Skocz do zawartości
S.K.P-POZNAŃ

corvette

Rekomendowane odpowiedzi

S.K.P-POZNAŃ

Miała sobie wypadek.Nie wiem który rocznik i jaki model.

Rama do wymiany.Nowa kosztuje oooooo! :)

To sobie klient ściąga z USA,ale z numerem ramy .,czyli używana ,bo tańsza :roll:

Nie wnikałem co i jak.

Przekłada na tą ramę wszystko co zostało z rozbitej corvetty ,numer z podszybia zostaje "stary" bo deska nadaje sie do przełożenia.

Czy na odczytanie numerów i wykonanie TZ przyjeżdża na próbnych tablicach ze skierowaniem z WK (to tak w/g mnie 8) ),czy na starych blachach i co w tym układzie wpisać na zaświadczeniu?

Co będzie wpisane w DR?

Na podszybiu będzie inny i na ramie i TZ inny numer?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
markes30

PORD

Art. 66.

4. Zabrania się:

.

.

 

5) wymiany nadwozia pojazdu posiadającego cechy identyfikacyjne, o których mowa w ust. 3a pkt 1;

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
S.K.P-POZNAŃ

zabrania się:

 

 

markes30 napisał/a:

5) wymiany nadwozia pojazdu posiadającego cechy identyfikacyjne

:)

 

czy napisano że ramy?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Grzegorz Łódź
Grzegorz Łódź napisał/a:

markes30 napisał/a:

5) wymiany nadwozia pojazdu posiadającego cechy identyfikacyjne

 

 

Skasowałem swój post :)

Nie mam nic więcej do powiedzenia :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
S.K.P-POZNAŃ
Nie mam nic więcej do powiedzenia

 

Jeszcze zostało parę pytań 8)

Pytam ,bo przerabiam po raz pierwszy taki temat .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Grzegorz Łódź
Pytam ,bo przerabiam po raz pierwszy taki temat .

Domyślam się :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Paprock
Pytam ,bo przerabiam po raz pierwszy taki temat .
- a w życiu z czymś takim zaszczytu nie miałem.

Po mojemu to powinien zgłosić WK fakt dokonania zmian w pojeździe powodujących zmianę danych w DR, a nawet nie zmianę danych tylko konflikt cech identyfikacyjnych. Więc ze starym dowodem (numerem ramy) jakiekolwiek wcześniejsze czynności na SKP skutkują najłagodniej wynikiem N. Czyli PC z aktualnym numerem ramy i cała reszta z tabliczką zastępczą.

Tak mi się zdaje. Ale bardzo, bardzo meczy mnie rama używana numerowana. :/

Nie prościej tak:

Art. 66a

2. Starosta właściwy w sprawach rejestracji pojazdu wydaje decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych w przypadku pojazdu:

2) w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeru fabrycznego;

6) w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy;

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Marek1
skoro inna rama z nr. to tak jakby przeszczep

 

W tym stanie rzeczy, to bym określił, że to typowy składak a zabrania się składania pojazdu poza wytwórnią!

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
michal_k
Czy na odczytanie numerów i wykonanie TZ przyjeżdża na próbnych tablicach ze skierowaniem z WK (to tak w/g mnie 8) ),czy na starych blachach i co w tym układzie wpisać na zaświadczeniu?

 

Może przyjechać na stałych tablicach, nie ma to żadnego znaczenia.

 

co w tym układzie wpisać na zaświadczeniu?

 

Robisz badanie z opisem zmian - wymiana ramy.

 

Więc ze starym dowodem (numerem ramy) jakiekolwiek wcześniejsze czynności na SKP skutkują najłagodniej wynikiem N

 

Nie skutkują - od tego jest opis zmian żeby opisać zmianę ramy z numerem.

 

Czyli PC z aktualnym numerem ramy i cała reszta z tabliczką zastępczą.

 

A na jakiej podstawie ma dostać PC z nowym numerem ramy? Dostanie dopiero w wyniku pozytywnego badania po zmianach. Gdyby przyjechał na PC z nowym numerem to niby jakie zmiany opisywać?

 

Ale bardzo, bardzo meczy mnie rama używana numerowana. :/

 

Bezpodstawnie. Rama jest normalnym wymiennym elementem i numer absolutnie w niczym nie przeszkadza.

 

bo powiem tak że, skoro inna rama z nr. to tak jakby przeszczep

 

J.w. Wymiana ramy jest dopuszczalna i nawet dokładnie opisana od strony WK w rozporządzeniu.

