Skocz do zawartości

Serdecznie witamy w nowej wersji forum!

Pierwsze logowanie wcześniejszych użytkowników do nowego forum, wymaga wygenerowania nowego hasła (jest to czynność jednorazowa). W tym celu możemy skorzystać z linku Nie pamiętasz hasła? lub z tego u dołu okna logowania. Uwaga: Proszę podać e-mail taki sam, jaki jest ustawiony na wcześniejszym forum!

erbi

Warunki techniczne autobus miejski

Polecane posty

erbi

Witam co powinien mieć autobus żeby był autobusem miejskim??

chodzi mi co sprawdzamy w DBT na autobus miejski??

 

 

Z tego co wiem to:

- Drzwi z poręczami,

- Wysokość w miejscach stojących 190cm i 180cm na osi,

- 2x drzwi

- przegroda za miejscem kierowcy,

 

nie musi być koła zapasowego, firanek,

 

Co jeszcze??

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
kosma

Rozdział 5

Warunki dodatkowe dla autobusu

§ 17. 1. Liczba miejsc dla pasaŜerów siedzących i stojących powinna być tak ustalona, aby nie nastąpiło

przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej autobusu.

2. Przyjmuje się, Ŝe średnia masa jednego pasaŜera wraz z bagaŜem wynosi:

1) dla autobusu miejskiego - 68 kg;

2) dla pozostałych autobusów - 71 kg.

§ 18. 1. Autobus powinien być wyposaŜony w:

1) co najmniej jedne drzwi po prawej stronie, a autobus regularnej miejskiej komunikacji publicznej - co

najmniej w dwoje drzwi po prawej stronie, wyposaŜone w uchwyty lub poręcze; w razie urządzenia

oddzielnego przedziału kierowcy przedział ten powinien umoŜliwiać wyjście na zewnątrz autobusu;

2) wyjścia awaryjne - w przypadku autobusu o długości przekraczającej 6,00 m; dostęp do tych wyjść nie

powinien być niczym utrudniony, przy czym siedzenia z oparciem odchylanym oraz z oparciem nie

wyŜszym niŜ 450 mm nie uwaŜa się za utrudnienie; przepis stosuje się do autobusu zarejestrowanego po

raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1965 r.;

3) dwie gaśnice, z których jedna powinna być umieszczona moŜliwie blisko kierowcy, a druga - wewnątrz

autobusu, w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej uŜycia; autobus o długości nieprzekraczającej

6,00 m moŜe być wyposaŜony w jedną gaśnicę;

4) zasłonę za miejscem kierowcy, zabezpieczającą przed pogorszeniem widoczności drogi w razie włączenia

oświetlenia wnętrza autobusu; przepis stosuje się do autobusu miejskiego uŜywanego w komunikacji

miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej o długości przekraczającej 6,00 m;

5) apteczkę doraźnej pomocy;

6) ogumione koło zapasowe; przepisu nie stosuje się do autobusu miejskiego uŜywanego w komunikacji

miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej;

7) urządzenie do oświetlania wnętrza;

Dz.U.2003r.32.262 z późn. zm. – rozp. w/s warunków techn. pojazdów i zakresu ich wyposaŜenia. – stan prawny na dzień 08.10.2012. v.1.7 z 25-09-2012r.

Pobrano ze strony: www.norcom.com.pl - forum dyskusyjne dla SKP i Wydziałów Komunikacji Opracował: B. Maćkowski z materiałów:LEX - 18 -

8) zasłony w bocznych oknach, jeŜeli nie jest wyposaŜony w szyby przeciwsłoneczne;

9) urządzenie słuŜące do dawania sygnałów z wnętrza autobusu do kierowcy, jeŜeli znajduje się on w

oddzielnym pomieszczeniu;

10) lusterko wewnętrzne zapewniające kierowcy widoczność wnętrza autobusu;

11) bagaŜnik urządzony w taki sposób, aby umieszczony w nim bagaŜ był zabezpieczony przed wypadnięciem,

uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem;

12) napis wskazujący dopuszczalną liczbę miejsc do siedzenia i do stania;

13) tablice kierunkowe - na autobusie regularnej komunikacji publicznej;

14) materiały wnętrza pomieszczenia pasaŜerskiego o prędkości spalania nie większej niŜ 100 mm/min

zgodnie z przepisami o homologacji pojazdów; przepisu nie stosuje się do autobusu o całkowitej liczbie

miejsc dla pasaŜerów mniejszej niŜ 22 oraz autobusu z miejscami do stania.

2. Przepisu ust.1 pkt 5, 6, 8 i 11 nie stosuje się do autobusu miejskiego uŜywanego w komunikacji

miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej.

3. Ponadto autobus moŜe być wyposaŜony w:

1) dachowe wyjścia awaryjne;

2) światło przeznaczone do oświetlania stopni drzwi.

§ 19. 1. Liczba wyjść awaryjnych, o których mowa w § 18 ust.1 pkt 2, nie moŜe być mniejsza niŜ:

1) przy liczbie miejsc dla pasaŜerów nie większej niŜ 22 - trzy;

2) przy liczbie miejsc dla pasaŜerów większej niŜ 22, lecz nie większej niŜ 35 - cztery; dwa z prawej i dwa z

lewej strony albo dwa z prawej strony, jedno z lewej i jedno z tyłu;

3) przy liczbie miejsc dla pasaŜerów większej niŜ 35 - pięć; dwa z prawej strony, dwa z lewej strony i jedno z

tyłu albo trzy z prawej strony i dwa z lewej strony.

2. JeŜeli miejsce kierowcy znajduje się w pomieszczeniu niepołączonym drzwiami z pomieszczeniem dla

pasaŜerów, pomieszczenie takie powinno być wyposaŜone w wyjście awaryjne w innej ścianie niŜ drzwi

wejściowe niezaleŜnie od wyjść awaryjnych dla pasaŜerów, o których mowa w ust.1.

§ 20. Światło przeznaczone do oświetlania stopni drzwi, o których mowa w § 18 ust. 3 pkt 2, powinno

odpowiadać następującym warunkom:

1) liczba: co najmniej jedno;

2) barwa: biała;

3) rozmieszczenie: nad górną krawędzią drzwi lub przy stopniach;

4) połączenia elektryczne: włączenie światła powinno nastąpić po otwarciu drzwi lub równocześnie z ich

otwarciem, a wyłączenie powinno nastąpić równocześnie z zamknięciem drzwi; działanie tego oświetlenia

moŜe być uzaleŜnione od włączenia świateł pozycyjnych pojazdu.

§ 21. 1. Autobus regularnej komunikacji publicznej powinien być wyposaŜony w tablice kierunkowe, o

których mowa w § 18 ust.1 pkt 13: czołową i boczną, przy czym autobus ten kursujący na linii oznaczonej

numerem lub literą - równieŜ w tylną i wewnętrzną.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
mimi

Czy po ostatnich zmianach powiniśmy brać opłatę za warunki dodatkowe dla autobusu miejskiego?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
mirek.g

Tak

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
JANUSZ60
Czy po ostatnich zmianach powiniśmy brać opłatę za warunki dodatkowe dla autobusu miejskiego?

Tu się nic nie zmienia, gdyż cennik o tym decyduje ,,,

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

×

Ważne informacje

Umieściliśmy pliki cookie na Twoim urządzeniu, aby pomóc Ci ulepszyć tę witrynę. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym razie zakładamy, że możesz kontynuować.