Skocz do zawartości
Norbert Jezierski

CEPiK 2.0 a STACJA.SQL - pytania i odpowiedzi ...

Rekomendowane odpowiedzi

Norbert Jezierski

Z racji pewnych ograniczeń - lista problemów w tym wątku jest niepełna.

Kompletną listę zagadnień związanych z systemem CEP i/lub oprogramowaniem STACJA.SQL - znajdziecie Państwo w poniższym linku:

https://site.norcom.pl/cepik-2-0/faq/#main

 

 

Wybrane pytania i odpowiedzi:

 

+++++++++++++++

Opłata ewidencyjna – kiedy ją pobieramy ?

+++++++++++++++

 

Opłata Ewidencyjna – zgodnie z zapisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym – pobierana jest obecnie za każde przeprowadzone badanie techniczne (Art. 83 ust. 1).

Mając na uwadze zalecenia Ministerstwa Cyfryzacji – opłatę pobieramy za każdy wpis do rejestru badań technicznych, przy czym nie ma tu znaczenia, czy jest to badanie dodatkowe dotyczące haka, okresowe czy też poprawkowe. Zgodnie z tymi samymi wyjaśnieniami – nie ma również znaczenia, czy w tej pozycji rejestru znajduje się tzw. badanie łączone, czyli równocześnie przeprowadzane badania okresowego i dodatkowego (tzw. badanie łączone) – opłata jest zawsze jedna.

UWAGA ! Jest jeden wyjątek od powyższej reguły – pojazdy resortowe (o których mowa w art. 73 ust. 3.), od których to pojazdów nie pobiera się opłat ewidencyjnych (Art. 83 ust. 1d).

 

(Dz.U.2017.1260 z późn. zm.)

Art. 83

1. Badanie techniczne przeprowadza się po uiszczeniu przez właściciela lub posiadacza pojazdu opłaty za przeprowadzenie badania technicznego i opłaty ewidencyjnej.

[...]

1d. Obowiązek uiszczenia opłaty ewidencyjnej, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy pojazdów niepodlegających rejestracji i pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 3. (tj. pojazdów resortowych – przyp. autora).

 

 

+++++++++++++++

Pojazdy resortowe – nie znalazłem takiego pojazdu w CEP, nie mogę wysłać swojego badania.

+++++++++++++++

 

Dane pojazdów resortowych nie są dostępne w Centralnej Ewidencji Pojazdów, w związku z powyższym nie ma też możliwości przesłania do CEPiK-u wykonanego na nich BTP.

 

(Dz.U.2017.1260 z późn. zm.)

Art. 73

[…]

3. Rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową dokonują właściwe organy tych jednostek. Organy te wydają dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, chyba że dla danego pojazdu tablice (tablica) rejestracyjne lub nalepka kontrolna nie są wymagane, a numer rejestracyjny umieszcza się bezpośrednio na pojeździe.

 

Art. 80c.

1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych

zadań, następującym podmiotom:

[…]

26) stacjom kontroli pojazdów;

[…]

2. Dane o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3, udostępnia się wyłącznie podmiotom określonym w ust. 1 pkt 1-10 i 16 oraz w ust. 2a.

 

[z niezrozumiałych dla nas względów niektóre z pojazdów resortowych znajdziecie jednak Państwo w CEPiK-u – przyp. NJ]

 

 

+++++++++++++++

Badanie dodatkowe na HAK (tj. przystosowanie pojazdu do ciągnięcia przyczep) nie jest przesyłane do CEP. Mam czerwoną kropkę w rejestrze BTP.

+++++++++++++++

 

Zgodnie z dzisiejszymi warunkami technicznymi i logicznymi w systemie CEP nie ma możliwości przesłania i zarejestrowania takiego badania – Centralna Ewidencja Pojazdów nie ma w swoich słownikach takiej pozycji. Być może za jakiś (bliżej nieokreślony) czas będzie można takie badania wysyłać, na razie – nie wysyłamy.

 

 

+++++++++++++++

Wykonuję badanie dodatkowe polegające na ustaleniu nieznanych danych pojazdu. Najczęściej system STACJA.SQL nie odnajduje takiego pojazdu w bazie CEP, nie wysyła tego badania do ewidencji, nie przeprowadza też pre-rejestracji pojazdu.

+++++++++++++++

 

To prawidłowy sposób działania programu. Pojazdu może nie być jeszcze w CEPiK-u – w takiej sytuacji nie będzie więc podstaw do wysłania do ewidencji przeprowadzonego badania.