 

tym stanie rzeczy, to bym określił, że to typowy składak

 

J.w. Żaden składak. Zwykły pojazd z wymienioną ramą, która, jeszcze raz podkreślę, JEST ELEMENTEM WYMIENNYM.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Paprock

No może... nie wiem...

Ale z powyższego by wynikało, że mając dwa różne motocykle mogę sobie do woli podmieniać ramy. Na przykład z Suzuki Bandit 1200 do Vulcan Kawasaki 900.

Cały czas mowa o numerze ramy.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
michal_k
Ale z powyższego by wynikało, że mając dwa różne motocykle mogę sobie do woli podmieniać ramy. Na przykład z Suzuki Bandit 1200 do Vulcan Kawasaki 900.

Cały czas mowa o numerze ramy.

 

Teoretycznie żaden przepis nie wskazuje, że rama musi pochodzić z tej samej marki czy modelu.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Paprock
Teoretycznie żaden przepis nie wskazuje, że rama musi pochodzić z tej samej marki czy modelu.

No ale w rejestrach WK numer ramy jest odnotowany. Ta przedmiotowa rama też gdzieś za zachodem słońca zaiste była/jest rejestrowana.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Grzegorz Łódź
Wymiana ramy jest dopuszczalna i nawet dokładnie opisana od strony WK w rozporządzeniu.

Dobrze prawi :)

 

4. W przypadku zawiadomienia o wymianie podwozia

lub ramy w pojeêdzie zarejestrowanym organ

rejestrujàcy przyjmujàcy to zawiadomienie:

1) zamieszcza na dowodzie wΠasnoÊci podwozia lub

ramy adnotacj´ o treÊci: „Podwozie/ram´ zamontowano

do pojazdu o Nr rej. ....., data .....”, wpisujàc

numer rejestracyjny i dat´ zawiadomienia organu

o wymianie podwozia lub ramy, oraz przystawia

pieczàtk´ organu rejestrujàcego, wykonuje

kserokopi´ tego dokumentu, a dowód wΠasnoÊci

podwozia lub ramy zwraca wΠaÊcicielowi pojazdu;

2) zamieszcza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

lub na innym dokumencie potwierdzajàcym rejestracj

´ pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub

rama, adnotacj´ o treÊci: „Pojazd bez podwozia/ramy”

oraz przystawia pieczàtk´ organu rejestrujàcego

albo

3) przyjmuje zaÊwiadczenie, o którym mowa w § 14

ust. 1 pkt 4 rozporzàdzenia o rejestracji pojazdów,

i zamieszcza na tym zaÊwiadczeniu adnotacj´

o treÊci: „Podwozie/ram´ zamontowano do pojazdu

o Nr rej. ..., data ... ”, wpisujàc numer rejestracyjny

i dat´ zawiadomienia organu o wymianie

podwozia lub ramy, oraz przystawia pieczàtk´ organu

rejestrujàcego;

4) wykonuje kserokopi´ dokumentu, o którym mowa

w pkt 2, po czym dokument ten zwraca wΠaÊcicielowi

pojazdu;

5)44) zamieszcza na dowodzie odprawy celnej przywozowej

podwozia, ramy lub pojazdu, z którego pochodzi

podwozie lub rama, je˝eli pojazd, podwozie

lub rama zostaΠy sprowadzone z terytorium paƒstwa

trzeciego, adnotacj´ o treÊci: „Podwozie/ram´

zamontowano do pojazdu o Nr rej. ..., data ...”,

wpisujàc numer rejestracyjny i dat´ zawiadomienia

organu o wymianie podwozia lub ramy, oraz

przystawia pieczàtk´ organu rejestrujàcego, wykonuje

kserokopi´ tego dokumentu, po czym dokument

zwraca wΠaÊcicielowi pojazdu albo

6) sprawdza zamieszczenie na dowodzie wΠasnoÊci

podwozia lub ramy, lub pojazdu, z którego pochodzi

podwozie lub rama, odpowiedniej adnotacji

potwierdzajàcej speΠnienie formalnoÊci celnych

w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 8 lit. b rozporzàdzenia;

7) w przypadku, o którym mowa w pkt 2, zawiadamia

organ rejestrujàcy, który wydaΠ dowód rejestracyjny

pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama,

o monta˝u tego podwozia lub ramy do innego

pojazdu; do zawiadomienia doΠàcza kopi´ dowodu

rejestracyjnego pojazdu, z którego pochodzi podwozie

lub rama;

8) w przypadku, o którym mowa w pkt 3, zawiadamia

organ rejestrujàcy, który wydaΠ zaÊwiadczenie; do

zawiadomienia doΠàcza kopi´ tego zaÊwiadczenia.

