Skocz do zawartości

Serdecznie witamy w nowej wersji forum!

Pierwsze logowanie wcześniejszych użytkowników do nowego forum, wymaga wygenerowania nowego hasła (jest to czynność jednorazowa). W tym celu możemy skorzystać z linku Nie pamiętasz hasła? lub z tego u dołu okna logowania. Uwaga: Proszę podać e-mail taki sam, jaki jest ustawiony na wcześniejszym forum!

Bogusław Maćkowski

Radiowozy i wozy strażackie zostaną w garażach? Kłopot z BTP

Polecane posty

ketiw38
Nie odważyłbym się na coś takiego
Widzisz a Urząd Bydgoszczy nie miał takie dylematu,
My też mieliśmy wątpliwości i zaskoczenie' date=' że ktoś mógł dopuścić do takiego bubla prawnego[b'] stąd w stacjach cywilnych wydano zakaz dopiero z chwilą otrzymania pisemnej opinii prawnej serwisu LEX[/b], który poinformował o uchyleniu rozporządzenia.
Ja nic takiego nie dostałem. Ale nie pierwszy raz pcha się na afisz - przerabialiśmy to już z autobusami.

Kto tu przekracza granica prawa? Nikogo to nie ruszyło, co więcej jeszcze tu na forum taki jeden grozi i straszy diagnostów:

Ktoś zapytał na forum a co mi grozi za wykonanie badania pojazdów policji czy straży pożarnej?

 

Chciałbym przypomnieć, że zarówno urzędnicy jak i diagności mogą pracować wyłącznie w granicach prawa. Jeśli prawo przestało umożliwiać badania pojazdów określonych w art. 86 wówczas jest to przekroczenie uprawnień i dokonanie wpisu do dowodu rejestracyjnego bądź wydanie zaświadczenia nie zgodnie z przepisami reguluje art. 84.

A teraz Michale kilka istotnych wątków

Gdzie masz to określone?

Michał te pytanie to żart czy test na znajomość moich obowiązków? Zastanawiam się czy to pytanie na inteligencję i czyją zwłaszcza, że sam napisałeś:

Dz.U. 2015 r. poz. 776 ze zm

Czy jest tam jakiś podział na pojazdy

"szczególnych"
czy też
"zwyczajnych"

 

A teraz o kiju w mrowisko:

nie odsyła (nie odsyłało) do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych
Tu poruszyłeś najciekawszą kwestię' date=' bo tak naprawdę, nie musimy sprawdzać żadnych warunków technicznych. :shock:

Zgodnie z zapisem:

b) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 305), zwanego dalej o zporządzeniem o warunkach technicznych
Data wygaśnięcia: 2016-12-15

 

Dla uściślenia niech każdy się dowie najważniejszych poprawnych interpretacji.

 

Zauważcie, że ustawa nie pozwala na wykonywanie badań tylko daje upoważnienie Ministrom do określenie w drodze rozporządzenia okoliczności w jakich można wykonać takie badanie na stacji cywilnej.

Powinno brzmieć

Zauważcie, że ustawa tylko daje upoważnienie Ministrom do określenie w drodze rozporządzenia okoliczności w jakich można wykonać takie badanie na stacji cywilnej.
Tak tak i tylko tak, lecz są to wytyczne nie dla SKP "publicznych"

Ale dalej już pisze:

Dotychczasowe rozporządzenie określało te okoliczności jednak utraciło moc prawną - zostało pośrednio uchylone.

1.03.2017r. pisemny zakaz wykonywania badań otrzymały stacje resortowe stąd pojawiły się te pojazdy na stacjach cywilnych.

Kto je wydał jak w tym dniu nie było już organu nadzorującego?

Czy nie było to działanie poza prawne?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Bogusław Maćkowski

Dz. U 2017. 577

 

Niektórzy zapominają, że jako diagności nie są od klepania pieczątek we wszystko, co popadnie.

Podałem przykład roweru ale widzę niektórzy nie jak głową w ścianę: rower jest pojazdem w PORD, ma określone warunki techniczne w 2015.2022 i przyjedzie na SKP a taki diagnosta wystawi zaświadczenie z badania bo przyjechał na stanowisko diagnostyczne!!!

 

§ 1. 1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

2) pojazdu specjalnego lub używanego do celów specjalnych Policji, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej, z wyjątkiem oznakowania określonego dla pojazdu uprzywilejowanego;

 

Przez 3 dni nie było rozporządzenia o warunkach technicznych pojazdów specjalnych i taki forumowicz określający się jako diagnosta uznałby, że można go zbadać w oparciu o Dz.U. 2016.2022 warunki dla SKP cywilnych tylko dlatego bo przyjechał na badanie i za nie zapłacił. Szkoda czasu na dyskusje w stylu pretensje do garbatego, że proste dzieci ma.

 

Pojazdy używane do celów specjalnych jak policja, służby wojskowe itp mają z mocy ustawy uprawnienie do wykonywania badań na SKP resortowych a nie cywilnych. Dopuszcza się sytuacje podane w rozporządzeniu do wykonania badań na cywilnych - nie ma rozporządzenia dającego delegacje do wykonania badań nie ma badań.

