Skocz do zawartości

NIEPRZEDSIĘBIORCY MOGĄ NADAL PROWADZIĆ SKP!!!


Bogusław Maćkowski
 Share

Rekomendowane odpowiedzi

Myślę, że długo czekaliśmy wszyscy, nie tylko właściciele takich stacji ale i urzędnicy nadzorujący stacje kontroli pojazdów nieprzedsiębiorców w tym szkoły samochodowe na zajęcie oficjalnego stanowiska przez Ministerstwo Transportu.

 

I się doczekaliśmy.

 

Wiadomo, że wykładnią prawa są ustawy i rozporządzenia jednak stanowisko resortu jest jakimś ukierunkowaniem i podpowiedzią dla osób nadzorujących SKP.

 

Ponieważ pewne kroki kontrolne zostały poczynione więc musiał być z tego odzew.

 

W dniu 14 lipca 2006r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu podtrzymał stanowisko poprzednigo rządu i poprzedniego Ministra Infrastruktury, iż Stacje Kontroli Pojazdów prowadzone dotychczas przez nieprzedsiębiorców w tym szkoły w myśl przepisów ustawy o swobodzie dzialalności gospodarczej mogą ją prowadzić nadal.

 

Jednocześnie zapewnił, że resort ten pracuje nad nowelizacją przepisów Prawa o ruchu drogowym by właściciele niebędący przedsiębiorcami mogli ją wykonywać nadal.

 

Uważam, że Ministerstwo Transportu stanęło na wysokości zadania.

 

Wyrażam również nadzieję, że przepisy w tym zakresie zostaną uregulowane za kadencji tego rządu by uniknąć jak u poprzedników z MI zapewnień niespełnionych.

 

Mam nadzieję, że nadzór nad szkołami, czy WORDami pozostanie u starosty i nie przejdzie do np. Ministra Edukacji (nie podważając ich wiedzy technicznej w zakresie nadzorowania SKP) bo najlepiej to wie ten kto ma stały kontakt z rejestracją pojazdów i SKP, dlaczego nadzór powinien pozostać u starosty. Ale to tylko moja prywatna opinia.

 

Ogólnie cieszę się, że problem ten został chociaż na pewien czas rozwiązany. Jest to jakaś przesłanka do zawieszenia postępowania za brak nr KRS.

 

Myślę, że zamieszczona opinia pomoże też tym forumowiczom, którzy są nieprzedsiębiorcami a prowadzą stacje kontroli pojazdów.

PS. Z wiadomych względów usunąłem insygnia, numer sprawy i podpisy.

 

Miłejk lekturki :lol:

interpretacja_SKP_nieprzedsiębiorcy w tym szkoły.pdf

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sprawa wynika ze słabej znajomości prawa gospodarczego. Szkoły, WORDy, jednoski wojskowe itd. mogą byc przedsiębiorcami, chociaż nie mają wpisu do KRS i mogą prowadzić stacje kontroli pojazdów zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami. Autor sugeruje, że wszczęto jakieś postępowania za brak KRS. Może i wszczęto; bezpodstawnie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Prawo o ruchu drogowym:

art. 83 a ust 3. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

 

art. 83 ust. 3. Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:

 

Art. 83b. 1. Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów sprawuje starosta.

2. W ramach wykonywanego nadzoru starosta:

1) co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę stacji kontroli pojazdów w zakresie:

a) zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3,

 

Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej:

Art. 67. Przedsiębiorcy, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) nie mieli obowiązku uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, są obowiązani, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, złożyć we właściwym organie ewidencyjnym zgłoszenie o dokonanie wpisu do tej ewidencji.

 

Art. 73. 1. Zezwolenia, licencje i zgody na wykonywanie działalności gospodarczej udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zachowują ważność do dnia upływu terminu, na który zostały udzielone.

2. Zezwolenia udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej na wykonywanie działalności gospodarczej, dla której przepisy odrębnych ustaw nie przewidują obowiązku uzyskania zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, tracą ważność z dniem wejścia w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

3. Przedsiębiorców, którzy w dniu wejścia w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej posiadają ważne zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej, określonej w ustawach, o których mowa w art. 5, 16, 18, 20, 22, 28, 34, 36, 37, 41, 50, 52, 54, 61-63, wpisuje się z urzędu do rejestru działalności regulowanej, określonego w tych ustawach zgodnie z zakresem zezwoleń, o ile z przepisów ustawy nie wynika szerszy zakres wykonywania działalności.

4. Przedsiębiorców, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej posiadali ważne zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, wydane na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami (Dz. U. Nr 128, poz. 1401 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257), wpisuje się z urzędu do rejestru działalności regulowanej, określonego w ustawie z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 34, poz. 292).

5. Do dnia doręczenia przedsiębiorcy zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej zachowują moc zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej wydane na podstawie ustaw, o których mowa w ust. 3.

6. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej może wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia danych objętych zakresem wpisu, w terminie 90 dni od dnia doręczenia wezwania.

 

Znajomości prawa nigdy za wiele.

 

A jak już drogi forumowiczu twierdzisz że coś jest bezpodstawne to proponuje przemyśleć takie stwierdzenia.

 

A jak te przepisy Cię nie przekonały to nawet nie będę wspominał, że Ministrowie podpisujący te pisma sami dostrzegają, że działalność szkół, wordów, zakładów pomocniczych i związków jako przedsiębiorców jest nieuregulowana w Prawie o ruchu drogowym ponieważ mogą ją prowadzić tylko przedsiębiorcy.

 

Poczytaj trochę ustawę o KRS to dowiesz się, że nikt nie neguje faktu iż związki zawodowe, stowarzyszenia czy szkoły mogą prowadzić działalność gospodarczą. Aby to uczynić MUSZą wpisać się do rejestru przedsiębiorców.

 

Żadna szkoła nie posiada numeru KRS lub EDG - patrz art. 83.

 

Ówczesne zezwolenia do wykonywania badań były wydawane terminowo a nie bezterminowo. WG. WZORU ZEZWOLENIA BYłA POZYCJA WAżNOść ZEZWOLENIA UPłYWA Z DNIEM. i większości jak nie wszystkim upłynęła już ważność starych zezwoleń. I ci co nie mieli obowiązku uzyskania numeru KRS lub EDG musieli to uczynić w ciągu 6 miesięcy. Jeśli tego nie uczynili organ wzywał w terminie 90 dni do okazania numeru przedsiębiorców.

 

PS. nie mieszaj proszę w to jednostki wojskowe bo je jednoznacznie traktuje Prawko o ruchu drogowym i nie muszą posiadać numeru KRS lub EDG.

 

Ot geneza historii. Znajomości prawa do wydawania opinii nigdy za wiele.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przedsiębiorcą jest jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą. Posiada ona NIP, REGON, ale nie posiada nr KRS, gdyż przepisy o KRS nie mają wobec niej zastosowania. Przedsiębiorca taki, we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP nie podaje nr KRS ani nr ewidencji działalności, bo go nie posiada. I wszysko gra!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I wszysko gra!

W poście powyżej Twojego masz dokładnie wytłumaczone, że nie wszystko. Więc dlaczego w taki sposób to podważasz ?

Urzędnik w Starostwie jest jedynie od tego, żeby egzekwować (chore czasami) prawo - a nie interpretować je na swój sposób - i nie wymagaj od niego rzeczy niemożliwych ...

