Skocz do zawartości

SEJM-PROJEKT Prawa o ruchu drog. i rozp. o zakresie badań227


Bogusław Maćkowski
 Share

Rekomendowane odpowiedzi

Na stronach sejmu ukazało się ostateczne brzmienie istotnych zmian w Prawie o ruchu drogowym w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów i rodzajów badań. Do tego opracowany został nowy Dz. 227 to jest rozporządzenie określające zakres badania i ocenę kryteriów negatywnych.

 

Później napiszę dlaczego. Panowie z PISKP o ile to czytacie wykreślcie, w 227 iż zmiana konstrukcyjna jest po wymianie silnika i że w zaświadczeniu z badania diagnosta nie określa numeru silnika.

 

Ogólnie giną pierwsze badania techniczne.

 

Nowe przepisy wchodzą w życie po upływie 90 dni.

 

Wg mojej skromnej oceny podyskutuje jeszcze o nich senat i Prezydent i opublikują je przypuszczam w kwietniu + 90 dni.

 

Z treści uzasadnienia wynika, iż 8 słownie osiem instytucji brało udział w konsultacjach społecznych. Głos zabrało Stowarzyszenie szefów wydziałów komunikacji oraz ITS - ich uwagi zostały odrzucone z ich winy - ZŁOŻYLI JE PO TERMINIE.

 

TYLKO POLSKA IZBA STACJI KONTROLI POJAZDÓW ZŁOŻYŁA SWOJE UWAGI W TERMINIE USTAWOWYM I W ZASADZIE WSZYSTKIE Z MAŁYM WYJĄTKIEM ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE.

 

PONIEWAŻ ZMIANY SĄ POWAŻNE GDYŻ DOTYCZĄ DWÓCH WAŻNYCH DLA NAS PRZEPISÓW LICZĘ IŻ W OKRESIE MAJA DO LIPCA (90 DNI W ŻYCIE O ILE W KWIETNIU SIĘ UKAŻĄ) ZOSTANĄ ZORGANIZOWANE SZKOLENIA Z ZAKRESU ICH STOSOWANIA.

 

Projekt i jego uzasadnienie w sposób jednoznaczny zabrania wykonywania m.in. badań okresowych z zakresem dodatkowym VAT stacjom o zakresie podstawowym upoważniając do tych czynności wyłącznie stacje okręgowe.

 

Zmiana zakresu wykonywanych badań dla przedsiębiorców prowadzących podstawowe stacje kontroli pojazdów (około 1400 stacji w całej Polsce), będzie wiązać się z koniecznością doposażenia ich w urządzenia i przyrządy. Koszt, jaki poniesie przedsiębiorca prowadzący podstawową stację kontroli pojazdów, będzie uzależniony od zakresu obecnie posiadanego upoważnienia do przeprowadzania badań. Średni koszt takiego doposażenia szacuje się na kwotę około 50 tys. zł. Należy zaznaczyć, iż przedłożona propozycja jest w pełni zgodna z postulatami przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, złożonymi przez nich w Komisji Sejmowej Przyjazne Państwo (projekt nr PISKP/B/76).

 

Tutaj zamieszczam link do oficjalnej strony sejmowej druk nr: 1540

 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/1540

 

 

Panowie konkurs dla Was, który będę punktował punktami "Piwa". Dodatkowe punkty otrzyma osoba, która poda pełne daty przystąpienia.

 

Liczy się wyłącznie pełna odpowiedź na wszystkie 4 pytania.

 

Zaznaczam, iż bez pełnej znajomości odpowiedzi na zadane poniżej pytania diagnosta nie będzie ani umiał ani potrafił wykonać badania technicznego. Dodam, iż diagnosta najpierw sprawdzał stan techniczny później zobowiązano go do posiadania i pełnej znajomości szeregu przepisów prawa a teraz poprzeczka idzie w górę:

 

Ważność odpowiedzi na dzień 20.01.2009r. strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

 

PYTANIE 1: Wymień wszystkie Państwa członkowskie Unii Europejskiej.

 

PYTANIE 2: Wymień wszystkie Państwa Konfederacji Szwajcarskiej

 

PYTANIE 3: Wymień Państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

PYTANIE 4: Podaj łączną liczbę krajów z pytań 1-3 (bez ich dublowania).