 

Ciekawe dlaczego mądrzejsi też tak uznali i w trybie pilnym wydali to rozporządzenie?

 

§ 6. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia badania technicznego pojazdów w stacjach kontroli pojazdów prowadzących

działalność, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy, nieposiadających upoważnienia wydanego na podstawie § 3 ust. 1,

jeżeli:

1) w obiektach jednostki organizacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu lub Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-

Skarbową nie ma stacji kontroli pojazdów lub stacja kontroli pojazdów nie posiada uprawnienia do wykonywania badań technicznych danego rodzaju pojazdów albo

2) wykonanie badania jest uzasadnione względami służbowymi, organizacyjnymi lub ekonomicznymi.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
kowal
diagności nie są od klepania pieczątek we wszystko, co popadnie.
w niektórych tematach już był ten problem poruszany ,ale nie którzy tego nie rozumieją i za wszelką cenę chcą udowodnić ,że są mądrzejsi od Boga i wszystko im można -że prawo jest chore to wszyscy wiemy ,ale trzeba go przestrzegać ..

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
michal_k
Przez 3 dni nie było rozporządzenia o warunkach technicznych pojazdów specjalnych

 

A w którym rozporządzeniu w sprawie badań jest odniesienie do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych? :x

 

A co z pojazdami zabytkowymi? Też nie ma rozporządzenia, które się do nich stosuje, a jakoś badania są wykonywane?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Nikita_Bennet
....

2) wykonanie badania jest uzasadnione względami służbowymi, organizacyjnymi lub ekonomicznymi.

dobre :)

Nie stać nas na utrzymywanie diagnosty - róbmy badania na cywilnych.

Osoby odpowiedzialne za pojazdy są na L4, ekhmm - róbmy na cywilnych.

 

A tak poważnie to chciałbym część L-R co jeździ po terenie zobaczyć na stacjach cywilnych gdzie ja robię przeglądy ;)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
ketiw38
Niektórzy zapominają, że jako diagności nie są od klepania pieczątek we wszystko, co popadnie.
Nie nie zapominają – tak myślą tylko CI co mają niskie mniemanie o diagnoście.

Niektórzy zrobią wszystko, żeby być celebrytą, a choćby było to głupie jak „przy autobusach”. Zapominają też jak kazali diagnoście poprawiać zaświadczenie autobusu trzy razy pod presją zabrania uprawnień.

 

Podałem przykład roweru

Takie przykłady to ty podawaj w Bydgoszczy na szkoleniu - bo widząc jak podchodzisz do zawodu diagnosty samochodowego - zastraszyłeś tak u siebie środowisko, że bez interpretacji mają problem z kwalifikacją pojazdów badanych na SKP.

 

Pojazdy używane do celów specjalnych jak policja, służby wojskowe itp mają z mocy ustawy uprawnienie do wykonywania badań na SKP resortowych a nie cywilnych.

Kłamstwo Na cywilnych też mają z mocy ustawy!!!

Proszę wskazać przepis USTAWY, który wskazuje TYLKO SKP resortowe.

 

 

Dopuszcza się sytuacje podane w rozporządzeniu do wykonania badań na cywilnych

To ja mam takie pytanie co jest istotniejsze zapis ustawowy (art 86) czy też rozporządzenie, które dotyczy INSTYTUCJI branżowych, i ja jako diagnosta pracujący na SKP CYWILNEJ nie potrzebuje tego rozporządzenia do badania pojazdów branżowych.

 

Czy poniżej jest prawdziwe stwierdzenie?:

- nie ma rozporządzenia dającego delegacje do wykonania badań nie ma badań.

Rozporządzenie może nie ma, ale jest delegacja ustawowa.

To teraz ja podam przykład: Przyjeżdżam do Ciebie na SKP podlegającą pod UM Bydgoszcz pojazdem branżowym np MON skrzyniowym i proszę mi wskazać podstawę nie wykonania badania.

Płacę gotówką i powołuję się na ustawę PORD art 86 ust2 pkt 2

Jak byś nie mógł znaleźć to cytuję (PORD):

2. Badania techniczne pojazdów służb, o których mowa w ust. 1, są przeprowadzane:

1) 231 przez upoważnione komórki organizacyjne lub stacje kontroli pojazdów prowadzone przez służby, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) w stacjach kontroli pojazdów prowadzących działalność, o której mowa w art. 83 ust. 2.

Mam nadzieję, że nie podważysz obowiązywania tego przepisu, choć u was to wszystko możliwe.

Na pytanie dlaczego przyjechałem na tą stację odpowiadam - płacę gotówką i niech Pan się nie interesuje. Proszę wykonywać swoje obowiązki.

Ciekawe dlaczego mądrzejsi też tak uznali i w trybie pilnym wydali to rozporządzenie?

