IT.NORCOM [FORUM] Strona Główna IT.NORCOM [FORUM]
Wszystko o ... Badaniach Technicznych i Rejestracji Pojazdów

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj
 Ogłoszenie 

Poznań, 7/04/2018 - Konferencja podczas Targów Techniki Motoryzacyjnej - czyli zmiany w warunkach technicznych, CEPiK 2.0, ADR 2017-2019 ... [LINK]


Poprzedni temat «» Następny temat
Interpelacja Poselska Piotr Król ws badań Hak i VIN CEPIK2.0
Autor Wiadomość
Bogusław Maćkowski Pomógł: 38 razy
Dołączył: 24 Maj 2005
Posty: 1221
Piwa: 273/97
Skąd: BYDGOSZCZ
  Wysłany: 14-12-2017, 21:37   Interpelacja Poselska Piotr Król ws badań Hak i VIN CEPIK2.0

Od dnia 13.11.2017r. po wejściu w życie CEPIK 2.0 nie są przesyłane przez SKP i odbierane przez Wydziały Komunikacji badania:
- pojazdu przystosowanego do ciągnięcia przyczepy HAK,
- zamontowania tabliczki znamionowej zastępczej na podstawie decyzji Starosty,
- wykonania nowej cechy identyfikacyjnej i tabliczki znamionowej zastępczej na podstawie decyzji Starosty.

W dniu wczorajszym okazało się, że mimo, iż
1. Prezydent Miasta wydał decyzję zezwalającą na nadanie nowej cechy identyfikacyjnej
2. SKP zrealizowała decyzję i wydała zaświadczenie z BTP o nadaniu nowej cechy identyfikacyjnej,z CEPIK 2.0

Poznaliśmy także skutek braku eksportu tych badań.
Wydział Komunikacji nie wydał pozwolenia czasowego, gdyż system POJAZD CEPIK 2.0 nie posiadał wyeksportowanej informacji z SKP do CEPIK 2.0 o nadaniu nowej cechy identyfikacyjnej. Stacja nie wysłała tej informacji, gdyż system CEPIK 2.0 nie przyjmuje informacji o innej czynności. Nie przyjmuje bo nie ma tego w definicji badań Ministerstwa Cyfryzacji. Nie ma tego w słowniku bo Minister Infrastruktury nie określił takich badań ani w ustawie ani w rozporządzeniu (szczegółowe przepisy w interpelacji [poselskiej).

Wcześniej wspólnie z administratorem Norbertem Jezierskim podjęliśmy konsultacje i pomóc obiecał poseł Piotr Król.

Nie poprzestał na obietnicach tylko podjął natychmiastowe działania.

Niezależnie od powyższego, zasygnalizowałem bezzasadne milczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa i brak odpowiedzi do Urzędu Miasta Bydgoszczy ws: 1. opłat za badania dodatkowe powypadkowe i po zmianach konstrukcyjnych oraz 2. zmiany rozmiaru tablic rejestracyjnych pojazdów zabytkowych w wersji "amerykańskiej".

W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować Panu posłowi Piotrowi Królowi z Komisji Infrastruktury za tak szybkie działania i skierowanie do Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa interpelacji poselskiej zgłaszającej problem i liczymy podjęcie działań przez oba resorty.
:ok ::hey :pada: :pada: :pada: :pada: :pada: :pada: :piwo

Na stronach Sejmu Rzeczpospolitej już jest opublikowana treść interpelacji z dnia 1.12.2017r.

Będziemy bacznie obserwować działania sejmu i obu resortów.

