Skocz do zawartości

Badanie "ubezpieczalnia pow 2000" art 81 ust8 pkt


Sebastian ZG

Rekomendowane odpowiedzi

Podstawowa art 83

1) a) sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska,

b) badań technicznych, o których mowa w lit. a, oraz niektórych badań technicznych, o których mowa w pkt 2, jeżeli stacja posiadała zezwolenie starosty na wykonywanie tych badań wydane przed dniem wejścia w życie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej;

Okręgowa 2) okręgową stację kontroli pojazdów - w zakresie badań technicznych określonych w pkt 1 lit. a oraz w zakresie badań co do zgodności z warunkami technicznymi autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych, pojazdu przystosowanego do zasilania gazem, pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (przed rejestracją w kraju) , pojazdu zabytkowego, pojazdu marki "SAM", pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, pojazdu skierowanego na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę oraz pojazdu sprowadzanego z zagranicy i noszącego ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Pytanie czy stacja podstawowa może wykonać badania dla ubezpieczalni ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Prawo o ruchu drogowym:

 

Art. 83. 1. Badanie techniczne jest przeprowadzane na koszt właściciela pojazdu, przez:

1) podstawową stację kontroli pojazdów - w zakresie:

a) sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska,

b) badań technicznych, o których mowa w lit. a, oraz niektórych badań technicznych, o których mowa w pkt 2, jeżeli stacja posiadała zezwolenie starosty na wykonywanie tych badań wydane przed dniem wejścia w życie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej;

2) okręgową stację kontroli pojazdów - w zakresie badań technicznych określonych w pkt 1 lit. a oraz w zakresie badań co do zgodności z warunkami technicznymi autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych, pojazdu przystosowanego do zasilania gazem, pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (przed rejestracją w kraju), pojazdu zabytkowego, pojazdu marki "SAM", pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, pojazdu skierowanego na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, pojazdu sprowadzanego z zagranicy i noszącego ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz pojazdu, dla którego określono wymagania techniczne w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

Dz.U.04.223.2264

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 1 października 2004 r.

w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów

 

Należy wpisać właściwe symbole rodzajów badań:

a - autobusów, których dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h,

c - pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,

d - pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie,

e - pojazdów skierowanych na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, dla których wymagane jest specjalistyczne badanie, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym,

f - pojazdu marki "SAM" co do zgodności z warunkami technicznymi,

h - umieszczanie nadanych cech identyfikacyjnych pojazdu.

 

Prawo o ruchu drogowym:

Art. 81.

8. Niezależnie od badań, o których mowa w ust. 2 i 3, dodatkowemu badaniu technicznemu podlega również pojazd:

 

4) w którym została dokonana naprawa wynikająca ze zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia określonego w grupie 3 i 10 działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej na kwotę przekraczającą 2.000 zł;

 

 

Dziennik Ustaw Nr 227, poz. 2250 ze zm.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 16 grudnia 2003 r.

w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

 

§ 2. 1. Badania techniczne dzieli się na:

 

10) dodatkowe - dotyczące pojazdu, w którym została dokonana naprawa wynikająca ze zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia określonego w grupie 3 i 10 działu II załącznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151) na kwotę przekraczającą 2.000 zł.

 

§ 3. 1. Zakres badania technicznego obejmuje, w odniesieniu do badania:

 

7) dodatkowego - dotyczącego pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b:

a) zakres określony w pkt 1,

b) zakres poszerzony o specjalistyczne badanie, o którym mowa w pkt 11 załącznika nr 1 do rozporządzenia;

 

11) dodatkowego - dotyczącego pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 10:

a) sprawdzenie i ocenę spełnienia warunków technicznych związanych z dokonaną naprawą, określonych w ustawie, rozporządzeniu o warunkach technicznych i przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, jeżeli pojazd jest przystosowany do przewozu tych towarów,

b) zakres, o którym mowa w pkt 7, w przypadku kiedy dokonana naprawa wymaga specjalistycznego badania, o którym mowa w pkt 11 załącznika nr 1 do rozporządzenia;

 

Załącznik nr 1

11. SPECJALISTYCZNE BADANIE POJAZDU PO WYPADKU DROGOWYM ORAZ PO WYMIANIE NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW POWODUJĄCYCH ZMIANĘ NUMERU NADWOZIA, PODWOZIA(RAMY)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 year later...

Czy kotoś z szanownego towarzystwa spotkał się z badaniem dla ubezpieczyciela (te pow. 2000zł) a przyczyną "skierowania" jest: kradzież nawigacji :shock::?:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sytuacja wygląda tak:

Ustawa ubespieczeniowa obliguje właściciela pojazdu któremu wypłacono odszkodowanie pow.2000zł do wykonania badania za 50zł (jak policja nie zatrzymała DR).

Będzie to np: porysowany lakier, kradzież navi lub kradzież lusterek ( jak w przypadku mojego Mietka) i inne). Klient jeśli nie wykona takiego "sprawdzenia przez diagnostę przywrócenia pojazdu do stanu sprzed zdarzenia" w przypadku np kradzieży nie otrzyma całej wartości pojazdu tylko pomniejszoną o wypłacone wcześniej odszkodowanie. Więc my na tym badaniu sprawdzamy to co jest w protokole szkody.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month later...