Zaspokoję twoją ciekawość - bo dali ciała? Bo prowadząc gospodarkę finansową nie mieli podstawy aby wystawić promesę zapłaty faktury przelewowej. Jeżeli ja mam zamiar fundnąć taki przegląd (zapłacić z własnej kieszeni) to mogę jechać - zapewne bym tak usłyszał.

Co więcej SKP branżowe znalazły się w sytuacji bez nadzoru, bez obowiązujących wzorów pieczątek, ale za to z WAŻNYMI CERTYFIKATAMI DO WYKONYWANIA BADAŃ.

Więc coś postanowili z tym patem dotyczącym SKP Branżowych (nie mylić z cywilnymi) coś zrobić.

§ 6. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia badania technicznego pojazdów w stacjach kontroli pojazdów prowadzących
Boguś dla kogo ten przepis?

Dla diagnosty pracującego poza branżową SKP?

Co więcej wskaż jak ten przepis wymagałeś do tej pory?

Chyba, że coś nie wiem i Bydgoszcz skoszarowali :evil:

 

Muszę w tym miejscu wskazać załącznik, w którym jest post Bogusława Maćkowskiego do którego się odnoszę

 

Co do poprawionego postu (tego powyżej)

Jak to napisał:

Niektórzy zapominają,
Co jest co czy jest to ustawa PORD, czy jest to rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, czy jest to rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, czy też rozporządzenie w sprawie funkcjonowania SKP, czy też inne. Jest to im obojętne. Ważne że będzie się o nich pisało.

Więc teraz masz czas na zastanowienie i wyjaśnienie skąd wziąłeś cytat:

§ 1. 1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

2) pojazdu specjalnego lub używanego do celów specjalnych Policji, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej, z wyjątkiem oznakowania określonego dla pojazdu uprzywilejowanego;

Znów poniżej piszesz nie prawdziwe twierdzenia:

Przez 3 dni nie było rozporządzenia o warunkach technicznych pojazdów specjalnych

To proszę mi powiedzieć co oznacza określenie DZU 2005.116.974 ?

 

i taki forumowicz określający się jako diagnosta uznałby, że można go zbadać w oparciu o Dz.U. 2016.2022 warunki dla SKP cywilnych tylko dlatego bo przyjechał na badanie i za nie zapłacił. Szkoda czasu na dyskusje w stylu pretensje do garbatego, że proste dzieci ma.

Nie wiedziałem, że tak nisko upadniesz. Ja nazywam się Waldemar Witek. Jestem diagnostą sumiennie wykonującym swoje obowiązki. Miałem zawsze do Ciebie szacunek za prace jaką wkładałeś aby stworzyć i udostępnić DZU jednolite i czytelne. Dlatego też dziwię się Tobie, że podważasz to, że badania techniczne wykonuje się w pojazdach tak resortowych jak i cywilnych na podstawie DZU2017poz 128 (dla nie wtajemniczonych PORD, który jest podstawowym dokumentem) A zarazem proszę gdzie wskazywałem podstawę DzU 2016.2022? Napisz jeszcze gdzie jest napisane, że muszę korzystać z tego dziennika, bo ja takiego przepisu nie znam.

Jeżeli podtrzymujesz twierdzenie, że nie mogę wykonać np. pojazdu MON na podstawie:

- Dz.U. 2017 poz 128

- Dz.U. Dz.U. 2015 poz. 776

- Dz.U. 2005 nr 116 poz. 974

- no i może w sprawie rejestracji.

 

To proszę napisz podstawy, a nie staraj się wpływać na pozycję zawodu diagnosty (który ja wykonuję), tak jak robisz to na swoim terenie uważając, że diagności nic nie potrafią i są od pieczątek. Przykro mi bardzo, że tak nisko oceniasz przedstawicieli tego zawodu.

 

I proszę nie cytuj rozporządzeń, które nie obowiązują na cywilnych SKP i dotyczą Instytucji branżowych.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Qnick

Dziś był telefon z "komendy" czy możemy wykonać im przegląd w aucie i ile kosztuje to było 1 pytanie :evil: , a drugie co będzie jak auto okaże się niesprawne :faint::lol::lol:

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Jacdiag
co będzie jak auto okaże się niesprawne

a to samo, co z ich strony na drodze ...

DR do "wora"

 

o ile telefon nie był z PSP :lol:

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Bogusław Maćkowski
Niektórzy zapominają, że jako diagności nie są od klepania pieczątek we wszystko, co popadnie.Nie nie zapominają – tak myślą tylko CI co mają niskie mniemanie o diagnoście.

Niektórzy zrobią wszystko, żeby być celebrytą, a choćby było to głupie jak „przy autobusach”. Zapominają też jak kazali diagnoście poprawiać zaświadczenie autobusu trzy razy pod presją zabrania uprawnień.

(...)

I proszę nie cytuj rozporządzeń, które nie obowiązują na cywilnych SKP i dotyczą Instytucji branżowych.