Treść interpelacji: http://www.sejm.gov.pl/Se...12581EC00506162

Interpelacja nr 17895

do ministra cyfryzacji, ministra infrastruktury i budownictwa

w sprawie braku w ustawie Prawo o ruchu drogowym zdefiniowania rodzaju badania technicznego pojazdu przystosowanego do ciągnięcia przyczepy oraz nadania nowej cechy identyfikacyjnej na pojeździe i wykonania tabliczki znamionowej zastępczej - jako informacje o badaniu do CEPiK 2.0

Zgłaszający: Piotr Król

Data wpływu: 01-12-2017

Obowiązujący od 13 listopada 2017 r. art. 80ba ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.) nałożył na stacje kontroli pojazdów obowiązek przekazywania informacji o wykonanych badaniach technicznych. W funkcjonującym katalogu w systemie CEPiK 2.0 Ministerstwa Cyfryzacji nie zawarto badań dotyczących pojazdu przystosowanego do ciągnięcia przyczepy tzw. HAK oraz wykonania zastępczej tabliczki znamionowej lub nadania nowej cechy identyfikacyjnej.

Art. 81 ust. 2 cyt. ustawy stanowi, że badania techniczne dzieli się na badania okresowe, badania dodatkowe oraz badania co do zgodności z warunkami technicznymi dotyczącego pojazdu zabytkowego. W zamkniętym katalogu badań okresowych i wymienionych dziesięciu badań dodatkowych brak jest wspomnianych badań HAK i CECHA IDENTYFIKACYJNA.

Podobnie w § 2 i § 3 rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. 2015 r., 776 z późn. zm.) enumeratywnie wymieniono rodzaje badań i nie zawarto wspomnianych badań dodatkowych.

W art. 71 ust. 4 cyt. ustawy użyto sformułowania, że wpis HAK do dowodu rejestracyjnego może być dokonany na podstawie badania technicznego.

W § 6. ust. 8, cyt. rozporządzenia co prawda wspomniano, że adnotację w zaświadczeniu z badania technicznego o treści HAK dokonuje diagnosta po wykonaniu badania technicznego pojazdu. Jednak również nie wskazano rodzaju: okresowe czy dodatkowe.

Starosta właściwy w sprawach rejestracji wydaje decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych na pojazd w przypadkach określonych w art. 66a ust. 2 cyt. ustawy. Nabite przez stacje kontroli pojazdów nowe cechy identyfikacyjne do dowodu rejestracyjnego i systemie CEP. We wspomnianym wcześniej katalogu nie przewidziano możliwości zgłoszenia takiej zmiany.

Zgodnie z § 29 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. 2016.1038) organ rejestrujący wydaje, w drodze decyzji, zgodę na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej, zwanej dalej "tabliczką zastępczą".

Brak we wspomnianym katalogu możliwości wyboru rodzaju badań HAK i CECHA IDENTYFIKACYJNA jest przyczyną nieprawidłowej teletransmisji badań ze stacji kontroli pojazdów do systemu CEPiK 2.0.

W związku z powyższym, działając w interesie społecznym na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r.o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1510 ze zm.), zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Na jakim etapie jest wprowadzenie w Prawie o ruchu drogowym i rozporządzeniu wykonawczym jako badań dodatkowych HAK i nadania nowej cechy identyfikacyjnej i tabliczki znamionowej zastępczej oraz umieszczenie ich w katalogu CEPiK 2.0, co umożliwi stacjom kontroli pojazdów prawidłową teletransmisję dotyczącą wykonywanych badań technicznych pojazdów?


==========================================================
[DOPISANE PRZEZ MODERATORA - JEST ODPOWIEDŹ Ministerstwa Cyfryzacji]

Od siebie dodam, że nie śniło mi się w najskrytszych marzeniach, że otrzymam odpowiedź merytoryczną i w tak błyskawicznym czasie, gdyż z rana już na mnie oczekiwała :-)
W tym miejscu ponownie dziękuję Panu Posłowi Piotrowi Król, a także Panu Naczelnikowi Jerzemu Król z MIB, który również widzę ruszył zapytanie naszego Organu z 17.11.2017r.

