Skocz do zawartości
Blusik

Pojazd wolnobiezny kilka pytań

Rekomendowane odpowiedzi

Blusik

Witam

Mam pytanie czy pojazd wolnobiezny może ciągnąć przyczepę np lekką. Bo szukałem informacji ale nie potrafiłem znaleźć.

I co jeśli przyczepa będzie cięższa od pojazdu a mam prawo jazdy kat. B.

Czy pojazd wolnobiezmy ma jakieś specjalnie wymagania techniczne prócz trójkąta i danych właściciela. Czy tylko światła klakson u hamulec 

Pozdrawiam

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Jacdiag

Ma nie rozwijać prędkości powyżej 25 km/h ... 

 

 

Cytat

 

Przepisy a przejazd maszynami po drodze publicznej

1.jpg

 

W odpowiedzi na pismo Zarządu KRIR w sprawie uzyskania zezwolenia na poruszanie się kombajnem po drogach publicznych, Departament Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa poinformował, że w obecnym stanie prawnym warunki dopuszczenia pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego, zespołu pojazdów składający się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej (np. kombajnu zbożowego ze zdemontowanym hederem) do ruchu określają przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2015 r. poz. 305, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę. Ponadto przepis ust. 4 w art. 66 ustawy – Prawo o ruchu drogowym zabrania umieszczania wewnątrz i zewnątrz pojazdu wystających spiczastych albo ostrych części lub przedmiotów, które mogą spowodować uszkodzenie ciała osób jadących w pojeździe lub innych uczestników ruchu.

Natomiast przepisy wyżej wymienionego rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2012 r. (§45 ust. 1 pkt 1) określają, iż dopuszczony do uczestnictwa w ruchu pojazd wolnobieżny, ciągnik rolniczy oraz przyczepa przeznaczona do łączenia z tymi pojazdami powinny być tak zbudowane, wyposażone i utrzymane, aby wystające części, które mogą naruszać stateczność pojazdu lub zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników ruchu, mogły być na czas jazdy zdemontowane lub złożone. Części urządzeń zamontowanych na pojeździe, wystające poza obrys pojazdu, powinny być oznakowane pasami barwy na przemian białej i czerwonej.

Przepis § 45 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2012 r. stanowi, iż dopuszczalne jest uczestniczenie w ruchu pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego z maszyną zawieszaną i przyczepy specjalnej o szerokości nieprzekraczającej 3 m.

W przypadku jeżeli pojazd wolnobieżny, ciągnik rolniczy albo zespół pojazdów składający się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej (np. kombajn zbożowy ze zdemontowanym hederem) spełnia wyżej wskazane warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu, wynikające z ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2012 r., a jego szerokość przekracza 3 m, ale nie przekracza szerokości 3,5 m, to zgodnie z art. 64b ustawy – Prawo o ruchu drogowym możliwe jest uzyskanie zezwolenia kategorii II na przejazd takiego pojazdu jako pojazdu nienormatywnego.

Natomiast w przypadku jeżeli pojazd wolnobieżny, ciągnik rolniczy albo zespół pojazdów składający się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej nie spełnia przywołanych wyżej warunków wynikających z ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2012 r. (np. kombajn zbożowy z zamontowanym hederem), to w myśl przepisów art. 71 ust. 1 i 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym nie jest dopuszczony do ruchu po drogach publicznych.

Zezwolenie kategorii II (zgodnie art. 64b ustawy – Prawo o ruchu drogowym) jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej. Zezwolenie kategorii II wydaje starosta, właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu, po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.

Zezwolenie kategorii II wydaje się na wniosek podmiotu wykonującego przejazd (np. rolnika). Do wniosku podmiot ten dołącza dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. poz. 764). Natomiast wysokość opłaty określają przepisy rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. poz. 366), zgodnie z którymi wysokość opłaty za wydanie zezwolenia kategorii II wynosi 100 zł ( 1 pkt 2 rozporządzenia).

Starosta wydaje zezwolenie kategorii li, na blankiecie zezwolenia kategorii II (zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do wyżej wymienionego rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2012 r.), na okres 12 miesięcy, wskazując w nim podmiot wykonujący przejazd (np. rolnika) oraz pojazd, którym będzie wykonywany przejazd.

