Skocz do zawartości

umowa o prace


mercbenz
 Share

Rekomendowane odpowiedzi

Witam , panowie mam zapytanie czy jako diagnosta moge załozyc własną firme i świadczyć usługi dla Oskp ( czyli wystawiając fakture dla właściciela stacji za wykonywaną prace diagnosty ) ? Dokładnie czy sa jakieś przepisy mówiące o formie zatrudnienia diagnosty na stacji ? Bardzo prosze o odpowiedz i kontakt lub podanie nr. tel. do osoby która pracuje na takich zasadach na skp lub oskp . Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 months later...
  • 2 months later...
Zatrudnić urzędnika na działalności

 

zaraz, zaraz... przecież to nie jest "zatrudnianie" tylko "wynajmowanie" innej firmy do pracy. To ja sie pytam : gdzie jest nadzór i kto dał tej stacji zezwolenie na wykonywanie badań???

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak zwykle u nas w Polsce wszystko można, uważam, że musi być ztrudniony.

Szukałem w przepisach nigdzie nie znalezłem w nowje ustawie dotyczacej wymagań czyli Dz.U 40 z tego roku nic na ten temat nie ma . Ale w wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów przedsiębiorca musi wypisać imię i nazwisko oraz numer uprwanienia "zatrudnionych diagnostów" i chyba to świadczy, że musi być ztrudniony.

Z drugiej strony poco nam nadzór ze strony przedsiębiorcy jak umoczymy to i tak on za nas nie będzie odpowiadał. A nadzór prowadzi Wk lub TDT. Może jak byśmy mieli firmy bylibyśmy poważniej traktowani.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zatrudniać (Wilga)

cz. ndk VIIIa, ~any - zatrudnić dk VIIb, ~niony 1. ‘przyjmować kogoś do pracy, dawać komuś płatne zajęcie, pracę, posadę’ 2. rzad. ‘zajmować kogoś jakąś pracą, wykorzystywać kogoś do jakiejś pracy

 

 

Nie wyklucza to w zaden sposób zatrudniania "jednoosobowej firmy" - zatrudniac nie oznacza "podpisać umowę o pracę" - nie widzę problemu merytorycznego.

 

Problem jest, gdy chcesz to robić z pracodawcą, który teraz zatrudnia Cię na umowę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

DZIAŁ DRUGI

STOSUNEK PRACY

Rozdział I

Przepisy ogólne

Art. 22.

§ 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

§ 11. Zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.

§ 2. Pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Na warunkach określonych w dziale dziewiątym pracownikiem może być również osoba, która nie ukończyła 18 lat.

§ 3. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego nawiązać stosunek pracy oraz dokonywać czynności prawnych, które dotyczą tego stosunku. Jednakże gdy stosunek pracy sprzeciwia się dobru tej osoby, przedstawiciel ustawowy za zezwoleniem sądu opiekuńczego może stosunek pracy rozwiązać.

 

UMOWY CYWILNO - PRAWNE

 

Zawieranie umów cywilnoprawnych (zlecenia, umowy o świadczenie usług, o dzieło, umowy na warunkach zlecenia).

 

Sprecyzowanie w umowie cywilnoprawnej miejsca bądź czasu wykonania usługi czy dzieła nie przesadza o jej pracowniczym charakterze. Istotne są bowiem pozostałe elementy umowy. Jeżeli przeważają te właściwe dla umowy o prace (tj. świadczenie pracy dobrowolnie, odpłatnie, osobiście, w sposób ciągły, pod kierownictwem pracodawcy, na jego rzecz i ryzyko), to w grę wchodzi stosunek pracy, niezależnie od nazewnictwa umowy. Gdy przeważają składniki charakterystyczne dla umowy cywilnoprawnej, należy przyjąć, ze dana osoba wykonuje pracę na podstawie stosunku cywilnoprawnego. Decydują tutaj cechy przeważające w danej umowie i wola stron w chwili jej zawierania.

1. Umowa o dzieło

Jest to umowa konkretnego rezultatu, zlecenie wykonania konkretnej pracy, dzieła. (art. 627-646). Wykonujący dzieło nie jest podporządkowany zamawiającemu (zleceniobiorca musi czasami kierować się wskazówkami zleceniodawcy). Umowa ta polega na tym, ze zamawia się wykonanie określonego dzieła i ustala wynagrodzenie za nie. Umowa o dzieło nie podlega składkom na ZUS. Jeżeli jednak firma zawiera umowę o dzieło ze swoim pracownikiem, to musi zapłacić składki, tak jak od umowy o prace. Zamawiający ma obowiązki płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ZUS, jeśli zamawia dzieło u osoby fizycznej. Nie ma tych obowiązków, jeśli złoży zamówienie firmie.

