Skocz do zawartości
Bogusław Maćkowski

Prawo o ruchu drogowym ujednolicony 03.11.2012

Rekomendowane odpowiedzi

Bogusław Maćkowski

Do pobrania najnowsza wersja ujednolicona Prawa o ruchu drogowym ze stanem prawnym na dzień 19.10.2012r.

(Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.)

 

 

[scroll]===================================================

NOWOŚĆ - ZMIANA STANU PRAWNEGO - ZAKTUALIZOWANY DNIA 03.11.2012r.

===================================================[/scroll]

 

Jeżeli komukolwiek przyszło do głowy, że ma wersję jednolitą w dniu 08.10.2012r. to się grubo myli. Ci najbardziej doświadczeni pamiętają, że żyją w Polsce. Wersja jednolita utrzymała się do dnia 18.10.2012r. czyli 10 dni słownie: dziesięć dni. Co niektórzy zakłady wygrali. Bardzo poważne zmiany weszły w dniu 19.10.2012r. szczególnie dla wszystkich Starostów zajmujących się usuwaniem pojazdów z dróg. Wprowadzono sankcje finansowe dla pojazdów przekraczających ilość osi określoną w warunkach technicznych tj. pow. 6 osi i poruszających się po drogach bez zezwolenia. Sankcje będzie egzekwować Inspekcja Transportu Drogowego. I dobrze przynajmniej nasze drogi będą w lepszym stanie.

 

Problem dotyczy odpowiedniego wyznaczania parkingów i dróg dojazdowych do parkingów dla pojazdów ponadgabarytowych. Pojazd bez zezwolenia nie otrzyma go od ręki a to oznacza, że będzie natychmiast holowany na najbliższy parking. Nie wszyscy Starostowie zdążyli się przygotować (mosty, ograniczenia na drogach dojazdowych, nieprzystosowanie dróg itp.).

 

Dla ciekawskich: wprowadzona grupa zezwoleń dla pojazdów ponadnormatywnych poniżej 11T to wjazd na drogę, na której będzie zakaz ruchu dla pojazdów np. powyżej 10T i wjedzie pojazd standardowy 11T bez wymaganego zezwolenia.

 

Ale jest dobrze przynajmniej widzę, że moja praca ujednolicania nadal jest potrzebna :-)

NORCOM_Dz.U.2012.1137_Prawo o ruchu drogowym_ujednolicony_2012_11_03.pdf

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Olga
Jeżeli komukolwiek przyszło do głowy, że ma wersję jednolitą w dniu 08.10.2012r. to się grubo myli. Ci najbardziej doświadczeni pamiętają, że żyją w Polsce. Wersja jednolita utrzymała się do dnia 18.10.2012r. czyli 10 dni słownie: dziesięć dni. Co niektórzy zakłady wygrali. Bardzo poważne zmiany weszły w dniu 19.10.2012r. ...

Boguś, czy na pewno było tak, jak napisałeś? :)

 

Tekst jednolity ustawy PoRD został ogłoszony 18.10.2012 r. i od tego dnia nie znalazłam żadnej zmiany ustawy. A zmiany, o których piszesz, o ile się nie mylę, zostały już ujęte w tekście podanym tu http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001137.

http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=11760

Owszem, 19.10.2012 r. weszły w życie (w większości, bo część weszła w życie wcześniej) przepisy nowelizujące zapisy dotyczące zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych oraz kar pieniężnych za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu - Dz. U. z 2011 r. Nr 222, poz. 1321, ale te zmiany zostały ogłoszone już 18.10.2011 r. i większość zmian ujętych w tym dzienniku po prostu wchodziła w życie dopiero po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Bogusław Maćkowski

Cześć

 

Dała mi do myślenia Twoja wypowiedź. Zacząłem ją analizować i faktycznie walnąłem się z 10 dniami. Tak jeszcze nie było by zmiana przepisu jednolitego nastąpiła na następny dzień.

 

W przepisie z 18.10.2012r. (a nie 08.10 jak napisałem) nie uwzględniono zmian z art. 1 Dz. U. z 2011 Nr 222, poz. 1321.

Obwieszczenie jednolitego tekstu weszło 18.10.2012r. w życie.

A zmiana tekstu jednolitego nastąpiła na następny dzień tj. 19.10.2012r.

 

Dał mi też do myślenia zapis w lexie, że są zmiany.

