Skocz do zawartości

Serdecznie witamy w nowej wersji forum!

Pierwsze logowanie wcześniejszych użytkowników do nowego forum, wymaga wygenerowania nowego hasła (jest to czynność jednorazowa). W tym celu możemy skorzystać z linku Nie pamiętasz hasła? lub z tego u dołu okna logowania. Uwaga: Proszę podać e-mail taki sam, jaki jest ustawiony na wcześniejszym forum!

jjk1972

DR zatrzymany przez Straż Graniczną

Polecane posty

jjk1972

Witam Kolegów forumowiczów.

Czy możemy zrobić badanie techniczne na podstawie pokwitowania wystawionego przez Straż Graniczną?

Miałem dziś taka sytuację - Państwa odesłałem do wydziału komunikacji po PC.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
mirek.g

Wg mnie tak,jak policja ma uprawnienia ,oczywiście to jest moje zdanie.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Psuj

Badanie może być skierowane przez organ kontroli ruchu drogowego a takowym jest nie tylko Policja. Mają te uprawnienia bodajże jeszcze SG, ITD, ŻW i ... nie wiem kto jeszcze :oops::oops:

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Nikita_Bennet
Witam Kolegów forumowiczów.

Czy możemy zrobić badanie techniczne na podstawie pokwitowania wystawionego przez Straż Graniczną?

Miałem dziś taka sytuację - Państwa odesłałem do wydziału komunikacji po PC.

 

Chciałbym zobaczyć te pokwitowanie oj chciałbym ;)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
mirek.g
Chciałbym zobaczyć te pokwitowanie oj chciałbym ;)

 

To udaj się w strefę przygraniczną bez ważnego badania. :)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
zjc
Mają te uprawnienia bodajże jeszcze SG, ITD, ŻW i ... nie wiem kto jeszcze :oops: :oops:

 

No właśnie uprawnionych do kontroli jest wielu, a kierowcy jeżdżą i tak bez ważnych badań. U mnie rekordzista miał nieważne od 1,5 roku. :shock:

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
brodatymazur
4a. Kontrolę ruchu drogowego mogą przeprowadzać także funkcjonariusze Straży Granicznej lub organów celnych, którym przysługują uprawnienia, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5 i 7-12 oraz w art. 130a ust. 4 pkt 1.
2. Policjant, w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1, jest uprawniony do:

 

1) legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu;

 

2) sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego używaniem, zaświadczenia, o którym mowa w art. 95a ust. 1 pkt 2, a także dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie;

 

2a) żądania okazania dokumentu potwierdzającego prawo do używania pojazdu, o którym mowa w art. 71 ust. 5, jeżeli pojazd ten nie jest zarejestrowany na nazwisko osoby nim kierującej;

 

3) żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

 

4) sprawdzania stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów, masy lub nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze;

 

5) sprawdzania zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku;

 

 

 

 

7) wydawania poleceń:

 

a) osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą jego bezpieczeństwu, albo osobie odpowiedzialnej za utrzymanie drogi,

 

b) kontrolowanemu uczestnikowi ruchu - co do sposobu jego zachowania;

 

8) uniemożliwienia:

 

a) kierowania pojazdem osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

 

b) korzystania z pojazdu, którego stan techniczny, ładunek, masa lub nacisk osi zagrażają bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu, powodują uszkodzenie drogi albo naruszają wymagania ochrony środowiska,

 

c) korzystania z pojazdu zarejestrowanego w kraju niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli kierujący nim nie okazał dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie,

 

d) kierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą wymaganych dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

 

9) używania przyrządów kontrolno-pomiarowych, a w szczególności do badania pojazdu, określania jego masy, nacisku osi lub prędkości, stwierdzania naruszenia wymagań ochrony środowiska oraz do stwierdzania stanu trzeźwości kierującego;

 

9a) używania urządzeń rejestrujących;

 

10) usuwania lub przemieszczania pojazdu w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust. 1-3;

 

11) kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz wymagań związanych z tym przewozem;

 

12) używania urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych, służących do wydawania wiążących poleceń uczestnikowi ruchu;

 

O zatrzymywaniu dokumentów mówi:

6) zatrzymania, w przypadkach przewidzianych w ustawie, dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania oraz karty kierowcy w przypadkach przewidzianych w art. 14 ust. 4 lit. c rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 370 z 31.12.1985, str. 8 oraz Dz. Urz. WE L 274 z 9.10.1998, str. 1) zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 2135/98 z dnia 24 września 1998 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz dyrektywę nr 88/599/EWG dotyczącą stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i Rady (EWG) nr 3821/85 (Dz. Urz. WE L 274 z 09.10.1998, str. 1);

 

- a może o czymś nie wiem....

