Skocz do zawartości
Bogusław Maćkowski

PETYCJA o wszczęcie kontroli wobec SKP za VW

Rekomendowane odpowiedzi

Bogusław Maćkowski

Witam

 

W związku z bezpośrednim zaangażowaniem w prowadzone postępowanie w trybie ustawy o petycjach do czasu zakończenia postępowania na forum w tej sprawie nie będę się wypowiadał. Termin rozpatrzenia do 3 miesięcy.

 

Jak Państwo wiecie Grupa VW zdaniem kancelarii prawnej nie ustosunkowała się do odszkodowań wobec właścicieli pojazdów Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche z silnikami "diesel" produkowanych w latach 2009-2015 wobec czego kancelaria ta zażądała wszczęcia postępowań w trybie art. 83b Pord wobec SKP przez Prezydentów i Starostów wszystkich Urzędów oraz przez Miejskich Rzeczników Konsumentów. Zarzut dotyczy wyników pozytywnych badań.

 

Państwo jako diagności zapewne znają sposób wykonywania badań z użyciem OBD i dymomierza oraz normy spalin określone w rozporządzeniu o warunkach technicznych jednak bez wskazania na NOx.

 

Sprawa będzie wyjaśniana przez m.in. urzędy samorządowe w trybie ustawy o petycjach a więc oficjalne stanowiska Urzędów będą publikowane w BIP.

 

http://bip.um.bydgoszcz.pl/na_skroty/rejestry-prowadzone-w-umb/rejestr-petycji/

 

ODPOWIEDZI:

1.

Michał k

http://nowotarski.pl/bip/starostwo_powiatowe/dokumenty/petycja-kancelaria-prawna-swieca-i-wspolnicy-sp-k-296.html - wezwanie do uzupełnienia wniosku w 7 dni.

2.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
biker100
Sprawa będzie wyjaśniana przez m.in. urzędy samorządowe w trybie ustawy o petycjach a więc oficjalne stanowiska Urzędów będą publikowane w BIP.

sprawa powinna być skierowana bezpośrednio do TDT-u bowiem już w piśmie udzielono odpowiedzi w jakich warunkach dokonuje się pomiaru, a w jakich parametr znacznie przekraczał normy. Co więcej wskazano kto i na jakich warunkach udziela świadectwa homologacji przed wprowadzeniem do sprzedaży pojazdu na rynku polskim. IMHO

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
michal_k

Wydaje mi się, że działając na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o petycjach starosta/prezydent może wezwać wnoszącego do uzupełniania polegającego na wskazaniu numerów VIN pojazdów, których petycja dotyczy oraz podania stacji, na których były przeprowadzane badania. W przypadku braku takiego wskazania petycja pozostanie bez rozpatrzenia.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
DARIO64
Państwo jako diagności zapewne znają sposób wykonywania badań z użyciem ODB

Ośmielę się stwierdzić że tego to żaden diagnosta nie zna. :lol:

Literówka się przytrafiła.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
biker100

Jeżeli idzie już o rzeczone tlenki azotu NOx to nawet jeżeli nasz analizator spalin posiada możliwość sprawdzenia tlenków azotu (NOx) to jednak prawidłowy pomiar powinien odbywać się w trakcie próby drogowej lub (opcjonalnie) na hamowni podwoziowej, ponieważ największe stężenie gazy te osiągają przy dużych obciążeniach silnika.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Paprock

No ale co może diagnosta z tym dymomierzem, co może stacja, co tam w Dieslu po "ODB" jak to wszystko automatycznie i sekretnie na poprawne wskazanie=oszukanie=niewyłapanie ustawione było/jest.

Według mnie żadne hamownie i ćwiczebne tory nie wykażą manipulacji. Sens tego "oszustwa" polegał na tym, że silnik wiedział po zachowaniu się samochodu, po pracy, po momentach, po obciążeniach, że coś nie halo się dzieje, że to jakiś pseudo ruch drogowy czy coś i ustawiał się za wczasu na przepisową emisję zanieczyszczeń. Tak jak piszesz, te testy i pomiary mają sens tylko w ruchu drogowym. Prawdziwym ruchu drogowym, a nie symulowanym.

Amerykańce w ten sposób machlojkę tą właśnie wychwycili. Producent nie zaprzeczył, ale też i nikt inny tych zarzutów/badań/testów nie potwierdził. I znów wszystkiemu diagności winni. Nawet temu, że łączniki przedniego stabilizatora prawie we wszystkich markach pukają co dziesięć tysięcy i nikt afery jakoś nie kręci. :hah:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
biker100
do uzupełniania polegającego na wskazaniu
przepisów mówiących o konieczności wyposażeniu SKP w urządzenie do pomiaru NOx, a także wskanie zapisu mówiącego że diagnosta w SKP w trakcie badania technicznego dokonuje pomiaru zawartości NOx.

