Skocz do zawartości
cortez76

zatrzymywanie dowodów rejestracyjnych

Rekomendowane odpowiedzi

cortez76

Panowie art 132 1. Policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie:

1) stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, Ŝe pojazd:

a) zagraŜa bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały

uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,

b) zagraŜa porządkowi ruchu,

c) narusza wymagania ochrony środowiska;

2) stwierdzenia, Ŝe pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym

terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo;

3) stwierdzenia zniszczenia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) w stopniu

powodującym jego nieczytelność;

4) uzasadnionego podejrzenia podrobienia lub przerobienia dowodu rejestracyjnego

(pozwolenia czasowego);

5) stwierdzenia, Ŝe badanie techniczne zostało dokonane przez jednostkę do tego

nieupoważnioną;

6) nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub

stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd jest zarejestrowany

w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;

7) uzasadnionego przypuszczenia, Ŝe dane w nim zawarte nie odpowiadają stanowi

faktycznemu.

2. W razie zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego), policjant

wydaje kierowcy pokwitowanie. MoŜe on zezwolić na uŜywanie pojazdu przez czas

nieprzekraczający 7 dni, określając warunki tego uŜywania w pokwitowaniu. Zezwolenie nie

może być wydane w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz w pkt 6.

3. Zatrzymany dokument, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 1 pkt 4, 6 i 7,

odpowiedni organ Policji przesyła niezwłocznie organowi, który go wydał, z zastrzeżeniem

ust. 5.

3a. Odpowiednie organy Policji zawiadomią właściwego dyrektora izby skarbowej o

fakcie zatrzymania dowodu rejestracyjnego w przypadku powzięcia uzasadnionego

przypuszczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, w sytuacji, gdy dotyczy to spełnienia przez

pojazd wymagań technicznych określonych w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o

podatku od towarów i usług.

4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 dowód rejestracyjny (pozwolenie

czasowe) zatrzyma równieŜ jednostka upoważniona do przeprowadzania badań

technicznych. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

5. Zatrzymany dokument pojazdu zarejestrowanego za granicą, z wyjątkiem

przypadków określonych w ust. 1 pkt 4 i 6, pozostawia się w jednostce Policji przez okres 7

dni. Po upływie tego terminu dokument przekazywany jest przedstawicielstwu państwa, w

którym pojazd jest zarejestrowany.

6. Zwrot zatrzymanego dokumentu następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyny

uzasadniającej jego zatrzymanie, z zastrzeżeniem

Czy to znaczy , że my też możemy wystawić zaświadczenie z badania pojazdu na 7 dni i dopuścić warunkowa pojazd do ruchu czy się mylę?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Marek1
Czy to znaczy , że my też możemy wystawić zaświadczenie z badania pojazdu na 7 dni i dopuścić warunkowa pojazd do ruchu czy się mylę?

 

No a co dasz klientowi jak nie zaświadczenie w zamian za zatrzymany dowód.

Tym bardziej jeżeli określone są obligatoryjne przypadki w ktorych musimy zatrzymac DR.

 

Poza pzrzypadkami z pkt 3 i 4, z tym dopuszczaniem warunkowym do ruchu na 7 dni to polecałbym daleko idącą ostrożność.

Zwłaszcza w przypadku stwierdzenia naruszania zasad ochrony środowiska orzekamy zakaz dalszego jakiegokolwiek używania takiego pojazdu.

 

Należy brć pod uwagę zapisy w RMInf z 18.09.2009 DzU nr 155 z 2009

§ 6.

2. W przypadku gdy wynik badania technicznego jest negatywny, uprawniony diagnosta wystawia zaświadczenie o negatywnym wyniku badania technicznego i jeżeli:

 

2) stwierdzone usterki stwarzają bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska lub gdy cechy identyfikacyjne pojazdu są niezgodne z danymi w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie, zatrzymuje dowód rejestracyjny i w zaświadczeniu z badania technicznego dokonuje wpisu "zatrzymano dowód rejestracyjny nr ...", z zastrzeżeniem ust. 3. Przepis § 5 ust. 7 stosuje się odpowiednio.

