Skocz do zawartości

Serdecznie witamy w nowej wersji forum!

Pierwsze logowanie wcześniejszych użytkowników do nowego forum, wymaga wygenerowania nowego hasła (jest to czynność jednorazowa). W tym celu możemy skorzystać z linku Nie pamiętasz hasła? lub z tego u dołu okna logowania. Uwaga: Proszę podać e-mail taki sam, jaki jest ustawiony na wcześniejszym forum!

bartekacprzak

Rodzaje badań do celow podatkowych ?

Polecane posty

bartekacprzak

Poniżej zrobiłem małą opisówkę badań dla celów podatkowych .

 

VAT jest najczęściej wystawiany więc pomijam.

Może ktoś z kolegów parę słów by napisał o PIT, CIT - bo takiego jeszcze badania nie robiłem. :-( .

Komu wydaje się zaświadczenia PIT, CIT .

Czy przy takim badaniu najmniej mnie to interesuje ( komu i w jakim celu ) bo PIT,CIT lub VAT jak większość badań jest na wniosek klienta :lol: ?

 

 

 

RODZAJE BADAŃ NA SKP DLA POTRZEB PODATKÓW

 

Z objaśnień do zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym

.....

9) Niepotrzebne skreślić oraz wpisać potwierdzenie przeprowadzenia czynności innych niż badanie

techniczne lub spełnienie dodatkowych warunków technicznych. W przypadku badania technicznego

pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy, należy wpisać odpowiednio:

- art. 5a pkt 19a lit. a lub lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), lub

- art. 4a pkt 9a lit. a lub lit. b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.), lub

- art. 86a ust. 9 pkt 1 l ub pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.

z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

 

 

art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym

 

Prawo o ruchu drogowym

Rozdział 3

Badania techniczne pojazdów

Art. 81. ....

11. Niezależnie od badań, o których mowa w

ust. 3-5, dodatkowemu badaniu technicznemu

podlega pojazd: ...

7) dla którego określono wymagania

techniczne w przepisach o podatku od

towarów i usług, w przepisach o podatku

dochodowym od osób fizycznych lub w

przepisach o podatku dochodowym od

osób prawnych;

 

Ustawy podatkowe

 

- art. 5a pkt 19a lit. a lub lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)

 

( Badanie PIT)

 

Art. 5a. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

......

19a) samochodzie osobowym – oznacza to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

– klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

– z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

......

- art. 4a pkt 9a lit. a lub lit. b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.)

 

( Badanie CIT )

 

Art. 4a. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

…...

9a) samochodzie osobowym – oznacza to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

– klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

– z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

…....

- art. 86a ust. 9 pkt 1 l ub pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.

z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

 

Art. 86a.

...

9. Do pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 4 pkt 2, należą:

 

 

1) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

 

( Vat1a)

 

a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

 

(Vat1b)

 

b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;

 

(Vat2)

 

2) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

…....

(10. Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 9:

1) pkt 1 i 2 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań; )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Paprock

Nie zrobiłem i nie zrobię najprawdopodobniej badania PIT & CIT. A jeżeli taka potrzeba zaistnieje kiedykolwiek to wzorując sie na VAT-badaniu coś tam ze wskzanych paragrafów dobiorę.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
aboz

Wymagania dla PIT i CIT są takie same jak dla VAT, więc albo wpisuję jedno jeśli kierowca wie, które mu trza, albo wpisuję systkie cy :D

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
user215
Wymagania dla PIT i CIT są takie same jak dla VAT, więc albo wpisuję jedno jeśli kierowca wie, które mu trza, albo wpisuję systkie cy :D

 

 

Przy badaniu dodatkowym PIT, pojazd ma byc samochodem osobowym czy samochodem ciężarowym jak w VAT?

 

Podstawa prawna do określenia PIT

Art. 5a, pkt. 19a, lit. a i b

 

Art. 5a. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

...

"19a) samochodzie osobowym – oznacza to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

– klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

– z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,"

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
rurek777

a jest badanie dodatkowe PIT? :)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Paprock
Przy badaniu dodatkowym PIT, pojazd ma byc samochodem osobowym czy samochodem ciężarowym jak w VAT?

Jeszcze nie słyszałem aby od osobowego szło cokolwiek z VAT, PIT, CIT odliczyć.

Poza tym co potwierdzić ma stacja?

- Że pojazd jest samochodem innym niż osobowy, a jak nie osobowy to pozostaje...???

Art. 5d. Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w:

1) art. 5a pkt 19a lit. a i b stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację,

oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań;

2) art. 5a pkt 19a lit. c stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

 

 

a jest badanie dodatkowe PIT? :)
- a jest badanie dodatkowe VAT? :)

 

Art. 81. 1. Właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest obowiązany przedstawiać go do badania technicznego.

11. Niezależnie od badań, o których mowa w ust. 3–5, dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd:

7) dla którego określono wymagania techniczne w przepisach o podatku od towarów i usług (VAT), w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) lub w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT);

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
rurek777

pewnie że jest, u mnie w programie - dodatkowe vat. :):lol:

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
user215
Przy badaniu dodatkowym PIT, pojazd ma byc samochodem osobowym czy samochodem ciężarowym jak w VAT?

Jeszcze nie słyszałem aby od osobowego szło cokolwiek z VAT, PIT, CIT odliczyć.

Poza tym co potwierdzić ma stacja?

- Że pojazd jest samochodem innym niż osobowy, a jak nie osobowy to pozostaje...???

Art. 5d. Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w:

1) art. 5a pkt 19a lit. a i b stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację,

oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań;

2) art. 5a pkt 19a lit. c stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

 

 

a jest badanie dodatkowe PIT? :)
- a jest badanie dodatkowe VAT? :)

 

Art. 81. 1. Właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest obowiązany przedstawiać go do badania technicznego.

11. Niezależnie od badań, o których mowa w ust. 3–5, dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd:

7) dla którego określono wymagania techniczne w przepisach o podatku od towarów i usług (VAT), w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) lub w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT);

 

 

A przeczytałeś art. 5a pkt 19a lit. a i b?

 

Przy badaniu VAT jasno jest określony rodzaj pojazdu:

 

9. Do pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 4 pkt 2, należą:

1) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;

2) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

 

 

PIT:

 

a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

– klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

– z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

 

Przy PIT nie widzę określenia "pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe" dlatego pytam jak to wygląda w praktyce? Ciężarowy i osobowy łapie się na PIT?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
ketiw38
mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą
To na pewno osobówka :pada:

Ale złota rybka może i zobaczyć osobówkę, która spełnia te warunki - kto wie :mrgreen:

Życzenie klienta musi być spełnione :evil:

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
DARIO64
A przeczytałeś art. 5a pkt 19a

A Ty przeczytałeś ?Bo tam jest napisane co się rozumie przez samochód osobowy z wyjątkiem :

a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

– klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

– z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

 

b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu

 

To co jest w literach a) i b) w rozumieniu ustawy nie jest samochodem osobowym .

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Paprock

- Napisali w PIT & CIT co to oznacza pojazd osobowy?

- Napisali!

 

- Napisali w PIT & CIT wyjątki?

- Napisali!

 

Niżej to są właśnie wyjątki, że pojazd nie oznacza o-so-bo-we-go:

a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

– klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

– z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu

- no a jak nie osobowy, no to jaki?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

×

Ważne informacje

Umieściliśmy pliki cookie na Twoim urządzeniu, aby pomóc Ci ulepszyć tę witrynę. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym razie zakładamy, że możesz kontynuować.