Skocz do zawartości
Mariusz-Morgan

Jaka kara za poświadczenie nieprawdy.

Rekomendowane odpowiedzi

Mariusz-Morgan

Witam wszystkich. Jestem tu nowy i za wszelkie błędy przepraszam.

Chciałbym opisać jeden temat i i może ktoś mi udzieli podpowiedzi.

A mianowicie , mam kolegę któremu staram się pomóc. Wpadł w tarapaty.

poświadczył nieprawdę w 4 autach i przyjął korzyści majątkowe co do tego przyznał się przed prokuraturą.Ma adwokata. Jest już psychicznie tą sytuacją wykończony ponieważ o dnia ujawnienia tej sprawy minęło 4 miesiące i nie wie co dalej. Wpadł w głupi sposób a mianowicie przy kontroli przez policjanta dowodu rej. przy kolizji drogowej dane auta nie zostały odnalezione w CEPIKU (co się okazało dopiero po jakimś czasie że niestety system ten zawiódł i nie przyjmował informacji przekazywanych przez SKP do MSWiA, ze wszystkich stacji w Polsce :( ) Policjanci zaczęli wypytywać gdzie robił przegląd no i szczerość poszła w ruch że miał załatwiony i kilku jego kolegów też tak załatwiało i po nitce do kłębka. Jakie kary go za to czekają ? I czy można się jeszcze jakoś ratować ? Wspomnę jeszcze że prokurator wystąpił do Starostwa o cofnięcie uprawnień. W między czasie inny Starosta przeprowadził kontrolę stacji i nie stwierdził żadnych uchybień co do dokumentacji i prowadzenia stacji. Kontrolę zakończył wynikiem POZYTYWNYM. i co dalej ? z góry dziękuję za odpowiedzi

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Psuj

Witaj. Stało się, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Oby wyciągnął z tego wnioski na przyszłość.

 

poświadczył nieprawdę w 4 autach i przyjął korzyści majątkowe co do tego przyznał się przed prokuraturą

 

Najlepiej chyba jeśli dobrowolnie podda się karze i jego adwokat "zaproponuje" sądowi wymiar kary. Najczęściej to + skrucha owocuje najniższymi wyrokami.

 

Jakie kary go za to czekają ?

 

Niestety już musi się rozglądać za inną robotą. Cofnięcie uprawnień murowane, zapewne jakaś grzywna (j/w adwokat będzie wiedział co robić, może coś na cele charytatywne?) i być może zawiasy. Jeśli nie był karany to bezwarunkowego pozbawienia wolności nie dostanie.

 

Jest już psychicznie tą sytuacją wykończony ponieważ o dnia ujawnienia tej sprawy minęło 4 miesiące i nie wie co dalej.

 

Teraz to troszkę za późno na takie refleksje. Niestety za czyny ponosi się konsekwencje. W każdym razie załamywać się nie ma co, będzie pewnie j/w napisałem. Niech się cieszy, że nie dostał na starcie aresztu.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Tomek D

najlepiej tak jak pisze Psuj dobrowolnie poddać się karze.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
brodatymazur

Kilka informacji do tematu:

 

Art. 12.

Dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uważa się za jeden czyn zabroniony; jeżeli przedmiotem zamachu jest dobro osobiste, warunkiem uznania wielości zachowań za jeden czyn zabroniony jest tożsamość pokrzywdzonego.

Poniższy artykuł łączy wystawienie dokumentu i przyjęcie korzyści majątkowej:

Art. 271.

§ 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne,

 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca

 

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

 

§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

- kolega będzie odpowiadał z $3.

 

Muszą być wzięte pod uwagę kwestie na które ON przymknął oko.

 

Tak dla objasnienia:

Art. 32.Karami są:

 

1) grzywna,

 

2) ograniczenie wolności,

 

3) pozbawienie wolności,

 

4) 25 lat pozbawienia wolności,

 

5) dożywotnie pozbawienie wolności.

Art. 33.

§ 1. Grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki; jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 540.

 

§ 2. Sąd może wymierzyć grzywnę także obok kary pozbawienia wolności wymienionej w art. 32 pkt 3, jeżeli sprawca dopuścił się czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub gdy korzyść majątkową osiągnął.

 

§ 3. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2000 złotych.

 

Art. 37.

Kara pozbawienia wolności wymieniona w art. 32 pkt 3 trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 15 lat; wymierza się ją w miesiącach i latach.

 

Art. 41.

§ 1. Sąd może orzec zakaz zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu, jeżeli sprawca nadużył przy popełnieniu przestępstwa stanowiska lub wykonywanego zawodu albo okazał, że dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanie zawodu zagraża istotnym dobrom chronionym prawem.

 

§ 1a. Sąd może orzec zakaz zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, na zawsze w razie skazania na karę pozbawienia wolności za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego.

 

§ 1b. Sąd orzeka zakaz, o którym mowa w § 1a, na zawsze w razie ponownego skazania sprawcy w warunkach określonych w tym przepisie.

 

§ 2. Sąd może orzec zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej w razie skazania za przestępstwo popełnione w związku z prowadzeniem takiej działalności, jeżeli dalsze jej prowadzenie zagraża istotnym dobrom chronionym prawem.

