Skocz do zawartości
praktyk

Zatrzymany DR i tablice poza granicami kraju i co dalej.

Rekomendowane odpowiedzi

praktyk

Zwracam się do szanownego grona fachowców a nie do amatora :evil: o udzielenie konkretnej odpowiedzi rozwiązania następującego problemu ?

 

Polski samochód zatrzymany za granicą kraju przez policję za stwierdzone usterki. Parking policyjny, zabrane tablice rejestracyjne i DR , usterki potwierdzone przez rzeczoznawcę DEKRY. Potwierdzam słuszność decyzji, gdyż pojazd zagrażał życiu i zdrowi w ruchu. Pojazd sprowadzony na lawecie do Polski. Według dokumentacji są ważne badania techniczne i pojazd jest naprawiony. Pojazd służy do celów zarobkowych.

Przypomnę, że pojazd jest bez tablic rejestracyjnych i DR, które prawdopodobnie są we właściwym urzędzie rejestrującym.

Jaki jest tok dalszego postępowania aby właściciel mógł odzyskać pojazd i przywrócić go do użytkowania w ruchu drogowym.

Udzielając odpowiedzi proszę powołać się na przepisy a nie na amatorskie opinie. :razz:

Pozdrawiam-sprawa pilna.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Jacdiag

pozwolenie czasowe

PoRD

Art. 74. 1. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje, w przypadkach określonych w ust. 2, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela pojazdu, wydając pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne.

2. Czasowej rejestracji dokonuje się:

1)

2) na wniosek właściciela pojazdu - w celu umożliwienia:

a)

b)

c) przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy;

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
wolf

Odzyskać pojazd? Nie rozumiem - czy to przenośnia, czy pojazd jest na jakimś parkingu.

Ponad to, czy za zatrzymanie DR i tablic wydano jakieś pokwitowanie?

 

Jeśli jest pokwitowanie to BT [laweta], WK, SKP [po wpis] i w drogę.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
szombi
Jeśli jest pokwitowanie to BT

okresowe czy dodatkowe ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
JANUSZ60
okresowe czy dodatkowe ?

Zależy od tego co jest w treści pokwitowania ,,,

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
praktyk
pozwolenie czasowe

PoRD

Art. 74. 1. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje, w przypadkach określonych w ust. 2, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela pojazdu, wydając pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne.

2. Czasowej rejestracji dokonuje się:

1)

2) na wniosek właściciela pojazdu - w celu umożliwienia:

a)

b)

c) przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy;

 

Pewnie musiało by być jakieś skierowanie, gdybyś był uprzejmy odpowiedzieć na jaki rodzaj badań ten pojazd zostałby skierowany. Termin OBT jeszcze jest ważny a pojazd jest zarejestrowany w Polsce.

Art. 81.

11. Niezależnie od badań, o których mowa w ust. 3-5, dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd:

2) skierowany przez starostę albo na wniosek posiadacza pojazdu:

a) w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji,

b) jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska;

3) w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6, z wyłączeniem montażu instalacji do zasilania gazem;

4) który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa, pojazd uprzywilejowany, pojazd do nauki jazdy, pojazd do przeprowadzania egzaminu państwowego lub pojazd odpowiednio przystosowany lub wyposażony zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych;

5) w którym została dokonana naprawa wynikająca ze zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia określonego w grupach 3 i 10 działu II załącznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

6) w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;

7) dla którego określono wymagania techniczne w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.(438) ), ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.(439) ) lub ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.(440) );

8) autobus, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, co do zgodności z dodatkowymi warunkami technicznymi;

9) dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego.

Odzyskać pojazd? Nie rozumiem - czy to przenośnia, czy pojazd jest na jakimś parkingu.

Ponad to, czy za zatrzymanie DR i tablic wydano jakieś pokwitowanie?

 

Jeśli jest pokwitowanie to BT [laweta], WK, SKP [po wpis] i w drogę.

Pojazd jest już w Polsce.Opis usterek został sporządzony przez rzeczoznawcę niemieckiej DEKRY i w tym języku a DR i tablice sa już w starostwie.