W przedmiotowej kwestii zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego (np. kombajnu zbożowego) należy wskazać również, że zgodnie z przepisami art. 64 ust. 3 i załącznikiem nr 1 do ustawy - Prawo o ruchu drogowym, zezwolenie kategorii II uprawnia wskazany w nim pojazd nienormatywny do ruchu po drogach publicznych, z wyjątkiem ekspresowych i autostrad.

Wobec powyższego Departament Transportu Drogowego odnosząc się do wskazanych w piśmie KRIR nieprawidłowości w wydawaniu zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego (np. kombajnu zbożowego) wskazuje, iż zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami, określającymi ruch pojazdów nienormatywnych oraz wydawanie zezwoleń na przejazd tych pojazdów po drogach publicznych, nie występują wymagania podawania szczegółów dotyczących trasy i godziny przejazdu pojazdu nienormatywnego poruszającego się po drogach publicznych na podstawie zezwolenia kategorii II, wydawanego przez starostę.

Źródło informacji: KRIR 

 

http://www.wir.org.pl/raporty/2016/2016_08_29_pojazdy/  

 

 

 

 

 

 

a pod poniższym linkiem dysputa na temat walca ... 

Witam,jestem początkującym kursantem na prawo jazdy.Na ostatnim wykładzie dostaliśmy na "zadanie" dowiedzieć się czy walec drogowy to wieloślad czy jednoślad.  

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
leski66

Odnośnie walca - " życiowe " stwierdzenie.... cytat:

Ale z natury zawsze mają jeden ślad zostawić (inaczej by nie walcowały, tylko koleinowały). :evil:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Blusik

Dziękuję za informacje ale mój pojazd to traktotek coś na wzór c330 a jak z przyczepa jeśli jest cięższa od pojazdu? 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
michal_k
9 minut temu, Blusik napisał:

mój pojazd to traktotek coś na wzór c330

 

Czyli nie jest pojazdem wolnobieżnym bez względu na prędkość, bo definicja wolnobieżnego nie obejmuje ciągników rolniczych.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Blusik

Jedzie max 25km/h porostu chodziło mi o wygląda mojego pojazdu że to nie żaden kombajn czy coś 

 

Rozmawiałem z policją i jeśli rzeczoznawca wpisze mi ze to pojazd wolnobiezy to dla nich to pojazd wolnobiezy nawet jeśli wygląda jak traktor.

 

A co z przyczepa jeśli jest cięższa niż mój pojazd kat starczy czy musi być T

Edytowane przez Blusik

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
biker100
24 minuty temu, Blusik napisał:

A co z przyczepa jeśli jest cięższa niż mój pojazd kat starczy czy musi być T

spytaj, porozmawiaj

 

25 minut temu, Blusik napisał:

Rozmawiałem z policją

przecież to oni będą sparwdzać Twoje uprawnienia do kierownia na drodze z tym co będziesz miał w zaświadczenieu od rzeczoznawcy.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
rewers
1 godzinę temu, Blusik napisał:

Dziękuję za informacje ale mój pojazd to traktotek coś na wzór c330 a jak z przyczepa jeśli jest cięższa od pojazdu? 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 

 

§ 3. 1. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 2-20, nie może przekraczać w przypadku:

 13)    ciągnika rolniczego lub pojazdu wolnobieżnego wyposażonego w koła ogumione:
a)    o dwóch osiach - 18 ton,
b)    o trzech i więcej osiach - 24 tony
- przy czym udział obciążenia osi kierowanej oraz osi napędowej w każdym stanie obciążenia ciągnika nie może być mniejszy niż 20% jego masy własnej;

14)  zespołu pojazdów, w którym pojazdem ciągnącym jest wyposażony w koła ogumione pojazd wolnobieżny lub wyposażony w koła ogumione ciągnik rolniczy - masy wynikającej z sumy dopuszczalnych mas całkowitych pojazdów wchodzących w jego skład, która nie może przekraczać 40 ton.