Art. 53.

§ 1. Sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

 

§ 2. Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego.

 

§ 3. Wymierzając karę sąd bierze także pod uwagę pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą albo ugodę pomiędzy nimi osiągniętą w postępowaniu przed sądem lub prokuratorem.

 

7. Co to jest dobrowolne poddanie się karze?

 

 

 

Dobrowolne poddanie się karze, to rozwiązanie dające podejrzanemu możliwość uzgodnienia z prokuratorem przyszłej kary. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze podejrzany może złożyć na każdym etapie postępowania przygotowawczego, od momentu pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego do zamknięcia postępowania.

 

Aby złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze muszą zostać spełnione następujące warunki:

 

podejrzanemu zarzucono występek zagrożony kara pozbawienia wolności nieprzekraczającą 10 lat,

okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości,

postawa podejrzanego (oskarżonego) wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte bez przeprowadzenia rozprawy.

 

 

 

Po uzgodnieniu kary z podejrzanym prokurator umieszcza w akcie oskarżenia stosowny wniosek i jeżeli sąd przychyli się do niego, następuje skazanie bez przeprowadzenia rozprawy. Uwzględniając wniosek prokuratora, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, warunkowo zawiesić jej wykonanie albo orzec wyłącznie środek karny.

 

 

 

Inną formą dobrowolnego poddania się karze (już na etapie postępowania sądowego) jest złożenie przez oskarżonego na rozprawie wniosku o wydanie wyroku skazującego, z wymierzeniem określonej kary, bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Wniosek taki można złożyć do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej.

 

Uwzględnienie takiego wniosku przez Sąd jest możliwe wówczas gdy:

 

czyn zarzucany oskarżonemu jest występkiem,

okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości,

cele postępowania zostaną osiągnięte pomimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości oraz

nie sprzeciwiają się temu prokurator oraz pokrzywdzony.

 

Art. 7.

§ 1. Przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem.

 

§ 2. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą.

 

§ 3. Występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc.

 

Jest jeszcze kilka niuansów, ale Brodaty zapodaje tylko to najważniejsze.

 

[ Dodano: 01-12-2012, 15:51 ]

Jeszcze taki link: http://prawo.rp.pl/artykul/837505.html

 

... i jeszcze kara w podobnej sprawie: http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,35241,12757916,Bral_pieniadze_za_fikcyjne_badania_techniczne__Diagnosta.html

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop

Dużo cytowania, ale kolega chyba pyta o konkrety...

A konkrety są takie, że jak już się przyznał, to co tu dalej kombinować?? Dobrowolne poddanie się karze, skrucha + dobra nawijka i jest szansa na niezbyt rozbudowany wyrok. Stawiam na rok w zawiasach na dwa jak wcześniej nie karany. Oby tylko nie orzekano kar dodatkowych - np. zakaz wykonywania zawodu.

 

I teraz UWAGA: wyrok skazujący wcale nie oznacza automatycznego cofnięcia uprawnień przez Starostę!! Starosta nie masz też obowiązku z automatu cofać uprawnień diagnoście po uzyskaniu informacji z prokuratury. Ba - nawet nie musi wszczynać postępowania w tej sprawie (choć może). I tu warto powalczyć, bo niewiedza urzędników może kolegę dobić, a prawda jest taka, że z wyrokiem spokojnie może sobie popracować, jeśli tylko Starosta usilnie nie będzie się chciał skorzystać ze swoich praw... Ale tu potrzebny jest naprawdę dobry administratywista obeznany z tematyką SKP... Znajdziesz na forum taką osobę - ogólnie znaną w środowisku, więc jak będziesz chciał skorzystasz. Twoja decyzja.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
brodatymazur
A konkrety są takie, że jak już się przyznał, to co tu dalej kombinować?? Dobrowolne poddanie się karze, skrucha + dobra nawijka i jest szansa na niezbyt rozbudowany wyrok. Stawiam na rok w zawiasach na dwa jak wcześniej nie karany. Oby tylko nie orzekano kar dodatkowych - np. zakaz wykonywania zawodu.

Właśnie konkrety masz, a szafowanie / strzelanie z wysokością wyroku itp. jest nie na miejscu gdyż nie znasz sprawy. Człowiek postawiony przed taką sytuacją jeszcze się nastawi, że tak będzie.

Jakie kary go za to czekają ? I czy można się jeszcze jakoś ratować

- ma podany przedział - KONKRETNY. Ratować się można - dobrowolne ukaranie, powiedzenie wszystkiego jak na spowiedzi no i oczywiście dobra papuga oraz wyrozumiałość prokuratora i sądu.

 

====

 

Pomijając powyższe, to osoba złamała prawo, wiedziała co robi,a do tego przynosi wstyd innym diagnostom.... podać wyrok do publicznej wiadomości, dać zakaz wykonywania zawodu i za te cztery(o ile nie ma więcej na sumieniu) 2,5 roku w zawieszeniu na pięć lat. Działanie było zaplanowane i ukierunkowane na zarobek, czyli z popełniania przestępstw uczynił sobie dodatkowe źródło dochodu.