 

ZAKOŃCZENIE KONKURSU DO NIEDZIELI 25.01.2009r. GODZ. 00:00 - DECYDUJE DATA I GODZINA OPUBLIKOWANIA POSTU.

1540.pdf

Prawo o ruchu drogowym_sejm ostateczna wersja_22_05_2009r..pdf

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • Odpowiedzi 126
 • Created
 • Ostatniej odpowiedzi

Top Posters In This Topic

 • S.K.P-POZNAŃ

  13

 • markes30

  12

 • Bogusław Maćkowski

  10

 • blakop

  10

Projekt i jego uzasadnienie w sposób jednoznaczny zabrania wykonywania m.in. badań okresowych z zakresem dodatkowym VAT stacjom o zakresie podstawowym upoważniając do tych czynności wyłącznie stacje okręgowe.

 

Jaki sens tego obostrzenia w kontekście ostatniej przegranej przed ETS?

 

A pytania są tendencyjne ;)

Czy w pyt.3 na pewno wymienić tylko JEDNO Państwo? (a nie Państwa)

Ja bym dodał 4 - jak i dlaczego Państwa EFTA są traktowane w przepisach przez ministerstwo ;) Ale to już inna historia 8)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ważność odpowiedzi na dzień 20.0.2009r. strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

Wzioł bym udział ale nie wiem do jakiego miesiąca hi hi :D:razz::x

 

No to widze że bałery (rolnicy) się ucieszą przyczepy na 2 latka widze :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odp. na pyt.1 (przypis moderatora: PRAWIDŁOWO)

 

Austria,Belgia,Bułgaria,Dania,Finlandia,Francja,Grecja,Hiszpania,Holandia,Irlandia,Luksemburg,Niemcy,

Portugalia,Szwecja,WielkaBrytania,Włochy,Cypr,Czechy,Litwa,Łotwa,Estonia,Malta,Polska,Rumunia,

Słowacja,Słowenia,Węgry

 

 

Odp. na pyt.2 (przypis moderatora: PRAWIDŁOWO)

 

Szwajcaria

 

 

Odp. na pyt.3 (przypis moderatora: PRAWIDŁOWO)

 

Islandia ,Liechtenstein,Norwegia,Szwajcaria

 

 

Odp. na pyt.4 (przypis moderatora: PRAWIDŁOWO)

 

31 państw

 

Może być ::?

:D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

że bałery (rolnicy) się ucieszą przyczepy na 2 latka widze

No a ty byś się nie cieszył :evil:

 

PYTANIE 1: Wymień wszystkie Państwa członkowskie Unii Europejskiej
(przypis moderatora: NIE PRAWIDŁOWO - BRAK LITWY OD 01.05.2004R.)

Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Włochy, Wielki Brytania, Irlandia, Dania, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Austria, Finlandia, Szwecja, Cypr, Czechy, Estonie, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, Bułgaria, Rumunia.

PYTANIE 2: Wymień wszystkie Państwa Konfederacji Szwajcarskiej
(przypis moderatora: PRAWIDŁOWO)

Szwajcaria

PYTANIE 3: Wymień Państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA
(przypis moderatora: NIE PRAWIDŁOWO - TYLKO: Islandia (od 1970 r.), Liechtenstein (od 1992 r.), Norwegia i Szwajcaria )

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

PYTANIE 4: Podaj łączną liczbę krajów z pytań 1-3 (bez ich dublowania).

Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Włochy, Wielki Brytania, Irlandia, Dania, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Austria, Finlandia, Szwecja, Cypr, Czechy, Estonie, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, Bułgaria, Rumunia. Austria, Lichtenstein, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Norwegia, = 32sztuki (przypis moderatora: NIE PRAWIDŁOWO - 31 PO CZASIE ZNALAZŁEM PRZYCZYNĘ: AUSTRIA I Lichtenstein SĄ 2 RAZY A BRAKUJE SZWAJCARI)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ad.1 (przypis moderatora: PRAWIDŁOWO)

Austria

Belgia

Bułgaria

Cypr

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Grecja

Hiszpania

Holandia

Irlandia

Litwa

Luksemburg

Malta

Niemcy

Polska

Portugalia

Rumunia

Slowenia

Szwecja

Słowacja

Węgry

Włochy

Zjednoczone Królestwo

Łotwa

 

Ad.2 (przypis moderatora: PRAWIDŁOWO)