 

Ps. Witamy na forum :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pochopne twierdzenie, że prawo jest chore. Minister Transportu w swojej odpowiedzi na zapytanie poselskie powtarza nieudolne określenie "nieprzedsiębiorca" i utwierdza w przekonaniu, iż konieczna jest nowelizacja przepisów. A sprawa wygląda następująco:

Jednostka organizacyjna niebedąca osobą prawną jest przedsiebiorcą, jeżeli we własnym imieniu wykonuje działalność gospodarczą(art. 43 (1)Kodeksu cywilnego lub art. 4 ust. 1 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Nazywanie szkoły wykonującej działalność -"nieprzedsiębiorcą" jest błedem. Szkoła prowadząca SKP jest przedsiebiorcą. Jeżeli starosta wezwie przedsiębiorcę do podania numeru w ewidencji lub rejestrze przedsiębiorców to szkoła odpowiada: Nie mam takiego numeru, bo przepisy o ewidencji gospodarczej i KRS nie mają zastosowania do podmiotów takich jak ja. I wszysko gra, gdyż art. 83a ust. 3 pkt. 2 nakazuje podanie numeru "...o ile przdedsiębiorca taki numer posiada". O co starosta miałby wszczynać postępowanie w tej sytuacji ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gdyby to było takie proste i klarowne, to cała Polska nie zastanawiałaby się nad tym problemem. Nie sądzisz ? Oczywiście zawsze możesz twierdzić, że to Ty masz rację a inni się mylą - takie Twoje prawo - ale takie tezy trzeba umieć obronić. A To co wypisujesz, nie jest obroną, tylko "luźną interpretacją jednaj z ustaw". Problem polega na tym, że są jeszcze i inne - wzajemnie sprzeczne. A PORD jest rzeczą świętą :D

 

Poczytaj sobie poprzednie posty w innych tematach: http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=1474

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przeczytałem wszysko uważnie. Nie czytałem wcześniej tego forum i nie wiedziałem, że ze sprawą męczycie się półtora roku. Wszystko wynika ze słabej znajomości prawa gospodarczego. Dzieli ono przedsiębiorców na trzy kategorie: 1. osoby fizyczne - rejestrowane w ewidencji działalności gospodarczej. 2. osoby prawne, dla których jest KRS - rejestr przedsiębiorców. 3. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, dla których ustawodawca nie przewidział żadnego rejestru. Fakt, że nie ma dla nich rejestru nie powoduje, iż są "nieprzedsiębiorcami". To nieszczęśliwe określenie pojawiło się nawet w oficjalnych pismach Ministerstwa i narobiło wiele zamieszania. Szkoły, WORDy, warsztaty szkolne, jednoski wojskowe, gospodarstwa pomocnicze itp są przedsiębircami, bo wykonują działalność gospodarczą(taka jest definicja). Gdy taka jednostka zgłosi się do starosty i złoży wniosek o wpis do rejestru...SKP, otrzyma zaświadczenie bez nr ewidencji lub nr KRS. I wszysko gra!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Szanowny Panie Bereciku. W tym temacie nie ma nic szczególnie tajemniczego. Wszystkie przepisy zostały wymienione w moich wcześniejszych odpowiedziach. Jeśli ma Pan jakiś konkretny problem - proszę zadać pytanie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dz..U.01.17.209 z późn. zm.

 

USTAWA

 

z dnia 20 sierpnia 1997 r.

 

o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

(tekst jednolity)

 

Art. 49. 1. Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zgodnie z przepisami rozdziału 2, jeżeli przepisy poniższe nie stanowią inaczej.

 

 

Art. 50. Jeżeli podmiot wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, podejmuje działalność gospodarczą, podlega obowiązkowi wpisu także do rejestru przedsiębiorców, z wyjątkiem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i kolumny transportu sanitarnego.

 

Art. 34. 1. Podmioty wpisane do Rejestru są zobowiązane umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych, w zakresie ich działalności, do oznaczonych osób, następujące dane:

 

1) firmę lub nazwę,

 

2) oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności,

 

3) siedzibę i adres,

4) numer w Rejestrze.

 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie uchybia obowiązkom określonym w przepisach szczególnych.

 

3. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, sąd rejestrowy, który stwierdzi niedopełnienie takiego obowiązku, może nałożyć grzywnę na osoby odpowiedzialne za niewykonanie tego obowiązku.

 

 

Art. 35. Ilekroć do Rejestru wpisuje się:

 

1) osobę fizyczną - zamieszcza się nazwisko i imiona oraz identyfikator nadany w systemie ewidencji ludności, zwany dalej "numerem PESEL",

 

2) inny podmiot niż określony w pkt 1 - zamieszcza się nazwę lub firmę oraz numer identyfikacyjny nadany w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej, na podstawie przepisów o statystyce publicznej, zwany dalej "numerem REGON", a jeżeli podmiot jest zarejestrowany w Rejestrze - także jego numer w Rejestrze.

 

======================================================

 

Dz.U.04.256.2572 z późn. zm.

 

 

USTAWA

 

z dnia 7 września 1991 r.

 

o systemie oświaty

 

 

jednostka budżetowa,

 

Art. 2a. 1. System oświaty wspierają organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, a także osoby prawne prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania.

 

Art. 7. 1. Szkołą publiczną jest szkoła, która:

 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;

 

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem ust. 1a;

 

4) realizuje:

 

a) programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, w przypadku liceum profilowanego - również podstawę programową kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - również podstawę programową kształcenia w danym zawodzie,

 

b) ramowy plan nauczania;

 

5) realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

 

1a. W uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być, za zgodą kuratora oświaty, a w przypadku szkoły artystycznej - ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.

 

1b. Osobę, o której mowa w ust. 1a, zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że do osób tych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych nauczycieli oraz ustala się wynagrodzenie jak dla nauczyciela kontraktowego.

 

1c. Przepisy ust. 1a i 1b stosuje się odpowiednio do placówek artystycznych, placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych i placówek doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, z tym że zgodę na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem wyraża minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

2. Szkoły publiczne umożliwiają uzyskanie świadectw lub dyplomów państwowych.

 

3. Szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej wymienione w ust. 2, jeżeli:

 

1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe wymienione w ust. 1 pkt 4 lit. a,

 

2) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu,

 

3) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, o których mowa w ust. 1 pkt 5, z wyjątkiem egzaminów wstępnych,

 

4) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych,

 

5) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, a w przypadku liceum profilowanego - kształci w profilach kształcenia ogólnozawodowego, o których mowa w art. 24 ust. 6,

 

6) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 2, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych; przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio,

 

z zastrzeżeniem art. 86.

 

A gdzie tu jest mowa, że szkoły mogą prowadzić działalność gospodarczą i uzyskiwać dochody z innych źródeł niż to przewiduje ustawa o systemie oświaty?

 

Co innego jeśli szkoła samochodowa kształci swoich uczniów w zawodzie diagnosty a co innego jeśli świadczy usługę gospodarczą.

 

Jeśli wskażesz artykuł w ustawie o szkołach zezwalający szkołom na prowadzenie działalności gospodarczej bez wpisu do rejestru przedsiębiorców i jednocześnie posiadanie statustu jednostki utrzymywanej przez budżet publiczny czy to samorządu czy rządu chętnie to uwzględnie.

 

Natomiast z przepisów o prowadzeniu stacji jasno jest określone, iż musi być numer KRS lub EDG i nie ma tam gwiazdki nie dotyczy tych którzy go nie mają.

 

Cieszę się, że dostrzegłeś, że problem wałkujemy od blisko 2 lat i ministerstwo też myśli jak rozwiązać to aby przepis był przejżysty.

 

=======================================================

 

Dz.U.99.101.1178 z późn. zm.

 

USTAWA

 

z dnia 19 listopada 1999 r.

 

Prawo działalności gospodarczej.

 

(Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.)

 

Art. 1-6. (1) (uchylone).