Treść odpowiedzi cytuje:

"Szanowny Panie,

Ustawa – Prawo o ruchu drogowym wskazuje katalog badań dodatkowych. Wśród tych badań brak jest badania dotyczących przystosowania do ciągnięcia przyczepy (hak). Stan ten zostanie zmieniony w ramach procedowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przepisów w obszarze badań technicznych. Według informacji otrzymanych od MIiB w katalogu badań dodatkowych zostanie uwzględnione badanie w zakresie haka. Do czasu wejścia w życie tej zmiany – według obowiązującego stanu prawnego do dnia 4 czerwca 2018r., sugerujemy, zgodnie ze stanowiskiem MIiB w przedmiotowej sprawie, postępowanie jak poniżej:

• W przypadku, gdy badanie w zakresie haka przeprowadzane jest, jako odrębne sprawdzenie spełnienia dodatkowych warunków technicznych (hak) – za 35 zł – wtedy opłata ewidencyjna nie jest pobierana, a dane nie są przesyłane do CEP.

• W przypadku, gdy w DR nie ma adnotacji o haku, a sprawdzenie spełnienia dodatkowych warunków technicznych (hak) jest przeprowadzane łącznie z badaniem okresowym – wynik tego badania będzie negatywny – z powodu braku adnotacji w DR.
Rozwiązaniem jest przeprowadzenie osobnego sprawdzenia spełnienia dodatkowych warunków technicznych (hak) – wydania odpowiedniego zaświadczenia i skierowania osoby do urzędu w celu dopisania adnotacji. Po dopisaniu adnotacji osoba wróci na badanie okresowe. W takim przypadku pobrana zostanie opłata ewidencyjna wyłącznie za badanie okresowe.

• W przypadku, gdy adnotacja o haku jest w DR i przeprowadzane jest badanie okresowe łącznie ze sprawdzeniem w ramach tego badania spełnienia dodatkowych warunków – uiszczana jest opłata za badanie łączone i opłata ewidencyjna.

Z poważaniem,

(imię i nazwisko zamazałem)

Biuro Programu CEPiK 2.0

Departament Rozwoju Systemów
Ministerstwo Cyfryzacji
tel: +48 22 245 59 02
tel. +48 22 245 57 77
tel. +48 22 556 84 49
tel. +48 22 245 58 43
tel. +48 22 245 55 91
fax +48 22 829 48 62
biurocepik2.0@mc.gov.pl

Do wiadomości:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Departament Transportu Drogowego"

=====================================================

Odpowiedź na interpelację nr 17895

w sprawie braku w ustawie Prawo o ruchu drogowym zdefiniowania rodzaju badania technicznego pojazdu przystosowanego do ciągnięcia przyczepy oraz nadania nowej cechy identyfikacyjnej na pojeździe i wykonania tabliczki znamionowej zastępczej - jako informacje o badaniu do CEPiK 2.0

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Marek Chodkiewicz

Warszawa, 02-01-2018

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację nr 17895 Pana Piotra Króla, posła na Sejm RP, w sprawie braku w ustawie Prawo o ruchu drogowym zdefiniowania rodzaju badania technicznego pojazdu przystosowanego do ciągnięcia przyczepy oraz nadania nowej cechy identyfikacyjnej na pojeździe i wykonania tabliczki znamionowej zastępczej – jako informacje o badaniu do CEPIK 2.0, przedstawiam następujące stanowisko.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa proceduje projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UC65) wraz z 14 aktami wykonawczymi, który dokonuje wdrożenia przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylającej dyrektywę 2009/40/WE. Aktualnie projekt wraz z aktami wykonawczymi jest przed przekazaniem do akceptacji na Komitet Stały Rady Ministrów.

W obszarze badań technicznych pojazdów rozszerzono katalog dodatkowych badań technicznych o badanie w celu sprawdzenia przystosowania pojazdu do ciągnięcia przyczepy i informacja w tym zakresie będzie przekazywana do systemu CEPiK 2.0 przez stację kontroli pojazdów.

