Skocz do zawartości
skpauto

Radiowóz na badaniu okresowym w cywilnej OSKP

Rekomendowane odpowiedzi

skpauto

Czy może ktoś z forumowiczów ma doświadczenie,

jak zabrać się, żeby wszystko było zgodne z prawem, za wykonanie badania okresowego

radiowozu policyjnego na cywilnej SKP.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
pentagram

Normalnie, wykonujesz OBT+dodatkowe - ( jeśli do 3.5t ) z cennika 1.2 + 6.3 + OE = 98+50+1=149PLN :D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
skpauto

Jeżeli przyjąć taką interpretację stosowania cennika to masz kolego rację.

My niestety nie pobieramy za warunki dodatkowe przy okresowym.(taka interpretacja)

Ale mi chodziło o zapis w Dz.U. 153 par 7 ust. 2.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Qnick
My niestety nie pobieramy za warunki dodatkowe przy okresowym

 

Wasza strata a w zasadzie waszego szefa :P

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
skpauto

Czekamy na wprowadzenie zmian w 32 i 155 i wówczas nikt nam nie zarzuci, że zmieniliśmy interpretacje. Oni mogą, to my też.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
SUOMI

pentagram, Sluchaj Kolego ale wedlug mnie nie mozna pobrac OE czyli oplaty ewidencyjnej / lub jak kto woli CEPIK - bo diagnosta z cywilnej SKP lub OSKP nie moze wbic swej pieczatki do ichniego czyli niebeskiego dowodu rejestracyjnego .

Ponadto - Na mojej zmianie w OSKP nie chcieli wykonac OBT , tylko ządali zaswiadczenia z spelnienia warunkow dodatkowych. Zrobiłem je wedlug pozycji cennika 6.3 czyli tylko za 50 zl w tym wystawilem zaswiadczenie

pozdrawiam

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
pentagram
Ale mi chodziło o zapis w Dz.U. 153 par 7 ust. 2.

 

A co ma do tego ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych :shock: .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
skpauto

Wybacz kolego skrót myślowy. Z 11 lipca 2011r.

Ale z tymi rentami i emeryturami to dobre.

 

[ Dodano: 19-01-2012, 21:59 ]

W par który podałem jest napisane, że wykonanie badania wymaga pisemnej zgody komórki nadzorującej stację, czyli ze starostwa. Par 6 dopuszcza takie badanie, ale to trochę pokręcone. Co CEPiK-em? Zakres jest podany dużo odwołań do PoRD.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
brodatymazur

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1), MINISTRA FINANSÓW2)ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny

określa:

5) okoliczności dopuszczające przeprowadzanie badań technicznych pojazdów w stacjach kontroli pojazdów prowadzących działalność, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej „ustawą”, nieposiadających nieupoważnienia do badań technicznych pojazdów służb;

 

Może warto zajrzeć do tego. Mamy tam różne wytyczne jakie dokumenty ma prowadzić SKP oraz to:

§ 6.

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia badania technicznego pojazdów w stacjach kontroli pojazdów prowadzących działalność, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy, nieposiadających upoważnienia wydanego na podstawie § 3 ust. 1, jeżeli:

 

1) w obiektach jednostki organizacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu lub Służby Celnej nie ma stacji kontroli pojazdów lub stacja kontroli pojazdów nie posiada uprawnienia do wykonywania badań technicznych danego rodzaju pojazdów albo

 

2) wykonanie badania jest uzasadnione względami służbowymi, organizacyjnymi lub ekonomicznymi.

 

Chodzi o te pozwolenie:

§ 3.

1. Na wniosek kierownika komórki lub jednostki organizacyjnej, której stacja kontroli pojazdów podlega, kierownicy jednostek nadzorujących, o których mowa w § 2, wydają upoważnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów, jeżeli stacja ta:

 

1) spełnia wymagania techniczno-organizacyjne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

 

2) zatrudnia co najmniej jednego uprawnionego diagnostę;

 

3) jest zlokalizowana w obiektach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej.

 

W załączniku http://www.ifp.pl/wiki/index.php/Dz.U._z_2011r_Nr_153_poz._910#Za.C5.82.C4.85czniki dużo informacji...

 

Trzeba też zwrócić uwagę na to: ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW: SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1), OBRONY NARODOWEJ, FINANSÓW2) ORAZ SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej3)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
skpauto

Te rozporządzenia mam i przestudiowałem, tylko z WK jakoś ciężko się dogadać.

 

2. Badania przeprowadza się na podstawie pisemnej zgody kierownika komórki lub jednostki organizacyjnej, której stacja kontroli pojazdów podlega, albo

pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy kierownikami tych jednostek organizacyjnych.