Szwajcaria

 

Ad.3 (przypis moderatora: PRAWIDŁOWO)

Islandia,Liechtenstein, Norwegia ,Szwajcaria

 

Ad4. (przypis moderatora: PRAWIDŁOWO)

31

 

:D:D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie - chyba nie zrozumieliście pytania nr 2. Szwajcaria to kraj związkowy, a poszczególne "kantony" maja statusy "Państw związkowych" (z odrębnym prawodawstwem) i o wymienienie tychże krajów (kantonów) zapewne autorowi pytania chodziło :)

 

Przypis MORERATORA: Pytania są skonstruowane podchwytliwie jednak pyt,. nr 2 dobrze wymieniają :-) Celowo zazaczyłem, że nie chodzi o wszystkie Państwa Konfederacji tylko Konfederacji Szwajcarskiej gdzie pytanie jest jednocześnie odpowiedzią :-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

WYMIANA DAT (przypis moderatora: NIE PRAWIDŁOWO)

WYMIANA KRAJÓW (przypis moderatora: PRAWIDŁOWO)

Ad. 1 UE założyciele Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Włochy

( 18 kwietnia 1951)

- PRZYPIS W ODPOWIEDZIACH NA STRONIE ŹRÓDŁOWEJ ↑ 7 Traktat Rzymski wszedł w życie 1 stycznia 1958 roku. BELGIA, FRANCJA, HOLANDIA, LUKSEMBURG OD 25.03.1957 NIEMCY DODATKOWY PRZYPIS: 22 ↑ 3 października 1990 roku NRD (obecne landy:Meklemburgia-Pomorze Przednie, Saksonia-Anhalt, Berlin, Brandenburgia, Turyngia, Saksonia) weszła w skład RFN.)

 

1973r –Wielka Brytania, Irlandia, Dania ( traktat z 22,01,1972) -PRZYPIS OD 01.01.1973 PRAWIDŁOWO

1981r – Grecja (28 maj 1979) - PRZYPIS MODERATORA OK

1986r- Hiszpania i Portugalia (12 czerwca 1985) - PRZYPIS MODERATORA OK

1995r – Austria, Finlandia, Szwecja (01 luty 1994) - PRZYPIS MODERATORA OK

2004 maj 01 – Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska Słowacja,

Słowenia, Węgry ( 14-15 grudzień 2001 ) - PRZYPIS MODERATORA OK

2007r – Bułgaria i Rumunia ( j.w. ) - PRZYPIS MODERATORA OK

 

Ad. 2 Szwajcaria ( 20 kantonów i 6 półkantonów) (przypis moderatora: PRAWIDŁOWO)

Uri,Schwyz,Obwalden,Nidwalden,Lucerna,Zurych,Glarus,Zug,Berno,Fryburg,Solura,Bazylea-miasto, Bazylea-okręg,Szafuza,Appenzell Ausserrhozen,Ausseehozen Innerrhoden,Sankt Gallen,Gryzonia,Argowia,Turgowia,Ticino,Vaud,Valais,Neuchatel,Genewa,Jura.

 

Ad. 3 EFTA powstała 3 maja 1960r na podstawie konwencji z 4 stycznia 1960r

założona przez Austrię, Danię, Norwegię, Portugalię, Szwajcarię, Szwecję i

Wielką Brytanię.

(przypis moderatora: PRAWIDŁOWO)

Obecnie do EFTY należą Islandia ( przyst. W 1970r) Lichtenstein (1992r ) Norwegia

i Szwajcaria.

 

Ad. 4 31 (przypis moderatora: PRAWIDŁOWO)

 

Ale sie spociłem :lol:

 

I teraz nie wiem, czy zaliczyć do krajów też kantony :-(

 

PRZYPIS MODERATORA: KRAJE I LICZBY WYMIENIONO PRAWIDŁOWO. DATY WKRADŁ SIĘ CHOCHLIK NA 1951R ZAMIAST 1958R DLATEGO PIWKO IDZIE A DODATKOWY PUNKT ... TEŻ IDZIE ZA WŁOŻONY TRUD. NA POCENIE POLECAM ANTYPRESPIRANTY I GRATULUJE

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dlaczego kontrola działania korektora zasięgu reflektorów jest wymagana tylko przy badaniu pokolizyjnym? Ciekawe dlaczego nie uregulowali prawnie kwestii reflektorów ksenonowych i wymaganego dla nich osprzętu?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie chodzi o wszystkie Państwa Konfederacji tylko Konfederacji Szwajcarskiej

 

Przepraszam, ale nie rozumiem. Nie chodzi o wszystkie Państwa jakiej konfederacji? A skoro jednak chodzi o skład Konfederacji Szwajcarskiej to o co chodzi z odpowiedzią, że Szwajcaria składa się ze Szwajcarii? mam rozumieć że rozmawiamy o dwóch Konfederacjach? Jakich?