Czy ja dobrze zrozumiałem, że na postawie tych niemieckich dokumentów diagnosta może wykonać badanie techniczne pojazdu?

Bardzo był prosił o podanie konkretnego przepisu.

Pozdrawiam.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
szombi

Pytam tak z ciekawości bo biorąc pod uwage koszt przetłumaczenia pokwitowania to lepiej zrobic OBT ale czy na podstawie zagranicznego pokwitowania można zrobić tylko dodatkowe ??

Sie zagalopowałem :) Pokwitowanie i tak trzeba przetłumaczyc

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Psuj

PORD

11. Niezależnie od badań, o których mowa w ust. 3-5, dodatkowemu badaniu technicznemu podlega

pojazd:

1) skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego:

a) w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania

ochrony środowiska,

b) który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy

nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, z zastrzeżeniem pkt 5, lub noszący ślady

uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji

pojazdu, mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;

 

Polski samochód zatrzymany za granicą kraju przez policję za stwierdzone usterki.

 

Jesteśmy w Unii a PORD nie mówi, że chodzi tylko o Polski organ kontroli. Diagnosta powinien wykonać badanie zgodnie z Dz.U 155

§ 3. 1. Zakres dodatkowego badania technicznego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 11 ustawy:

1) skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że

zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska - obejmuje sprawdzenie i

ocenę spełnienia warunków technicznych dotyczących układów, w których stwierdzono usterki

wymienione w skierowaniu, w sposób określony w pkt 1-10 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia

oraz pkt 1.2.1 działu I załącznika nr 4 do rozporządzenia;

2) skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego, który uczestniczył w wypadku drogowym, w

którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, z

zastrzeżeniem pkt 4, lub noszącego ślady uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie

elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu

drogowego - obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia warunków technicznych dotyczących układów, w

których stwierdzono usterki wymienione w skierowaniu, w sposób określony w pkt 1-10 działu I załącznika

nr 1 do rozporządzenia oraz w pkt 1 działu I załącznika nr 4 do rozporządzenia;

 

Ponieważ pojazd nie ma tablic (a jest zarejestrowany w RP) właściciel powinien wystąpić do WK o czerwone blachy i PC w celu przejazdu na badanie techniczne. Pokwitowanie za DR, wykaz usterek i wszystkie inne rzeczy są w języku niemieckim a na terenie RP obowiązuje język urzędowy Polski, więc właściciel powinien przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego dokumenty niemieckie.

 

Takie jest moje prywatne zdanie i tak ja bym postąpił.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
wolf

W kryteriach BT, negat nie występuje w przypadku braku tablic i nie ma znaczenia czy to jest pojazd zarejestrowany w Rp czy w Unii

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Jacdiag
Pewnie musiało by być jakieś skierowanie, gdybyś był uprzejmy odpowiedzieć na jaki rodzaj badań ten pojazd zostałby skierowany

dodatkowe po zatrzymaniu DR przez organ kontroli - a że organ zagraniczny to brak na ten temat §§

 

z tym, że WK wydaje PC na dojazd do SKP, żeby diagnosta mógł zgodnie z tym co widzi i na co ma dokumenty, wpisać do rejestru, zgodnie ze stanem faktycznym - nr rej, nr PC ...

 

a jak to się odbywa to prawie wszyscy wiedzą :razz:

 

. Termin OBT jeszcze jest ważny a pojazd jest zarejestrowany w Polsce.

a co to ma do dodatkowego BT :?:

 

[ Dodano: 01-06-2011, 21:55 ]

W kryteriach BT, negat nie występuje w przypadku braku tablic i nie ma znaczenia czy to jest pojazd zarejestrowany w Rp czy w Unii

a może dla polskich - N za brak legalizowanych tablic :?:

 

bo jak nie ma tablicy to i nie ma ZL

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
wolf

Nie ma N za brak tablic zobacz tabelkę.