 

A jak znajdował "klientów"....

 

Takie moje zdanie jest. Można się obrażać. Trudno.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
darkdog
że z wyrokiem spokojnie może sobie popracować,

można tylko jak :razz: ta świadomość jest tak cieżka jak dyby :-( znam taki przypadek z karą bez odebrania uprawnień :cry: jak to się skończyło Kochani ah źle rozpadkiem rodziny,alkoholizmem,obłędem,nawiedzeniem i utratą życia :razz:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
arafal25

To policjant podczas kontroli może sprawdzić czy auto jest " zapisane w CEPIKU"

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop
To policjant podczas kontroli może sprawdzić czy auto jest " zapisane w CEPIKU"

 

A każdy policjant niby ma terminal sądzisz?

 

Poza tym nie czarujmy się - sprawność i skuteczność przepływu danych do CEP nie jest aż tak rewelacyjna...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nikita_Bennet

A nawet jak ma to czy jest łączność, czy dane są aktualne czy został pojazd wprowadzony do cepiku w WK itp.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
brodatymazur
A każdy policjant niby ma terminal sądzisz?

- a każdy diagnosta ma swój komputer?

Poza tym teraz jest CEP i CEK nie ma CEPiK :D

A nawet jak ma to...

- nie warto ryzykować :evil:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Marek1
Wpadł w głupi sposób a mianowicie przy kontroli przez policjanta dowodu rej. przy kolizji drogowej dane auta nie zostały odnalezione w CEPIKU (co się okazało dopiero po jakimś czasie że niestety system ten zawiódł i nie przyjmował informacji przekazywanych przez SKP do MSWiA, ze wszystkich stacji w Polsce

 

No i gdyby "system działał prawidłowo" to matactwo nie wyszłoby na jaw....a to pech!

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
rurek777

a jakie konsekwencje poniosą ci którzy te korzyści majątkowe mu wręczyli ? :(

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
S.K.P-POZNAŃ
Pomijając powyższe, to osoba złamała prawo, wiedziała co robi,a do tego przynosi wstyd innym diagnostom.... podać wyrok do publicznej wiadomości, dać zakaz wykonywania zawodu

...."Kardiochirurg Mirosław G. został uznany winnym przyjęcia korzyści majątkowych od swoich pacjentów. Doktor został skazany na łączną karę jednego roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata oraz zapłacenia 72 tys. złotych grzywny - uznał warszawski sąd..."

http://www.tvn24.pl/miroslaw-g-skazany-dostal-rok-wiezienia-w-zawieszeniu,298072,s.html

 

Przynosi wstyd lekarzom i uprawnień mu nie odbiorą.A gdzie zakaz wykonywania zawodu na pięć lat .Ot sprawiedliwość :(

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nikita_Bennet

no i z tego co słyszałem wyrywki z wypowiedzi Sędziego to przyjęcie pieniędzy jest łapówką. Z racji tego że nie oglądałem tego sam to skwitowałem to tekstem: "czyli kasy to łapówka ale przyjęcie nowego BMW już nie jest łapówką".Trochę śmiechu było ;) choć nie wiadomo czy śmiać się czy płakać.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop

To jest nic. Przykład wykładowcy z Poznania jeszcze lepszy. No może mniej drastyczny, ale pokazujący jeszcze większe ułomności społeczeństwa... :razz:

 

Czołowy, państwowy uniwerek w Poznaniu. Studentka nagrywa swojego promotora, który za "pomoc" (czyli de facto ofertę napisania za studentkę) przy pracy magisterskiej zażądał kasy. Sprawa ewidentna, tytułowany wykładowca ze stażem musiał się przyznać przed komisją dyscyplinarną w uczelni. Sam poddał się karze. Poprosił o... upomnienie :)

Komisja oczywiście uznała że tak znaczący występek zasługuje na poważniejsze kary. Już teraz nie pamiętam, ale chcieli go zawiesić, zakazać zajmowania stanowisk w uczelni na ileś lat itd... I co?

I nic :) Organ odwoławczy nie uznał rozstrzygnięcia tej komisji, bo okazało się, że członkowie komisji byli niżej rangą od owego wykładowcy, a tak być nie powinno, a prokuratura to w ogóle odmówiła wszczęcia postępowania, bo nagranie studentki to przecież nie może być dowód :evil:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nikita_Bennet

no jednak muszę powiedzieć że TVP kłamie, w wiadomościach o 19.30 podali szersza wypowiedź sędziego i telexpress ciut za mocno wyrwał z kontekstu to co sędzia mówił.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
zjc

To, że TV kłamie wiadomo od dawna, żeby wysondować co jest grane trzeba obejrzeć co najmniej trzy stacje i wyciągnąć wnioski.

 

A sprawiedliwość jest tylko jedna niestety, nasz koniec.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
JANUSZ60
żeby wysondować co jest grane trzeba obejrzeć co najmniej trzy stacje i wyciągnąć wnioski.

Pod warunkiem, że będą to stacje trzech różnych właścicieli ,,,

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
zjc

Oczywiście, że tak. Stacje tego samego nadawcy podają te same informacje.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.