Powinni mi wydać pisemną zgodę. Kierownik na zwolnieniu, a reszta nie wie co jest grane.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
S.K.P-POZNAŃ
bo diagnosta z cywilnej SKP lub OSKP nie moze wbic swej pieczatki do ichniego czyli niebeskiego dowodu rejestracyjnego .

 

Gdzie to mamy w Pord? nie mogę poszukać.

 

Badania przeprowadza się na podstawie pisemnej zgody kierownika komórki lub jednostki organizacyjnej, której stacja kontroli pojazdów podlega, albo

pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy kierownikami tych jednostek organizacyjnych.

 

Nadzór nad komórkami organizacyjnymi i stacjami kontroli pojazdów sprawują:

1) Szefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych — w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów zlokalizowanych w obiektach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

 

2) Komenda Główna Policji — w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów zlokalizowanych w obiektach Policji,

 

3) jednostka organizacyjna Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego właściwa w sprawach logistyki — w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów zlokalizowanych w obiektach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

 

4) jednostka organizacyjna Agencji Wywiadu właściwa w sprawach logistyki — w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów zlokalizowanych w obiektach Agencji Wywiadu,

 

5) Biuro Logistyki Służby Kontrwywiadu Wojskowego — w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów zlokalizowanych w obiektach Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

 

6) jednostka organizacyjna Służby Wywiadu Wojskowego właściwa w sprawach logistycznych — w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów zlokalizowanych w obiektach Służby Wywiadu Wojskowego,

 

7) jednostka organizacyjna Centralnego Biura Antykorupcyjnego właściwa do spraw logistyki — w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów zlokalizowanych w obiektach Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

 

8. Zastępca Szefa Biura Ochrony Rządu — w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów zlokalizowanych w obiektach Biura Ochrony Rządu,

 

9) Biuro Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej — w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów zlokalizowanych w obiektach Straży Granicznej,

 

10) Zastępca Szefa Służby Celnej — w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów zlokalizowanych w obiektach Służby Celnej,

 

11) Biuro Logistyki Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej — w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów zlokalizowanych w obiektach Państwowej Straży Pożarnej — zwane dalej „jednostkami nadzorującymi”.

 

1. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia badań technicznych pojazdów innej służby niż właściwa dla komórki organizacyjnej przeprowadzającej badanie.

 

2. Badania przeprowadza się na podstawie pisemnej zgody kierownika komórki lub jednostki organizacyjnej, której stacja kontroli pojazdów podlega, albo pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy kierownikami tych jednostek organizacyjnych.

 

3. Rodzaj oraz dopuszczalną liczbę pojazdów objętych możliwością przeprowadzenia badania zgodnie z ust. 1 w określonym przedziale czasu uzależnia się od warunków technicznych niezbędnych do przeprowadzenia badania, istniejących w jednostce organizacyjnej przeprowadzającej badanie.

 

4. Szczegółowe warunki współpracy przy wykonywaniu badań zgodnie z ust. 1 zostaną określone w porozumieniu, o którym mowa w ust. 2, zawartym na czas określony.

 

Porozumieć sie mają np.wojsko z policją że"Policyjne" mogą być badane w wojskowej SKP.,a nie z WK.

 

Badalismy policyjne i żadnych porozumień i zezwoleń nie było .Policja czy nie ,ma odpowiadać Pord .i płacić :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
adam1501
Badalismy policyjne i żadnych porozumień i zezwoleń nie było .Policja czy nie ,ma odpowiadać Pord .i płacić :)

Z pieczątką w DR i cepikiem.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
JANUSZ60
Gdzie to mamy w Pord? nie mogę poszukać.

Dz U 32 poz 262 par 1

§ 1. 1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

2) (2) pojazdu specjalnego lub uŜywanego do celów specjalnych Policji

Powiedzcie jak przeprowadzić badanie nie stosując przepisów rozporządzenia o warunkach technicznych,,,

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
DARIO64
Powiedzcie jak przeprowadzić badanie nie stosując przepisów rozporządzenia o warunkach technicznych,,,

Klepnąć ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
brodatymazur
Powiedzcie jak przeprowadzić badanie nie stosując przepisów rozporządzenia o warunkach technicznych,,,

Dlatego, że ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) nie dotyczy pojazdów używanych do celów specjalnych itd. Je obowiązuje to:

 

http://www.ifp.pl/wiki/index.php/Dz.U._z_2011r_Nr_165_poz._992

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
S.K.P-POZNAŃ
Dz U 32 poz 262 par 1

§ 1. 1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

2) (2) pojazdu specjalnego lub uŜywanego do celów specjalnych Policji

Powiedzcie jak przeprowadzić badanie nie stosując przepisów rozporządzenia o warunkach technicznych,,,

 

A jak bt przeprowadzają na policyjnej SKP?