 

Art. 7. (2) 1. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Zasady wpisu do rejestru określają odrębne przepisy.

 

2. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

 

3. Spółka kapitałowa w organizacji może podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców.

 

 

 

Bądź uprzejmy wskazać przy swojej wypowiedzi podstawę prawną i konkretny artykuł, iż Twoim zdaniem szkoły mogą prowadzić działalność gospodarczą bez posiadania numeru KRS lub EDG.

 

Z przepisów znanych mnie zarówno osoba prawna jak spółki muszą posiadać numer KRS (przepis przytoczyłem powyżej) jak i stowarzyszenie czy związek wpisany do właściwego rejestru musi zostać wpisany do rejestru przedsiębiorców i zostaje mu nadany numer KRS w rejestrze przedsiębiorców.

 

Jeśli chodzi o osoby fizyczne to ich działalność reguluje przytoczona ustawa, która również określa, że osoby fizyczne muszą być wpisane do ewidencji działalności gospodarczej i będzie tam nadany numer EDG.

 

Owszem sam nie wiem jak będzie po zmianach gdzie zlikwidowana będzie ewidencja działalności gospodarczej i osoba fizyczna wpisana będzie jedynie w urzędzie skarbowym ale to zmartwienie będzie dopiero jak projekt się urzeczywistni.

 

Tak więc z znanych mnie przepisów nie wynika, że nie ma problemu.

 

Owszem nie ma problemu, gdyż Ministerstwo Transportu daje pisemne zapewnienia, iż kwestie szkół ureguluje w Prawie o ruchu drogowym (notabene nawet MT widzi, że coś jest nie tak a tu pada stwierdzenie że nie ma problemu, dziwne). Być może zostanie to uregulowane jak w szkołach jazdy, że podlegać one będą pod Ministra Edukacji.

 

Kiedyś stacje policyjne podlegały pod starostów teraz pod MON i życie się kręci. Jednak w stacjach resortowych wyraźnie wpisano:

Art. 86. 1. Do pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Straży Granicznej, których dotyczą warunki i tryb rejestracji określone w art. 73 ust. 3, a także do pojazdów Państwowej Straży Pożarnej, mają zastosowanie przepisy art. 83 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2.

 

Art. 83. 2. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 i Nr 281, poz. 2777 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 94, poz. 788) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

 

Jest tu jasno zastrzeżone z pominięciem ust. 2 więc nie podlega wpisowi do rejestru działalności regulowanej więc i nie musi mieć numeru KRS lub EDG.

 

Nie jest to jednak takie proste, gdyż stacje resortowe wykonują badania na potrzeby swojego organu rejestrującego. Natomiast stacje szkół i wordów i tym podobnych jednostek wykonują badania nie na rzecz szkól i w oparciu o swoje ministerialne warunki techniczne tylko na rzecz samorządów w oparciu o "cywilne" warunki techniczne.

 

Osobista prośba. Wpisz proszę po wyrazie i nie ma problemu ponieważ tak stanowi art. taki a taki z ustawy takiej a takiej, gdyż wówczas łatwiej mi będzie poznać Twój punkt widzenia drogi Panie Jerzy_Jedynaku. :lol:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Szanowny Panie Bogusławie. A więc po kolei:

1. Ustawa o KRS nie dotyczy jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Szkoła, WORD i inne jednostki budżetowe nie rejestrują się w KRS, nawet gdy są przedsiębiorcami.

2. Niedbale cytuje Pan fragment Ustawy o systemie oświaty. Sugeruje Pan, że jednostka budżetowa jest osobą prawną, a to nieprawda. Artykuł 2a ust.1 mówi tylko, że osoby prawne wspierają system oświatowy.

3. Ustawa o systemie oświaty przewiduje wykonywanie działalności gospodarczej przez szkoły, ale trzeba przeczytać całą ustawę, a szczególnie rozdział 7. Jeśli jednostka wykonuje działalność gospodarczą to jest przedsiębiorcą(art. 43(1) Kodeksu Cywilnego i art. 4 ust. 1 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej)bez numeru KRS, ale ma NIP i REGON.

4. Zwracam uwagę, że cytowane przez Pana Prawo o działalności gospodarczej nie obowiązuje już od 23 sierpnia 2004 r. Dziś ten zapis znajduje się w art. 14 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przepisy szczegółowe nie wyznaczyły jednak jednostkom budżetowym żadnego rejestru przedsiębiorców.

5.Prawo o ruchu drogowym zakłada, że przedsiębiorca może nie mieć nr KRS. W art. 83a ust. 3 pkt. 2: "numer w rejestrze przedsiębiorców...o ile przedsiębiorca taki numer posiada". Czyli jeśli nie posiada, to nie podaje.

6. Źle Pan interpretuje cały art 86 Prawa o ruchu drogowym. Określenie w ust. 1 "...mają zastosowanie przepisy art. 83 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2" oznacza, że starosta nie wpisuje stacji resortowej do swoich rejestrów i nie sprawuje nad nią nadzoru. Zastrzeżenie ust. 2 należy rozumieć: stosuj art. 86 ust. 2. Natomiast art. 83 ust. 2 i 3 ma zastosowanie, jeśli stacja resortowa chce wykonywać badania "cywilne" pojazdów z ulicy i za pieniądze. Składa wtedy do starosty wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP(będzie przedsiębiorcą tak jak szkoła) bez numeru KRS, bo go nie ma. Otrzymuje zaświadczenie o wpisie i starosta sprawuje nadzór w zakresie "cywilnych" badań.

Szanowny Panie Bogusławie. Ja rozumiem, że z tym tematem zmagacie się dwa lata wspólnie z kolejnymi Ministrami. W ten sposób utarł się pewien zły schemat myślowy:

a. szkoła jest "nieprzedsiębiorcą", bo nie ma KRS

b. "nieprzedsiębiorca" bez KRS nie może prowadzić SKP

c. wszystko to nie dotyczy SKP resortowych

d. każdy przedsiębiorca ma jakiś rejestr przedsiębiorców

a to wszysko nieprawda. Jednostki budżetowe są przedsiębiorcami, mimo że nie są wpisane do żadnego rejastru przedsiębiorców; mogą prowadzić SKP bez nr KRS, bo PORD to przewiduje; jeśli były o to wszczęte postępowania, to są bezpodstawne. Być może trudno Panu w to uwieżyć, bo Ministrowie swoimi pismami utwierdzają w błędzie, że prawo jest chore. Prawo gospodarcze w tym miejscu jest w porządku; nie trzeba go zmieniać, a wystarczy lepiej poznać. Proszę moją odpowiedź wydrukować i przeczytać razem z radcą prawnym.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jerzy ma w sumie racje. Wojskowe SKP z uprawnieniami cywilnymi zamknęli nie ze względu na przepisy cywilne jedynie głupie przepisy dotyczące wydzierżawienia SKP dla AMW na czas przeglądu pojazdu. Dziwne ale prawdziwe. Stacje mogły dalej istnieć i się rozwijać.

 

W sumie bardzo pouczająca dyskusja na forum.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nic się nie wydarzyło moim zdaniem ,ale stwierdzono ,żę wojsko jako instytucja budrzetowa

nie możę prowadzić działalności gospodarczej . Ale nie objeło to tylko stacji ,bo np. ksero

które stało w bibliotece garnizonowej nie może na siebie zarabiać - jest wiele takich podmiotów które poprzestały prowadzić działalność .