 

Pełna nazwa Szwajcarii to właśnie Konfederacja Szwajcarska (tak jak nazwa Polski, to Rzeczypospolita Polska). Szwajcaria nie jest Państwem jednolitym, tylko składa się z kilku państw (kantonów) stanowiących na zewnątrz federację. A Państwa wchodzące w skład Szwajcarii wymienił leniwiec.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Że tak zapytam troszkę - a co ma projekt PoRD do pytań o Konfederację Szwajcarską ?

W jednym wątku - i jedno, i drugie ?

Bo robi się tu lekki galimatias ... :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Prawdopodobnie chodzi o art.72 ust. 1 pkt. 4

… lub dowodu rejestracyjnego….potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego.

i art. 81 ust.3 pkt. 2 i 3

 

Odnośnie korektora to podejrzewam, że chodzi tu o to, żeby zmiana z 0 na 1 powodowała faktycznie taką zmianę a nie np. od razu na 3.

 

A mam jeszcze pytanie, co sądzicie o zapisie w art. 81 ust. 3

Okresowe badanie techniczne po raz pierwszy jest przeprowadzane przed pierwszą rejestracją na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Badaniu temu nie podlega

1)…

2)…

3)…

- z wyjątkiem…..pojazdu przystosowanego konstrukcyjnie do ruchu lewostronnego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

§ 10. 1. Kontrola działania urządzenia (zaworu) ograniczającego stopień napełnienia zbiornika

gazu płynnego obejmuje:

1) sprawdzenie, czy zbiornik jest opróżniony (silnik nie daje się uruchomić po przełączeniu na zasilanie

gazowe);

2) napełnienie zbiornika ilością gazu (dm3) odpowiadającą 0,8 pojemności geometrycznej zbiornika.

2. Urządzenie (zawór) uznaje się za sprawny, jeżeli po napełnieniu zbiornika do 0,8 jego

pojemności (ust. 1 pkt 2) nastąpi odcięcie dopływu gazu.

3. Podczas kontroli dopuszcza się napełnianie zbiornika gazem najwyżej do 0,85 jego

pojemności geometrycznej (w przypadku niesprawności urządzenia (zaworu) ograniczającego).

Nadmierną ilość gazu (powyżej 0,8 pojemności geometrycznej zbiornika) należy bezzwłocznie

usunąć, wykorzystując pracę silnika pojazdu.

4. Dopuszcza się potwierdzanie sprawności urządzenia (zaworu) ograniczającego stopień

napełniania zbiornika gazu płynnego przez pracownika stacji tankowania gazu posiadającego ważne

zaświadczenie Transportowego Dozoru Technicznego o ukończeniu odpowiedniego przeszkolenia.

 

I znowu to samo-martwy przepis :(

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chodzi o te nieszczęsne ksenony to nie ma się z czego śmiać ;) Niestety nie ma konkretnego paragrafu którym można się podeprzeć jak przyjedzie pseudotuningowiec. A takich trafia się coraz więcej.

Co do sprwadzenia zaworu ograniczającego stopień napełnienia zbiornika to jak zwykle porażka.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 21 stycznia br. odbyło się w Sejmie posiedzenie Komisji Infrastruktury w sprawie projektów trzech ustaw wprowadzających zmiany do ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, oznaczonych następującymi numerami:

 

1. Druk numer 1376 -

2. Druk numer 1414 -

3. Druk numer 1540

 

Trzeci projekt, oznaczony numerem 1540, dotyczy zmian w badaniach technicznych pojazdów wynikających z konieczności dostosowania polskiego prawa do postanowień wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu z dnia 5 czerwca 2008 roku sygn. akt C-170/07. Projekt zawiera także nowy podział stacji kontroli pojazdów i nowe zakresy badań technicznych wykonywanych przez obydwa rodzaje stacji.Po przedstawieniu opinii i stanowisk posłów, przedstawicieli rządu, a także przedstawicieli strony społecznej, wszystkie trzy projekty zostały skierowane do dalszych prac w podkomisji stałej ds. transportu drogowego i drogownictwa.