 

2. Umowa-zlecenie

Przyjmujący zlecenie - zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej czynności. Wynagrodzenie określone jest w treści umowy. (art. 734-751)W praktyce najczęściej zawiera się umowy zlecenia jako umowy o świadczenie usług, na podstawie których zleceniodawca zleca kontrahentowi wykonanie konkretnej czynności faktycznej. Umowy zlecenia wybiera się zamiast umów o prace, bo nie podlegają one prawu pracy, a wiec dają zlecającemu znacznie większą swobodę w ułożeniu wzajemnych relacji z wykonującym usługę. Nie narzucają limitów czasowych wykonania zlecenia, nie dają zleceniobiorcy ochrony socjalnej itp. umowa zlecenia może być zawarta nawet ustnie. Dla pewności obu stron powinno się ja jednak zawrzeć na piśmie. Zwłaszcza jeśli jej wartość przekracza 2000 zł, ponieważ wtedy dzięki formie pisemnej jest znacznie łatwiej udowodnić w razie kłopotów, że umowa faktycznie została zawarta. Zlecenie wykonuje się w zasadzie osobiście, ale można też zaangażować inne osoby. Za prawidłowe wykonanie usługi jest zawsze odpowiedzialny bezpośredni zleceniobiorca. Umowy zlecenia są z reguły odpłatne. Jeśli strony nie określą w umowie wynagrodzenia, to zawsze przyjmuje się, że biorącemu zlecenie wynagrodzenie należy się, nawet jeśli zleceniodawca kwestionowałby to później, powołując się na zapisy umowy. Tylko wyraźne zaznaczenie w umowie, ze usługa jest darmowa, powoduje, ze wynagrodzenie się nie należy.

Umowę zlecenia można łatwiej rozwiązać niż umowę o pracę, przez wypowiedzenie, w dodatku w każdym czasie � np. podczas choroby zleceniobiorcy. Choroba nie chroni więc przed rozwiązaniem umowy zlecenia, natomiast niezdolnemu z powodu choroby do pracy pracownikowi nie można wręczyć wypowiedzenia. Skutek wypowiedzenia umowy zlecenia jest natychmiastowy.

Jeżeli zleceniobiorca będzie podpisywał listę obecności, wykonywał pracę w ściśle oznaczonych godzinach w firmie pracodawcy, to umowa ta nabiera cech umowy o pracę. Jeżeli na zleceniu dodatkowo zatrudniasz własnego pracownika, to wówczas umowa nie może obejmować tych czynności, które wykonuje on normalnie w ramach umowy o pracę, a także rodzić stosunku podporządkowania. Podczas kontroli w firmie inspektor pracy w takim przypadku będzie mógł wnieść o uznanie takiej umowy za umowę o pracę.

Wprawdzie niektóre umowy zlecenia podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i zleceniodawca nie zaoszczędzi zatrudniając w ten sposób pracownika, lecz warto korzystać z tej formy zatrudnienia, gdy nadal dla przedsiębiorcy jest bardziej korzystna niż umowa o pracę. ( zatrudniając zleceniobiorcę warto zwrócić uwagę na to, czy jest on objęty ubezpieczeniem społecznym i czy należy odprowadzić z tego tytułu składkę na ZUS).

 

Kontrakt menedżerski

Jest to szczególna forma umowy zlecenia. Na jej podstawie można zatrudniać kadrę zarządzającą, a w szczególności członków zarządu.

Podstawowe elementy, które musi zawierać umowa menedżerska to: cele i zadania osoby, zakres odpowiedzialności, środki przeznaczone do realizacji zadań wynagrodzenie (może odzwierciedlać stopień realizacji określonych powyżej zadań), czas na jaki umowa jest zawarta, sytuacje, w których możliwe będzie wcześniejsze rozwiązanie umowy i związane z tym konsekwencje finansowe i inne. Menedżer zatrudniony na podstawie kontraktu cywilnego sam decyduje o sposobie i czasie poświęcanym na wykonywanie zadań objętych umowa. Oczywiście musi dopasować sposób wykonywania usługi do rytmu funkcjonowania firmy. Z drugiej strony nie dotyczą go ograniczenia przewidziane w prawie pracy i to daje mu dużą elastyczność.