N jest w przypadku m,.in. ozdabianie tablic, czy nie zalegalizowane tablice, ale nie brak tablic.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Jacdiag
Nie ma N za brak tablic
:ok
N jest w przypadku m,.in. ozdabianie tablic, czy nie zalegalizowane tablice,

to gdy przyjadę do Ciebie z nr rej napisanym na kawałku gazety to mogę liczyć na P :?::?: :!:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
JANUSZ60
Nie ma N za brak tablic zobacz tabelkę.

Bardzo śmieszne ,,,

 

Cytat Dz. U 155 poz.1232 zał 1. pkt .1.2. Sprawdzenie prawidłowości oznaczeń i stanu tablic rejestracyjnych pojazdu ,Twoim zdaniem dotyczy tablic, których nie ma ??? nie pij już, proszę,,,

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
praktyk
PORD
11. Niezależnie od badań, o których mowa w ust. 3-5, dodatkowemu badaniu technicznemu podlega

pojazd:

1) skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego:

 

Mandat w wysokości 200 euro chyba nie jest skierowaniem na badania techniczne ?

Jesteśmy w Unii a PORD nie mówi, że chodzi tylko o Polski organ kontroli. Diagnosta powinien wykonać badanie zgodnie z Dz.U 155

W Unii organa kontroli nie wystawiają pokwitowań ze skierowaniem na badania techniczne. Ale jeżeli ktoś takie skierowanie widział i to w szczególności skierowanie policji niemieckiej na badania techniczne do Polski to bardzo proszę wrzućcie skan i po problemie. Człowiek całe życie się uczy.

:razz:

Ponieważ pojazd nie ma tablic (a jest zarejestrowany w RP) właściciel powinien wystąpić do WK o czerwone blachy i PC w celu przejazdu na badanie techniczne. Pokwitowanie za DR, wykaz usterek i wszystkie inne rzeczy są w języku niemieckim a na terenie RP obowiązuje język urzędowy Polski, więc właściciel powinien przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego dokumenty niemieckie.

Ponieważ oryginalne blachy są w wydziale komunikacji i są one własnością użytkownika pojazdu to urzędnik powinien mu je oddać bez żadnego problemu. Poco mu kolorowe tablice i PC jak na przegląd może dojechać na lawecie tak jak przyjechał do Polski. :roll:

Takie jest moje prywatne zdanie i tak ja bym postąpił.

Wolałbym oby było ono podparte konkretnymi przepisami a najlepiej opinią dobrego prawnika. :evil:

Koszty związane z parkingiem i przewozem, plus opinia rzeczoznawcy to chyba około 300 euro . Przetłumaczona opinia też nie jest skierowaniem na badania techniczne.

Nie przesadzajmy z tą unią, nasze ministerstwo wyprzedziło przepisy unijne na każdym kroku. :D

Liczę jednak nadal na owocne podpowiedzi.

Pozdrawiam

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
wolf

Co do picia to wypraszam sobie takie komentarze.

 

Sprawdzam stan tablic jak są, ja nie ma to oczywiście nie sprawdzam czegoś czego nie ma.

Tablice na gazecie nie są tablicami zalegalizowanym - chciałbym zauważyć doczytaj dokładnie.

 

Czyli uważasz, żę BT okresowe z zagranicy bez tablic N?

Gdzie jest napisane, że pojazd z zagranicy nie musi mieć tablic, a zarejestrowany musi mieć.

Nie ma rozróżnienia w zarejestrowaniu pojazdu RP czy UE.

Blakop niejednokrotnie też pisał, że okresowe BT i okresowe po raz pierwszy są na jednym pułapie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
JANUSZ60
że na postawie tych niemieckich dokumentów diagnosta może wykonać badanie techniczne pojazdu?

Tylko na takiej podstawie , można wykonać BT a tylko po stwierdzeniu ustania przyczyny zatrzymania WK wyda DR oraz tablice,,,

 

[ Dodano: 02-06-2011, 09:02 ]

Co do picia to wypraszam sobie takie komentarze.

No brakuje tylko, byś się obraził,,,

Te na gazecie nie mają legalizacji, a te nieistniejące mają ???

Z zagranicy MI (w odp. na 27 pyt.)się zreflektowało o tyle, iż dopuszczają brak tablic pod pretekstem, że pojazdy te są wyrejestrowane do wywozu, i to ma jakiś sens,,,

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
wolf

...............................