 

Tak mi się skopiowało :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
michal_k
Ta przedmiotowa rama też gdzieś za zachodem słońca zaiste była/jest rejestrowana.

 

Mogła być, ale DR albo zaświadczenia wymaga się jedynie dla ramy pochodzącej z pojazdu zarejestrowanego w kraju.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Paprock
Tak mi się skopiowało
- no ładnie :roll:

Za to w temacie jaśniej. :ok

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
michal_k

Proponuję przeczytać jeszcze par. 14 pkt 4 rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Grzegorz Łódź
Proponuję przeczytać jeszcze par. 14 pkt 4 rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

§ 14. 1. W przypadku zawiadomienia o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym, wynikającej:

1) ze zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu, powodującej zmianę właściwości miejscowej organu rejestrującego, organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu dokonuje rejestracji pojazdu;

2) ze zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu niepowodującej zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego, organ rejestrujący wydaje nowy dowód rejestracyjny oraz dokonuje legalizacji tablic rejestracyjnych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych;

3) (uchylony);

4) z wymiany podwozia lub ramy w pojeździe zarejestrowanym, do zawiadomienia dołącza się:

a) dowód własności podwozia lub ramy,

b) dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli podwozie lub rama zostały sprowadzone z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,

c) dowód rejestracyjny pojazdu lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, jeżeli to podwozie lub rama pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 

[ Dodano: 20-08-2014, 23:00 ]

I teraz pytanie do michał-k :) Nie widzę w tym pogrubionym tekście mowy o zaświadczeniu z SKP :?

Tak jak w tej części

 

5) z wprowadzenia w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu, do zawiadomienia dołącza się:

a) dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 66 ust. 4 pkt 6 lit. b ustawy,

b) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
michal_k
I teraz pytanie do michał-k :) Nie widzę w tym pogrubionym tekście mowy o zaświadczeniu z SKP :?

 

Masz rację - tam tego nie ma. Ale pod spodem jest mowa, że par. 2-5 stosuje się odpowiednio, a w par. 2 mowa jest o badaniu. Ponadto, z mocy samej ustawy badanie dodatkowe może być wymagane - jest wymiana elementu (ramy) powodująca zmianę danych w DR (numer identyfikacyjny).

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Grzegorz Łódź

Dziękuję :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
michal_k

Chociaż pewnie może zdarzyć się sytuacja, że jakieś WK będzie wymagało wyłącznie dokumentów wymienionych w punktach od a) do c) i wymieni DR bez badania technicznego.

 

Z punktu widzenia dokumentów to tylko zmiana numeru, ale z punktu widzenia bezpieczeństwa - to bardzo poważna ingerencja w pojazd (rozebranie i ponowne złożenie znacznej ilości części podczas wymiany ramy).

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Marek1
Nie prościej tak:
Art. 66a

2. Starosta właściwy w sprawach rejestracji pojazdu wydaje decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych w przypadku pojazdu:

2) w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeru fabrycznego;

6) w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy;

 

Taki przypadek ja przerabiałem.

Była to rama w motocyklu w którym serwis BMW założył nową, nienumerowaną ramę.

Motocykl dostarczono z PC i TTR z decyzją o nadaniu numerów i TZ co wykonałem + badanie po zmianach konstrukcyjnych z zakresem badania okresowego oczywiście... 8)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
michal_k
Taki przypadek ja przerabiałem.

Była to rama w motocyklu w którym serwis BMW założył nową, nienumerowaną ramę.

 

Przypadek w temacie jest identyczny z tą różnicą, że rama jest numerowana, więc odpada nabicie numeru. Reszta bez zmian.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
duchu

Czyli rozumiem ze po takiej operacji w DR bedzie nowy nr VIN? Ten z ramy. A co jeżeli ta rama bedzie z innego roku i tak też będzie wynikało z rozkodowania, jaki rok będzie w DR nadwozia czy ramy?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Marek1
Przypadek w temacie jest identyczny z tą różnicą, że rama jest numerowana, więc odpada nabicie numeru. Reszta bez zmian.

 

Identyczny, bo wymiana ramy, ale jednak inny 8)

Ta rama ma nr, który jest nr VIN pojazdu z którego pochodzi.

 

Z tego co piszesz wynika, że pojazd po tej "naprawie" otrzyma VIN pojazdu od którego pochodzi ta rama... :shock:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.