Procedura wydania decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych zgodnie z art. 66a ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz umieszczenia numeru nadwozia, podwozia lub ramy jak również wydania zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej będzie realizowana przez Transportowy Dozór Techniczny. Dane w tym zakresie będą przekazywane do systemu CEPiK 2.0. przez organ właściwy w sprawach rejestracji pojazdów.

Nowe przepisy zgodnie z dyrektywą 2014/45/UE powinny być stosowane od 20 maja 2018 r.

Z wyrazami szacunku,

Marek Chodkiewicz

Podsekretarz Stanu

======================================
Odpowiedź na interpelację nr 17895

w sprawie braku w ustawie Prawo o ruchu drogowym zdefiniowania rodzaju badania technicznego pojazdu przystosowanego do ciągnięcia przyczepy oraz nadania nowej cechy identyfikacyjnej na pojeździe i wykonania tabliczki znamionowej zastępczej - jako informacje o badaniu do CEPiK 2.0

Odpowiadający: Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska

Warszawa, 28-12-2017

Treść w załączniku PDF
_________________
Pozdrawiam,
Bogusław Maćkowski

Wszystkie wypowiedzi mają charakter prywatny i nie mogą być traktowane jako opinia prawna lub urzędowa. Nie wyrażam zgody na kopiowanie i publikowanie moich wypowiedzi na innych forach, nośnikach, publikacjach itp.
Wypełnij ANKIETĘ skąd jesteś ! ! !.
Ostatnio zmieniony przez Bogusław Maćkowski 25-01-2018, 14:30, w całości zmieniany 6 razy  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
     
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
Kryczynski A
Kryczynski A 


Pomógł: 2 razy
Dołączył: 01 Lut 2013
Posty: 291
Piwa: 21/5
Skąd: Litwa
Wysłany: 14-12-2017, 21:56   

W końcu może to ustanowią w projekcie jest badanie HAK jednak brak nadania cech , dziwie się postawa Wk świadczy to o
nie znajomości zasad działania CEPIK 2.0 , to Wk wprowadza do Cepik nadany Nr na dzień dzisiejszy 8)
Postaw piwo autorowi tego posta
 
     
Bogusław Maćkowski Pomógł: 38 razy
Dołączył: 24 Maj 2005
Posty: 1221
Piwa: 273/97
Skąd: BYDGOSZCZ
Wysłany: 14-12-2017, 22:03   

Kryczynski A napisał/a:
to Wk wprowadza do Cepik nadany Nr na dzień dzisiejszy


Zgadza się i znakomicie funkcjonowało to do 13.11.2017r. Wczoraj system CEPIK 2.0. uniemożliwił zmianę cechy identyfikacyjnej gdyż ..... SKP nie zrobiła prerejestracji .... wiadomo w słownikach MC nie ma innej czynności i powstał pat, gdyż WK nie był uprawniony do zmiany tego pola.
Na marginesie infolinia CEPIK 2.0 jeśli coś naprawi dzisiaj to jutrzejsza naprawa popsuje wcześniejszą w efekcie rejestracja pojazdu to loteria :x :x :x
_________________
Pozdrawiam,
Bogusław Maćkowski

Wszystkie wypowiedzi mają charakter prywatny i nie mogą być traktowane jako opinia prawna lub urzędowa. Nie wyrażam zgody na kopiowanie i publikowanie moich wypowiedzi na innych forach, nośnikach, publikacjach itp.
Wypełnij ANKIETĘ skąd jesteś ! ! !.
  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
     
Kryczynski A 


Pomógł: 2 razy
Dołączył: 01 Lut 2013
Posty: 291
Piwa: 21/5
Skąd: Litwa
Wysłany: 14-12-2017, 22:15   

Tez zgadzam się z tym co Pan pisze jedno naprawią 20 zepsują , po wprowadzeniu nowego Nr przez WK Ceik odnotował badanie ale numer rany pozostał stary wartość lokalna nowy numer wartość Cepik stary ,a za rok będzie jazda bez trzymanki :D
Postaw piwo autorowi tego posta
 
     
MecherPomógł: 3 razy
Dołączył: 19 Lut 2013
Posty: 1129
Piwa: 32/16
Skąd: Pomorskie
Wysłany: 15-12-2017, 17:18   

Cytat:
• W przypadku, gdy adnotacja o haku jest w DR i przeprowadzane jest badanie okresowe łącznie ze sprawdzeniem w ramach tego badania spełnienia dodatkowych warunków – uiszczana jest opłata za badanie łączone i opłata ewidencyjna.


