Skocz do zawartości

Interpretacja VAT-2 LUBLIN o podrodzaju VAN-boczne ławki.


Bogusław Maćkowski
 Share

Rekomendowane odpowiedzi

Producent pojazdu Lublin o 1 rzędzie siedzeń pojazdu o rodzaju: ciężarowy i podrodzaju VAN wyprodukowanych w 2006r. z wpisem w homologacji o ilości siedzeń 9 wystąpił z zapytaniem do Ministra Finansów w zakresie spełniania warunków VAT-2 (czyli proporcje przestrzeni ładunkowej do pasażerskiej). Minister Finansów uznał, że właściwym do udzielenia odpowiedzi będzie Naczelnik Urzędu Skarbowego na terenie, którego produkowane są pojazdy marki LUBLIN.

 

Urzędnik skarbowy tworzący tę interpretację jest naprawdę dobry, gdyż ma pojęcie o przepisach technicznych i dotarł do definicji siedzenia i siedzenia składanego określonej w normach technicznych.

 

Trzeba jednak pamiętać, że podczas przeworzenia ładunków w przestrzeni ładunkowej nie mogą znajdować się pasażerowie.

 

Natomista przewóz osób na bocznych siedzeniach składanych (ławkach) może odbywać się pod warunkiem spełnienia art. 63 Prawa o ruchu drogowym:

 

art. 63 ust. 2. Dopuszcza się przewóz osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, pod warunkiem że:

1) pojazd odpowiada wymaganym warunkom technicznym do przewozu osób;

2) osoby nie znajdują się między ładunkiem a kabiną kierowcy;

3) osoby przewożone są na miejscach siedzących;

4) pojazd nie przekracza prędkości 50 km/h.

 

CELOWO NAPISAŁEM PODRODZAJ:VAN PONIEWAŻ Z PRZEPISÓW TECHNICZNYCH PODRODZAJ :FURGON NIE MOŻE PRZEWOZIĆ OSÓB WIĘC ZMIANA KONSTRUKCYJNA Z FURGON NA VAN NIE WCHODZI W RACHUBĘ.

 

/poniżej przypis własny/

 

W związku z wątpliwościami diagnostów, czy samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t , z jednym lub dwoma rzędami siedzeń, które w przestrzeni ładunkowej, wzdłuż bocznych ścian nadwozia posiadają dodatkowo zamontowane składane siedzenia ( ławki ) spełniają wymogi postanowieniem art. 86 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz.535 z późn. zm. ), uważam, na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, oraz Postanowienia Naczelnika *** Urzędu Skarbowego Nr P***/ ***/ 06 z dnia 10.04.2006r., że :

 

- zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm. ) przewóz osób może odbywać się tylko pojazdem do tego przeznaczonym lub przystosowanym. Liczba przewożonych osób nie może przekraczać liczby miejsc ( siedzeń ), określonych w dowodzie rejestracyjnym.

 

Definicja „ siedzenia” zawarta została w regulaminie nr 17 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, wykazanego w regulaminach Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, stanowiących załącznik do porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych , wyposażenia ich części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielanych na podstawie tych wymagań ( Dz. U. z 2004r. Nr 112, poz. 1185 ).

 

Zgodnie z w/w regulaminem „siedzeniem” w pojeździe samochodowym jest zespół , który może ale nie musi być integralną częścią struktury pojazdu, przeznaczony przez jego producenta do siedzenia dla jednej dorosłej osoby. Określenie to obejmuje siedzenie indywidualne lub część siedzenia kanapowego, przeznaczoną do siedzenia dla jednej osoby. Jest to inaczej liczba miejsc w pojeździe, zgodna z liczbą miejsc wpisanych do jego dowodu rejestracyjnego.