 

 

Spełniają wszystkie warunki w tym rozporzadzeniu to "P"

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW:

 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1), OBRONY NARODOWEJ, FINANSÓW2) ORAZ SPRAWIEDLIWOŚCI

 

z dnia 2 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej3)

 

Na podstawie art. 66 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108

 

6. Ministrowie Obrony Narodowej oraz właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem

właściwym do spraw transportu określą, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne pojazdów

specjalnych i uŜywanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

7. (49) Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do

spraw finansów publicznych oraz Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do

spraw transportu określą, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne pojazdów specjalnych i

uŜywanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, SłuŜby

Kontrwywiadu Wojskowego, Słu&ż348;by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straż#348;y

Granicznej, kontroli skarbowej, SłuŜby Celnej, SłuŜby Więziennej i straż#348;y poż#348;arnej.

 

To mogę zrobić to badanie czy nie ?

i klepnąc w niebieski dr mogę czy nie mogę? :?:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
mik8181

po to jest DR nawwet niebieski zeby postawic w nim pieczatke. U nas tez byl samochod policyjny sprawny technicznie i BO + cepik.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
JANUSZ60
U nas tez byl samochod policyjny sprawny technicznie i BO + cepik.

Oto Polska właśnie,,,większość komend policji ma swoje wydzielone SKP , i nie wiemy dlaczego tu też jest różnie,,,

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
mik8181

Ale np. ich SKP jest w danej chili niedysponowana bo diagnosci np. skaladaja zeznania ze zle przeprowadzili BT ;) a w jednym aucie badania wlasnie sie koncza.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
skpauto

W lubuskim mamy dwie stolice i dwie stacje specjalne, w Zel. Górze i w Gorzowie.

Ta w Zielonej jest w trakcie modernizacji i dlatego:

§  6. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia

badania technicznego pojazdów w  stacjach kontroli

pojazdów prowadzących działalność, o  której mowa

w art. 83 ust. 2 ustawy, nieposiadających upoważnienia wydanego na podstawie § 3 ust. 1, jeżeli:

1) w  obiektach jednostki organizacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji

Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu lub Służby

Celnej nie ma stacji kontroli pojazdów lub stacja

kontroli pojazdów nie posiada uprawnienia do wykonywania badań technicznych danego rodzaju

pojazdów albo

2) wykonanie badania jest uzasadnione względami

służbowymi, organizacyjnymi lub ekonomicznymi.

skierowano radiowozy na cywilną stację.

 

[ Dodano: 20-01-2012, 19:30 ]

Badanie właściwie przeprowadzasz jak cywila. Po analizie tych obowiązujących specjalnych przepisów, doszedłem do wniosku, że w stosunku do osobówki z której go przerobiono, niczym się nie różnią. Hałas, analiza spali itp itd.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Psuj

W Gorzowie jest - potwierdzam. Nawet kiedyś składałem tam papiery o pracę :)

 

Wiem, że obsługują tylko Policję, może nie dogadali się z innymi. Np Izba Celna z Rzepina robiła badania na stacji cywilnej na której pracowałem kiedyś :) Dowody podbijaliśmy normalnie i CEPIK tez pobieraliśmy.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Psuj

skpauto, a Ty z Falubazu jesteś? :D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
skpauto

Nie Falubaz bo żużel mnie nie interesuje. Nie złapałem bakcyla. :x

Do Zielonki mam 40 km.

 

[ Dodano: 20-01-2012, 21:52 ]

W tym poście chodziło mi o to pozwolenie ze starostwa.

Czy ktoś wie co z tym zrobić.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Psuj
Nie Falubaz bo żużel mnie nie interesuje. Nie złapałem bakcyla.

 

Ja tez nie :), ale koledzy z pracy tak mówią... :P

 

W tym poście chodziło mi o to pozwolenie ze starostwa.

Czy ktoś wie co z tym zrobić.

 

Nie potrzebujesz żadnego pozwolenia ze starostwa.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
skpauto

Kolego Psuj a ten zapis Dz.U 153 poz 910 z 11 lipca 2011r

 

 

§ 7. 1. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia

badań technicznych pojazdów innej służby niż właściwa dla komórki organizacyjnej przeprowadzającej badanie.

2. Badania przeprowadza się na podstawie pisemnej zgody kierownika komórki lub jednostki organizacyjnej, której stacja kontroli pojazdów podlega, albo

pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy kierownikami tych jednostek organizacyjnych.

 

Brak papierka i badanie wykonane niezgodnie z prawem. Przyjeżdża TDT na kontrole i żegnaj stacjo ukochana. Zdaj pieczątki i spadaj. A jeszcze pracownik, fajny chłopak, straci uprawnienia.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.