Jak należy rozumieć z w/w cytatu uiszczana jest opłata za badanie łączone ?
Postaw piwo autorowi tego posta
 
     
Paprock Pomógł: 65 razy
Dołączył: 21 Maj 2011
Posty: 6519
Piwa: 223/115
Skąd: Zdolny Śląsk

Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 15-12-2017, 17:21   

Badanie okresowe połączone ze sprawdzeniem haka równa się badanie łączone. Czyli jedno badanie, dwie kwoty i jedna opłata ewidencyjna.
_________________
life to nie je bajka - life to je bitwa
Postaw piwo autorowi tego posta
 
     
mirek.g Pomógł: 18 razy
Dołączył: 07 Lip 2008
Posty: 3164
Piwa: 28/36
Skąd: mazury OSKP
Wysłany: 15-12-2017, 17:45   

Chwila ,chwila jeśli jest hak w DR to sprawdzamy w ramach OBT i nie pobieramy dodatkowej opłaty za hak , czyli np. 98 + 1 zł.

Ps. Pewnie im chodziło np o badanie Taxi , L itp bo z hakiem to zły przykład
_________________
Nawet papier toaletowy wie o tym,że chcąc być użytecznym trzeba się rozwijać.
  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
     
MecherPomógł: 3 razy
Dołączył: 19 Lut 2013
Posty: 1129
Piwa: 32/16
Skąd: Pomorskie
Wysłany: 15-12-2017, 17:55   

Może się w nocy przepisy zmieniły ?
przecież lubią po nocach głosować ...
Postaw piwo autorowi tego posta
 
     
Paprock Pomógł: 65 razy
Dołączył: 21 Maj 2011
Posty: 6519
Piwa: 223/115
Skąd: Zdolny Śląsk

Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 15-12-2017, 18:06   

Ja tylko pomyślunek MIiB rozwinąłem. No raczej się zapędzili z opłatą przy tej hakowej kombinacji. :-?
_________________
life to nie je bajka - life to je bitwa
  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
     
mirek_handlarz 


Dołączył: 17 Lis 2017
Posty: 183
Piwa: 2/65
Skąd: Internety
Wysłany: 15-12-2017, 18:34   

Bogusław Maćkowski napisał/a:
sugerujemy
to słowo klucz. Czyli Haki do 4 czerwca będą wisiały w trybie awaryjnym -ale co z tymi OE - bo to słowo na "s" mnie martwi, a mamy gdzieś to stanowisko MiB na papierze tu na forum ?
_________________
Mam sporo wad...
Postaw piwo autorowi tego posta
 
     
Bogusław Maćkowski Pomógł: 38 razy
Dołączył: 24 Maj 2005
Posty: 1221
Piwa: 273/97
Skąd: BYDGOSZCZ
Wysłany: 15-12-2017, 20:31   

mirek_handlarz napisał/a:
a mamy gdzieś to stanowisko MiB na papierze tu na forum ?


Chciałbym skromnie zauważyć, że to stanowisko jest Ministerstwa Cyfryzacji Biura CEPIK uzgodnione wspólnie z MIB, ale podpisane jest przez MC. Na papierze mam ja i wiernie zacytowałem bez zmian. Gdyby była możliwość z pewnością bym opublikował scan.