 

Tak więc tekst jednolity utrzymał się 1 dzień :-)

 

Ale dziękuje, że czuwasz :-)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Olga

Być może masz rację, po części może tak, ale póki co - nie jestem o tym przez Ciebie przekonana. :)

 

Nie mam dostępu do Lex-a, ale skoro tak piszesz, to informacja o zmianach (ale przeniesionych!) z dn. 19.10.2012 r. pewnie tam się znajduje, ale...

 

W Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ogłoszonym dn. 18.10.2012 r. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym jest napisane:

 

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

(...)

48) ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 222, poz. 1321),

(...)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 23 sierpnia 2012 r.

Zatem nie zaprzeczysz chyba, że tekst ustawy PoRD ogłoszony w dniu 18.10.2012 r. - nazwany w obwieszczeniu tekstem jednolitym - zawiera wszystkie przepisy art. 1 Dz. U. z 2011 r. Nr 222, poz. 1321, pomimo, że weszły w pełni w życie 1 dzień po dniu ogłoszenia tegoż tekstu jednolitego. No chyba że się mylę... Zresztą można to łatwo sprawdzić. :)

 

Wobec tego wysnuć mogę wniosek, że w Lex-ie pojawia się informacja o zmianie obowiązujących przepisów z datą wejścia ich w życie oznaczona "zmiany przeniesione z Dz. U. ...." i przypuszczam, że np. dnia 19.01.2013 r. pojawi się tam kolejna taka "zmiana przeniesiona z Dz. U. ...", w związku z wejściem w życie kolejnych przepisów ogłoszonych już wcześniej, ale już ujętych w Dz.U. 2012 poz. 1137.

 

Mając jednak na uwadze to, że załącznik do obwieszczenia nazwany został nie inaczej tylko tekstem jednolitym ustawy PoRD, nasuwa mi się pytanie, czy sam moment wejścia w życie jakichś przepisów jest faktycznie zmianą tekstu jednolitego, czy też nie? Czy należy teraz pisać Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.?

 

Być może tak się to właśnie zapisuje, bo oczywiście nie wykluczam, że są jakieś ogólne zasady, które normują relacje, w które dany akt wchodzi z innymi aktami prawnymi.

 

Pozdrawiam :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop

Wejście w życie jednostki redakcyjnej tekstu prawnego już ogłoszonego, którego jedynie obowiązywanie odsunięto w czasie nie jest nowelizacją tego tekstu prawnego (choć programy typu LEX mogą to faktycznie tak pokazywać)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Bogusław Maćkowski

Głośno myślę, napisz co Ty myślisz:

 

Dz. U. z 2011 nr 222, poz. 1321

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 9 w zakresie art. 64h oraz art. 5 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;

2) art. 1 pkt 5 lit. b w zakresie art. 61 ust. 15 i 16, który wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

Rozporządzenie opublikowano w dniu 18.10.2011r.

Część zapisów ART. 1. weszła w życie wcześniej np. po upływie 3 miesięcy albo z dniem ogłoszenia a większość PO UPŁYWIE 12 MIESIĘCY a więc dzień po 18.10 tj. 19.10.2012r.

 

Tak więc część zmian z art. 1 uwzględniono a większości zmian nie bo one wchodzą w życie dopiero od dnia 19.10.2012r.

 

Takim koronnym argumentem, który mnie przekonuje to fakt, iż w dniu 18.10.2012r. w wersji jednolitej nie było tych zmian np. nie było art. 140aa albo 140ad zgadzasz się?

Nie było także załącznika grupy zezwoleń i kar finansowych.

 

Nowe brzmienie ustawy ukazuje się w dniu kolejnym tj. od 19.10.2012r.

 

A więc jest to zmiana brzmienia ustawy od danego dnia. Taką sytuację nazywamy z późn. zmianami :-)

 

Tak więc wydaje się mnie, że doczekałem chwili po tylu latach, gdzie ustawa zmieniła mi się z dnia na dzień.

 

No i mi szczęka opadła bo w Dz. U z 2012r. poz. 113t na dzień 18.10.2012r. jest art. 140aa

 

Jest to niesamowite bo obwieszczenie stanowi, że z dniem 18.10.2012r. ogłasza się tekst jednolity wrzucając do niego przepis, który jeszcze 18.10.2012r. nie obowiązuje.

Gdyż art. 140aa obowiązuje od dnia 19.10.2012r.

 

Wyobraź sobie sytuacje gość dostaje w dniu 18.10.2012r. mandat za brak zezwolenia ponadnormatywnego i jest natychmiast usuwany z drogi w dniu 18.10.2012r.