I szczerze ci powiem ,że wole tak jak jest teraz -wystarczająco dużo pracy jest z pojazdami

branżowymi i nie ma żadnych nacisków bo jak to pan pułkownik ma sprawny pojazd a ty człowieku coś wymyślasz i to się odbije na nas

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W końcu znalazłem czas by odpowiedzieć na kilka powyższych punktów. Swoje stanowisko przedstawiałem już kilkakrotnie jednak, aby diagności nie zostali wprowadzeni w błąd zmuszony jestem ustosunkować się do tego tematu. Czynię to także, ponieważ dyskusja jest konstruktywna i w dobrym tonie a także padają argumenty wskazujące przepisy prawne. Przepraszam za obszerność wypowiedzi, ale chce, żeby obserwatorzy sami widzieli jak przepisy prawa stanowią bez czytania art. 10 z zastrzeżeniem art. 50 ustawy takiej mówi, że §5 innego rozporządzenia. Dlatego przytaczam sporne przepisy prawa aby była jasność wypowiedzi. Zastrzegam, że nigdy nie zdarzyło mi się posłużyć nieaktualnym przepisem a to mi zarzucono i również do tego się ustosunkowuje.

 

Więc odpowiadam:

ad 1) W pierwszej części się zgadza. Ustawa o KRS nie dotyczy osób fizycznych. Owszem Szkoły i Wordy nie są osobami prawnymi jednak nie potrzebnie drogi Panie dodajesz, nawet gdy są przedsiębiorcami i tu się nie zgadzam.

 

ad 2) Nie zgadzam się ponieważ niczego nie sugerowałem tylko i wyłącznie przytoczyłem co stanowi ustawa o systemie oświaty. Przepis jasno precyzuje skąd szkoła może uzyskiwać środki finansowe. Wskazano między innymi, że m.in. osoby prawne mogą współfinansować szkoły i tu mylnie wyciąga Pan wnioski ponieważ nie sugerowałem, że szkoła jest osobą prawną.

 

ad 3) Drogi Panie polecam lekturę ustawy o systemie oświaty i gdzie tam jest napisane, że szkoły mogą prowadzić działalność gospodarczą? Nigdzie. Jest tylko wskazane, jak mogą uzyskiwać finansowanie szkoły.

 

I tu aby był pełny obraz sytuacji przytaczam Pański argument czyli rozdział 7

Dz.U.04.256.2572 z późn. zm.

 

USTAWA

 

z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty

 

Rozdział 7

 

Finansowanie szkół i placówek publicznych

 

Art. 79. 1. (10) Przedszkola, szkoły i placówki publiczne zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego są jednostkami lub zakładami budżetowymi. Zasady gospodarki finansowej tych szkół, przedszkoli i placówek określają odrębne przepisy, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1c.

 

1a. Szkoła publiczna, przedszkole publiczne i placówka publiczna prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, będące zakładem budżetowym, pokrywają koszty swojej działalności z przychodów własnych oraz z dotacji przewidzianej w budżecie tej jednostki na zadania oświatowe, o których mowa w art. 5a ust. 2.

 

1b. (11) Do dotacji, o których mowa w ust. 1a, nie stosuje się przepisu art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104).

 

1c. (12) Jednostki samorządu terytorialnego mogą planować w swoich budżetach wydatki, w tym wydatki inwestycyjne, na rzecz szkół i placówek artystycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

2. (13) (uchylony).

 

2a. (14) (uchylony).

 

3. (15) (uchylony).

 

Art. 80. 1. Przedszkola, szkoły i placówki publiczne niewymienione w art. 79 prowadzą gospodarkę finansową według zasad określonych przez organ lub podmiot prowadzący szkołę.

 

2. Przedszkola, o których mowa w ust. 1, otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 

2a. Jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust. 1, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2.

 

3. Szkoły, o których mowa w ust. 1, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu i rodzaju szkół, w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku nieprowadzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego szkoły tego samego typu i rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

 

3a. Placówki publiczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, prowadzone przez osoby prawne i fizyczne otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego wychowanka w placówkach tego samego rodzaju prowadzonych przez powiat. W przypadku nieprowadzenia przez powiat placówki publicznej danego rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego wychowanka placówki tego rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

 

3b. Placówki publiczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne, niewymienione w ust. 3a, mogą otrzymywać dotacje z budżetu powiatu w wysokości i na zasadach ustalonych przez radę powiatu.

 

3c. Dotacje, o których mowa w ust. 2-3a, są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

 

4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 2-3a, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji.

 

5. Publiczne szkoły artystyczne niewymienione w art. 79 otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu państwa w wysokości równej wydatkom przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

6. Dotacje, o których mowa w ust. 5, są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

 

7. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 5, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji.

 

Art. 81. Szkoły i placówki publiczne oraz organy prowadzące te szkoły i placówki są zwolnione z podatków oraz opłat z tytułu odpowiednio: zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych, z tym że z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

 

No i nie ma tu wzmianki, iż szkoła może prowadzić działalność gospodarczą. Jest natomiast zapisane, iż szkoła jest jednostką budżetową lub zakładem budżetowym i może się utrzymywać ze środków własnych (art. 79).

 

Dz.U.64.16.93 z późn. zm.

 

USTAWA

 

z dnia 23 kwietnia 1964 r.

 

KODEKS CYWILNY 1)

 

(Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.)

 

Art. 43(1). Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33(1) § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 

Art. 33(1). (10) § 1. Do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych.

 

No i na tym etapie widzimy, że szkoła jest jednostką budżetową lub zakładem budżetowym i wówczas mają do niej zastosowanie przepisy dotyczące osoby prawnej.

 

Warto cały przepis przytaczać, nieprawdaż.

 

Dz.U.04.173.1807

 

USTAWA

 

z dnia 2 lipca 2004 r.

 

o swobodzie działalności gospodarczej

 

(Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2004 r.)

 

 

Art. 4. 1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

 

2. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

 

 

No i kolejny warunek, że jednostka organizacyjna musi mieć zdolność do czynności prawnych i wykonywać działalność gospodarczą we własnym imieniu.

 

No i tu mam dla Ciebie Drogi Panie złą wiadomość:

 

Art. 14. 1. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo do Ewidencji Działalności Gospodarczej, zwanej dalej "ewidencją". Spółka kapitałowa w organizacji może podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców.

 

2. Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi. Zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców określają odrębne przepisy.

 

To nawet nie wymaga komentarza ale podkreśle: KAżDY PRZEDSIęBIORCA CHCąCY PROWADZIć DZIAłALNOść GOSPODARCZą MUSI UZYSKAć WPIS DO KRAJOWEGO REJESTRU SąDOWEGO ALBO EWIDENCJI DZIAłALNOśCI GOSPODARCZEJ.

 

NADAL TWIERDZISZ, żE SZKOłA JEST PRZEDSIęBIORCą I NIE PODLEGA WPISOWI DO TYCH REJESTRóW? WCZEśNIEJ PRZYTOCZYłEM, żE KAżDA OSOBA TAM WPISANA MA NADANY NUMER KRS ALBO EDG.

 

ad 4) No to jest poniżej pasa.

 

Przytoczyłem następujący przepis:

Dz.U.99.101.1178 z późn. zm.

 

USTAWA

 

z dnia 19 listopada 1999 r.

 

Prawo działalności gospodarczej.

 

(Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.)

 

Art. 1-6. (1) (uchylone).

 

Art. 7. (2) 1. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Zasady wpisu do rejestru określają odrębne przepisy.

 

2. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

 

3. Spółka kapitałowa w organizacji może podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców.

 

I został on tak skomentowany, cytuję: 4. Zwracam uwagę, że cytowane przez Pana Prawo o działalności gospodarczej nie obowiązuje już od 23 sierpnia 2004 r. Dziś ten zapis znajduje się w art. 14 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przepisy szczegółowe nie wyznaczyły jednak jednostkom budżetowym żadnego rejestru przedsiębiorców.