 

Posiedzenie podkomisji ma się odbyć na początku lutego br.

 

Nie ma sie czym martwić i jezyk strzepić po próżnicy .Znając tempo prac to może zmiana pod koniec roku?? :evil:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I dalej kosmiczny bałagan z terminem nastepnego badania:

 

Załóżmy ze ustawa już obowiązuje i przyjezdza na badanie samochód zarejestrowany 2.01.2009.... i prosi o wykonanie badania okresowego bo przeciez "Okresowe badanie techniczne (...) przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji" jaki termin następnego badania wyznaczycie ??? Bo według mnie: "następnie przed upływem 5 lat od dnia pierwszej rejestracji," Czyli 2.01.2014

 

I jeszcze jeden kwiatek prawie jak "lub czasopisma":

 

"Nie dotyczy to pojazdu przewocego towary

niebezpieczne, taksówki osobowej, pojazdu samochodowego konstrukcyjnie przeznaczonego do przewozu osób w liczbie od 5 do 9, wykorzystywanego do zarobkowego transportu drogowego osób, pojazdu marki „SAM”, (...)

 

Czyli wszystkie samochody powyżej 5 osób mają badania corocznie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dlaczego "powyżej 5" ?

skoro piszą "od 5 do 9 " to 5 miejscowe się do tego zaliczają :shock::shock:

 

chyba, że poeta miał na myśli zdanie

pojazdu samochodowego konstrukcyjnie przeznaczonego do przewozu osób w liczbie od 5 do 9, wykorzystywanego do zarobkowego transportu drogowego osób,
to jako jedną kategorię pojazdów;

tylko jak będzie można rozpoznać - czy służą do przewozu rodziny czy obcych za opłatą :razz:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

"Nie dotyczy to pojazdu przewocego towary

niebezpieczne, taksówki osobowej, pojazdu samochodowego konstrukcyjnie przeznaczonego do przewozu osób w liczbie od 5 do 9, wykorzystywanego do zarobkowego transportu drogowego osób, pojazdu marki „SAM”, (...)

Fakt, że w tej chwili obowiązuje ten zapis. Pisałem o tym na forum ale nikt nie podjął dyskusji. Według mnie zapis w tej postaci zobowiązuje wymienione pojazdy do badania co rok. Nawet samochody osobowe o liczbie miejsc od 5 do 9. Wynika z tego jasno, że każda fraza zawierająca się między przecinkami stanowi oddzielną grupę pojazdów, których dotyczy ten zapis.

W przypadku gdyby zapis wyglądał tak "Nie dotyczy to pojazdu przewożącego towary niebezpieczne; taksówki osobowej; pojazdu samochodowego konstrukcyjnie przeznaczonego do przewozu osób w liczbie od 5 do 9, wykorzystywanego do zarobkowego transportu drogowego osób; pojazdu marki "SAM"

Wystarczy zamienić trzy przecinki na średniki i mamy zupełnie inny sens zapisu. Według mnie w ustawie są błędy interpunkcyjne, które zmieniają sens zapisu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ale tego ruchu lewostronnego to ja też nie kumam. :(

 

[ Dodano: 23-01-2009, 20:14 ]

nie mogą tego jaśniej pisać ? :o

na mój chłopski rozum pierwsze badania zostaną dla samochodów które są po przeróbce kierownicy z prawej na lewą

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wystarczy zamienić trzy przecinki na średniki i mamy zupełnie inny sens zapisu. Według mnie w ustawie są błędy interpunkcyjne, które zmieniają sens zapisu.

 

Ale z tego zapisu tez niewiele wynika IMHO gdyby po 9 było "i" to wtedy jest oczywiste ze sprawa dotyczy tylko pojazdów do "zarobkowego przewozu" tylko jaki jest sens pisać od 5- 9 osób ???? A załózmy, że 4 osobowy ale do zarobkowego to co wtedy?

Jedny słowem studeny pierwszego roku prawa napisałby lepiej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

 Share


×
×
 • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.