Skocz do zawartości

Ograniczniki prędkości - 1 stycznia 2008 ?????


Darek :-)
 Share

Rekomendowane odpowiedzi

Nowym Rokiem - nowym krokiem :D dym na SKP ponieważ kto ma zamontowane to cudo jak homologowany ogranicznik prędkości montowany przez producenta lub jednostkę przez niego upoważnioną :evil:

Co o tym myślicie :razz:

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 marca 2003 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym

(Dz. U. z 2003 r. Nr 58 poz. 0515)

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2003 r. (poz. 515)

TEKST UJEDNOLICONY USTAWY - PRAWO O RUCHU DROGOWYM

DZIAŁ III

POJAZDY

Rozdział 1

Warunki techniczne pojazdów

Art. 66. 1. Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego:

1a. Autobus, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i ciągnik samochodowy, dla którego określono dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów powyżej 3,5 t, powinny być wyposażone w homologowany ogranicznik prędkości montowany przez producenta lub jednostkę przez niego upoważnioną, ograniczający maksymalną prędkość autobusu do 100 km/h, a samochodu ciężarowego i ciągnika samochodowego do 90 km/h.

 

* Uwaga: ZMIANY W USTAWIE Prawo o ruchu drogowym (z dnia 24 kwietnia 2004) !!!

 

5) w art. 66 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

 

"1a. Autobus, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i ciągnik samochodowy, dla którego określono dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów powyżej 3,5 t, powinny być wyposażone w homologowany ogranicznik prędkości montowany przez producenta lub jednostkę przez niego upoważnioną, ograniczający maksymalną prędkość autobusu do 100 km/h, a samochodu ciężarowego i ciągnika samochodowego do 90 km/h.";

 

Art. 3. 1. Przepis art. 66 ust. 1a ustawy, o której mowa w art. 1, w stosunku do:

1) autobusu o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 10 t, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 t i ciągnika samochodowego, dla którego dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów wynosi powyżej 12 t, nie dotyczy:

a) pojazdów zarejestrowanych przed dniem 1 stycznia 1988 r.,

b) pojazdów wykorzystywanych w krajowym transporcie drogowym, nie zarobkowym krajowym przewozie drogowym oraz w międzynarodowym transporcie drogowym i nie zarobkowym międzynarodowym przewozie drogowym na terytorium państw nie będących członkami Unii Europejskiej - do dnia 1 stycznia 2008 r.;

 

2) autobusu o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 10 t, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ale nie przekraczającej 12 t, i ciągnika samochodowego, dla którego dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów wynosi powyżej 3,5 t, ale nie przekraczającą 12 t, nie dotyczy:

a) pojazdów zarejestrowanych przed dniem 1 października 2001 r.,

b) pojazdów zarejestrowanych w okresie od dnia 1 października 2001 r. do dnia 1 stycznia 2005 r. - do dnia 1 stycznia 2006 r.,

c) pojazdów wykorzystywanych w krajowym transporcie drogowym, nie zarobkowym krajowym przewozie drogowym oraz w międzynarodowym transporcie drogowym i nie zarobkowym międzynarodowym przewozie drogowym na terytorium państw nie będących członkami Unii Europejskiej - do dnia 1 stycznia 2007 r.;

 

3) autobusu o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 5 t, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ale nie przekraczającej 7,5 t, i ciągnika samochodowego, dla którego dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów wynosi powyżej 3,5 t, ale nie przekraczającą 7,5 t, nie dotyczy pojazdów wykorzystywanych w krajowym transporcie drogowym, nie zarobkowym krajowym przewozie drogowym oraz w międzynarodowym transporcie drogowym i nie zarobkowym międzynarodowym przewozie drogowym na terytorium państw nie będących członkami Unii Europejskiej - do dnia 1 stycznia 2008 r.

 

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. c i pkt 3 nie stosuje się do pojazdów przewożących towary niebezpieczne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • Odpowiedzi 309
 • Created
 • Ostatniej odpowiedzi

Top Posters In This Topic

 • Psuj

  20

 • Bogusław Maćkowski

  25

 • Norbert Jezierski

  26

 • boden

  31

PoRD

Art. 20.

3. Predkosc dopuszczalna poza obszarem zabudowanym, z zastrze.eniem ust. 4 i 5,

wynosi w przypadku:

1) samochodu osobowego, motocykla lub samochodu cieżarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczajacej 3,5 t:

a) na autostradzie - 130 km/h,

b) na drodze ekspresowej dwujezdniowej - 110 km/h,

c) na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla ka.dego kierunku ruchu - 100 km/h,

d) na pozostałych drogach - 90 km/h;

2) zespołu pojazdów lub pojazdu niewymienionego w pkt 1:

a) na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch

pasach przeznaczonych dla ka.dego kierunku ruchu - 80 km/h,

b) na pozostałych drogach - 70 km/h.