 

 

D.U. Nr 108

art.83 pkt.3

S.KP może prowadzić przedsiębiorca który:

6)zatrudnia uprawnionych diagnostów

 

Wynika z tego że ma zatrudnić diagnostów ,a nie “podmiot gospodarczy”.

Co do umowy o prace ,czy ma byc “normalna” czy umowa -zalecenie,to zgodnie z kodeksem pracy

“normalna” (świadczenie pracy dobrowolnie, odpłatnie, osobiście, w sposób ciągły, pod kierownictwem pracodawcy, na jego rzecz i ryzyko )

 

I jeszcze pyt: jaki jest charakter działalności jedoosobowej firmy pod szyldem"Diagnosta" (usługi dla ludności,motoryzacyjna czy jeszcze inna....)

 

Nic tu tak do końca nie jest zgodne z prawem :(

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jeszcze pyt: jaki jest charakter działalności jedoosobowej firmy pod szyldem"Diagnosta" (usługi dla ludności,motoryzacyjna czy jeszcze inna....)

 

Nic tu tak do końca nie jest zgodne z prawem

Ja uważam, że na podobnych zasadach jak rzeczoznawca samochodwy! Czy to zgodne z prawem? - znając nasze przepisy da się pewnie to w jakiś sosób obejść.

Pytanie czy warto?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nic tu tak do końca nie jest zgodne z prawem

 

To wszystko zależy od rozumienia prawa.

Zgodne z prawdę nie jest to co w 100% odpowiada zapisom w dziennikach ustaw - lecz to co tych przepisów nie łamie.

 

Dla przykładu:

mamy jedne z bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących badań technicznych i najwyższe wymagania co do samych SKP i ...... cały europejski złom który nie przeszedł badań w pozostałej części starego kontynentu - bez najmniejszych problemów przechodzi pozytywnie badania w Polsce.

 

Tak wiec gdyby ustawodawca chciał zapisać, iż przedsiębiorca musi zatrudniać diagnostów w oparciu o umowę o pracę - to zapewne zrobiłby to, ale skoro nie zrobił, to po co być bardziej papieskim od papieża?

 

Znam przypadek diagnosty, który pracuje w SKP a w wolnym czasie dorabia w innych stacja (Oczywiscie jest zgłoszony w starostwie - czyli legalnie). Dlaczego miałby więc być zatrudniony na stałe na tej drugiej stacji gdy jest tam potrzebny tylko w sytuacja urlopowych, zwolnień lekarskich etc. ?

 

Cała sytuacja nie wynika z kombinatorstwa obywateli, a z pazerności naszego państwa.

Na historii w 6 klasie szkoły podstawowej uczono mnie, że w średniowieczu chłopi pańszczyźniani to mieli "pod górę" bo oddawali "dziesięcinę" - no to ja tez bym chciał mieć tak pod górę, bo obecna "pięćdziesięcina" znacznie bardziej mi doskwiera.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zgodne z prawdę nie jest to co w 100% odpowiada zapisom w dziennikach ustaw - lecz to co tych przepisów nie łamie.

Przedsiebiorca "zatrudnia uprawnionych diagnostów"- a nie podmiot gospodarczy.

Jeżeli mam firme jednoosobową to zatrudnisz mnie jako firme (podwykonawca) ,a nie jako swojego pracownika.Jest to ewidentne łamanie prawa i nie tylko w tej banży.

Umowa zlecenie czy o dzieło itp... tez są niezgodne z kodeksem pracy(tłumaczenie w poście poprzednim) za wyjątkiem diagnosty który jest dochodzący na inna SKP,-mający stałe zatrudnienie w swojej "macierzystej"

W tej sprawie "punkt widzenia zależy od punktu siedzenia" . Ja patrze na to z punktu pracownika ,a nie właściciela SKP. Samozatrudnienie w tym wypadku jest to łamanie prawa-wygram w kazdym sadzie pracy 110%. ale jest jedno "ale "-rynek pracy i jej brak Dlatego pracodawcy postępuja jak postępuja.(nie wnikam w to czy podatki sa za wysokie ,czy ZUS za wysoki-to jest inna para kaloszy.)