 

OSDS na wolnym forum może pleść to co plecie. Najwięcej do powiedzenia ma ten, kto najwięcej wie w swoim mniemaniu. Do wiadomości OSDS wydaliśmy zakazy pracy zarówno stacjom jak i diagnostom prawomocnie. Mój komentarz jest jeden słowami "kowal":

 

diagności nie są od klepania pieczątek we wszystko, co popadnie. w niektórych tematach już był ten problem poruszany ,ale nie którzy tego nie rozumieją i za wszelką cenę chcą udowodnić ,że są mądrzejsi od Boga i wszystko im można -że prawo jest chore to wszyscy wiemy ,ale trzeba go przestrzegać ..

 

A od siebie:

Szkoda czasu na dyskusje w stylu pretensje do garbatego, że proste dzieci ma

 

No muszę sprostować, żeby diagnostów taka wypowiedź w błąd nie wprowadził, bo jeszcze ktoś pomyśli, że rozporządzenie z 2005 obowiązuje bo tak napisał ktoś z OSDS. Wypowiedzi wprowadzające w błąd na nieistniejące przepisy mogą skutkować ostrzeżeniem na forum.

 

Znów poniżej piszesz nie prawdziwe twierdzenia:

Bogusław Maćkowski napisał/a:

Przez 3 dni nie było rozporządzenia o warunkach technicznych pojazdów specjalnych

 

To proszę mi powiedzieć co oznacza określenie DZU 2005.116.974 ?

 

Waldemarze Twoje wypowiedzi z szacunkiem nie mają nic wspólnego, a z wiedzą wogóle – cytowany Dziennik z 2005 został uchylony1.03.2017 i nie obowiązuje i kto cyt. „pisze” nie prawidziwie? – "KETIW 38"

 

Warszawa, dnia 1 marca 2017 r. Poz. 450 jednak publikacja nastąpiła kilka dni później 

Jednocześnie przypominam, że od dnia 1.03.2017r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2017r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2017r., poz. 450).

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
michal_k
wydaliśmy zakazy pracy zarówno stacjom jak i diagnostom prawomocnie.

 

Tak z ciekawości - kto stwierdził tą prawomocność?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Qnick
a to samo, co z ich strony na drodze ...

DR do "wora"

 

A gdzie im to odesłać, kto im to rejestruje bo w MON'ie jakiś Inspektorat w Warszawie a Policjantom kto ::?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
ketiw38

Panie Bogusławie ADMINISTRATOR FORUM NORCOM

Bardzo Pan brzydko postępuję.

Wykorzystuje Pan do tego swoją pozycję jako administratora, urzędnika – przykładów można mnożyć.

Chcę Pana zapewnić, że nie jest Pan dla mnie organem ustawodawczym, a tym bardzie interpretującym Prawo.

Przykro mi też, że przedstawia Pan się jako autorytet w tych sprawach historia zna takie przypadki myślę, że dużo w tej charakterystyce pasującej obecnie do Pana zachowania będzie miało hasło Sungk

Typowa szkołą wskazuje (patrz powyżej), że jak brak argumentów merytorycznych to należy wtedy uderzyć w zawód który wykonuje dany forumowicz, funkcje społeczne, rodzinę.

 

Tak Waldemar Witek pełni funkcję społeczną w organizacji non profit OSDS

OSDS- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Diagnostów Samochodowych nie wydało interpretacji prawa,. Pisanie w stylu:

OSDS na wolnym forum może pleść to co plecie. Najwięcej do powiedzenia ma ten, kto najwięcej wie w swoim mniemaniu. Do wiadomości OSDS wydaliśmy zakazy pracy zarówno stacjom jak i diagnostom prawomocnie.
jest nie na miejscu. Czy będzie na miejscu jak napiszę, że Norcom może pleść co chc. Jeżeli nie zna Pan odpowiedzi to napiszę NIE WOLNO czegoś takiego napisać i przepraszam w tym miejscu za podanie takie przykładu, ale miał on odzwierciedlić sytuację.

Więc nie powinien Panu szarpać wizerunku OSDS.

 

To Pan napisał, o decyzji wydanej przez Urząd Miasta Bydgoszcz. Co więcej współczuję wszystkim SKP na ternie Urzędu Miasta Bydgoszczy jeżeli jest to prawda co Pisze Bogusław Maćkowski

Do wiadomości OSDS wydaliśmy zakazy pracy zarówno stacjom jak i diagnostom prawomocnie.

Po pierwsze Waldemar Witek twierdzi, że Urząd Miasta Bydgoszczy nie wydał takiej decyzji, a jeżeli wydał to proszę załączyć ją na forum.

 

Wypowiedzi administratora forum Norcomu w stylu:

No muszę sprostować, żeby diagnostów taka wypowiedź w błąd nie wprowadził, bo jeszcze ktoś pomyśli, że rozporządzenie z 2005 obowiązuje bo tak napisał ktoś z OSDS. Wypowiedzi wprowadzające w błąd na nieistniejące przepisy mogą skutkować ostrzeżeniem na forum.