PS. Tyle starań dla diagnostów z całej Polski i tylko .... 1 piwo ... na trzeźwo tego nie przełknę :-) UPS :piwo :x :x :x
_________________
Pozdrawiam,
Bogusław Maćkowski

Wszystkie wypowiedzi mają charakter prywatny i nie mogą być traktowane jako opinia prawna lub urzędowa. Nie wyrażam zgody na kopiowanie i publikowanie moich wypowiedzi na innych forach, nośnikach, publikacjach itp.
Wypełnij ANKIETĘ skąd jesteś ! ! !.
  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
     
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
mirek_handlarz
mirek_handlarz 


Dołączył: 17 Lis 2017
Posty: 183
Piwa: 2/65
Skąd: Internety
Wysłany: 15-12-2017, 20:41   

Na zdrowie - tyle, że adwent, więc żeby nie było, że rozpijam.
_________________
Mam sporo wad...
Postaw piwo autorowi tego posta
 
     
DARIO64 
OSKP Najlepsiejszy kolega łysego :)Pomógł: 88 razy
Dołączył: 09 Lis 2009
Posty: 6233
Piwa: 343/71
Skąd: mazowieckie
Wysłany: 15-12-2017, 20:42   

Bogusław Maćkowski napisał/a:
Gdyby była możliwość z pewnością bym opublikował scan.

Wystarczy poczekać na odpowiedź do interpelacji ,pewnie napiszą to samo .
_________________
Jeśli moja odpowiedź okazała się przydatna – PROSZĘ wesprzyj Ogólnopolskie Stowarzyszenie Diagnostów Samochodowych. Będziemy zaszczyceni jeśli do nas dołączysz. http://osds.org.pl
Postaw piwo autorowi tego posta
 
     
Bogusław Maćkowski Pomógł: 38 razy
Dołączył: 24 Maj 2005
Posty: 1221
Piwa: 273/97
Skąd: BYDGOSZCZ
Wysłany: 15-12-2017, 21:15   

Niestety wspomniana w pierwszym poście próba wydania przez WK pozwolenia czasowego po zmianie nowej cechy identyfikacyjnej zakończona nie powodzeniem. Błąd zgłoszony do CEPIK 2.0 nadal oczekuje na rozwiązanie.

Losie ja nie pamiętam w ciągu ostatnich 20 lat, aby jakiekolwiek przepisy wprowadziły aż taki paraliż. Niektórzy słusznie zauważają, że jak uda się zarejestrować pojazd to diagności po roku zobaczą twórczą inwencję w dowodach rejestracyjnych :-)

Ale są dobre wieści dla WK - dzisiaj otrzymały komunikat z CEPIK 2.0, że od poniedziałku - tak dla jasności 18.12.2017r. mają usunąć większość zgłaszanych przez WK błędów. Może słynna cecha identyfikacyjna też przejdzie.
_________________
Pozdrawiam,
Bogusław Maćkowski

Wszystkie wypowiedzi mają charakter prywatny i nie mogą być traktowane jako opinia prawna lub urzędowa. Nie wyrażam zgody na kopiowanie i publikowanie moich wypowiedzi na innych forach, nośnikach, publikacjach itp.
Wypełnij ANKIETĘ skąd jesteś ! ! !.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
     
Bogusław Maćkowski Pomógł: 38 razy
Dołączył: 24 Maj 2005
Posty: 1221
Piwa: 273/97
Skąd: BYDGOSZCZ
Wysłany: 15-12-2017, 21:19   

DARIO64 napisał/a:
Wystarczy poczekać na odpowiedź do interpelacji ,pewnie napiszą to samo .


Dokładnie - natychmiast opublikuje w całości :-)
_________________
Pozdrawiam,
Bogusław Maćkowski

Wszystkie wypowiedzi mają charakter prywatny i nie mogą być traktowane jako opinia prawna lub urzędowa. Nie wyrażam zgody na kopiowanie i publikowanie moich wypowiedzi na innych forach, nośnikach, publikacjach itp.
Wypełnij ANKIETĘ skąd jesteś ! ! !.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group