 

art. 130a ust. 1a. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 2 pkt 2.

 

Proste, gdyż zezwolenia można wydawać dopiero od dnia 19.10.2012r. na pojazdy z wymienionych tu grup pojazdów.

 

Ja tu nie mówię, czy urzędy są gotowe do przyjmowania tych pojazdów na parkingi, czy mają druki zezwoleń itp.

 

W myśl zapisu w obwieszczeniu mieli prawo holować a w myśl Dz. z 2011 po upływie 12 miesięcy co jest jednoznaczne od 19.10.2012r. a więc 18 nie miano prawa jeszcze tego zamieszczać.

 

Teraz się zastanówmy na ile dni w przód jest dopuszczalne wprowadzenie zmiany? Skoro Marszałek Sejmu uznała, że wszystko co wchodzi w najbliższym czasie wrzucimy do obowiązującej wersji jednolitej to dlaczego nie poszliśmy dalej?

Skoro za półtorej miesiąca uchylamy 30 % ustawy to od razu napiszmy wszystkie artykuły o kierowcach NA DZIEŃ 18.10 uchylono bo i tak w styczniu wchodzi ustawa o kierujących.

 

Dla mnie jest to niedopuszczalne przegięcie a prawnicy LEXA podeszli profesjonalnie i napisali, że Dz. U. z 2012r. poz. 1137 na dzień 19.10.2012r. posiada pierwszą zmianę wersji jednolitej i od tego dnia jest ustawa z późniejszymi zmianami.

 

Wydawało się mi, że po studiach administracyjnych umiem czytać przepis ale nastała półmroczność jasna i o tej godzinie może nie kontaktuje i potrzebuje myśleć po innemu - nowemu.

 

Na moje ktoś w obwieszczeniu się walnął i nie zwrócił uwagi, że jest różnica polegająca na tym, że obwieszczenia wchodzą w życie z dniem ogłoszenia a przepisy niektóre po upływie danego okresu i nie wpadł na to, że po upływie oznacza na dzień kolejny a nie w tym samym dniu.

 

Ktoś inny sobie dodał, że czwartek 18.10. to pewnie niedziela święto a nie czwartek więc walnijmy art. 57 Kpa i dajmy, że i tak całość wejdzie albo nie zauważyli, że obwieszczenia wchodzą z dniem ogłoszenia a nie po upływie 1 dnia od dnia ogłoszenia.

 

A może ja już za dużo gadam :x

 

Wkońcu są mądrzejsi, którzy to wymyślili a ja muszę się przestawić.

 

Ciekawi mnie tylko ten z holowany pojazd w dniu 18.10.2012r. kto zapłaci za parking, holowanie, zezwolenie wydane z dniem 19.10 bo dopiero od wtedy można je wydawać (wcześniej nie było zezwoleń na 7 osiówki i nie było mandatów na 7 osiówki a tu patrz kilka tysięcy od razu leci od ITD :-)

 

Kończę tak patrząc na zapisy, które się pojawiły sam mam wątpliwości aczkolwiek ufam Lexowi, że tłum prawników umie czytać i w Lexie jest wersja z późn. zm.

 

Zawsze możemy to przegłosować na najbliższym szkoleniu w grudniu dla Urzędów :-)

 

Ciekawe czy ktoś tam na górze wogóle zauważy ten mały niuans prawny :-)

 

 

PS. Jeszcze mam pomysł. W wersji jednolitej na 18.10. napiszmy na niebiesko artykuły, które wchodzą w ciągu najbliższego roku; na czerwono te które znikną w ciągu roku; a na czarno te które zamierzamy, że się uchowają w ciągu roku.

 

Toć to paranoja jest albo powinni mnie wysłać na okresowe szkolenie z legislacji bo się pogubiłem wkońcu jestem tylko człowiekiem? Zwalam moje reakcje na godzinę wypowiedzi i na wszelki wypadek na wzór wyższych daję na końcu znak zapytania, że niby to pytanie jest a nie stwierdzenie :x

 

Pragnę dodać to co najważniejsze, że w art. 152 nie napisano, że np. art. 140aa wchodzi w życie z dniem 19.10.2012r. wtedy bym się zgodził z zamieszczeniem takiego artykułu w przepisie, który jeszcze nie obowiązuje.

Słynna ustawa o kierujących już jest opublikowana a jednak nie wycięli 30% ustawy Prawo o ruchu drogowym, które za chwilę zniknie bo zdaje się 19.01.2013r. (nie moja działka).