Pozwoli Pan, że podkreślę to wypowiedzi ADMISTRATORA FORUM NORCOMU - są nie na miejscu. Prawdopodobnie poprzez takie wpisy ludzie uciekają z tego forum. Mam nadzieję, że nie dojdzie do takich sytuacji na forum OSDS.

Co do merytorycznej dyskusji i rozporządzenia z 2005 roku. Proszę zajrzeć do Ustawy PORD czy istnieje zapis art. 66 ust 6, który był podstawą wydania rozporządzenia Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2005 nr 116 poz. 974 z dnia 9 czerwca 20015r.- http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051160974

OBOWIĄZUJĄCY!!!

Już raz z pomocą Pana osoby ośmieszono Urząd Miasta w Bydgoszczy w sprawie autobusów, gdzie diagnosta na Pana polecenie zmieniał zaświadczenie z badania TRZY RAZY - o tylu ja wiem.

afery z autobusem, który wykrył Urząd Miasta w Bydgoszczy.LINK - http://vod.tvp.pl/21468702/22092015

 

Pisze Pan dalej:

Waldemarze Twoje wypowiedzi z szacunkiem nie mają nic wspólnego, a z wiedzą wogóle – cytowany Dziennik z 2005 został uchylony1.03.2017 i nie obowiązuje i kto cyt. „pisze” nie prawidziwie? – "KETIW 38"

Proszę podać DZU, który uchyla rozporządzenie w dniu 1.03.2017 i wtedy odpowiedzieć na pytanie, które Pan zadał.

 

Jednocześnie przypominam, że od dnia 1.03.2017r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2017r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2017r., poz. 450).
Nikt tego nie podważa, jednakże to rozporządzenie powstało w związku Ustawą PORD z art. 66 ust 7 i nie wyklucza art 66 ust 6.

 

Coraz mniej jest tu dyskusji merytorycznej.....

Przykro mi też, że administrator forum próbuje mnie zastraszyć.

Wypowiedzi wprowadzające w błąd na nieistniejące przepisy mogą skutkować ostrzeżeniem na forum.
Czy takie zachowania mają coś wspólnego z hasłem Sungk. Mam nadzieję, że administrator forum wykorzysta posiadaną wiedzę i opublikuje swoją decyzję komu przydzielił ostrzeżenie.

 

Do wszystkich - przepraszam, że taką dyskusję prowadzimy tu na forum.

Naprawdę to nie moja wina, że mamy takie przepisy. Jednakże jest mi najbardziej szkoda diagnostów pracującym na terenie UM Bydgoszcz, gdzie wydawane są podobne decyzje.

Szkoda mi tym bardziej, gdyż postępowanie Urzędu Miasta Bydgoszczy jakie opisał Bogusław Maćkowski świadczy o poszanowaniu zawodu diagnosty przez urzędników na terenie tego Miasta.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
aboz

Ja mam tylko jedno pytanie do autora niniejszego tematu. Czy w sytuacji gdy interpretacja prawna UM Bydgoszcz okaże się błędna, autor zrezygnuje z funkcji administratora forum Norcom oraz poniesie konsekwencje prawne ewentualnego wprowadzenia w błąd właścicieli SKP oraz diagnostów.

 

PRZYPIS MODERATORA:

Proszę nie wprowadzać w błąd i zapoznać się z opinią prawną załączoną w pierwszym poście i nie jest ona UM Bydgoszczy!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Ziarno
:)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
blakop

Ale Boguś jest tylko moderatorem - nie administratorem :)

 

Ja bym chciał znać tryb (zasady orzekania, podstawę prawną, procedurę) orzekania "zakazu racy" - czy to Diagnoście, czy SKP. To jakiś skrót myślowy, czy o co chodzi?

 

PRZYPIS MODERATORA:

Błażeju ja też nie wiem co to jest "zakaz racy??? Natomiast jeśli chodzi o mój skrót myślowy

zakazy pracy
to oczywiście chodzi o zakaz wykonywania badań przez przedsiębiorców dosłownie art. 83b ust. 2 3) wydaje decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów, skreślając przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej, - co oznacza w myśli skrótowej zakaz pracy przez dotychczasowych diagnostów w tej stacji i tego przedsiębiorcę.

Natomiast w odniesieniu do diagnostów cofnięcie uprawnień skutkuje, że o nowe uprawnienie mogą się ubiegać po określonym czasie a w tym czasie nie mogą pracować jako diagności.

Czyli będąc wśród fachowców określiłem skrót myślowy 2 wyrazy zamiast 10 linijek :-) Cieszę się, że się spodobał :-)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
jarek1

Bogusławie widzę że masz wstręt do diagnostów, że tak piszesz klepią jesteś tego pewien? uważam że Ketiw 38 też ma rację co do twojej wypowiedzi jakbym cię słyszał na szkoleniu a WY DIAGNOŚCI .POZDRAWIAM

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Bogusław Maćkowski
cytowany Dziennik z 2005 został uchylony1.03.2017 i nie obowiązuje i kto cyt. „pisze” nie prawidziwie? – "KETIW 38"

 

Za tę wypowiedź pragnę przeprosić forumowicza "KETIW 38", gdyż oddzielne rozporządzenie o warunkach technicznych pojazdów Sił Zbrojnych z 2005r. nadal obowiązuje.