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Nikita_Bennet
Chciałbym zobaczyć te pokwitowanie oj chciałbym ;)
To udaj się w strefę przygraniczną bez ważnego badania. :)
interesuje mnie jak wygląda to pokwitowanie wystawione przesz f-sza SG.

Z jakiej części PL jest to pokwitowanie?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
blakop

Chwileczkę!!

 

Bez wątpienia SG jak i celnicy mogą dokonywać kontroli drogowej, ale nie ze wszystkimi aspektami, które z tej kontroli wynikają, a które w całości przysługują TYLKO POLICJI !!!

 

Zgodnie z art 129 ust 4a PoRD Sg i celnicy prowadza kontrolę tylko w zakresie punktów 1-5, oraz 7-12 art.129 ust.2, który to artykuł wskazuje wszystkie uwarunkowania i możliwości kontroli. Jak widać SG i celnikom obcięto zakres kontroli o pkt 6. A to właśnie pkt 6 traktuje o możliwości zatrzymania DR, czy też PJ.

 

Proszę zapamiętać

TYLKO POLICJANT MA PRAWO ZATRZYMAĆ DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU - oczywiście w przypadkach wskazanych w ustawie (jest tych przypadków 7 - są wskazane w art 132 ustawy). Wyjątek od tej zasady jest tylko jeden - w trzech wyraźnie wskazanych w tym samym art przypadkach DR może być zatrzymany również przez SKP (podczas badania).

INNE ORGANY KONTROLI RUCHU DROGOWEGO CHOĆ MAJĄ PRAWO DO KONTROLI DROGOWEJ NA TYCH SAMYCH ZASADACH CO POLICJA, TO NIE MOGĄ W WYNIKU KONTROLI ZATRZYMAĆ DR.

 

Nie ma zatem takiej możliwości, aby na gruncie przepisów Kodeksu Drogowego SG zatrzymywała DR, kierowała na badania itd. To działanie jest bezprawne. Właściciel nie ma obowiązku wykonywać żadnego badania tutaj. Wysyłasz go po odbiór DR do WK. Jego sprawa, czy będzie chciał indywidualnie dochodzić swoich praw/strat w związku z przekroczeniem uprawnień przez SG.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Regan55
Czy możemy zrobić badanie techniczne na podstawie pokwitowania wystawionego przez Straż Graniczną?
A dlaczego nie ...Ja takowe robiłem i jeszcze zyję... :D
Chciałbym zobaczyć te pokwitowanie oj chciałbym
Nie widzę problemu...Udaj się w moje strony to myślę ze będziesz miał szansę takowe pokwitowanie zobaczyc... :D

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
brodatymazur
Nie widzę problemu...Udaj się w moje strony to myślę ze będziesz miał szansę takowe pokwitowanie zobaczyc... :D

- a u Ciebie to obowiązuje jakaś lokalna ustawa :roll::evil:

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
kowal

U nas na granicy , jeżeli jest coś nie tak np.brak badania technicznego to SG ściąga policję :x

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
pentagram
jeżeli jest coś nie tak np.brak badania technicznego to SG ściąga policję

 

U mnie podobnie, chociaż bardzo często zdarza się, że w patrolu jest dwie osoby z SG a trzecia z RD.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Psuj
TYLKO POLICJANT MA PRAWO ZATRZYMAĆ DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU

 

Ok, ale czy diagnosta musi o tym wiedzieć? Wszak ma skierowanie od organu kontroli ruchu drogowego. Bardziej widzę tu sprawę dla prokuratora (przekroczenie uprawnień) niż dla diagnosty (odmowa wykonania badania). Wydaje mi się, że badanie trzeba wykonać, a co z tym zrobi właściciel to juz jego broszka...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Nikita_Bennet
...TYLKO POLICJANT MA PRAWO ZATRZYMAĆ DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU - oczywiście w przypadkach wskazanych w ustawie (jest tych przypadków 7 - są wskazane w art 132 ustawy). Wyjątek od tej zasady jest tylko jeden - w trzech wyraźnie wskazanych w tym samym art przypadkach DR może być zatrzymany również przez SKP (podczas badania).