 

18. Dopuszczalna masa całkowita przyczepy przeznaczonej do łączenia z ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym nie może przekraczać sumy dopuszczalnej masy wynikającej z dopuszczalnych nacisków osi i masy przypadającej na urządzenie sprzęgające.

 

To tyle jeżeli chodzi o masy i naciski osi dla pojazdów wolnobieżnych.

 

Jeżeli chodzi o uprawnienia do kierowania pojazdami to kat. B prawa jazdy upoważnia do kierowania pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej, jeśli przyczepa ma być cięższa trzeba mieć kategorię prawa jazdy kat. B i B+E.

Edytowane przez rewers

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
michal_k
5 godzin temu, Blusik napisał:

jeśli rzeczoznawca wpisze mi ze to pojazd wolnobiezy to dla nich to pojazd wolnobiezy nawet jeśli wygląda jak traktor. 

 

Jeśli spełnia definicję ciągnika rolniczego to nie jest pojazdem wolnobieżnym. Obyś się nie zdziwił przy ewentualnym wypadku, którego Ci oczywiście nie życzę. Ubezpieczyciel będzie się starał wykazać, że to ciągnik i że nie był dopuszczony do ruchu (zarejestrowany).

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Blusik
16 minut temu, michal_k napisał:

 

Jeśli spełnia definicję ciągnika rolniczego to nie jest pojazdem wolnobieżnym. Obyś się nie zdziwił przy ewentualnym wypadku, którego Ci oczywiście nie życzę. Ubezpieczyciel będzie się starał wykazać, że to ciągnik i że nie był dopuszczony do ruchu (zarejestrowany).

 

Pojazd jedzie max 25km/h

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
danielg539
13 minut temu, Blusik napisał:

Pojazd jedzie max 25km/h

Ciągniki rolnicze też mogą rozwijać taka prędkość.

Jeżeli jechał by max 5 km/h to ciągnikiem rolniczym by nie mógł być.

Najczęściej to pojazd wolnobieżny przeznaczony jest do spełniania jakiejś funkcji np. koparka, fadroma, wózek widłowy, kombajn itp. Twój pojazd do żadnej z tych maszyn się nie zalicza a skoro twierdzisz,  że to nie ciągnik rolniczy to może to pojazd samochodowy lub czterokołowiec ale jak by nie patrzeć to wszystkie te pojazdy podlegają rejestracji.

Edytowane przez danielg539

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
michal_k
25 minut temu, Blusik napisał:

Pojazd jedzie max 25km/h

 

Nie ma to znaczenia. Przeczytaj sobie definicje ciągnika rolniczego i pojazdu wolnobieżnego - są na początku ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Blusik

Porostu mam traktor sam i chciałbym raz na jakiś czas wyjechać a ciężko juz zarejestrować. To rzeczoznawca zaproponował aby kupić papiery lub zrobić jako wolnobieżny.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop

Fajny rzeczoznawca :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
leski66

Toć w końcu " rzeczo - znawca ".:silent:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Grzegorz Łódź
28 minut temu, Blusik napisał:

To rzeczoznawca zaproponował aby kupić papiery lub zrobić jako wolnobieżny.

Może zapytaj czy ma uprawnienia diagnosty, to od razu załatwi Ci tą sprawę.A jak nie ma to może zasponsoruj kurs.Taka jednorazowa przysługa.Może się jakoś dogadacie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Blusik

Czyli jedyna droga to rejstracja z homologacją lub szukanie papierów bądź jako ten nieszczęsny wolnobierzny.

 

Bo pewnie rejestracja za granicą wygląda tak samo jak u nas w Polsce?  Tak jak rejestruja repliki. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
danielg539
19 godzin temu, Blusik napisał:

Czyli jedyna droga to rejstracja z homologacją

Nie o homologację tu chodzi a o dopuszczenie jednostkowe.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
kurant2000
Dnia 11.01.2019 o 18:27, Blusik napisał:

kupić papiery

a może on sprzedaje papiery ? 

 

Dnia 11.01.2019 o 19:00, Grzegorz Łódź napisał:

zapytaj czy ma uprawnienia diagnosty

może też to sprzedaje ? 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.