 

A może właśnie idzie o doposażenie SKP w takowe? :x

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Jacdiag

Moja odpowiedź na pismo była by taka:

 

Działając w interesie publicznym w imieniu wszystkich uprawnionych diagnostów żądam douczenia "prawników" spółki wnoszącej petycję z aktów prawnych :

1)

Dz.U.2006.40.275 *

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA

z dnia 10 lutego 2006 r.

w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów

2)

Dz.U.2015.305 *

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

(tekst jednolity)

3)

(Dz. U. z 2015r., poz. 776 z późn. zm)*

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

 

* z późniejszymi zmianami

 

;D;D;D

 

dodano

ps. wyrażam zgodę na kopiowanie :cool:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
biker100
że łączniki przedniego stabilizatora prawie we wszystkich markach pukają co dziesięć tysięcy i nikt afery jakoś nie kręci.
a że tarcze hamulcowe po 1,5k owalizacje wykazują jak w 30 Żuk-u, a końcówki drążków z przebiegiem max 5k km, a... wymieniać by długo. :shock:

 

[ Dodano: 19-11-2015, 19:47 ]

Działając w interesie publicznym w imieniu wszystkich uprawnionych diagnostów żądam douczenia "prawników" spółki wnoszącej petycję z aktów prawnych :
w podobnym tonie przed chwilą rozmawiałem z kolegą Łysego (przepraszam najlepszym) zwanym Dario64.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop

Nie znam tego aktu - ustawy o petycjach. Powie mi ktoś w prostych słowach o czym stanowi ta ustawa?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
biker100
ustawy o petycjach

Art. 7. 1. Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

 

2. Jeżeli petycja, nie spełnia wymogów określonych w art. 4 ust. 1, ust. 2 pkt 3 lub 4 lub art. 5 ust. 1 lub 2, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji wzywa, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni z pouczeniem, że petycja, której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, nie będzie rozpatrzona.

 

Art. 4. 1. Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji

należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
abcs
...największe stężenie gazy te osiągają przy dużych obciążeniach silnika.

 

No właśnie że nie. Przy dużych obciążeniach (dużych dawkach paliwa) NOx-y tworzą się na niższym poziomie niż przy obciążeniach częściowych, kiedy jest większy nadmiar powietrza. Można "poprawić" skład spalin poprzez omijanie tych stanów w których tlenki azotu tworzą się najłatwiej. W realnych warunkach jazdy było by to zbyt odczuwalne i nie do przyjęcia przez użytkownika tym bardziej, że sprawność silnika jest obniżana i zużycie jednostkowe rośnie, ale w warunkach badania stojącego pojazdu to jakieś zaburzenie podaży mocy nie jest łatwe do zaobserwowania. Normalnie silnik pracuje wg mapy dającej maksymalną moc i sprawność. Więc trzeba z boku wgrać mapę na której dawkowanie paliwa i kąt wyprzedzenia wtrysku są ustawione dla możliwie najmniejszej emisji NOx, którą to mapę sterownik będzie uaktywniał po rozpoznaniu trybu pomiarowego.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Paprock

A ta cyfra 140 tysięcy aut na rynek polski w ciągu 5 lat to może być rzeczywista liczba???

No i tego fragmentu o Dyrektorze TDT i homologacji kompletnie o co chodzi nie kapuję. :/

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Grzegorz Łódź

A ja się zastanawiam na jakiej podstawie radca prawny "żąda"....... :?

Ma takie same przywileje co np.prokuratura?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
DARIO64
A ja się zastanawiam na jakiej podstawie radca prawny "żąda"..
Art. 2. 1. Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą

prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także

do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji

publicznej.

2. Petycja może być złożona w interesie:

1) publicznym;

2) podmiotu wnoszącego petycję;

3) podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

3. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia

lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających

szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
adam1501
3. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia

lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających

szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

To jeżeli to tak szybko działa, to może OSDS zamiast ganiać po różnych departamentach to petycję i już.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Grzegorz Łódź

Dziękuję DARIO64,

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
danielg539

Ile osób musi sie podpisać pod taka petycją?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
michal_k

Jedna osoba.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
danielg539

Wprost rewelacja, ciekawe tylko,czy to działa?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
michal_k

Działa w teorii. A w praktyce:

 

Art. 13. 1. Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

Więc co by starosta nie zrobił - a nawet jeśli nie zrobi nic - będzie dobrze :P

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop

Odpowiedź nie jest też decyzją, postanowieniem, ani niczym innym, więc żadne środki odwoławcze nie przysługują.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
danielg539

Czyli należy zakładać, że petycja jest tym instrumentem, który zwykle w praktyce nie działa a jakiś efekt można osiągnąć poprzez namolność polegającą na wielokrotnym jej składaniu.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop

Raczej niewiele się tym wskóra. Prędzej skala ma znaczenie - tak jak tutaj, czyli złożenie jej wszystkim i medialne nagłośnienie np.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.