 

Różnicę w Naszych zdaniach postarałem się wyróżnić na załączonym slajdzie. Ja od początku mówiąc o Siłach Zbrojnych miałem na myśli Siły Zbrojne o których mowa w rozporządzeniu o badaniach Sił Zbrojnych i Policji, które zostało uchylone 1.03.2017r. oraz warunki techniczne dla pojazdów Agencji Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego - te warunki również zostały uchylone 1.03.2017r. i kilka dni później ukazały się nowe z datą od 1.03.2017r.

 

Natomiast forumowicz p. Waldemar powołał się na Dziennik z 2005r. o warunkach techn. dla pojazdów Sił Zbrojnych czyli oddzielny i nie omawiany wcześniej.

 

 

Art. 86 ust .2 cyt. ustawy dopuszcza badania techniczne pojazdów w stacjach kontroli pojazdów prowadzących działalność, o której mowa w art. 83 ust. 2. cyt. ustawy pod warunkiem określonym w art. 86 ust. 4 pkt 5 cyt. ustawy tj. wskazania w drodze rozporządzenia okoliczności dopuszczających przeprowadzanie badań technicznych pojazdów, w stacjach kontroli pojazdów prowadzących działalność, o której mowa w art. 83 ust. 2, nieposiadających upoważnienia do badań technicznych pojazdów niżej wymienionych służb:

1. Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

2. Policji,

3. Agencji Wywiadu,

4. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

5. Straży Granicznej,

6. Państwowej Straży Pożarnej,

7. Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

8. Służby Wywiadu Wojskowego,

9. Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

10. Biura Ochrony Rządu lub Służby Celnej,

11. Krajowej Administracji Skarbowej.

 

W ocenie prawnej LEX spowodowało to uchylenie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny (Dz. U. z 2011r., Nr 153, poz. 910 z późn. zm.).

 

Nie zmienia to faktu, że nawet jak były warunki techniczne dla pojazdów Sił Zbrojnych z 2005r. wydane na podstawie art 67 ust. 7 PORD to upoważnienie do badania tych pojazdów wydane jest na podstawie art 86 co jest jednoznaczne, że mimo, iż warunki były jednak nie było w dniu 1.03 upoważnienia do badania pojazdów Sił Zbrojnych, które ukazało się dopiero 18.03.2017r. i to podtrzymuje. Trochę się znam, gdyż kończyłem prawo administracyjne, jednak mimo to wystąpiliśmy o opinię prawną i załączyłem ją w pierwszym poście tego tematu.

 

Odpowiadając na przykłady decyzji UMB, o których wspomniałem można całość samemu poczytać na orzecznictwie WSA:

 

W pierwszym przypadku diagnosta poświadczył nieprawdę w zaświadczeniu z badania technicznego pojazdu i przyjął korzyść majątkową w kwocie 200 zł. (wyrok Sygn. Akt IV Ka 329/14 z dnia 27.06.2014r. Sądu Rejonowego w Bydgoszczy oraz Sygn. Akt II SA/Bd 60/15 z dnia 24.03.2015r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy).

 

W drugim przypadku diagnosta dokonał wpisu do dowodu rejestracyjnego bez dokonania badania technicznego pojazdu (wyrok Sygn. Akt II SA/Bd 719/15 z dnia 20.10.2015r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy baza orzeczeń: http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

 

Pozostałe cofnięcia uprawnień z 2016 r. stały się prawomocne albo na etapie I Instancji lub na etapie II Instancji i nie podlegają publikacji. Podobnie zakaz wykonywania badań dla SKP z 2016 stał się prawomocny na etapie I Instancji oraz 2 przedsiębiorców skorzystało z możliwości wskazanej w art. 73 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016r., poz. 1829 z późn. zm.).

 

Nikt nikogo nie straszy proszę mnie w ten sposób nie pomawiać. Dodam tylko, że o drugim autobusie wzmianki w prasie nie było – proszę się nie doszukiwać sensacji tam gdzie jej nie ma. Był tu na FORUM Pan, który powoływał się na wyrok WSA z Bydgoszczy który podkreślam nie był uchylony tylko do ponownego rozpatrzenia. Wówczas zmieniły się przepisy o sposobie wykonywania badań. Natomiast nikt nie powołuje się na wygrane sprawy w Urzędzie Miasta Bydgoszczy zarówno w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym jak i sprawy karne w Apelacji uznanej jako całkowicie bezzasadne.

 

Wspomniane przypadki są marginalne ilościowo, gdyż diagności starają się pracować wzorcowo :-)

Art 66 ust 6 i 7 Pord siły zbrojne.pdf

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Psuj
Wypowiedzi wprowadzające w błąd na nieistniejące przepisy mogą skutkować ostrzeżeniem na forum.

 

Za przedstawienie i bronienie swojego zdania jeszcze nikt na tym forum ostrzeżenia nie dostał i nie dostanie. Tak samo za nieumyślne wprowadzenie kogoś w błąd.