 

4. W przypadkach określonych w art. 132 ust. 4 ustawy uprawniony diagnosta określa w zaświadczeniu z badania technicznego warunki używania pojazdu wynikające z negatywnego wyniku badania technicznego, a w szczególności określa ograniczenia w zakresie przewozu pasażerów, ładunków, ciągnięcia przyczepy lub jazdy w okresie niedostatecznej widoczności.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
brodatymazur

Dostosowując Art. 132. PORD PAN DIAGNOSTA zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie:

 

1) stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:

 

a) zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,

 

- wyda pokwitowanie za zatrzymany DR na 0 dni

b) zagraża porządkowi ruchu,

 

- wyda pokwitowanie za zatrzymany DR do 7 dni

c) narusza wymagania ochrony środowiska;

 

- wyda pokwitowanie za zatrzymany DR na 0 dni

 

3) stwierdzenia zniszczenia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) w stopniu powodującym jego nieczytelność;

 

- wyda pokwitowanie za zatrzymany DR do 7 dni

 

4) uzasadnionego podejrzenia podrobienia lub przerobienia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego);

 

- wyda pokwitowanie za zatrzymany DR do 7 dni

 

::hey

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
ponti
Dostosowując Art. 132. PORD PAN DIAGNOSTA zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie:

 

1) stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:

 

a) zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,

 

- wyda pokwitowanie za zatrzymany DR na 0 dni

b) zagraża porządkowi ruchu,

 

- wyda pokwitowanie za zatrzymany DR do 7 dni

c) narusza wymagania ochrony środowiska;

 

- wyda pokwitowanie za zatrzymany DR na 0 dni

 

3) stwierdzenia zniszczenia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) w stopniu powodującym jego nieczytelność;

 

- wyda pokwitowanie za zatrzymany DR do 7 dni

 

4) uzasadnionego podejrzenia podrobienia lub przerobienia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego);

 

- wyda pokwitowanie za zatrzymany DR do 7 dni

 

::hey

 

Ale jak to przecież Diagnosta jak zatrzymuje dowód rej. to musi go oddać w ciągu 3 dni do WK i nie ma czegoś takiego , że zatrzymuje na dzień czy 2 czy 7 .Poprostu jak zabierze go klientowi to klient odbiera go w WK.

 

[ Dodano: 20-10-2011, 08:21 ]

Czy to znaczy , że my też możemy wystawić zaświadczenie z badania pojazdu na 7 dni i dopuścić warunkowa pojazd do ruchu czy się mylę?

 

 

Jedna rzecz Diagnosta nie policjant nie ma takiej mocy dawania Warunkowego badania na 7 czy 14 dni.W momencie , kiedy wystawiamy badanie z wynikiem N to OPŁATA ZA OBT WAŻNA JEST 14 DNI

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
pentagram
Ale jak to przecież Diagnosta jak zatrzymuje dowód rej. to musi go oddać w ciągu 3 dni do WK i nie ma czegoś takiego , że zatrzymuje na dzień czy 2 czy 7 .Poprostu jak zabierze go klientowi to klient odbiera go w WK.

 

Tutaj chodzi o terminy dopuszczające pojazd do ruchu w razie zatrzymania DR przez diagnostę a nie o jego zwrot.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
ponti
.

 

Tutaj chodzi o terminy dopuszczające pojazd do ruchu w razie zatrzymania DR przez diagnostę a nie o jego zwrot.