INNE ORGANY KONTROLI RUCHU DROGOWEGO CHOĆ MAJĄ PRAWO DO KONTROLI DROGOWEJ NA TYCH SAMYCH ZASADACH CO POLICJA, TO NIE MOGĄ W WYNIKU KONTROLI ZATRZYMAĆ DR.

 

Nie ma zatem takiej możliwości, aby na gruncie przepisów Kodeksu Drogowego SG zatrzymywała DR, kierowała na badania itd. To działanie jest bezprawne. Właściciel nie ma obowiązku wykonywać żadnego badania tutaj. Wysyłasz go po odbiór DR do WK. Jego sprawa, czy będzie chciał indywidualnie dochodzić swoich praw/strat w związku z przekroczeniem uprawnień przez SG.

No właśnie tak mi się wydawało, przynajmiej u nas DR zabiera policja ;)

 

 

Chciałbym zobaczyć te pokwitowanie oj chciałbym
Nie widzę problemu...Udaj się w moje strony to myślę ze będziesz miał szansę takowe pokwitowanie zobaczyc... :D
Myślisz że zabraliby mi DR? Ja myślę że nie.

Ciekawe czy na pokwitowaniu podpisał się f-sz SG czy może policja zabrała kwity na terenie DPG a podróżny twierdzi, że SG.

U nas na granicy , jeżeli jest coś nie tak np.brak badania technicznego to SG ściąga policję :x
U nas to znaczy gdzie? ;)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
blakop
Ok, ale czy diagnosta musi o tym wiedzieć?

 

Ja wiem czy musi... no myślę, że wypadałoby, żeby wiedział. W końcu nie rozmawiamy o rozporządzeniu jakiegoś tam ministra kierowanego głównie do konkretnych służb, tylko o zapisach ustawy, która w szczegółach może nie być znana przeciętnemu kierowcy, ale diagnoście? :?

 

Myślę, że dobrze by świadczyło o profesjonalizmie diagnosty, gdyby w takim przypadku pouczył właścicieli o bezzasadności zatrzymania DR i do badania przystąpił dopiero po potwierdzeniu od właściciela, że po poznaniu tej sytuacji i tak nadal badanie chce wykonać...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Nikita_Bennet

Diagnosta raczej musi wiedzieć takie rzeczy bo jak może wykonać badanie skoro nie ma do tego podstawy prawnej (kwit z SG).

Choć ciekaw jestem tego kwita z SG, może SG kontrolowała a Policja zabrała.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Psuj
Diagnosta raczej musi wiedzieć takie rzeczy bo jak może wykonać badanie skoro nie ma do tego podstawy prawnej

 

Diagnosta właśnie ma podstawę bo ma skierowanie od organu kontroli ruchu.

 

no myślę, że wypadałoby, żeby wiedział. W końcu nie rozmawiamy o rozporządzeniu jakiegoś tam ministra kierowanego głównie do konkretnych służb, tylko o zapisach ustawy, która w szczegółach może nie być znana przeciętnemu kierowcy, ale diagnoście?

 

Może i wypadało by. Tak samo jak urzędnikowi dokonującemu rejestracji pojazdu wypadało by znać chociaż ogólnikowo warunki techniczne pojazdów. Ale na pewno ani diagnosta, ani urzędnik NIE MUSI znać przepisów PORD kierowanych typowo do Policji i innych służb.

 

Tak samo jak będąc diagnostą bez prawa jazdy NIE MUSZĘ znać PORD w zakresie ruchu drogowego pojazdów.

No takie jest po prostu moje zdanie.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
blakop

No niby masz rację. Ale tak z drugiej strony - OK - nie musisz znać zasad rejestracji, czyli co jest dowodem własności, kiedy się płaci VAT, a kiedy nie... Masz prawo nie znać niuansów dotyczących szkolenia i egzaminowania kierowców, guzik mogą Cię obchodzić wymogi dla podmiotów produkujących tablice rejestracyjne, czy zasady usuwania pojazdów z drogi itd.