Z zagranicy MI (w odp. na 27 pyt.)się zreflektowało o tyle, iż dopuszczają brak tablic pod pretekstem, że pojazdy te są wyrejestrowane do wywozu, i to ma jakiś sens,,,

 

Komentarze, komentarze................. - podaj podstawę prawną?

W którym DzU to jest napisane o różnym traktowaniu pojazdów z UE i RP.

Komentarze tego typu każdy prawnik podważy.

 

Porównujesz tablice gazetowe do tych których nie ma - niestety takich mamy ustawodawców nieudolnych, że robią lipne prawo i po kilku ładnych miesiącach zamiast je zmienić piszą komentarze lub coś tam, które nie ma skutków prawnych.

Ale za to są szkolenia ........ :x itd itp

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
JANUSZ60
Komentarze tego typu każdy prawnik podważy.

Że przepis jest bo bani to wszyscy wiemy, niech teraz prawnik unieważni wszystkie badania sprowadzonych bez tablic,,,

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
wolf

Hm za karty pojazdu jak dobrze pamiętam kaskę już zwracali............

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop

Drogi Patryku! ;)

 

Sprawa tego typu była już przeze mnie opisana na tym forum, ale koledzy nie do końca chcieli załapać o co chodzi.

Stosując podstawową wykładnie przepisów, a więc literalną w opisanym przypadku powinien nastąpić zwrot DR (w domyśle zapewne też tablic) właścicielowi pojazdu... bez niczego :) Klienta można poprosić co najwyżej o złożenie oświadczenia (art.75 kpa), iż istotnie ustał już przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego (a więc mówiąc krótko, że usterki usunięto). Ewentualnie WK może pokusić się o oględziny pojazdu (bo też takie ma prawo zgodnie z kpa), pod warunkiem, że któryś z parowników WK czuje się na tyle mocny, że będzie wiedział, gdzie szukać tych usterek i oceniać ich usunięcie :)

 

Dlaczego?

To proste. PoRD nie mówi wbrew obiegowym opiniom, że dowód rejestracyjny zatrzymany przez "Policję" zwraca się właścicielowi po wykonaniu badania technicznego, tylko po USTANIU PRZYCZYN JEGO ZATRZYMANIA. Nigdzie nie jest powiedziane, że potwierdzenie tego faktu musi mieć postać badania technicznego (art.132.6).

Z kolei art.81.11.pkt 1 PoRD, który porusza kwestie dodatkowych badań technicznych został tak napisany, że w przypadku pojazdów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu to tylko organy kontroli mają prawo kierować je na badania. Jeśli organ kontroli ("Policja") tego nie zrobi, to właściciel sam takiego badania na własny wniosek nie wykona, bo katalog badań go nie przewiduje.

Jeśli w opisanym przypadku, zagraniczne dokumenty nie kierują wprost pojazdu na badanie techniczne, a jedynie opisują stwierdzone usterki, to niezależnie od tego, czy będziemy się skupiać czy unijny organ kontroli to to samo co polski organ kontroli, to ten pojazd na badanie nie pojedzie!!

Podobnie w Polsce - pokwitowanie za zatrzymany DR składa się z dwóch części - w pierwszej opisuje się pojazd i jego usterki/uszkodzenia, druga część zawiera skierowanie na dod.badanie. Jeśli pan policjant pominie tą część tego dokumentu, przekreśli ją sobie czy cokolwiek, to choćby powyżej wpisał całą litanię usterek, to ja takiego pojazdu nie uważam za skierowanego. A jak nie jest skierowany, to nie ma możliwości go badać! Ma też ważne OBT, więc tu po prostu ŻADNEGO BADANIA NIE BĘDZIE!!! :)

Przerabiałem już podobne przypadki w kraju - każdorazowo po napisaniu mojego odwołania od odmowy wydania takiego DR bez badania zwracano go właścicielowi w WK :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
pentagram