 

Przynajmniej dopóki dyskusja nie stanie się wulgarna.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
ketiw38
Różnicę w Naszych zdaniach postarałem się wyróżnić na załączonym slajdzie. Ja od początku mówiąc o Siłach Zbrojnych miałem na myśli Siły Zbrojne o których mowa w rozporządzeniu o badaniach Sił Zbrojnych i Policji, które zostało uchylone 1.03.2017r. oraz warunki techniczne dla pojazdów Agencji Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego - te warunki również zostały uchylone 1.03.2017r. i kilka dni później ukazały się nowe z datą od 1.03.2017r.
Czy ty chcesz mi powiedzieć, że istnieją w Polsce Siły Zbrojne i Siły Zbrojne ujęte w rozporządzeniu?

To może wpierw rozpatrzmy o których Siłach Zbrojnych rozmawiamy.

W ocenie prawnej LEX spowodowało to uchylenie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny (Dz. U. z 2011r., Nr 153, poz. 910 z późn. zm.).
Przecież ja nie pisałem i nie dyskutuję o tym, co więcej nie podważałem tej wiadomości. Ja piszę o pracy diagnosty, który walczy w Dżungli przepisów, a którego podobni tobie mają w poważaniu. I wygląda na to, że nie tylko ja tak uważam na temat twojego podejścia do zawodu, który ja wykonuję - diagnosta samochodowy. Wystarczy trochę władzy, a woda zrobi swoje.

 

Nie zmienia to faktu, że nawet jak były warunki techniczne dla pojazdów Sił Zbrojnych z 2005r. wydane na podstawie art 67 ust. 7 PORD to upoważnienie do badania tych pojazdów wydane jest na podstawie art 86 co jest jednoznaczne, że mimo, iż warunki były jednak nie było w dniu 1.03 upoważnienia do badania pojazdów Sił Zbrojnych, które ukazało się dopiero 18.03.2017r. i to podtrzymuje. Trochę się znam, gdyż kończyłem prawo administracyjne, jednak mimo to wystąpiliśmy o opinię prawną i załączyłem ją w pierwszym poście tego tematu.

Skąd ja to znam? Kojarzy mi się z hasłem Sungk. Czy to, że skończyłeś prawo, czy może jeszcze inny doktorat lub też machając opinią LEX, upoważnia Cię do tego żeby dyskryminować mój zawód? Czy to, że skończyłeś prawo to upoważnia Ciebie do tego, żeby twierdzić: Człowiek, który nie kończył prawa nie ma racji, a jak wykonuje zawód diagnosty to już niech się nie odzywa?

Dla mnie dyskusja z twojej strony wygląda tak:

Nie dość tego wykorzystujesz pozycję moderatora do dopisywania swoich przemyśleń zamiast odpowiedzieć jak użytkownik forum. Czy nie jest to pokazanie nam forumowiczom JA TU ŻĄDZĘ?

A może to nowy sposób dyskusji?

 

Teraz w kontekście tego co napisałeś i podtrzymywania swojego zdania napisz czy ukazanie się Dz. U. 2017 poz 577 z dnia 16.03.2017 (a nie jak ty piszesz 18.03) dużo zmienia?

w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny

Jak się ma do badania chłodni, czy też samochodu ciężarowego – czy te pojazdy są używane w sposób szczególny. Czy mogę badać już taki pojazd na SKP cywilnej na terne UM Bydgoszcz i jak to ma się do wcześniejszego zakazu (którego nie znam) lub też jak wolisz interpretacji UM Bydgosz? Jakie warunki techniczne zastosować do pojazdów MON te co ty podałeś czy te co ja? :shock:

 

Może napiszesz do czego odnosi się określenie pojazdu używanego w sposób szczególny.

Czy nie jest tak (inaczej pisząc), że rozporządzenie dotyczy "tylko" pojazdów użytkowanych w sposób szczególny przez MON, Policję ......

A może to pojazd przewożący ADR jest pojazdem użytkowanym w sposób szczególny?

Może jako prawnik podasz definicję pojazdu używanego w sposób szczególny?

 

Przepraszam, ale nie mogłem się powstrzymać od sarkazmu.

A teraz odpowiedz na nurtujące mnie pytanie, (bo w sprawie badań pojazdów służb resortowych mamy różne zdania, czytaj interpretacje, a dyskusja jest mniej ważna):

Czy zakazał UM Bydgoszcz od grudnia 2016 wykonywać badania techniczne z powodu braku warunków technicznych (literalnie jako prawnik), które są podstawą sprawdzania, kontroli na SKP?

 

Czy tak naprawdę UM Bydgosz nie wyszedł przed szereg zajmując się resortowymi badaniami zapominając o tym w jakiej sprawie powinien reagować

Czy tak na prawdę UM Bydgosz nie dopuszcza do nieprawidłowości przyjmując Zaświadczenia z SKP dotyczące "badania dodatkowego HAK", którego w przepisach nie ma?