Stłuczki samochodowe są nie tylko źródłem kłopotów, ale też zysku. Zarabiają na nich zakłady ubezpieczeniowe i sprytni klienci. Pozwala na to system likwidacji szkód na podstawie tzw. kosztorysu. Kierowca wybiera, czy chce dostać odszkodowanie na podstawie faktur za naprawę, czy woli odebrać je wcześniej na podstawie szacunków kosztów. W tym drugim przypadku ubezpieczyciel nie wnika, ile faktycznie kosztowała naprawa: jeśli kierowcy udało się wydać mniej niż wskazywał kosztorys, różnica zostawała w jego kieszeni. Zarabiają też zakłady ubezpieczeniowe, bo na kosztorys wypłacają mniejsze odszkodowania niż na faktury. Nie podoba się to posłom Pis – komentuje “Gazeta Wyborcza”. Przygotowana jest zmiana prawa, która wprowadza zasadę wypłaty odszkodowań tylko po okazaniu faktur lub rachunków. Zniknie metoda kosztorysowa. Kosztorysy przygotowywane przez zakłady zaniżają koszty naprawy, a ponadto klient dostaje, co najwyżej 60 proc. wartości naprawy. To wymusza na nim korzystanie z usług zakładów działających w szarej strefie, które używają części niewiadomego pochodzenia i wątpliwej jakości. Rzetelnej naprawy nie da się przeprowadzić na podstawie takiego

kosztorysu - mówi Andrzej Duch ekspert doradzający przy pisaniu projektu, przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych Związku Rzemiosła Polskiego. Co ciekawe, kierowcy zachowają prawo do odszkodowania bez faktur. Muszą jednak zadeklarować, że samochodu nie będą naprawiać. Dużo trudniej będzie wtedy obejść przepisy i przeprowadzić potem remont. By samochód mógł być używany po wypadku, będzie musiał przejść szczegółowe badania techniczne. To wyeliminuje tanie, ale niskiej jakości naprawy - mówi Andrzej Duch. Żaden z ubezpieczycieli nie chciał skomentować projektu zmian, tłumacząc się m.in. urlopami osób kompetentnych. Dotarliśmy natomiast do opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń przygotowanej wprawdzie do poprzedniej wersji projektu, ale merytorycznie obie są identyczne.

Ciekawe jakie to będzie"szczegółowe badanie". :roll:

To teraz jakie badanie robimy po wypadku???-co najmniej dziwna wypowiedź :x

http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,4103014.html

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

heheh jak zwykle kij ma dwa konce.Wzrosna wypłacane kwoty z ubezpieczeń bo np miałem E klasse to wkład lusterka zewnetrznego kierowcy kosztował cos 900-1000zł(samo szkiełko) oczywiscie bedziemy płacic wieksze składki, bo przeciez TU musza skas brać kase.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ronal nie jest tak jak myslisz takie firmy jak PZU stosuja zamienniki oryginałów wiec taki wkład lusteka do Mietka w zamienniku bedzie za ok 150 zł powiedzmy i tylko tyle dostaniesz a nie wiecej. Wiec kasy ubezpieczalnie beda brac wiecej a wyplacac dalej mniej bo na zasadzie czesci alternatywnych. Takie jest PZU bronią w swoich kosztorysach nie ma wzmianki o czesciach oryginalnych tylko jakies z innych żródeł pochodzenia jak POLCAR czy BHMD lub AD

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ronal nie jest tak jak myslisz takie firmy jak PZU stosuja zamienniki oryginałów wiec taki wkład lusteka do Mietka w zamienniku bedzie za ok 150 zł powiedzmy i tylko tyle dostaniesz a nie wiecej. Wiec kasy ubezpieczalnie beda brac wiecej a wyplacac dalej mniej bo na zasadzie czesci alternatywnych. Takie jest PZU bronią w swoich kosztorysach nie ma wzmianki o czesciach oryginalnych tylko jakies z innych żródeł pochodzenia jak POLCAR czy BHMD lub AD

powodzenia w kupnie np zamiennika lampy Xenonowej lub własnie wkłądu lusterka do mercedesa w wersji avantgarde (wkłady samosciemniajace się).W przpypadku tanszych aut to wiadomo, sa zamienniki-gorzej jak jakies drozsze auto...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month later...

dokladnie czasami nie ma zamienników tylko oryginały ale ubezpieczyciel z pewnoscia znajdzie jakis zamiennik byle tylko mniej wyplacic...... :razz:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ok a jesli ubezpieczyciel nie wydaje kosztorysu to skad mamy wiedziec co i jak bylo uszkodzone ?

i na jakiej podstawie mam wykonac to badanie (moze na zyczenie klienta? )?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

skad mamy wiedziec co i jak bylo uszkodzone ?

i na jakiej podstawie mam wykonac to badanie (moze na zyczenie klienta? )?

 

Na życzenie klienta

Wpisujesz - według oświadczenia właściciela uszkodzeniu uległo ................

Wyżej wymienione elementy zostały naprawione lub wymienione.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.