Skocz do zawartości
Marek1

Protokół TDT/UDT w badaniu pojazdów z urz. podozorowymi

Rekomendowane odpowiedzi

Marek1

Czy zapis w rozporządzeniu DzU 996 zał.1

Tabela I pkt. 6.5

" Brak ważnego w dniu badania technicznego dokumentu stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego" UI

 

jest niezgodny z zapisem w ustawie PoRD par 81 ust. 12:

 

" Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego."

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Grzegorz Łódź
jest niezgodny z zapisem w ustawie PoRD

Tak

A dlaczego? Bo tak. :evil:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Marek1
Tak

A dlaczego? Bo tak. :evil:

To bardzo ciekawa interpretacja ! :)

Jednak czy odróżniasz, jak to chcą w ustawie: "brak dokumentu potwierdzającego sprawność" od braku "ważnego w dniu badania dokumentu" potwierdzającego tę sprawność jak chcą tego w rozporządzeniu?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Grzegorz Łódź

Dla mnie

Brak ważnego w dniu badania technicznego dokumentu stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego

jest jednoznaczne z brakiem

dokumentu wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego

Na podstawie czego mamy stwierdzić czy urządzenie jest sprawne?Moim zdaniem na podstawie ważnego w dniu badania dokumentu.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Marek1
Na podstawie czego mamy stwierdzić czy urządzenie jest sprawne?Moim zdaniem na podstawie ważnego w dniu badania dokumentu.

 

Jednak wymóg z ustawy jest spełniony:

JEST dokument potwierdzający sprawność tego urządzenia, dlatego można przystąpić do badania.!!!

 

Dlatego jednak dojdzie do wykonania badania, które zakończy się wynikiem "N" zgodnie z zapisami w rozporządzeniu ponieważ skończyła się WAŻNOŚĆ tego dokumentu.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Grzegorz Łódź

Ja mam tu inne zdanie.

Jak nieważny dokument może stwierdzić sprawność urządzenia :?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Marek1
Ja mam tu inne zdanie.

Jak nieważny dokument może stwierdzić sprawność urządzenia :?

Jednak w PoRD jest mowa o BRAKU tego dokumentu, jako niedopuszczalnym przypadku

a jeśli jest to w DzU 996 o jest mowa o jego nieważności jako dyskwalifikującym czynniku !!!

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Grzegorz Łódź
Jednak w PoRD jest mowa o BRAKU tego dokumentu,

stwierdzającego sprawność :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Marek1
stwierdzającego sprawność :)

W PoRD bardziej chodzi o jego istnienie, dlatego mowa o jego braku jako dyskwalifikującym wyniku!

Dopiero w rozporządzeniu mowa o kwestii jego ważności, czyli JEST ale jest już nieważny

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Grzegorz Łódź
W PoRD bardziej chodzi o jego istnienie
,które stwierdza sprawność urządzenia :)

Dla mnie nieważny dokument nie stwierdza sprawności urządzenia.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Marek1
W PoRD bardziej chodzi o jego istnienie
,które stwierdza sprawność urządzenia :)

No i ten dokument stwierdza jego sprawność /bo przecież nie stwierdza jego niesprawności/ , Jedynie jego termin jest już nieważny!

Ale jednak dokument JEST!!!

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
aboz
W PoRD bardziej chodzi o jego istnienie
,które stwierdza sprawność urządzenia :)

No i ten dokument stwierdza jego sprawność /bo przecież nie stwierdza jego niesprawności/ , Jedynie jego termin jest już nieważny!

Ale jednak dokument JEST!!!

Ale decyzja na urządzenie techniczne stwierdza jego sprawność tylko w przypadku, gdy nie upłynęła data jej ważności. Jeżeli decyzja wygasła to tak jakby jej nie było. To wynika bodaj z przepisów o dozorze technicznym. Czyli zarówno brak dokumentu jak i nieważność decyzji jest tożsame.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Marek1
Ale decyzja na urządzenie techniczne stwierdza jego sprawność tylko w przypadku, gdy nie upłynęła data jej ważności.
Jeżeli decyzja wygasła to tak jakby jej nie było. To wynika bodaj z przepisów o dozorze technicznym. Czyli zarówno brak dokumentu jak i nieważność decyzji jest tożsame.

 

Nasze przepisy ujmują to jednak wyraźnie inaczej.

 

W PoRD mowa jest o fizycznym istnieniu takiego dokumentu, nie rozstrzygając o jego ważności czy nieważności.

 

O tym jest mowa dopiero w rozporządzeniu i to na podstawie jego zapisów rozstrzygamy czy jest ten dokument ważny "P" czy nie ważny UI "N"

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
aboz
W PoRD mowa jest o fizycznym istnieniu takiego dokumentu, nie rozstrzygając o jego ważności czy nieważności.
A to?
12. Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podle-gającym dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego.
Decyzja nieważna ze względu na datę, nie stwierdza sprawności urządzenia.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Marek1
A to?

12. Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podle-gającym dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego

 

A czy można inaczej nazwać ten dokument niż jako: "dokument, który potwierdza sprawność" urządzenia dozorowego?