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Bogusław Maćkowski

Bardzo spodobał mi się pomysł moich przełożonych na zaistniałą sytuację:

 

Od dzisiaj mam pisać ustawa Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U z 2012r., poz. 1137 z wcześniejszymi zmianami)

 

hehe podoba mi się ta koncepcja :evil::evil::evil:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
darkdog
hehe podoba mi się ta koncepcja

Jakto w życiu bywa :D

::hey

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Olga
Dz. U. z 2011 nr 222, poz. 1321

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 9 w zakresie art. 64h oraz art. 5 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;

2) art. 1 pkt 5 lit. b w zakresie art. 61 ust. 15 i 16, który wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

Rozporządzenie opublikowano w dniu 18.10.2011r.

Część zapisów ART. 1. weszła w życie wcześniej np. po upływie 3 miesięcy albo z dniem ogłoszenia a większość PO UPŁYWIE 12 MIESIĘCY a więc dzień po 18.10 tj. 19.10.2012r.

 

Tak więc część zmian z art. 1 uwzględniono a większości zmian nie bo one wchodzą w życie dopiero od dnia 19.10.2012r.

 

Takim koronnym argumentem, który mnie przekonuje to fakt, iż w dniu 18.10.2012r. w wersji jednolitej nie było tych zmian np. nie było art. 140aa albo 140ad zgadzasz się?

Nie było także załącznika grupy zezwoleń i kar finansowych.

Nowe brzmienie ustawy ukazuje się w dniu kolejnym tj. od 19.10.2012r.

Nie zgadzam się! :) Bo w tekście jednolitym te zmiany już były, tylko w odpowiedni sposób oznaczone, są odnośniki, które mówią co, jak i kiedy...

I jeszcze żadne zmiany ustawy PoRD nie były ogłoszone ani 19.10.2012 r., ani później :)

 

Boguś, Ty po prostu mówisz o różnicach w przepisach obowiązujących na dzień 18.10.2012 r. i 19.10.2012 r., a przecież chodzi o to, czy tekst jednolity od 18.10.2012 r. został zmieniony, czy też nie. I ja cały czas twierdzę, że nie został zmieniony.

 

Według mnie czym innym jest tekst jednolity, czym innym tekst ujednolicony, a jeszcze czymś innym - nazwijmy to - obowiązujący tekst ujednolicony.

 

I tak:

 

1) tekstem jednolitym - jest oficjalny tekst jednolity ogłoszony w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym. Redaguje się go według zasad ujętych w Dziale III załącznika do rozporządzenia Prezesa RM w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908))

 

Zatem tekstem jednolitym ustawy PoRD jest załącznik do Obwieszczenia Marszałka Sejmu R.P. z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, który jest tu: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001137 i znajdziesz w tym tekście i art. 140aa, i 140ad, i załącznik grupy zezwoleń i kar finansowych, i inne przepisy z art. 1 Dz. U. z 2011 r. Nr 222, poz. 1321.

 

2) tekstem ujednoliconym - jest tekst ustawy, czy rozporządzenia, który zawiera wszystkie zmiany ogłoszone w dziennikach urzędowych, który pojawia się w nowej wersji zazwyczaj po każdej ogłoszonej zmianie ustawy, czy rozporządzenia np. w Internetowym Systemie Aktów Prawnych.

 

Przykład: tekst ujednolicony Dz.U. z 2005 r. nr 108 poz. 908 na dzień 25.09.2012 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051080908

Czyli tekst jednolity był ogłoszony w Dz.U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908, a ISAP zamieścił na swojej stronie w dniu 25.09.2012 r. tekst ujednolicony.

I jak zwrócisz uwagę już i tam znajdują się i art. 140aa, i 140ad, i załącznik grupy zezwoleń i kar finansowych, i inne przepisy z art. 1 Dz. U. z 2011 r. Nr 222, poz. 1321.

 

3) obowiązującym tekstem ujednoliconym (tak sobie to nazwałam) - jest tekst ustawy, czy rozporządzenia, który zawiera wszystkie zmiany, ale tylko te, które weszły już w życie, czyli są obowiązujące na dany dzień.

