiem urządzeń i przyrządów kontrolno-pomiarowych, które zakupione zostały przed dniem 18 października 2000 r.
§ 11. Wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia upoważnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
_________________
"Błąd jest przywilejem filozofów, tylko głupcy nie mylą się nigdy." ~~ Sokrates ~~
Postaw piwo autorowi tego posta
 
     
Darek :-) 
Darek :-)Pomógł: 9 razy
Dołączył: 09 Lis 2005
Posty: 911
Piwa: 25/8
Skąd: GDYNIA
Wysłany: 12-12-2005, 12:55   

Przepisy przepisami, a życie jest życiem. Jeżeli JW stacjonuje w Lęborku to najbliższa SKP jest w Gdyni. Jest to ekonomicznie uzasadnione aby pojazdy z JW jeździły na cywilną SKP. Ale do tego są potrzebne jeszcze pieniądze. Jeżeli JW posiada takowe, a limit paliwa jest mały to na pewno skorzysta z usług cywilnej SKP.
Pozatym stacji wojskowych jest na tyle, że są w stanie obsłużyć pojazdy z WP.

:D Darek
_________________
Darek

Mocą prawa można zmienić dużo, więcej jednak mocą rozumu.
Stefan Pacek
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
     
Sebastian ZG Pomógł: 19 razy
Dołączył: 13 Cze 2005
Posty: 1018
Piwa: 5/7
Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 12-12-2005, 13:39   

Pytanko do Darak jak dobrze pamiętam pracujesz na stacji mon-u czy robicie badania pojazdów cywilnych??
_________________
Przepięknie jest
i tylko tlenu brak...
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
     
Darek :-) 
Darek :-)Pomógł: 9 razy
Dołączył: 09 Lis 2005
Posty: 911
Piwa: 25/8
Skąd: GDYNIA
Wysłany: 12-12-2005, 14:08   

Nie robimy obecnie badań pojazdów cywilnych ale parę lat temu stacja posiadała uprawnienia cywilne GA 09. Z tego co wiem mają wejść znowu przepisy przywracające możliwość badania pojazdów cywilnych przez wojskowe SKP po uprzediej weryfikacji stacji i zdobyciu uprawnień. Stacje wojskowe niczym nie odbiegają od cywilnych SKP, działamy na identycznych przepisach jak cywilne SKP powiększone o rożporządzenia MON i inne instrukcje wynikające z uwarunkowań pojazdów wojskowych. Możliwość wykonywania przeglądów innych pojazdów aniżeli pojazdów wojskowych umożliwia nam wojskowym diagnostą na poznawanie nowych rozwiązań technicznych obcowanie z nimi co pozwala na szukaniu i rozwiązywaniu wielu problemów z którymi cywilni diagności spotykają się na codzień. W czasie kiedy posiadaliśmy cywilne uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów nie byliśmy żadnym zagrożeniem dla SKP znajdujących się nieopodal JW. Wykonywaliśmy przeważnie badania dla kadry i pracowników wojska. Badania były mniej stresujące jak na cywilnych SKP i trwaly o wiele dłużej. Było na to wiele czasu.

:D Darek
_________________
Darek

Mocą prawa można zmienić dużo, więcej jednak mocą rozumu.
Stefan Pacek
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
     
kowal 


Pomógł: 27 razy
Dołączył: 24 Cze 2005
Posty: 3461
Piwa: 95/42
Skąd: polska
Wysłany: 12-12-2005, 17:42   

2. Pojazdy poddaje się badaniom technicznym w stacjach kontroli pojazdów, o których mowa w art. 83 ust. 1 ustawy, po uprzednim zdemontowaniu wyposażenia specjalnego.

I to jest problem bo wiele pojazdów jest takich na których tego nie można zrobić , ale wiele
jest których wyposażenie objęte jest jakąś procedurą tajności - są jeszcze takie :shock:

Problemem jest również to ,że wiekszość pojazdów ma trzy osie - ale któs zaraz powie że
można sprawdzać innym sposobem - zgadzam się z tym . Ale znając życie jedna z tylnych
osi nie hamuję a mieści się w normie opóżnieniomierza pojazd - i tak można jeżdzić długo nieświadomie - a na rolkach widze to dokładnie i najcześciej wina leży po stronie uszczelniczy.
A nie widziałem stacji cywilnej która ma wolne rolki - a ściąganie wałów za każdym razem - wiem czym się to często kończy.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
     
Darek :-) 
Darek :-)Pomógł: 9 razy
Dołączył: 09 Lis 2005
Posty: 911
Piwa: 25/8
Skąd: GDYNIA
Wysłany: 12-12-2005, 21:28   

No cóż znam stacje cywilne które kolumne pojadów wojskowych przepuszczały przez stanowisko kontrolne i wszystko było pozytywne, innym razem wystarczyły tylko same dowody rejestracyjne. Takie jest życie, pieniądz jest tu najważniejszy.