 

Skoro mamy traktować się jak fachowcy to proszę bzdur nie pisać i nie wprowadzać forumowiczów w błąd. No kto jak kto ale tego bardzo pilnuje, aby zawsze posługiwać się aktualnymi przepisami prawa.

 

Zachęcam Szanownego Pana do zapoznawania się z aktualnością przepisów przed ocenieniem, iż ktoś przytacza nieaktualne.

 

 

Dz.U.04.173.1808

 

USTAWA

 

z dnia 2 lipca 2004 r.

 

Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

 

(Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2004 r.)

 

Rozdział 3

 

Przepis uchylający oraz przepisy przejściowe i końcowe

 

Art. 66. Z dniem wejścia w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej traci moc ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.41)), z wyjątkiem:

 

1) art. 53-56, które tracą moc z dniem 31 grudnia 2004 r.;

 

2) art. 7-7i, które tracą moc z dniem 31 grudnia 2006 r.

 

Oj nie ładnie tak wprowadzać wszystkich w błąd.

 

Tak więc art. 7 nadal obowiązuje i

Art. 7. (2) 1. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Zasady wpisu do rejestru określają odrębne przepisy.

 

2. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

 

Rejestr przedsiębiorców będących osobą prawną lub spólek jawnych nie będących osobami prawnymi czy spółek komandytowych jest w KRS i tam uzyskuje numer a osób fizycznych w ewidencji działalności gospodarczej i również uzyskuje numer EDG.

 

Przepisy nie dopuszczają by przedsiębiorca nie podlegał wpisowi do KRS lub EDG jak widać.

Podkreślam aktualnie obowiązujące przepisy.

 

A co do art. 14 ustawy o swobowidzie działalności gospodarczej to wchodzi on w życie na zasadach określonych w art. 111.

Co nie zmienia faktu, iż zgodnie z art. 14 przedsiębiorca ma obowiązek wpisu pod danym numerem do KRS lub EDG:

 

Dz.U.04.173.1807

 

USTAWA

 

z dnia 2 lipca 2004 r.

 

o swobodzie działalności gospodarczej

 

(Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2004 r.)

 

Art. 14. 1. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo do Ewidencji Działalności Gospodarczej, zwanej dalej "ewidencją". Spółka kapitałowa w organizacji może podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców.

 

2. Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi. Zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców określają odrębne przepisy.

 

Art. 111. Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych w ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

 

 

ad 5) No Panie Jedynak, ale bardzo proszę przytaczać pełne brzmienie przepisu, gdyż każdy przecinek i średnik ma znaczenie.

 

Art. 83a. 3. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

 

przed "oraz" nie ma ";" oznaczającego, iż to co jest po średniku dotyczy całości pkt

Mowa tu jest o Nr NIP, o ile przedsiębiorca taki numer posiada.

 

Ale ten wątek pociągne dalej w następnych punktach.

 

W przypadku sił zbrojnych art. 86 Prawka już znamy i dalej:

 

Dz.U.05.25.211

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

 

z dnia 24 stycznia 2005 r.

 

w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny

 

(Dz. U. z dnia 11 lutego 2005 r.)

 

 

§ 2. Badania techniczne pojazdów przeprowadza się w obiektach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, zwanych dalej "stacjami kontroli pojazdów", na wydzielonych stanowiskach kontrolnych, z zastrzeżeniem § 8.

 

§ 8. 1. Badania techniczne pojazdów przeprowadza się w stacjach kontroli pojazdów, o których mowa w art. 83 ust. 1 ustawy, jeżeli:

1) jednostka organizacyjna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej lub Państwowej Straży Pożarnej nie posiada stacji kontroli pojazdów upoważnionej do wykonywania badań technicznych pojazdów albo

2) wykonanie badania jest uzasadnione względami służbowymi, organizacyjnymi lub ekonomicznymi.

2. Pojazdy poddaje się badaniom technicznym w stacjach kontroli pojazdów, o których mowa w art. 83 ust. 1 ustawy, po uprzednim zdemontowaniu wyposażenia specjalnego.

 

§ 9. 1. Współdziałanie kierownika jednostki nadzorującej i starosty dotyczy przeprowadzania badań technicznych pojazdów w stacjach kontroli pojazdów, o których mowa w § 2, posiadających zezwolenie starosty wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808).

2. W razie stwierdzenia, że stacja kontroli pojazdów, o której mowa w ust. 1, przestała spełniać wymagane warunki lub badania techniczne są przeprowadzane niezgodnie z przepisami, starosta może powiadomić kierownika jednostki nadzorującej o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz wydanych decyzjach w tym zakresie.

3. Na wniosek starosty kierownik jednostki nadzorującej może wyznaczyć przedstawiciela tej jednostki do przeprowadzenia wspólnie ze starostą kontroli stacji kontroli pojazdów.

 

 

Jak się okazuje dopuszcza się współpracę starosty z resortem w zakresie nadzoru i przeprowadzania badań. Jednak stacja resortowa to nadal JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA A nie przedsiębiorca.

 

Dawniej stacje wojskowe czy policyjne posiadały zezwolenia starosty, jednakże po zmianie prawa o ruchu drogowym stacje te uzyskały upoważnienia odpowiednich ministrów resortowych a nie starostów.

 

Nie jest możliwe by jednostka organizacyjna badała pojazdy cywlne, gdyż chociażby w dowodzie rejestracyjnym musi wbić pieczęć z kodem rozpoznawczym stacji a takowego resortowa nie posiada (no numer rozpoznawczy diagnosty posiada ale stacji nie).

 

Jak resort nie ma stacji albo wszyscy wybyli na urlop pojazd sił zbrojnych czy policji może przejść badanie na SKP cywilnej pod warunkiem zdemontowania wyposażenia specjalnego.

 

 

A teraz pragnę pociągnąć głębiej stwierdzenie Szanownego Pana Jedynaka, iż jednostki lub zakłady budżetowe są przedsiębiorcami.

 

 

Do przytoczonych przeze mnie przepisów dodaje następne:

 

Dz.U.04.256.2572

 

USTAWA

 

z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty

 

Art. 14a. 1. Rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

2. Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych powinna być ustalona tak, aby wszystkie dzieci sześcioletnie zamieszkałe na obszarze gminy miały możliwość spełniania obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, a droga dziecka sześcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nie przekraczała 3 km.

 

3. Jeżeli droga dziecka sześcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

 

4. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom sześcioletnim bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka umożliwiającego dzieciom, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

 

Rozdział 7

 

Finansowanie szkół i placówek publicznych

 

Art. 79. 1. (10) Przedszkola, szkoły i placówki publiczne zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego są jednostkami lub zakładami budżetowymi. Zasady gospodarki finansowej tych szkół, przedszkoli i placówek określają odrębne przepisy, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1c.

 

 

Dz.U.05.249.2104 z późn. zm.

 

 

USTAWA

 

z dnia 30 czerwca 2005 r.

 

o finansach publicznych

 

Rozdział 3

 

Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych

 

Art. 19. Jednostki sektora finansów publicznych mogą być tworzone w formach określonych w niniejszym rozdziale oraz na podstawie odrębnych ustaw jako państwowe lub samorządowe osoby prawne albo jako państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 

Art. 20. 1. Jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 1-3.

 

2. Jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności, w tym działalności podstawowej.

 

3. Jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie.

 

4. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej "planem finansowym jednostki budżetowej".

 

Art. 21. 1. Jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, tworzą, łączą, przekształcają w inną formę organizacyjno-prawną i likwidują:

1) ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie oraz inne organy działające na podstawie odrębnych przepisów - państwowe jednostki budżetowe;

 

2) organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego - gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe.