I przypuszczam, że Ty w Lex-ie masz właśnie taki tekst. A dlaczego? Bo Lex właśnie jest po to, żeby ułatwiać życie m.in. urzędnikom; ma pomagać w codziennej pracy, ma być materiałem pomocniczym, żeby nie trzeba było szukać w różnych przepisach zmieniających itp. Zapewne jest jakiś regulamin, czy instrukcja korzystania z Lex-a, która informuje co program Lex zawiera, co "daje" użytkownikom, jak często jest aktualizowany itd. Dlatego też w momencie wejścia w życie jakichś przepisów w Lex-ie zamieszczana jest informacja "zmiany przeniesione z Dz.U...., co według mnie oznacza, że nastąpiła zmiana przepisów obowiązujących wynikająca z Dz. U..., który to już został ujęty w tekście jednolitym. Oczywiście to są moje przypuszczenia, bo na co dzień nie mam styczności z tym programem.

 

Uważam, że jeśli mówimy o tekście jednolitym, to tylko o tym, o którym napisałam w punkcie 1, a o zmianie tego tekstu jednolitego można mówić tylko wówczas, gdy po dacie jego ogłoszenia pojawi się ustawa zmieniająca przepisy, które on zawiera.

 

Starałam się jasno napisać :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
brodatymazur
Do pobrania najnowsza wersja ujednolicona Prawa o ruchu drogowym ze stanem prawnym na dzień 19.10.2012r.

Nie chcę się czepiać, ale zmiany wprowadzone przez http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000951+2013%2401%2401&min=1 wchodzą w życie w 2013r. wobec tego to nie jest stwierdzenie zgodne z prawdą:

ze stanem prawnym na dzień 19.10.2012r.

- choć te zmiany są wprowadzone czcionką pochyłą, co powinno dać do myślenia. :)

 

Bogusław i tak robi wielką robotę dla WAS,a Wy razem ze mną sięczepiacie i do tego jeszcze prawie o drugiej w nocy ;)::hey

 

I tak mu się browarek należy. ;D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
bogaty

ciągle jakieś zmainy na drogach a i tak to nic nei daje

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
brodatymazur

GRZEGORZ dzięki za zwrócenie uwagi (piwko).

 

Po poprawkach wstawiam jeszcze raz :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Grzegorz Łódź

Mała uwaga do tej wersji ujednoliconej.Kolega podał stare definicje "motocykl" i "motorower".Ale i tak należą sie słowa uznania za wkład pracy.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
brodatymazur

Może jeszcze taki mały opis do tekstu. Nie wiem jak to się stało, ale w pierwszej wersji nie uwzględniłem ważnych zmian wprowadzonych przez ustawę o kierujących pojazdami, gdzie nie tylko zmieniono definicje motoroweru, motocykla, ale wprowadzono kilka innych, które poważnie zmieniły PORD:

21) kierowca - osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem

- co ma związek z tym zapisem mówiącym o nakładaniu punktów karnych:

[quote name="ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

 

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

 

w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego]§ 2.

1. Do ewidencji wpisuje się kierowcę' date=' który kierując pojazdem silnikowym lub motorowerem, dopuścił się naruszenia przepisów ruchu drogowego, zwanego dalej "naruszeniem".[/quote']

10) w dziale IV:

 

a) tytuł otrzymuje brzmienie: "Bezpieczeństwo ruchu drogowego",

 

b) uchyla się rozdział 1,

- wcześniej nosił nazwę KIERUJĄCY, przy czym uchylono rozdział pierwszy - uprawnienia do kierowania jak i:

g) uchyla się rozdział 2 i 2b,

- czyli: Rozdział 2 Szkolenie i egzaminowanie; Rozdział 2b Doskonalenie umiejętności osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym.

 

W art. 129 ust. 2 pkt 2 odwołuje się do ustawy o kierujacych, a nie PORD.

 

Uregulowano w randze ustawy "zarys" badań na zawartość alkoholu:

12)po art. 129h dodaje się art. 129i-129k w brzmieniu:

 

"Art. 129i. 1. Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu przeprowadza się przy użyciu urządzeń elektronicznych dokonujących pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu.

 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli stan osoby podlegającej badaniu uniemożliwia jego przeprowadzenie urządzeniem elektronicznym lub osoba ta odmawia poddania się takiemu badaniu. W takim przypadku ustalenie zawartości w organizmie alkoholu następuje na podstawie badania krwi lub moczu.

 

3. Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu może być przeprowadzone również w razie braku zgody kierującego, o czym należy go uprzedzić.

 

4. Warunki oraz sposób przeprowadzania badań, o których mowa w ust. 1 i 2, określa ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.2)).

 

Art. 129j. 1. Badanie w celu ustalenia w organizmie obecności środka działającego podobnie do alkoholu przeprowadza się przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego.