:D Darek
_________________
Darek

Mocą prawa można zmienić dużo, więcej jednak mocą rozumu.
Stefan Pacek
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
     
Sebastian ZG Pomógł: 19 razy
Dołączył: 13 Cze 2005
Posty: 1018
Piwa: 5/7
Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 14-12-2005, 12:18   

To w sumie uczciwe zeby stacje monu robiły również cywilów bo jeśli cywil może zbadać pojzad wojskowy to czemy stacja wojskowa nie może zbadać cywilnych. A tak już całkiem na marginesie jeśli to nie jest wścibskie pytanie to darek i fedorowicz jesteście pracownikami cywilnymi czy jesteście wojaki? bo jakby co to na forum bedziemy do was pisać "takjest" :wink:
_________________
Przepięknie jest
i tylko tlenu brak...
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
     
Darek :-) 
Darek :-)Pomógł: 9 razy
Dołączył: 09 Lis 2005
Posty: 911
Piwa: 25/8
Skąd: GDYNIA
Wysłany: 14-12-2005, 13:22   

Sebastian ja jestem ŻZ, a co do kolegi Fiedorowicza to sam zapytaj . Nie jestem upoważniony aby za niego odpowiiadać. Nie musisz odpowiadać tak jest ponieważ jest to w tej chwili raczej archaik w wojsku, aczkolwiek regulaminowo jest to poprawna forma. Traktuj nas diagnostów wojskowych jako normalnych ludzi, bo w sumie niczym się nie różnimy, taką samą pracę mamy jak cywilni diagności, a zapewniam Cię że obowiązków mamy znacznie więcej. Zawsze uważam, że nasza praca diagnostów była, jest i będzie niedoceniana ponieważ jesteśmy organem kontrolnym i samo przez się nie jesteśmy lubiani przez kierowców. Myślę, że z biegiem czasu się to zmieni.

Odmeldowuję się!

:D Darek
_________________
Darek

Mocą prawa można zmienić dużo, więcej jednak mocą rozumu.
Stefan Pacek
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
     
Norbert Jezierski 
Site AdminPomógł: 23 razy
Dołączył: 27 Maj 2005
Posty: 4445
Piwa: 74/103
Skąd: IT.NORCOM Poznań
Wysłany: 14-12-2005, 13:33   

Darek :-) napisał/a:
jesteśmy organem kontrolnym i samo przez się nie jesteśmy lubiani przez kierowców. Myślę, że z biegiem czasu się to zmieni.

Myślę, że nie ... :mrgreen:
_________________
Świat łamie każdego i potem niektórzy są jeszcze mocniejsi w miejscach złamania. Ale takich, co nie chcą się złamać, świat zabija. Zabija w równej mierze najlepszych, najdelikatniejszych i najdzielniejszych. Jeżeli nie jesteś żadnym z nich, możesz być pewien, że zabije cię także, ale bez szczególnego pośpiechu. [Ernest Hemingway, Pożegnanie z bronią (1928)]

Nie pytaj się ludzi co można, a co nie, ale zadaj sobie pytanie czy warto.
Bowiem - można wszystko, ale nie wszystko warto... [NN]
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
     
Darek :-) 
Darek :-)Pomógł: 9 razy
Dołączył: 09 Lis 2005
Posty: 911
Piwa: 25/8
Skąd: GDYNIA
Wysłany: 14-12-2005, 13:53   

No nie bądzmy tak pesymistycznie nastawieni do życia panie Norbercie. Ja myślę że z biegiem czasu społeczeństwo, a zwłaszcza kierowcy docenią naszą pracę. Może nie teraz, ale kiedyś kiedy społeczeństwo będzie bogatsze to i inaczej będą patrzeć na niektóre sprawym związane z bezpieczeństwem swoim, swoich bliskich i innych ludzi. W obecnym czesie jest tak jak jest, ale życie idzie do przodu, zobaczymy jak nasze dzieci podeją do sprawy.

:D darek
_________________
Darek

Mocą prawa można zmienić dużo, więcej jednak mocą rozumu.
Stefan Pacek
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
     
Norbert Jezierski 
Site AdminPomógł: 23 razy
Dołączył: 27 Maj 2005
Posty: 4445
Piwa: 74/103
Skąd: IT.NORCOM Poznań
Wysłany: 14-12-2005, 14:06   

Darek :-) napisał/a:
No nie bądzmy tak pesymistycznie nastawieni do życia panie Norbercie.

Tyle razy prosiłem - bez tego Panowania :mrgreen:

Darek :-) napisał/a:
Ja myślę że z biegiem czasu społeczeństwo, a zwłaszcza kierowcy docenią naszą pracę.

Na pewno masz rację. Ale - żeby zmienić mentalność ludzi - potrzeba będzie wiele, wiele czasu i cierpliwości ...
_________________
Świat łamie każdego i potem niektórzy są jeszcze mocniejsi w miejscach złamania. Ale takich, co nie chcą się złamać, świat zabija. Zabija w równej mierze najlepszych, najdelikatniejszych i najdzielniejszych. Jeżeli nie jesteś żadnym z nich, możesz być pewien, że zabije cię także, ale bez szczególnego pośpiechu. [Ernest Hemingway, Pożegnanie z bronią (1928)]

Nie pytaj się ludzi co można, a co nie, ale zadaj sobie pytanie czy warto.
Bowiem - można wszystko, ale nie wszystko warto... [NN]
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group