 

2. Tworząc jednostkę budżetową organ, o którym mowa w ust. 1, nadaje jej statut oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd.

 

3. Likwidując jednostkę budżetową organ, o którym mowa w ust. 1, określa przeznaczenie mienia znajdującego się w użytkowaniu jednostki; w przypadku państwowej jednostki budżetowej decyzja o przeznaczeniu tego mienia jest podejmowana w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa.

 

4. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki budżetowej przejmuje organ, który podjął decyzję o likwidacji, z zastrzeżeniem ust. 7.

 

5. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do łączenia jednostek budżetowych.

 

6. Przekształcenie jednostki budżetowej w inną formę organizacyjno-prawną wymaga uprzednio jej likwidacji.

 

7. Należności i zobowiązania jednostki budżetowej likwidowanej w celu przekształcenia w inną formę organizacyjno-prawną może przejąć utworzona jednostka.

 

 

Art. 22. 1. Jednostki budżetowe uzyskujące dochody z:

 

1) opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej;

 

2) spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;

 

3) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej

 

- mogą je gromadzić na wydzielonym rachunku dochodów własnych.

 

2. Państwowe jednostki budżetowe mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody uzyskiwane:

 

1) z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającej między innymi na świadczeniu usług, w tym szkoleniowych i informacyjnych;

 

2) z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji;

 

3) z wpisów i wpłat z tytułu prowadzenia postępowań odwoławczych;

 

4) ze sprzedaży zapasów mobilizacyjnych;

 

5) w związku z realizacją zadań i przedsięwzięć we współpracy ze służbami specjalnymi innych państw;

 

6) za czynności polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa imprez masowych;

 

7) z Narodowego Funduszu Zdrowia za udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i podstawowych świadczeń lekarza dentysty w jednostkach utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

 

8) z opłat za wykonywanie czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287 i Nr 91, poz. 877);

 

9) z opłat, o których mowa w art. 22a ust. 5, art. 68b ust. 6 i art. 77a ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.1));

 

10) z wpływów z działalności, o której mowa w art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.2))

 

11) z opłat z tytułu zryczałtowanych kosztów rzeczywistych za wykonane czynności konsularne;

 

12) z wpływów z najmu, dzierżawy lub sprzedaży składników majątkowych placówek zagranicznych w wysokości 75 % tych wpływów;

 

13) z odsetek z tytułu wkładów i lokat na rachunkach bankowych placówek zagranicznych;

 

14) z opłat, o których mowa w art. 64 § 1 i § 6, art. 64c § 2 oraz art. 66 § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z późn. zm.3)).

 

3. Jednostki budżetowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2, mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

 

4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwalając uchwałę, o której mowa w ust. 3, ustala źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie, a także wskazuje jednostki budżetowe, które utworzą rachunek, o którym mowa w ust. 1. Uchwały mogą także ustalać wysokość wpłaty do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nadwyżki środków obrotowych ustalonej na dzień 31 grudnia.

 

5. Decyzje o utworzeniu rachunku, o którym mowa w ust. 1, podejmują:

 

1) kierownicy jednostek budżetowych - jeżeli dochody będą pochodziły z tytułów wymienionych w ust. 1;

 

2) kierownicy państwowych jednostek budżetowych, po uzyskaniu zgody odpowiednio ministra, kierownika urzędu centralnego lub wojewody - jeżeli dochody będą pochodziły z tytułów wymienionych w ust. 2.

 

6. Dochody własne jednostek budżetowych wraz z odsetkami są przeznaczone na:

 

1) sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę budżetową dochodów z tytułów wymienionych w ust. 1 pkt 1, a przez państwową jednostkę budżetową również z tytułów wymienionych w ust. 2 pkt 1-3, 5-11 i 14;

 

2) cele wskazane przez darczyńcę;

 

3) remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułów wymienionych w ust. 1 pkt 3, a przez państwową jednostkę budżetową również z tytułów wymienionych w ust. 2 pkt 4, 12 i 13.

 

7. Dochody własne wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczane na finansowanie wynagrodzeń osobowych, z wyjątkiem dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.4)) oraz wynagrodzeń określonych dla pracowników urzędów skarbowych na podstawie art. 94 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z późn. zm.5)).

 

8. Państwowa jednostka budżetowa, która utworzyła rachunek, o którym mowa w ust. 1, odprowadza do budżetu państwa ustaloną na dzień 31 grudnia nadwyżkę dochodów własnych, uzyskanych ze źródeł, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i w ust. 2 pkt 1-3, 8 i 10, przekraczającą 1/6 planowanych na dany rok budżetowy wydatków finansowanych z dochodów własnych.

 

9. Odrębne ustawy nie mogą określać innych źródeł dochodów własnych, niż wymienione w ust. 1 i 2, i innego ich przeznaczenia niż wymienione w ust. 6 i 7.

 

Art. 23. 1. Fundusze motywacyjne są środkami finansowymi gromadzonymi przez państwowe jednostki budżetowe na wyodrębnionych rachunkach bankowych, z części dochodów budżetu państwa uzyskanych z tytułu przepadku rzeczy lub korzyści majątkowych pochodzących z ujawnienia przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu oraz przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych.

 

2. Fundusze motywacyjne są przeznaczone na nagrody dla pracowników, żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy bezpośrednio przyczynili się do uzyskania dochodów budżetu państwa z tytułów, o których mowa w ust. 1.

 

3. W przypadku gdy więcej niż jedna jednostka budżetowa jest uprawniona do gromadzenia funduszu, o którym mowa w ust. 1, wielkość części dochodów budżetu państwa przeznaczonych na fundusz motywacyjny w sumie nie może być większa niż wielkość określona odrębną ustawą.

 

4. Fundusze motywacyjne nie są funduszami celowymi w rozumieniu niniejszej ustawy.

 

Art. 24. 1. Zakładami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które:

 

1) odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania;

 

2) pokrywają koszty swojej działalności z przychodów własnych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

 

2. Do przychodów własnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie zalicza się dochodów z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących składników majątkowych odpowiednio Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

3. Podstawą gospodarki finansowej zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem.

 

4. Zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu dotacje przedmiotowe.

 

5. W zakresie określonym w odrębnych przepisach zakład budżetowy może otrzymywać dotację podmiotową lub dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

 

6. Nowo tworzonemu zakładowi budżetowemu może być przyznana jednorazowa dotacja z budżetu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.

 

7. Dotacje dla zakładu budżetowego nie mogą przekroczyć 50 % kosztów jego działalności.

 

8. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 7, nie dotyczy dotacji inwestycyjnych oraz dotacji otrzymywanych w związku z realizacją projektu lub zadania współfinansowanego ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

 

9. Zakład budżetowy wpłaca do budżetu nadwyżki środków obrotowych, ustalone na koniec okresu rozliczeniowego.

 

10. W planie finansowym zakładu budżetowego mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku w przypadku realizowania wyższych od planowanych przychodów i kosztów, pod warunkiem że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.

 

11. Organ, o którym mowa w art. 25 ust. 1, może upoważnić kierownika zakładu budżetowego do dokonywania innych niż określone w ust. 10 zmian w planie finansowym w ciągu roku, pod warunkiem że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.

 

Art. 25. 1. Zakłady budżetowe tworzą, łączą, przekształcają w inną formę organizacyjno-prawną i likwidują:

 

1) ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie oraz inne organy działające na podstawie odrębnych przepisów - państwowe zakłady budżetowe;

 

2) organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego - gminne, powiatowe lub wojewódzkie zakłady budżetowe.