4. Dopuszczalna predkosc autobusu spełniajacego dodatkowe warunki techniczneokreslone w przepisach, o których mowa w art. 66 ust. 5, na autostradzie i drodze

ekspresowej wynosi 100 km/h.

następny przykład bubla prawnego

po co wszystkim autobusom ogranicznik do 100 skoro zgodnie z PoRD mogą jechać tylko 80

czyli kierowca "zwykłego" autobusu będzie mógł łamać przepisy bo ogranicznik zadziała dopiero przy 100

 

przykład http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=34263#34263

 

a jak stwierdzić możliwość zastosowania punktu 3

1b. Przepis ust. 1a nie dotyczy pojazdu:

3) nierozwijajacego, ze wzgledów konstrukcyjnych, predkosci wiekszej ni. odpowiednio

okreslone w ust. 1a;

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ciekawe forum na temat ogranicznika prędkości http://forum.gery.pl/index.php?showtopic=45581

 

W sumie diagnostę będzie interesowały tylko dokument potwierdzający iż zostało urządzenie zamontowane, bo ze sprawdzeniem będzie mały kłopot http://www.cbe.com.pl/index.php/ida/3/?idp=99&oldp=1

http://tacho.com.pl/ogr_predk.html

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Akurat kolego Jacdiag byłem na egzaminie w tdt ,i podstawiono autobus miejski ,nówka spod igły z 2007 i miał zamontowany ogranicznik na 80 km \h i było to podane w wyciągu ze świadectwa homologacji . A ten autobus który może poruszać się z prędkością 100 musi spełnić jeszcze wiele warunków technicznych i przejść dodatkowe badanie techniczne i uzyskać wpis w dowodzie rejestracyjnym.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

czyli kierowca "zwykłego" autobusu będzie mógł łamać przepisy bo ogranicznik zadziała dopiero przy 100

 

przykład http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=34263#34263

 

a jak stwierdzić możliwość zastosowania punktu 3

1b. Przepis ust. 1a nie dotyczy pojazdu:

3) nierozwijajacego, ze wzgledów konstrukcyjnych, predkosci wiekszej ni. odpowiednio

okreslone w ust. 1a;

 

Czasami chwilowo prędkość może być przekroczona np. w chwili wyprzedzania, po drugie prędkość kontrukcyjna to prędkość max wyznaczona przez producenta.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a jak stwierdzić możliwość zastosowania punktu 3

 

Właśnie o to chodzi abyśmy w swoim gronie wypracowali jakąś taktykę działania która nie przyniesie diagnoście żadnych problemów prawnych związanych z tym zapisem ustawy. Nie ma co liczyć, że sejm to zmieni w tym roku. Nowi parlamentarzyści nie będą mieli czasu ani ochoty na takie pierdoły, bynajmniej do połowy 2008 będziemy się z tym bublem musieli spierać w rzeczywistym świecie podczas wykonywania swojej pracy. Co będzie kiedy firmy pozakładają te ograniczniki prędkości, a w połowie 2008 roku przepis zostanie zmieniony lub uchylony?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 1 month later...

Ważny temat widze z lekka przycichł ale rozumiem, że od 01.01.2008 wymagamy zaświadczeń odnośnie ograniczników...bo jakoś tak ciężko bedzie w zaświadczeniu z badania wpisać że pojazd spełnia wymagania art.66 bez takiego zaświadczenia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ale rozumiem, że od 01.01.2008 wymagamy zaświadczeń odnośnie ograniczników...bo jakoś tak ciężko bedzie w zaświadczeniu z badania wpisać że pojazd spełnia wymagania art.66 bez takiego zaświadczenia.

A dodatkowym wyposażeniem SKP będzie skaner, żeby mieć kopie zaświadczenia na dysku z adnotacją "dotyczy badania nr ... " :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 3 weeks later...

Mam pytanie .

Czy wszystkie autobusy muszą mieć ogranicznik , cz tylko powyżej 3,5 t . bo w przepisach przy autobusach nie wskazuje się dolnej granicy ton , lecz tylko górną [ np. do 5 t].

W ciężarowych jest natomiast podana dolna [ 3,5 t ] oraz górna [ ..... t]

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zależy od daty p. rej. - patrz tabelka.