 

Zgadzam się.

 

Ale tutaj rozmawiamy o procedurze zatrzymania i zwrotu dowodu rejestracyjnego, w której to procedurze SKP odgrywa zasadnicze znaczenie. Dlatego uważam, że umocowanie prawne i zasady tej procedury diagnosta winien znać...

Zobacz - sam piszesz, że to organ kontroli ruchu drogowego... A przepraszam - skąd wiesz? :) Skąd wiesz, że nie tylko Policja w tym kraju może kontrolować pojazdy? Ano wiesz to wszystko dokładnie z tego art.129 o którym piszemy. W nim jest to wszystko.

 

A jak otrzymasz skierowanie od straży sąsiedzkiej? Też zrobisz badanie? :)

OK - przykład może troszkę "z górnej półki", ale mam lepszy. NADZÓR RUCHU (wew.jednostki kontroli ruchu drogowego w dużych firmach komunikacyjnych - komunikacja miejska w dużych miastach). Może, nie może?? Przecież to prawie jak Policja... radiowozy, białe czapki, kierują ruchem...

Myślę, że nie można tak bezkrytycznie przyjmować wszystkiego w tym akurat przypadku...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Regan55
Choć ciekaw jestem tego kwita z SG, może SG kontrolowała a Policja zabrała.
Myślę ze pieczątka nagłówkowa KRD a SG rózni się zasadniczo...Mimo iz posiadam spory ubytek wzroku w postaci - xxx ze problemu to dojrzałem...

 

[ Dodano: 24-01-2013, 21:07 ]

Nie widzę problemu...Udaj się w moje strony to myślę ze będziesz miał szansę takowe pokwitowanie zobaczyc... :D

- a u Ciebie to obowiązuje jakaś lokalna ustawa :roll::evil:[/quote To pytanie to juz raczej nie do mnie... :razz:

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Psuj
Ale tutaj rozmawiamy o procedurze zatrzymania i zwrotu dowodu rejestracyjnego, w której to procedurze SKP odgrywa zasadnicze znaczenie. Dlatego uważam, że umocowanie prawne i zasady tej procedury diagnosta winien znać...

 

No znam - art 132

 

Dobra, przekomarzam się... :) Ale tak naprawdę to i tak nie wiemy co ma w takiej sytuacji począć właściciel takiego pojazdu :)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
blakop

No łatwo mieć nie będzie, bo wytłumaczenie ludziom w WK, że SG w ogóle nie miało prawa zatrzymywać tego dowodu będzie jeszcze trudniejsze niż w SKP prawdopodobnie 8)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Nikita_Bennet
Diagnosta raczej musi wiedzieć takie rzeczy bo jak może wykonać badanie skoro nie ma do tego podstawy prawnej
Diagnosta właśnie ma podstawę bo ma skierowanie od organu kontroli ruchu....
ale podstawa jest błędna bo czy organ kontroli ruchu (w tym przypadku SG) który zatrzymał DR miał do tego prawo?

 

Choć ciekaw jestem tego kwita z SG, może SG kontrolowała a Policja zabrała.
Myślę ze pieczątka nagłówkowa KRD a SG rózni się zasadniczo...Mimo iz posiadam spory ubytek wzroku w postaci - xxx ze problemu to dojrzałem...
założyłem że przyjechał do Ciebie gość i powiedział że SG zabrała mu DR. Założyłem błędnie że nie pokazał kwitu lub nim świstnął przed oczyma. Możesz powiedzieć (ew na priv napisać) która to placówka SG? Pytam z własnej ciekawości.

Faktycznie jest inna pieczęć

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
rurek777

tak czy siak WK dowodu raczej nie wyda bo nie ma ważnego badania :(

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
blakop
tak czy siak WK dowodu raczej nie wyda bo nie ma ważnego badania :(

 

No to co?? A jaka podstawa, na odmowę wydania, skoro de facto zatrzymania w ogóle nie powinno być? :)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

×

Ważne informacje

Umieściliśmy pliki cookie na Twoim urządzeniu, aby pomóc Ci ulepszyć tę witrynę. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym razie zakładamy, że możesz kontynuować.