 

2. Tworząc zakład budżetowy organ, o którym mowa w ust. 1, określa:

 

1) nazwę i siedzibę;

 

2) przedmiot działalności;

 

3) właściwą część budżetu, z którą zakład będzie się rozliczał;

 

4) źródła przychodów własnych;

 

5) stan wyposażenia w środki obrotowe oraz składniki majątkowe przekazane w użytkowanie zakładowi.

 

3. Likwidując zakład budżetowy, organ, o którym mowa w ust. 1, określa przeznaczenie mienia znajdującego się w użytkowaniu zakładu; w przypadku państwowego zakładu budżetowego decyzja o przeznaczeniu tego mienia jest podejmowana w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa.

 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do łączenia zakładów budżetowych.

 

5. Przekształcenie zakładu budżetowego w inną formę organizacyjno-prawną wymaga uprzednio jego likwidacji.

 

6. Należności i zobowiązania likwidowanego zakładu budżetowego przejmuje organ, który podjął decyzję o likwidacji, z zastrzeżeniem ust. 7.

 

7. Należności i zobowiązania zakładu budżetowego likwidowanego w celu przekształcenia w inną formę organizacyjno-prawną przejmuje utworzona jednostka.

 

 

Art. 26. 1. Gospodarstwem pomocniczym jednostki budżetowej, zwanym dalej "gospodarstwem pomocniczym", jest wyodrębniona z jednostki budżetowej, pod względem organizacyjnym i finansowym, część jej podstawowej działalności lub działalność uboczna.

 

2. Gospodarstwo pomocnicze pokrywa koszty swojej działalności z uzyskiwanych przychodów własnych, z zastrzeżeniem ust. 4. Do przychodów własnych nie zalicza się dochodów z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących składników majątkowych odpowiednio Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

3. Podstawą gospodarki finansowej gospodarstwa pomocniczego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu, koszty i inne obciążenia, rachunek zysków i strat, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem.

 

4. Gospodarstwo pomocnicze może otrzymywać z budżetu dotacje przedmiotowe.

 

5. Nowo utworzonemu gospodarstwu pomocniczemu może być przyznana z budżetu dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.

 

6. Sprzedaży usług na rzecz macierzystej jednostki budżetowej gospodarstwo pomocnicze dokonuje według kosztów własnych.

 

7. Gospodarstwo pomocnicze wpłaca do budżetu połowę osiągniętego zysku.

 

8. W planie finansowym gospodarstwa pomocniczego mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku w przypadku realizowania wyższych od planowanych przychodów i kosztów, pod warunkiem że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.

 

9. Kierownik jednostki budżetowej może upoważnić kierownika gospodarstwa pomocniczego do dokonywania innych niż określone w ust. 8 zmian w planie finansowym w ciągu roku, pod warunkiem że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.

 

10. Kierownik państwowej jednostki budżetowej jest właściwy do podjęcia decyzji w zakresie inwestycji gospodarstwa pomocniczego tej jednostki.

 

Art. 27. 1. Gospodarstwo pomocnicze tworzy, przekształca w inną formę organizacyjno-prawną i likwiduje kierownik jednostki budżetowej, po uprzednim uzyskaniu zgody:

 

1) właściwego ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewody - w przypadku gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych;

 

2) zarządu jednostki samorządu terytorialnego - w przypadku gospodarstw pomocniczych gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych.

 

2. Tworząc gospodarstwo pomocnicze kierownik jednostki budżetowej określa nazwę i siedzibę gospodarstwa pomocniczego, nazwę i siedzibę jednostki budżetowej, przedmiot działalności wyodrębnionej z zakresu działalności jednostki budżetowej oraz składniki majątkowe przydzielone gospodarstwu przez jednostkę budżetową.

 

3. Składniki majątkowe, należności i zobowiązania zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego przejmuje jednostka budżetowa, przy której funkcjonowało gospodarstwo.

 

4. Przekształcenie gospodarstwa pomocniczego w inną formę organizacyjno-prawną wymaga uprzedniej jego likwidacji.

 

5. Decyzję o przeznaczeniu składników majątkowych przydzielonych gospodarstwu pomocniczemu, w przypadku jego przekształcenia, podejmuje organ tworzący jednostkę budżetową, przy której funkcjonowało gospodarstwo. W przypadku gospodarstwa pomocniczego państwowej jednostki budżetowej decyzja o przeznaczeniu składników majątkowych jest podejmowana w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa.

 

 

No i dowiedzieliśmy się w jakim zakresie mogą być tworzone jednostki bodżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze. W dodatku ustawa jasno precyzuje skąd może być finansowana taka jednostka. Jest ona zakładana przez Ministra w przypadku np. stacji wojskowych czy gminę/starostwo w przypadku szkół.

 

Pytanie skoro gmina tworzy jednostki budżetowe jaki jest zakres jej działania?

 

Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.

 

 

USTAWA

 

z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym.

 

Rozdział 2

 

Zakres działania i zadania gminy

 

Art. 6. 1. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

 

2. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o których mowa w ust. 1, należy do gminy.

 

Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

 

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

 

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

 

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

 

4) lokalnego transportu zbiorowego,

 

5) ochrony zdrowia,

 

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

 

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,

 

8) edukacji publicznej,

 

9) (1) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

 

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

 

11) targowisk i hal targowych,

 

12) zieleni gminnej i zadrzewień,

 

13) cmentarzy gminnych,

 

14) (2) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

 

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

 

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

 

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

 

18) promocji gminy,

 

19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,

 

20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 

2. Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy.

 

3. Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji. Przepis art. 8 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

 

Art. 8. 1. Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

 

2. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

 

2a. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

 

2b. Spory majątkowe wynikłe z porozumień, o których mowa w ust. 2 i 2a oraz w art. 74, rozpatruje sąd powszechny.

 

3. Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadań, o których mowa w ust. 1, 2 i 2a.

 

4. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków finansowych, o których mowa w ust. 3, określają ustawy nakładające na gminy obowiązek wykonywania zadań zleconych lub zawarte porozumienia.

 

5. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 4, gminie przysługują odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych.

 

 

Art. 8a. (3) Gmina ma obowiązek przejęcia przekazanych przez Wojskową Agencję Mieszkaniową zbędnych tej Agencji nieruchomości gruntowych, budynków i lokali oraz urządzeń infrastruktury.

 

Art. 9. 1. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

 

2. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.

 

(przypis: MYśLę, żE JEST TO NAJWAżNIEJSZY ARTYKUł.)

 

3. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

 

4. Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

 

GMINA DZIAłA W ZAKRESIE EDUKACJI PUBLICZNEJ I INNYCH WYMIENIONYCH A NIE W ZAKRESIE PROWADZENIA STACJI KONTROLI POJAZDóW.

 

Gmina i jednostki powołane przez nią jak jednostki budżetowe czy zakłady budżetowe może prowadzić działalność gospodarczą TYLKO I WYłąCZNIE W CELU WYKONYWANIA POWYżEJ PRZYTOCZONYCH ZADAń NAłOżONYCH NA GMINę - NIE MA TAM WZMIANKI O STACJI KONTROLI POJAZDóW - WYłąCZNIE W PRZYPADKACH OKREśLONYCH W ODRęBNEJ USTAWIE.

 

I tak np. gdy dzieci zamieszkują na terenie powyżej 3 km gmina ma obowiązek powołać zakład budżetowy lub taką jednostkę, która zajmie się dowozem dzieci.

 

Działalność gospodarcza wyłącznie w zakresie zadań gminy a nie w dowolnym zakresie usług.

 

Ponieważ niektóre typu szkół tworzone są przez starostów więc przytaczam również zadania powiatów:

 

Dz.U.01.142.1592

 

USTAWA

 

z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym.