Przy pkt 3 dla autobusów do 5 t nie ma daty , czyli obowiązuje w tym wypadku wszystkie, tak samo jak ciężarowe od 3,5 t do 7,5 t

 

[ Dodano: 20-12-2007, 09:57 ]

Ale z kolei w pkt 2 gdzie jest napisane , autobusy do 10 t , zapisano że nie dotyczy zarejestrowanych przed 1 października 2001 r.

Chyba pkt 3 trzeba dostosować z datą do pkt 2

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

5) w art. 66 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Autobus, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i ciągnik samochodowy, dla którego określono dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów powyżej 3,5 t, powinny być wyposażone w homologowany ogranicznik prędkości montowany przez producenta lub jednostkę przez niego upoważnioną, ograniczający maksymalną prędkość autobusu do 100 km/h, a samochodu ciężarowego i ciągnika samochodowego do 90 km/h.";

 

 

Art. 3. 1. Przepis art. 66 ust. 1a ustawy, o której mowa w art. 1, w stosunku do:

1) autobusu o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 10 t, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 t i ciągnika samochodowego, dla którego dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów wynosi powyżej 12 t, nie dotyczy:

a) pojazdów zarejestrowanych przed dniem 1 stycznia 1988 r.,

b) pojazdów wykorzystywanych w krajowym transporcie drogowym, niezarobkowym krajowym przewozie drogowym oraz w międzynarodowym transporcie drogowym i niezarobkowym międzynarodowym przewozie drogowym na terytorium państw niebędących członkami Unii Europejskiej - do dnia 1 stycznia 2008 r.;

2) autobusu o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 10 t, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ale nie przekraczającej 12 t, i ciągnika samochodowego, dla którego dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów wynosi powyżej 3,5 t, ale nie przekraczającą 12 t, nie dotyczy:

a) pojazdów zarejestrowanych przed dniem 1 października 2001 r.,

b) pojazdów zarejestrowanych w okresie od dnia 1 października 2001 r. do dnia 1 stycznia 2005 r. - do dnia 1 stycznia 2006 r.,

c) pojazdów wykorzystywanych w krajowym transporcie drogowym, niezarobkowym krajowym przewozie drogowym oraz w międzynarodowym transporcie drogowym i niezarobkowym międzynarodowym przewozie drogowym na terytorium państw niebędących członkami Unii Europejskiej - do dnia 1 stycznia 2007 r.;

3) autobusu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 5 t, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ale nie przekraczającej 7,5 t, i ciągnika samochodowego, dla którego dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów wynosi powyżej 3,5 t, ale nieprzekraczającą 7,5 t, nie dotyczy pojazdów wykorzystywanych w krajowym transporcie drogowym, niezarobkowym krajowym przewozie drogowym oraz w międzynarodowym transporcie drogowym i niezarobkowym międzynarodowym przewozie drogowym na terytorium państw niebędących członkami Unii Europejskiej - do dnia 1 stycznia 2008 r.

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. c i pkt 3 nie stosuje się do pojazdów przewożących towary niebezpieczne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W/g mnie to pkt 3 określa, że dla tych autobusów poniżej 5 t nie wymagamy przed 1 stycznia.

 

A po pierwszym stycznia patrz pkt 1 i dla autobusów poniżej 10 t jest wyraźna data p. rej.

 

 

Tak ja to przeczytałem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

czyli obowiązuje w tym wypadku wszystkie, tak samo jak ciężarowe od 3,5 t do 7,5 t

oczywiście z zastosowaniem 1b

1b. Przepis ust. 1a nie dotyczy pojazdu:

3) nierozwijajacego, ze wzgledów konstrukcyjnych, predkosci wiekszej ni. odpowiednio

okreslone w ust. 1a;

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

pytanie moje jest proste PROSZę SIę NIE śmiać .jeśli przyjedzie na przegląd sam i stwierdzę że zgodnie z przepisami pow. mieć ogr. to co mam robić wołać od gościa zaśw o montażu czy zaglądać do silnika i szukać i skąd wiedzieć czy to działa

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zrobisz jak będziesz uważał za stosowane, jeżeli przyjmiesz zapewnienie klienta że ma i działa Twoja sprawa ja bym zażądał potwierdzenia z serwisu, zakładu montażu takich urządzeń ewentualnie rzeczoznawcy (w końcu to on się na tym zna) czy dany pojazd jest wyposażony w ogranicznik i czy działa (każdy papier się przyda na wypadek "W"), ewentualnie próba drogowa, w przypadku pojazdu z fabrycznym takim urządzeniem również potwierdzenia sprawności

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

 Share


×
×
 • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.