"Polecam ciekawą lekturę "PARAGRAF NA DRODZE" nr 5/2004 , gdzie po wnikliwej analizie stanu prawnego przedstawiony został, wedłu mnie słuszny wniosek - nakładanie grzywny w drodze mandatu karnego, w sytuacji kiedy mamy do czynienia z przekroczonym terminem ważności gaśnicy nie jest właściwym postepowaniem. Art 96 $1 pkt 5 Kodeksu wykroczeń wprawdzie określa zachowanie polegające na kierowaniu pojazdem, który nie jest należycie zaopatrzony w wymagane urządzenia i przyrządy, albo w przyrządy, któ