 

Ja osobiście przy zatrzymaniu DR nie daje terminu dopuszczenia do ruchu .Dlaczego??

dlatego , że jak zabieram DR to za usterki , które mają wpływ bezpośredni na zagrożenie ruchu. Więc pojazd , który ma np . Brak hamulców to jak takie auto można dopuścić do ruchu?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Marek1

 

Jedna rzecz Diagnosta nie policjant nie ma takiej mocy dawania Warunkowego badania na 7 czy 14 dni.W momencie , kiedy wystawiamy badanie z wynikiem N to OPŁATA ZA OBT WAŻNA JEST 14 DNI

 

Termin używania pojazdu do 7-dni, wraz z ewentualnymi jego ograniczeniami, mamy prawo wyznaczyć na pokwitowaniu za zatrzymany DR z powodu N na BT.

Wtedy i tylko wtedy.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
ponti

Wiem , że jest taka opcja czy daniu N2 , ale czy się na to skusisz?? bo ja nie bardzo .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Marek1
Wiem , że jest taka opcja czy daniu N2 , ale czy się na to skusisz?? bo ja nie bardzo .

 

Nie, dlatego w pierwszym poście napisałem że przetrzegam przed dawaniem tych ew. 7-dni.

Niby przepisy z par. 6 pkt.4 Dzu 32 dają taką możliwość ale jak by to praktycznie miało wygladać?

Pojazd na OBT dostaje N czyli niedopuszczony do ruch a w pokwitowaniu piszemy że może jeszcze 7 dni jeżdzić?

To są kolejne sprzeczne zazębienia pomiędzy przepisami z różnych ustaw i rozporządzeń.

Pomimo tej sprzeczności jednak wolno tak zrobić bo przepisy dają taką mozliwość.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop

W życiu nie widziałem pokwitowania z SKP. Wystawiacie w ogóle coś takiego??

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Marek1
W życiu nie widziałem pokwitowania z SKP. Wystawiacie w ogóle coś takiego??

 

Wszystkie programy SKP mają taką mozliwość.

Gdy zaznacz się N jako wynik BT to od razu wyskakuje podpowiedź "zatrzymano DR nr"

jezeli to sie odnaczy to drukowane jest pokwitowanie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
pietrek_k

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
cortez76

na ostatnim szkoleniu była mowa , że co niektórzy diagności dopuszczają auta warunkowo na 7 dni za usterki tzw drobne np : brak oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Dlatego spytałem co Wy na to . Ja osobiście nigdy tego nie praktykowałem.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
markus

Wszystkie programy SKP mają taką mozliwość.

Gdy zaznacz się N jako wynik BT to od razu wyskakuje podpowiedź "zatrzymano DR nr"

jezeli to sie odnaczy to drukowane jest pokwitowanie.

 

no nie tak do końca ...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
ponti
W życiu nie widziałem pokwitowania z SKP. Wystawiacie w ogóle coś takiego??

 

A ty co nie wystawiasz zaświadczeń??

 

to jestem ciekaw co robisz jak przyjedzie do ciebie klient na OBT i nie ma miejsca na pieczątki w DR ??

 

[ Dodano: 20-10-2011, 10:49 ]

na ostatnim szkoleniu była mowa , że co niektórzy diagności dopuszczają auta warunkowo na 7 dni za usterki tzw drobne np : brak oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Dlatego spytałem co Wy na to . Ja osobiście nigdy tego nie praktykowałem.

 

Właśnie trochę jest coś nie tak z programem bo jak wciśniemy w wyniku badania N1 to nic nie wyskakuje ( a to się stosuję właśnie przy usterkach , które nie ma bezpośedniego wpływu na zagrożenie )

 

Wpisując N2 takie coś właśnie wyskakuje że "dopuszczony do ruch na 7 dni "

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
DARIO64

W życiu nie widziałem pokwitowania z SKP. Wystawiacie w ogóle coś takiego??

 

 

A ty co nie wystawiasz zaświadczeń??

Tak jakbyś blakopa nie znał ,że potrafi się przyczepić do słówka. :D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
ponti

W życiu nie widziałem pokwitowania z SKP. Wystawiacie w ogóle coś takiego??

 

 

A ty co nie wystawiasz zaświadczeń??