 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli stan osoby podlegającej badaniu uniemożliwia jego przeprowadzenie metodą niewymagającą badania laboratoryjnego albo osoba ta odmawia poddania się takiemu badaniu. W takim przypadku ustalenie w organizmie obecności środka działającego podobnie do alkoholu następuje na podstawie badania krwi lub moczu.

 

3. Dopuszcza się badanie krwi lub moczu jako następstwo badania przeprowadzonego metodą, o której mowa w ust. 1, albo jeżeli nie ma możliwości wykorzystania tej metody.

 

4. Badanie w celu ustalenia obecności w organizmie środka działającego podobnie do alkoholu, w sposób określony w ust. 2 i 3, może być przeprowadzone również w razie braku zgody osoby podlegającej badaniu, o czym należy ją uprzedzić.

 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia, uwzględniając skutki oddziaływania na organizm kierowcy środków działających podobnie do alkoholu, określi, w drodze rozporządzenia:

 

1) wykaz tych środków;

 

2) warunki i sposób przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie.

 

Art. 129k. 1. W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest poddawany badaniu na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

 

2. Badaniu, o którym mowa w ust. 1, można poddać także inną osobę, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem uczestniczącym w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny.

 

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, mają prawo żądać od organu kontroli ruchu drogowego przeprowadzenia badania krwi lub moczu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu."

 

Oczywiście oprócz powyższego wprowadziłem w kolorze niebieskim zmiany dot. homologacji.

 

=====

 

Internetowa wersja PORD bez zmian o homologacji, ale z wszystkimi innymi jest tu: PORD - ifp.pl

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Marek1
Może jeszcze taki mały opis do tekstu. Nie wiem jak to się stało, ale w pierwszej wersji nie uwzględniłem ważnych zmian wprowadzonych przez ustawę o kierujących pojazdami, gdzie nie tylko zmieniono definicje motoroweru, motocykla, ale wprowadzono kilka innych, które poważnie zmieniły PORD:
21) kierowca - osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem

To ważna zmiana!

Dotychczasowe komunikaty, że policja zatrzymała w weekend xxx pijanych kierowców są już nieaktualne.

W tej liczbie już nie będzie zatrzymanych rowerzystów "pod wpływem".

A jaka teraz kara dla takich rowerzystów, bo przecież już nie taka jak dla kierowców?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
brodatymazur
Dotychczasowe komunikaty, że policja zatrzymała w weekend xxx pijanych kierowców są już nieaktualne.

W tej liczbie już nie będzie zatrzymanych rowerzystów "pod wpływem".

A jaka teraz kara dla takich rowerzystów, bo przecież już nie taka jak dla kierowców?

Już nie długo to się zmieni - skierowany do Sejmu w dniu 8 listopada 2012 r. projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw PROJEKT - pdf. bedący w konsultacjach międzyresortowych od 16 listopada 2012 r.

[quote name=brodatymazur na ifp.pl :-) ]Strasznie dużo czytania, a do tego jeszcze trzeba znać tudzież porównać z wcześniejszym zapisem. Tak tylko sobie zerknąłem iw wybrałem to co "zwykłego policjanta będzie interesowało:

 

Pijaczki drogowe:

2) w art. 178a uchyla się § 2.
2) w art. 87:

a) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Tej samej karze podlega, kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.”,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1, 1a lub 2 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.”;

 

Wartość mienia:

3) art. 119 i 120 otrzymują brzmienie:

„Art. 119. § 1. Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 1000 złotych,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 dopuścił się go na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.

§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec obowiązek zapłaty równowartości ukradzionego lub przywłaszczonego

mienia, jeżeli szkoda nie została naprawiona.

 

 

Art. 120. § 1. Kto w celu przywłaszczenia dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie albo kradnie lub przywłaszcza sobie z lasu drzewo wyrąbane lub

powalone, jeżeli wartość drzewa nie przekracza 300 złotych,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się nawiązkę w wysokości podwójnej wartości wyrąbanego, ukradzionego

lub przywłaszczonego drzewa, a ponadto, jeżeli ukradzione lub przywłaszczone drzewo nie zostało odebrane, orzeka się obowiązek zapłaty

jego równowartości.”;

 

- paserka:

4) art. 122 otrzymuje brzmienie:

„Art. 122. § 1. Kto nabywa mienie, wiedząc o tym, że pochodzi ono z kradzieży lub z przywłaszczenia, lub pomaga do jego zbycia albo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej mienie to przyjmuje lub pomaga do jego ukrycia, jeżeli wartość mienia nie przekracza 1000 złotych, a gdy chodzi o mienie określone w art. 120 § 1, jeżeli wartość nie przekracza 300 złotych,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. Kto nabywa mienie, o którym na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że zostało uzyskane za pomocą

kradzieży lub przywłaszczenia, lub pomaga do jego zbycia albo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej mienie to przyjmuje lub pomaga do

jego ukrycia, jeżeli wartość mienia nie przekracza 1000 złotych, a gdy chodzi o mienie określone w art. 120 § 1, jeżeli wartość nie przekracza 300 złotych,

podlega karze grzywny albo karze nagany.

§ 3. Usiłowanie wykroczenia określonego w § 1 oraz podżeganie do niego i pomocnictwo są karalne.”;

 

- niszczenie mienia

5) art. 124 otrzymuje brzmienie:

„Art. 124. § 1. Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 1000 złotych,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne.

§ 3. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.

§ 4. W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty równowartości wyrządzonej szkody lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.”.

 

Nielaty - uchylony zostaje pkt 1 art. 48:

Art. 48

 

W sprawach nieletnich nie stosuje się przepisów:

 

1) o postępowaniu uproszczonym,

 

 

Art. 50. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia,z wyjątkiem art. 2, 3 i art. 47, które wchodzą w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

- a art. 2 i 3 to:

Art. 2. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,poz. 553, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:

 

(...)

 

Art. 3. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
JANUSZ60

W tej liczbie już nie będzie zatrzymanych rowerzystów "pod wpływem".

Rowerzysta nie był i nie jest kierowcą tylko kierującym ,,,

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop

Jak biedni Policjanci teraz normy wyrobią? :?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
aboz

A ja mam pytanie do naszych mundurowych. Czy oprócz PoRD obowiązuje was ustawa o drogach publicznych? Już tłumaczę w czym rzecz. Otóż kolegę zatrzymał p. policjant za wyprzedzanie prawym pasem na autostradzie, tłumacząc, że nie jest ona drogą jednokierunkową wg. PoRD. Nawet ruch poprzeczny jest niedozwolony, ale p. policjant swoje. Natomiast definicja autostrady w ustawie o drogach publicznych jasno mówi, że jest to droga jednokierunkowa.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop
Czy oprócz PoRD obowiązuje was ustawa o drogach publicznych?

 

A co ta ustawa ma do rzeczy?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
brodatymazur
Nawet ruch poprzeczny jest niedozwolony, ale p. policjant swoje.

- nie przyszło Ci do głowy, że policjant może mieć i ma rację? Odnoszę wrażenie, że niby zadajesz pytanie, ale jesteś pewny, iż odpowiedź jest po Twojej myśli. Jednak błądzisz kolego. W takiej sytuacji mając możliwość zastosowania widełek dostałbyś maxa.

 

Polskie społeczeństwo nauczyło się dyskutować ze wszystkim, bo ma przecież prawo, ale o obowiązkach to już się zapomina, a do tego wybiórczo stosuje przepisy prawa.

 

Jeśli ktoś uważa, że policjant popełnił BŁĄD to proszę nie przyjmować mandatów tylko łykać wnioseczki do sądów i tam przedstawić swoją wersję, swoją interpretację przepisów - sędzia szybko przywoła do porządku domorosłych prawników.

 

Art. 1.

 

1. Ustawa określa:

 

1) zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu;

- kierujący dopuścił się naruszenia przepisów Ustawy zwanej w skrócie PORD, która w art. 2 określiła, że:

Art. 2.

 

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

- czyli na potrzey tejże ustawy okręślono, że:

3) autostrada - drogę dwujezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep;

Gdyby ustawodawca chciał aby obowiązywała definicja z ustawy o drogach to zawarłby podobny zapis jak tu:

1a) droga publiczna - droga w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.);

 

1b) droga wewnętrzna - droga w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

 

Wszelki zażalenia proszę kierować do sejmu, senatu itp.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
DARIO64
Polskie społeczeństwo nauczyło się dyskutować ze wszystkim, bo ma przecież prawo, ale o obowiązkach to już się zapomina, a do tego wybiórczo stosuje przepisy prawa.

No to postosujmy jeszcze trochę . :D

Ja tam tylko po powiatowych jednopasmowych . :D

Kiedy stosuje się ten zapis ?