Masz pełne pole popisu do wykazania się jak źle wykonują swoją pracę diagności samochodowi.

Odpowiadając na przykłady decyzji UMB, o których wspomniałem można całość samemu poczytać na orzecznictwie WSA:

Boguś my pisaliśmy o decyzji zakazu wykonywaniu badań przez SKP cywlne na terenie Bydgoszczy pojazdom resortowym, a nie o dokonaniach UM Bydgoszcz w sprawie udowodnienia, że na przykładzie czarnych owiec - środowisko diagnostów to plebs, z którym nie należy się liczyć.

Czy ty musisz naprawdę się dowartościowywać?

Nikt nikogo nie straszy proszę mnie w ten sposób nie pomawiać. Dodam tylko, że o drugim autobusie wzmianki w prasie nie ……

Co to znowu dwa autobusy jak dwie Siły Zbrojene?

Wspomniane przypadki są marginalne ilościowo, gdyż diagności starają się pracować wzorcowo :-)
To po co je przytoczyłeś w tym temacie?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
danielg539
Skąd ja to znam? Kojarzy mi się z hasłem Sungk.

ketiw38, Bogusława Maćkowskegoi kojarzysz hasłem Sungk, mnie też zaliczasz do obozu Sungka i pewne wszyscy inni mający odmienne zdanie od Twojego zostali nasłani przez Sungka :razz: Wygląda na to, że masz obsesje na punkcie tej osoby :cool:

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
ketiw38

Jak zwykle na temat:

mnie też zaliczasz do obozu Sungka i pewne wszyscy inni mający odmienne zdanie od Twojego zostali nasłani przez Sungka :razz: Wygląda na to, że masz obsesje na punkcie tej osoby :cool:

Miłej lektury:

Chcę Pana zapewnić, że nie jest Pan dla mnie organem ustawodawczym, a tym bardzie interpretującym Prawo.

Przykro mi też, że przedstawia Pan się jako autorytet w tych sprawach historia zna takie przypadki myślę, że dużo w tej charakterystyce pasującej obecnie do Pana zachowania będzie miało hasło Sungk

Typowa szkołą wskazuje (patrz powyżej), że jak brak argumentów merytorycznych to należy wtedy uderzyć w zawód który wykonuje dany forumowicz, funkcje społeczne, rodzinę.

Nie dziwię się już, ze teraz w nauczaniu jest czytanie ze zrozumieniem.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
danielg539
Jak zwykle na temat:

ketiw38, możesz wyjaśnić co Sungk ma wspólnego z tematem Radiowozy i wozy strażackie zostaną w garażach? Kłopot z BTP , skoro uważasz, że ja piszę nie na temat?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
kowal
Stały na parkingach, bo nie było rozporządzenia

Od 1 do 18 marca br. pojazdy straży pożarnej, radiowozy policji, innych służb oraz Wojska Polskiego, które nie posiadały ważnych badań diagnostycznych nie mogły wyjechać do akcji. A nie miały tych badań, bo mieć nie mogły - brakowało stosownego rozporządzenia. Rozporządzenie stanowi wspólny dokument trzech ministrów: spraw wewnętrznych i administracji, ministra rozwoju i finansów oraz minister obrony narodowej. Nowe rozporządzenie musiało być wydane wobec zmian w ustawie - Prawo o ruchu drogowym, w związku z ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej. Jej nowelizacja sprawiła, że rozporządzenie utraciło moc (rozporządzenie z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny - Dz. U. nr 153, poz. 910), a to właśnie na jego podstawie pojazdy służb państwowych były kierowane na badania techniczne. W dniu 17 marca w Dzienniku Ustaw pod pozycją 577 opublikowane zostało rozporządzenie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny. Jak informowało Radio ZET, które miało dotrzeć do rozkazu Komendy Głównej Policji, rozkazem wysłanym do wydziałów Transportu Komend Wojewódzkich, zakazano badań w resortowych stacji diagnostycznych i później także tych prywatnych. Samochody pozostawały na parkingach. Dzisiaj rozporządzenie jest i obowiązuje, jak skomentował ten stan jeden z dziennikarzy - służbom już nie będą grozić patrole piesze.

 

 

http://www.prawodrogowe.pl/informacje/kronika-legislacyjna/staly-na-parkingach-bo-nie-bylo-rozporzadzenia

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
ketiw38
a to właśnie na jego podstawie pojazdy służb państwowych były kierowane na badania techniczne. (....)

(...)

Jak informowało Radio ZET, które miało dotrzeć do rozkazu Komendy Głównej Policji, rozkazem wysłanym do wydziałów Transportu Komend Wojewódzkich, zakazano badań w resortowych stacji diagnostycznych i później także tych prywatnych.

 

zakaz wysyłania na stacje prywatne, zakaz przeprowadzania na resortowych - co ma wspólnego z badaniami na SKP prywatnych?

 

Jest to może subtelna różnica, ale jednak nie jest podstawą do wydania zakazu dla SKP prywatnych.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

×