Tak jakbyś blakopa nie znał ,że potrafi się przyczepić do słówka. :D

 

a ty kto ? obrońca ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
DARIO64
a ty kto ? obrońca ?

Nie ,ale chyba jest różnica między pokwitowaniem a zaświadczeniem.

Chociaż wiadomo o co chodzi to blakop łapie nas za słówka.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Marek1
a ty kto ? obrońca ?

Nie ,ale chyba jest różnica między pokwitowaniem a zaświadczeniem.

Chociaż wiadomo o co chodzi to blakop łapie nas za słówka.

 

Tu jest wogóle niebezpieczna gra słów.

Nie wiem jak jest we wszystkich programach ale informacja o zatyrzymaniu DR jest przerzucana do zaswiadczenia z BT, więc zaświadczenie z BT jest jednoczesnie tym pokwitowaniem.

 

Ale inna gra słów jest niebezpieczna z tym "dopuszczaniem na 7dni przy usterkach niezagrażających BRD i środowisku.

To jest to N1 o których pisze Ponti.

Nie ma warunkowego dopuszczania pojazdu do ruchu w takich przypadkach.

N i koniec, a jak pojazd ma jeszcze ważny przgląd to może jeszcze jeżdzić.

 

Termin taki może byc wyznaczony w przypadku tylko kiedy zatrzymujemy DR ale taż nie wtedy kiedy zatrzymujemy za usterki które zagrażają BRD lub środowisku, bo wtedy zabieramy mu DR żeby mu tą jazdę uniemożliwić.

To jest to N2 Pontiego.

 

Dla przypadków jednak kiedy zabierany jest DR z powodu nieczytelności lub podejrzenia podrobienia jest też N ale z możliwością wyznaczenia takiego 7-dniowego terminu porusznia się.

 

Co program to inne rozwiazanie ale to co ma Ponti z tym rozbiciem N na N1 i N2 zaburza logikę bo sugeruje ten 7-dniowy termin tak jakby był obligatoryjny a on jest co najwyzej dopusczalny i to tylko w określonych przypadkach.

 

Natomiast nie ma już warunkowego dpuszczania pojazdu do ruchu z ustarkami i z terminem 14 dni na ich usunięcie.

Taki pojazd ma N i 14 dni na zgłoszenie się na sprawdzenie usterek żeby nie płacić od nowa za OBT.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Psuj

ponti, a Ty zanim zaczniesz skakać do wszystkich i dzielić się swoimi wizjami to cofnij się jeszcze raz do postu Brodatego i przeczytaj go tak ze cztery razy ale ze ZROZUMIENIEM. Ok??. A dopiero potem zabierz ponownie głos w tym temacie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
ponti

ja ma w programie o tak :

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Psuj
ja ma w programie o tak :

 

To ma źle, bo jeśli usterki zagrażają bezpieczeństwu lub środowisku to nie można dać dopuszczenia nawet na jeden dzień. Kiedy można, bardzo wyraźnie i jasno napisał Brodaty.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop

Ja nie wystawiam zaświadczeń, bo nie pracuję na SKP :P

 

Dla mnie zaświadczenie z badania, a pokwitowanie za zatrzymany DR to dwa różne dokumenty - bez gry słówek. Pokwitowanie to dla mnie taki dokument jak wystawia Policja - a nie zaświadczenie z OBT z wynikiem N... Ale może czegoś nie wiem? :-?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
pentagram
ja ma w programie o tak :

 

Kurde nie widzę załącznika, ciekawe dlaczego :?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Marek1
ja ma w programie o tak :

 

Kurde nie widzę załącznika, ciekawe dlaczego :?

 

Bo on się jakoś dziwnie sciąga.

Ja zobaczyłem go po zminimalizowaniu okna przeglądarki.

To jest z Patronatu.

Podzielili N na N1 - usteki niezagrażające BRD i środowisku

i N2 - usterki zagrażające BRD i środowisku + sugestia dopuszczenia do 7-dniowego używania pojazdu...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.