Bo przecież nie ma takiego który stwierdza niesprawność.

 

No i gdzie tu jest mowa o ważności tego dokumentu?

Czy jest tu mowa o:

"Braku ważnego dokumentu potwierdzającego sprawność urządzenia" jako okoliczności uniemożliwiającej przeprowadzenie badania?

 

Jest, dopiero w rozporządzeniu, które dopuszcza do badania nieważny dokument co skutkuje wynikiem "N"

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
aboz

Marek1, już o tym pisałem. Decyzja, której upłynęła data ważności, nie stwierdza sprawności urządzenia, więc warunek odnośnie dokumentu stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego nie został spełniony.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Marek1
już o tym pisałem.

Pisałeś, tylko, że w ustawie nt temat nic nie napisali :)

 

Decyzja, której upłynęła data ważności, nie stwierdza sprawności urządzenia

Póki co, ustawa nie rozstrzyga tego w taki sposób, wystarczy, że jest taki dokument.

O jego ważności rozstrzyga rozporządzenie!

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Paprock

Jeżeli można to ja z innej mańki, a mianowicie kto i komu zezwala na eksploatację urządzenia (tu zbiornika)?

Pytam, ponieważ protokoły i decyzje z badań doraźnych wystawiane są imiennie na właściciela/posiadacza pojazdu z podaniem marki, modelu, numeru VIN i numeru rejestracyjnego samochodu, a przy tych powiedzmy drukach fabrycznych jakby producent jest dysponentem zbiornika. :?

No i z tego powodu mam na weekend decyzyjnego mętlika. :hah:

Dziękuję i pozdrawiam. :piwo

Decyzja.jpg.4d69e2d619e9aefb0a06cad66c998ecd.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Grzegorz Łódź
kto i komu zezwala na eksploatację urządzenia (tu zbiornika)?

No Transportowy Dozór Techniczny-właścicielowi zbiornika :)

a przy tych powiedzmy drukach fabrycznych jakby producent jest dysponentem zbiornika. :?

No tak bo docelowego właściciela jeszcze brak :) Jest nim na razie producent.

No i z tego powodu mam na weekend decyzyjnego mętlika.

No i po co :) Po :piwo też możesz mieć mętlik :-D;)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Paprock

No i jakie wszystko w moment stało się proste. Wystarczyło na forum napisać.

Teraz mogę spokojnie szykować się do niedzielnego pikniku. ;)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Grzegorz Łódź
Teraz mogę spokojnie szykować się do niedzielnego pikniku. ;)

No to udanego piknikowania :-D:piwo:piwo:piwo:piwo:piwo:piwo:piwo:piwo

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
biker100
No i z tego powodu mam na weekend decyzyjnego mętlika.

 

Chociaż Grześ już wytłumaczył to pozwolę sobie na małe uzupełnienie dlaczego tak, a nie inaczej. Należy tutaj zacząć od definici decyzji oraz jakie minimum minimorum musi spełniać.

Decyzja administracyjna – podstawowa forma rozstrzygnięć organów administracji. Akt rozstrzygający władczo. Jest to jednostronne rozstrzygnięcie o prawach i obowiązkach konkretnej osoby w indywidualnej sprawie. Rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości lub części. Adresatem decyzji jest zawsze strona postępowania. Decyzja, co do zasady, powinna mieć formę pisemną. Do niezbędnych elementów każdej decyzji należy:

* oznaczenie organu administracji,

* data wydania decyzji,

* oznaczenie strony lub stron, do których decyzja jest skierowana,

* podstawa prawna decyzji,

* rozstrzygnięcie sprawy,

* uzasadnienie faktyczne i prawne,

* pouczenie o możliwości odwołania, terminach i trybie,

* podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji.

 

No to, teraz nasuwa mi się pytanie (nie pamiętam po prostu, a z czysto ludzkiego lenistwa w niedzielę rano nie chce mi się odświeżać pamięci :-P ) czy wraz ze zmianą prawa własności, przeniesieniem rzeczonego zbiornika LPG nie powinna zostać wydana nowa decyzja? Proszę o odpowiedź koleżanki, kolegów po administracji.

 

 

Miłego pikniku.

 

[ Dodano: 06-07-2014, 21:12 ]

ok, nie ma odpowiedzi. Przypomnijcie sobie jak wygląda decyzja z badania doraźnego ;)

 

Kto, komu na co zezwala :cool:

 

[ Dodano: 06-07-2014, 22:36 ]

Oraz proszę odnaleźć:

* pouczenie o możliwości odwołania, terminach i trybie,

 

[ Dodano: 06-07-2014, 22:41 ]

Gdzie jest napisane, że stronie przysługuje prawo odwołania, stron w tym przypadku jest:

TDT vs. STAKO

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Paprock

Znajdź 10 szczegółów... ;)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
biker100
Znajdź 10 szczegółów...
przecież to są dwa różne dokumenty.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
DARIO64

Pomijając że od dwóch różnych zbiorników,to ten z prawej po zmiętoleniu można wykorzystać. :lol:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.