To może dorzucę scany zatrzymanego DR w Niemczech

1.thumb.jpg.b9a70e69f5eb309346391fdb6f906cf3.jpg

2.thumb.jpg.daedd2e7194fe6d06be653c953d48344.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
SUNGK
Zwracam się do szanownego grona fachowców a nie do amatora :evil: o udzielenie konkretnej odpowiedzi rozwiązania następującego problemu ?
Napisałem, że nie mam zamiaru wypowiadać się na tym forum i słowa dotrzymam. Więc nie musisz ty lub kto inny pokreślać w każdym zamieszczanym poście od kogo nie oczekujesz odpowiedzi, Już w jednej z nich wykazałem, że jesteś kłamcą przypisując mnie i podmiotom ze mną wspólpracującym zmyślone przez ciebie fakty. Dlaczego cały czas użytkujesz oprogramowanie do powstania, którego w dużej mierze przyczynił się amator:?: Ma także wpływ na jego funcjonalność. Od dawna namawiam na rezygnację i zakup w innej firmie programu, dlaczego do tej pory tego nie uczyniłeś :?:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
praktyk

Drogi Blakopie ! :D

Twoje rozwiązanie problemu odpowiada mojej koncepcji ukrywanej w skrytości ducha.

Musisz mi przyznać, że zaproponowałem w poprzednim swoim poście oddanie tablic rejestracyjnych. :shock:Musimy też podziękować koledze, który zamieścił tłumaczenie pisma z którego ewidentnie wynika, że policja niemiecka po zatrzymaniu DR nie kieruje na jakiekolwiek badania techniczne. Tak też jest w całej unii, o pojazd troszczy się jego właściciel i niema dodatkowych badań. Albo pojazd spełnia warunki albo nie.

Nasze przepisy zostały tak zakręcone, że pojazd po zatrzymaniu DR przez policję i skierowaniu go na dodatkowe badania nigdy nie powinien zostać ponownie dopuszczony do ruchu . Diagnosta wykonując badanie techniczne bez dowodu rejestracyjnego, który znajduje się w wydziale komunikacji może ponosić konsekwencje karne, żeby ich uniknąć powinien je zakończyć wynikiem N . Inaczej potwierdza, że zapisy zawarte w DR są zgodne ze stanem faktycznym nie mając dokumentu źródłowego. W tej sprawie i wielu innych wątkach moja firma dysponuje odpowiedzią prokuratury.

 

Niema to jak dyskusja między fachowcami bo przynajmniej wiemy o czym dyskutujemy.

Amatorzy najczęściej nie maja nic do powiedzenia, żeby więc zaistnieć próbują zwrócić uwagę na siebie. W tych i wielu innych sprawach oczywistych aż wstyd wysłuchiwać bzdetowatych opinii prawnych na uduchowionych seminariach. To jest oczywiście moje zdanie prywatne, bo wiele szkoleń jest bardzo pożytecznych prowadzonych przez osoby mające w tym zakresie uprawnienia i kwalifikacje. Do tego tematu wrócimy w innym wątku.

Można uznać temat za wyczerpany a podsumowanie myślę że jest satysfakcjonujące dla nas wszystkich. :ok

Pozdrawiam.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
zjc
policja niemiecka po zatrzymaniu DR nie kieruje na jakiekolwiek badania techniczne.

 

nieśmiało pozwolę sobie zapytać co może oznaczać stwierdzenie zawarte w w/w piśmie "Zarządzenie" pkt.3 ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
SUNGK
Niema to jak dyskusja między fachowcami bo przynajmniej wiemy o czym dyskutujemy.

Amatorzy najczęściej nie maja nic do powiedzenia, żeby więc zaistnieć próbują zwrócić uwagę na siebie. W tych i wielu innych sprawach oczywistych aż wstyd wysłuchiwać bzdetowatych opinii prawnych na uduchowionych seminariach. To jest oczywiście moje zdanie prywatne, bo wiele szkoleń jest bardzo pożytecznych prowadzonych przez osoby mające w tym zakresie uprawnienia i kwalifikacje. Do tego tematu wrócimy w innym wątku.

Cóż blakop coś kokretnego przekazał, a ty co ......... :?:

Podważasz kwalifikacje prawnika, urągając jego wiedzy. Zmień płytę, bo znowu kłamiesz.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.