Z racji tego, że ewentualna pre-rejestracja pojazdu związana jest wyłącznie z okresowym badaniem technicznym po raz pierwszy, którego tu nie przeprowadzamy – nie ma możliwości jej wykonania.

Nie ma tu znaczenia, czy pojazd identyfikowany jest zagranicznym dowodem rejestracyjnym czy pozwoleniem czasowym.

 

Dz.U.2015.776 (z późn. zm.)

§ 1a. Badanie techniczne przeprowadza się po pobraniu z centralnej ewidencji pojazdów danych identyfikujących badany pojazd, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz po ustaleniu rodzaju badania technicznego pojazdu, z tym że:

1) w przypadku, o którym mowa w art. 80bc ustawy, pobranie danych z ewidencji może nastąpić po przeprowadzeniu badania;

2) w przypadku okresowego badania technicznego przeprowadzanego po raz pierwszy przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobranie danych następuje po przeprowadzeniu badania i jest poprzedzone wprowadzeniem danych badanego pojazdu, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 i 13 ustawy.;

 

 

+++++++++++++++

Mam błąd 403 – co to jest ?

+++++++++++++++

 

Błąd 403 (Forbidden) to błąd braku dostępu do środowiska CEPiK, wynikający z braku uprawnień wydanego dla Państwa certyfikatu.

Za jego usunięcie odpowiedzialny jest Centralny Ośrodek Informatyki (COI) – którego namiary można znaleźć na stronie www.cepik.gov.pl - e-mail: service_desk_portal@coi.gov.pl, tel.: +48 42 253 54 99

 

 

+++++++++++++++

Błąd W bazie danych nie znaleziono pojazdu. Nie można wyszukać danych na datę z przyszłości ( SKP-2032). Brak możliwości wyszukiwania pojazdów.

+++++++++++++++

 

Błąd ten jest wynikiem nieprawidłowego czasu, jaki ustawiony jest na komputerze współpracującym z CEP-em. Nie musi to być duży błąd, wystarczy kilka sekund różnicy.

W całkowitym wyeliminowaniu tego problemu pomoże włączenie stałej synchronizacji czasu komputera z serwerami czasu z Internetu. Jak wynika z naszych spostrzeżeń - nie powinien to być jednak serwer time.windows.com.

 

 

+++++++++++++++

Błąd Nie znaleziono kodu "DICT010_213/DICT011_315560/DICT012_6731319 w słowniku "DICT_010/011/012 ". (SKP-20907).

Brak możliwości zapisania badania do CEP.

+++++++++++++++

 

Błąd ten (dotyczy także innych zestawów cyfr) jest wynikiem nieprawidłowego dopasowania słowników programu i słowników CEP-a. W chwili obecnej – powinien występować sporadycznie, znaczna część takich błędów usunięta została wersją 11.0.0.7041.

 

 

+++++++++++++++

Błąd Nie znaleziono kodu 6,1,10,e/DICT179_UI w słowniku DICT-178/179(SKP-20907). Brak możliwości zapisania badania do CEP.

+++++++++++++++

 

Błąd ten (uwaga dotyczy także innych zestawów cyfr) jest wynikiem nieprawidłowego dopasowania słowników USTEREK programu (tu: o kodzie 6.1.10..e) i (nieaktualnych) słowników CEP-a. Wg stanu na dzień 23-11-2017 r. system CEP nie został zaktualizowany w oparciu o zapisy Dz.U.2015.776, wprowadzone Dz.U.2017.2089 – który to dziennik zmienił klasyfikacje szeregu usterek (HAK, GAZ, granica światła i cienia itp.).

 

 

+++++++++++++++

Badania łączone (okresowe + dodatkowe) - jaki jest prawidłowy sposób postępowania?

+++++++++++++++

 

Sposób takiego a nie innego przyjmowania badań przez CEPiK wynika wyłącznie z własnej interpretacji obecnego prawa przez Centralny Ośrodek Informatyki (COI) i nie ma bezpośredniego umocowania w żadnych przepisach dotyczących systemu badań technicznych pojazdów.

W interpretacji tej dopuszczalna jest następująca kombinacja badań wykonywanych w ramach jednego wpisu do rejestru BTP:

- 1x okresowe + Nx dodatkowe

- 1x dodatkowe

Program STACJA.SQL - w trosce o Państwa wygodę w procesie przesyłania BTP do CEP - blokuje inne niż w/w kombinacje badań.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.