10. Dopuszcza się wyprzedzanie z prawej strony na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 i 7:

1) na jezdni jednokierunkowej;

2) na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
brodatymazur
10. Dopuszcza się wyprzedzanie z prawej strony na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 i 7:

1) na jezdni jednokierunkowej;

2) na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.

 

Autostrada jest drogą DWUJEZDNIOWĄ, a nie drogą składającą się z dwóch jezdni jednokierunkowych - proszę przeanalizować definicje oraz zasady ruchu na tych drogach:

 

autostrada - drogę dwujezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep;

 

droga - wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt;

 

jezdnia - część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów; określenie to nie dotyczy torowisk wydzielonych z jezdni;

 

znak md3.gif D-3 Droga jednokierunkowa:

 

Znak oznacza początek lub kontynuację drogi (jezdni), na której ruch odbywa się w jednym kierunku. Znak ten może wskazywać wjazd na ulicę jednokierunkową występującą samodzielnie lub na jezdnię jednokierunkową (prawą) drogi o dwóch jezdniach. Na przeciwległym krańcu takiej drogi lub jezdni stosowany jest znak B-2.

Wjechawszy na drogę (ulicę) jednokierunkową kierujący musi pamiętać, że zawracanie na takiej drodze jest zabronione (natomiast nie ma zakazu cofania), a ponadto kierujący musi stosować się do przepisów dotyczących skręcania w lewo oraz zatrzymywania i postoju.

Jeżeli za skrzyżowaniem droga jest nadal jednokierunkowa, znak ten musi być powtórzony!

 

Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 wskazuje, że ruch rowerów jednośladowych na wyznaczonym pasie ruchu przeznaczonym dla tych pojazdów odbywa się w kierunku przeciwnym do wskazanego na znaku.

 

 

 

Natomiast znak md9.gif D-9 Autostrada oznacza początek lub kontynuację autostrady.

 

Na drodze oznaczonej tym znakiem ruch pieszych, rowerów i motorowerów jest ZABRONIONY !!!.

Autostrada jest to droga dwujezdniowa, na której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczona tylko dla pojazdów samochodowych.

Prędkość maksymalna z jaką można podróżować, to 140 km/h.

Na autostradzie:

- zabronione jest cofanie,

- zabronione jest zawracanie (nie ma wyznaczonych do tego miejsc i skrzyżowań),

- zabronione jest holowanie, z wyjątkiem holowania do najbliższego wyjazdu,

- w razie postoju awaryjnego należy włączyć światła awaryjne i umieścić ostrzegawczy trójkąt w odległości 100 metrów za pojazdem.

Koniec autostrady oznaczony jest znakiem D-10 (koniec autostrady).

 

Umieszczona pod tym znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku autostrady.

Tabliczka T-28 wskazuje, że za przejazd autostradą pobierana jest opłata.

 

 

DARIO stawiam realne duże piwo jeśli uda Ci się na autostradzie wykonać skręt w lewo z lewego pasa jak to mówią przepisy odnośnie dróg jednokierunkowych :evil:

Art. 22.

 

1. Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.

 

2. Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:

 

1) do prawej krawędzi jezdni - jeżeli zamierza skręcić w prawo;

 

2) do środka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi - jeżeli zamierza skręcić w lewo.

 

Proszę nie mylić pojęcia drogi jednokierunkowej z drogą dwujezdniową oznaczoną znakiem D9. Panują na nich INNE uwarunkowania.

 

To tak jakbyś chciał potraktować te dwa prawe pasy na obrazku jako jezdnię jednokierunkową o dwóch pasach ruchu jak tu:

145px-Znak_F-15.svg.png gdyż nakazują jazdę w jednym kierunku

 

:shock::evil:

 

Toć to szok ;D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
DARIO64
DARIO stawiam realne duże piwo jeśli uda Ci się na autostradzie wykonać skręt w lewo z lewego pasa jak to mówią przepisy odnośnie dróg jednokierunkowych

Co mi z browara jak koszty tego skrętu będą duuużo wyższe . :evil:

 

Za takie wytłumaczenie ,że krowa na miedzy powinna pojąć browar się należy .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Jacdiag
stawiam realne duże piwo jeśli uda Ci się na autostradzie wykonać skręt w lewo z lewego pasa jak to mówią przepisy odnośnie dróg jednokierunkowych :evil:

cóż, kawałek trzeba pojechać ...

ale skręt w lewo jak widać poniżej jest możliwy :evil:

 

_england_m65_junction_4.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.