Pracodawcy narzekają że podatki wysokie ,że słabe wyniki finansowe itp. (no to trzeba ciąć po pracowniku) ,a winien jest właśnie właściciel-NIE PTRAFI ZARZąDZAć.

Tyle Ja -może ktoś z forum ma inny punkt "siedzenia" i widzenia tej sprawy.

 

PS. Proponowałbym zamiast stowarzyszenia pomyslec nad załozeniem zwiążku zawodowego diagnostów ,który zadbałby o sprawy wszystkich diadnostów(właścicieli -też są diagnostami jak i o prawa pracowników SKP-też diagnostów)

 

Związek zawodowy - masowa organizacja społeczna zrzeszająca na zasadzie dobrowolności ludzi pracy najemnej.

 

Podstawowym zadaniem związków zawodowych jest obrona interesów pracowników i działanie na rzecz poprawy ich sytuacji ekonomicznej i społecznej. Związki próbują więc przeciwdziałać zwolnieniom, kontrolują przestrzeganie kodeksu pracy przez pracodawców, zabiegają o wyższe pensje i lepsze warunki pracy dla pracowników. Często prowadzą również działalność samopomocową (np. fundusze strajkowe), edukacyjną (np. kursy przekwalifikowujące) i oświatową (np. kampanie informacyjne o prawach przysługujących pracownikom).

W Polsce związek zawodowy powołuje co najmniej 10 osób, którym prawo nadaje taką możliwość (w praktyce każdy obywatel Polski za wyjątkiem osób pozbawionych praw obywatelskich). Zanim zostanie dokonana rejestracja członkowie związku muszą uchwalić statut, wybierany jest także komitet założycielski. Następnie składany jest wniosek o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wg. klasyfikacji PKD wygląda to następująco:

74.3. BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

74.30. BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

74.30.Z

Podklasa ta obejmuje:

-wykonywanie badań, pomiarów i analiz chemicznych i biologicznych składu i czystości wody i powietrza, pomiarów poziomu radioaktywności itp.; analizowanie źródeł potencjalnych zanieczyszczeń np. dymami i ściekami,

-wykonywanie badań i analiz związanych z jakością żywności oraz badanie zwierząt rzeźnych przed ubojem i mięsa po uboju,

-wykonywanie badań wytrzymałościowych i pomiarów uszkodzeń,

-wykonywanie badań sprawdzających obliczenia konstrukcyjne elementów budowli,

-wykonywanie badań jakościowych i wydawanie atestów dla statków, samolotów, pojazdów, pojemników ciśnieniowych, elektrowni jądrowych itp.,

-wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pojazdów bez wykonywania naprawy.

Podklasa ta nie obejmuje:

-oceny szkód w imieniu firm ubezpieczeniowych, sklasyfikowanej w 67.20.Z, działalności związanej z testami medycznymi i stomatologicznymi, sklasyfikowanej w 85.14.F.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przedsiebiorca "zatrudnia uprawnionych diagnostów"- a nie podmiot gospodarczy.

Jeżeli mam firme jednoosobową to zatrudnisz mnie jako firme (podwykonawca) ,a nie jako swojego pracownika.Jest to ewidentne łamanie prawa i nie tylko w tej banży.

Umowa zlecenie czy o dzieło itp... tez są niezgodne z kodeksem pracy(tłumaczenie w poście poprzednim) za wyjątkiem diagnosty który jest dochodzący na inna SKP,-mający stałe zatrudnienie w swojej "macierzystej"

 

Jesli mówię "zatrudniłem cieslę na budowie mojego domu" to "mówię podpisałem umowe o pracę z cieślą i od dzisiaj bedę płacił za niego ZUS"????!!!! - zatrudnia uprawnionych daignostów nie znaczy "zawarł z mimi umowę o pracę" w Twoim rozumienu !!!!!

 

 

A laczego uświęcasz przypadek diagnosty dochodzącego? A może w/w diagnosta składa w domu długopisy :) i to jest jego głowne zajecie a na stację "dochodzi" odpręzyć się od tej nudnej roboty ? W czym jest bardziej "Political Correct" ten co pracuje na innej stacji na stałe i "dochodzi" od tego co składa długopisyi "dochodzi"?