 

Art. 4. 1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

1) edukacji publicznej,

 

2) promocji i ochrony zdrowia,

 

3) pomocy społecznej,

 

4) polityki prorodzinnej,

 

5) wspierania osób niepełnosprawnych,

 

6) transportu zbiorowego i dróg publicznych,

 

7) (2) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

 

8) kultury fizycznej i turystyki,

 

9) geodezji, kartografii i katastru,

 

10) gospodarki nieruchomościami,

 

11) administracji architektoniczno-budowlanej,

 

12) gospodarki wodnej,

 

13) ochrony środowiska i przyrody,

 

14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

 

15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

 

16) (3) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,

 

17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

 

18) ochrony praw konsumenta,

 

19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

 

20) obronności,

 

21) promocji powiatu,

 

22) współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

2. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

 

3. Ustawy mogą określać inne zadania powiatu.

 

4. Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.

 

5. Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu.

 

6. Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin.

 

Jak widać w kompetencjach powiatu nie leży prowadzenie stacji kontroli pojazdów i innych w tym zakresie rodzajów działalności gospodarczej.

 

Pisma i interpretacje Regionalnej Izby Obrachunkowej:

 

Pismo Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2006 roku (ST1-4834/664/2006)

Wysłany dnia 20 Cze, 2006 - 11:51 przez SlawekD Strona gotowa do druku Wyślij ten artykuł do znajomych

 

 

 

Warszawa, 2006-06-09

 

 

MINISTER FINANSÓW

 

ST1-4834/664/2006

 

 

Pani/Panowie

Prezesi Regionalnej Izby

Obrachunkowej

wszyscy

 

 

W związku z napływającymi do Ministerstwa Finansów pismami jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wątpliwości dotyczących zawierania umów długoterminowych, uprzejmie informuję:

W świetle przepisów ustaw ustrojowych dotyczących samorządu terytorialnego (tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o samorządzie województwa), jednostki samorządu terytorialnego w celu wykonywania zadań mogą tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami.

 

JEDNOSTKI MOGą BYć TWORZONE RWNIEż ZDANIEM RIO I MF WYłąCZNIE W CELU REALIZACJI ZADAń GMINY LUB POWIATU. DO TYCH ZADAń JAK WYKAZAłEM NIE NALEżY PROWADZENIE STACJI KONTROLI POJAZDóW.

 

Aby zebrać tak obszerny materiał musiałem również skonsultować się z osobami zajmującymi się szkołami, oraz sposobem finansowania jednostek i zakładów budżetowych. Tym osobom pragnę również podziękować za pomoc.

 

DLATEGO TEż UWAżAM, Iż STANOWISKO MNINISTERSTWA TRANSPORTU JAKIE ZOSTAłO ZAJęTE PISEMNIE A ZAłąCZONE DO WCZEśNIEJSZYCH POSTóW JEST PISEMEM DALEKO IDąCYM W STRONę POMOCY ZARóWNO NAM URZęDNIKOM JAK I STACJKOM PROWADZONYM PRZEZ SZKOłY I DAJąCYM NADZIEJę, Iż PRAWO O RUCHU DROGOWYM ROZWIążE TEN PROBLEM. nIE MOżNA ZATEM MóWIć żE NIE MA PROBLEMU I JESZCZE PRóBOWAć MęCIć W GłOWACH ZARóWNO SZKOłOM JAK I TERAZ WIDZE STACJOM RESORTOWYM.

 

DROGI pANIE jERZY_jEDYNAK DYSKUSJA Z pANEM BYłA POUCZAJąCA MYśLę NIE TYLKO DLA MNIE ALE WSZYSTKICH FORUMOWICZóW JEDNAK PROSZę O NIE WPROWADZANIE ZAMIESZANIA W TYM TEMACIE. W przeciwnym przypadku zmuszony będę moderować posty wprowadzające w błąd diagnostów.

 

Pozdrawiam i liczę na dalszą udaną współpracę na forum.

 

:D

Tym, którzy dobrneli do końca wypowiedzi gratuluje, jednak z uwagi na wagę poddawanych w wątpliwość przepisu zmuszony byłem przytaczać je czasami w całości by każdy miał je możliwie zrozumiale udostępnione.

 

No i kto jak kto ale ja staram się stać na straży przytaczania zawsze aktualnych przepisów prawa. :lol:

 

[ Dodano: 30-08-2006, 21:53 ]

PS. nie mam pojęcia dlaczego w polskich znakach pisanych wielkimi literami znaki te są widoczne małymi literkami. Kilkakrotne zmiany nie przyniosły efektu ale myślę, że i bez tego post jest czytelny. :|

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Szanowny Panie Bogusławie. Dziękuję za dyskusję. Zdał Pan sobie wiele trudu, aby maksymalnie skomplikować prosty temat. Kto z nas ma rację ocenią czytelnicy forum.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zacznę nietypowo z najbliższego podwórka !

Transportowy Dozór Techniczny w przypadku nieuregulowania należności powołuje się na przepisy kodeksu cywilnego Art. 476 .

Art. 563. § 1. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć. Minister Handlu Wewnętrznego może w drodze rozporządzenia ustalić krótsze terminy do zawiadomienia o wadach artykułów żywnościowych.

§ 2. Jednakże przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.

 

Wyżej przytoczone przepisy też pochodzą z kodeksu cywilnego .Stwierdzeń mówiących o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą i przedsiębiorcy (- właściciel przedsiębiorstwa) aż się roi w tych przepisach. Dodam że przepisy te mają zastosowanie w dwie strony. Przedsiębiorca nie będący jednostką budżetową, może na podstawie przepisów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zastosować podobne roszczenie wobec tej jednostki. Zainteresowanym mogę przedstawić konkretne fakty z ostatnich dni gdzie te przepisy wykorzystałem w sprawie zakończonej pełnym sukcesem .

 

I jeszcze jedno . Izba Skarbowa - definicja działalności gospodarczej .(nie dotyczy ryczałtowców)

„Podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą jest jednostka rejestrująca swoje obroty w formie zapisów księgowych po stronie przychodów i rozchodów a jej efektem jest bilans tych zaszłości .”

 

Panie Bogusławie nie muszę się z tobą zgadzać i to nie ma nic wspólnego z inwigilowaniem . Jestem jedyną osobą, której nie zagwarantowano na tym forum swobodnej wypowiedzi. Nie mogę jednak pominąć tematu, który jest mi znany. Możesz olewać odpowiedzi na moje zapytania ale takich jak ja, jest coraz więcej i trudno pominąć rzeczową dyskusje metodą zastraszenia.

Stawiam więć zapytanie .

 

Czy Transportowy Dozór Techniczny jest jednostką budżetowa prowadzącą działalność gospodarczą i czym się różni pod tym względem od innych jednostek budżetowych w świetle przedstawionych przepisów ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month later...
Jestem jedyną osobą, której nie zagwarantowano na tym forum swobodnej wypowiedzi.
trudno pominąć rzeczową dyskusje metodą zastraszenia.

 

Drogi forumowiczu. Moderowane są tylko posty obraźliwe i wulgarne. Jak widzisz Twoja wypowiedź drogi Panie Praktyku nie została zablokowana, gdyż każdy ma tu prawo do rzeczowej wypowiedzi. Przykro mi jeśli odczułeś, że ktoś Cię zastrasza, gdyż z moich postów wynika jedynie stanowisko stanu prawnego. Twoje posty przedstawiają odmienne stanowisko. Jedno w czym są one zgodne to pomoc dla tych, którzy nie są przedsiębiorcami.

 

Ten temat uważam za zamknięty i nie ingeruje drogi forumowiczu jak widzisz w wypowiedzi odmiennych stanowisk.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 months later...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

 Share

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.