 

Ja w kazdym razie chętnie przystałbym na zamianę mojej umowy "o pracę" na umowę "o wspołpracę" zawsze to klka ładnych stow przenaczyłbym na cel uwazany za słuszny przezemnie a nie przez urzednika z ZUS - w koncu to moja kasa !!!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A potem na emeryturce zbieranie puszek bo kasa poszla na cos innego taka prawda

 

Jak to mawiają górale: jest prawda, tyż prawda i gu... prawda.

 

Niestety, doprawdy nie wiem dlaczego urągasz mojej inteligencji sądząc, iż ZUS wie lepiej co zrobić z moimi pieniądzami niż ja sam.

 

Skąd w ludziach tyle wiary, że sami nic nie potrafią zrobić i potrzebny im jest ktoś "mądrzejszy" nad nimi????? Ale zaczynam rozumiec skad takie uwielbienie w narodzie dla miłosciwie panujacej nam Rodziny - ni cały czas mówią zę panstwo musi zrobić wszystko za obywatela.

 

Jakoś nie spotkałem jeszcze zadnego przetsiebiorcy, który oddawałby do zusu cokolwiek więcej niz wymagane minimum. A prawda jest taka, że róznice emerytur bedą niewielkie badz wcale ich nie bedzie ( nie rónic tylko emerytur nie będzie), bo system jest nie wydolny i to wcale nie z tego powodu ze ja chciałbym płacić mniej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jakoś nie spotkałem jeszcze zadnego przetsiebiorcy, który oddawałby do zusu cokolwiek więcej niz wymagane minimum.

Jestem tego klasycznym przykładem - choć nie uważam się za człowieka nieodpowiedzialnego i pozbawionego możliwości przewidywania.

Ostatnio widziałem zestawienie wysokości emerytur za X lat (czyli akurat dla nas). Żenada - Panowie, żenada. Jeśli starczy codziennie na piwo i paczkę "ćmików" - to powinniśmy się cieszyć ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie twierdze ze system jest dobry wg mnie kasa co idzie na ZUS powinna byc wplacana na twoje prywatne konto z zapisem mozliwosc wyplacenia dopiero po 65 rokiem zycia ,ale nie mozna wyplacic calej kasy tylko w granicach rozsadku jezeli nie dozyjesz sorry kasa przepada taka jest moja teora

 

 

Byly takie przypadki w gornictwe zwalniali i ludzie dostali kase na start w biznesie i co kupili sobie nowe samochody i po roku okazalo sie ze nie maja juz kasy ale maja roczny samochod

 

Jezeli cie urazilem przepraszam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Byly takie przypadki w gornictwe zwalniali i ludzie dostali kase na start w biznesie i co kupili sobie nowe samochody i po roku okazalo sie ze nie maja juz kasy ale maja roczny samochod

A co to mnie obchodzi ? Kto im zabroni przepić coś takiego ? A tak - chociaż mają auto ;-)

Każdy ma swoje życie - a im mniej ingerencji Państwa, tym lepiej. To jest lekarstwo na prawie całe zło tego naszego głupiego kraju ...

Kto jest w stanie bardziej zadbać o mnie samego niż ja osobiście ? Kaczyński z garścią nie widzących niczego poza czubkiem własnego nosa doradców ? Lepper w garniturach za 12.000 zł i butach, z których słoma wychodzi ? Eeeee, bo znowu się lekko zdenerwowałem - ale chyba niepotrzebnie. I tak nic z takich nerwów dobrego nie będzie ...

Jak sobie pomyślę o tych podatkach, które odprowadzam do budżetu - to aż mnie strzyka ... :(

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kto jest w stanie bardziej zadbać o mnie samego niż ja osobiście ?

to się sprawdzić musi - sami lepiej będziemy dbali o swoje interesy. No i chyba jako firmy bylibyśmy poważniej trkatowni nawet przez tego nas wynajmującego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No i chyba jako firmy bylibyśmy poważniej trkatowni

No tak zrezygnować z naszych usług można z dnia na dzień a o urlopie też można zapomnieć nie wspominając o kodeksie pracy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No tak zrezygnować z naszych usług można z dnia na dzień a o urlopie też można zapomnieć nie wspominając o kodeksie pracy.

Ja osobiście mam dobrze urlop na czas, pieniądze też, jeśłi chodzi o usługi diagnostyczne to w tej chiwili brakuje diagnostów.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks later...

Ja jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę i uważam to za jedyne słuszne rozwiązanie.

Nie mogę się nadziwić diagnostom którzy są wynagradzani prowizyjnie w zależności od ilości badań.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

 Share

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.