 

Natomiast termin „siedzenie składane” oznacza siedzenie dodatkowe przewidziane do wyjątkowego użycia, które normalnie jest złożone. Zgodnie z powyższym, siedzenie składane przeznaczone jest tylko do wyjątkowego użycia i jego zamontowanie przez producenta nie powinno stanowić przesłanki do uznania, że przestrzeń w której jest zamontowane traci walor przestrzeni przeznaczonej do przewozu ładunków oddzielonej ścianą lub trwałą przegrodą.

 

W przypadku świadectwa homologacji nowego typu samochodu ciężarowego o podrodzaju van lub wielozadaniowy, Minister Transportu określa liczbę miejsc w pojeździe, do której wlicza również „siedzenia składane”, np. samochód ciężarowy marki FS Lublin o nadwoziu van posiada łącznie z „ siedzeniami składanymi” 9 miejsc siedzących. Liczba ta, dla pojazdu rejestrowanego na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji wpisywana jest również do dowodu rejestracyjnego pojazdu. Wobec powyższego, pojazd taki pomimo posiadania w przestrzeni ładunkowej bocznych, składanych ławek, może korzystać z pełnego odliczenia VAT o ile spełnia wymagania ustawy zawarte w art. 86 ust. 4 pkt 1 lub 2.

 

Natomiast jeżeli do stacji kontroli pojazdów, na badanie dodatkowe, po zmianach konstrukcyjnych, przyjedzie samochód ciężarowy o podrodzaju van lub wielozadaniowy,

który spełnia wymagania ustawy o podatku od towarów i usług zawarte w art. 86 ust. 4 pkt 1 lub 2 i w pojeździe tym, wzdłuż bocznych ścian nadwozia, w przestrzeni ładunkowej zamontowano „składane siedzenia „ to wynik badania pojazdu powinien być negatywny, ponieważ zgodnie z § 40 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm. ) pojazdem samochodowym, przystosowanym do przewozu osób w przestrzeni ładunkowej, może być tylko samochód ciężarowy o podrodzaju furgon lub skrzyniowy, kryty opończą. [/scroll]

 

[scroll]PAMIęTAJCIE, żE ABY POTWIERDZAć SPEłNIANIE WARUNKóW VAT-1 POWINNIśCIE POSIADAć KSEROKOPIę HOMOLOGACJI LUB ZAśWIADCZENIE OD PRODUCENTA DO KONKRETNEGO POJAZDU O NR VIN żE WYPRODUKOWANO GO JAKO PODRODZAJ: VAN LUB WIELOZADANIOWY.[/scroll]

VAT_US_ławki boczne.pdf

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tylko VAT - 1, gdyż tylko producent pojazdu odróżni furgon od wielozadaniowego, czy vana od kombi. Na oko przeciętnego człowieka po porównaniu definicji te pojazdy o wspomnianych podrodzajach niczym się nie różnią.

 

Tym samym nie istnie możliwość zmian konstrukcyjnych, gdyż mogą one być dokonane po istotnych zmianach konstrukcyjnch. A co tu zmieniać w kombi skoro ma tę samą definicję co van. A więc tylko wyciąg z homologacji lub producent po danym numerze VIN jest w stanie określić podrodzaj z jakim został wyprodukowany pojazd.

 

A ponieważ organy skarbowe chętnie podjęły temat prób wyłudzeń podatku VAT więc doradzam ochronę w postaci posiadania podkładki jakim jest wyciąg z homologacji bądź opinia producenat pojazdu. Nawet jak wyprodukowany jest za granicą to przez polskiego przedstawiciela głównego można uzyskać taką opinię o podrodzaju pojazdu, jaki został wyprodukowany pierwotnie.

 

VAT-2, 3 i 4 rządzi się swoimi prawami.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nawet jak wyprodukowany jest za granicą to przez polskiego przedstawiciela głównego można uzyskać taką opinię o podrodzaju pojazdu, jaki został wyprodukowany pierwotnie.

Czy wogóle sprowadza się jeszcze furgony?

Co wpisujecie w podrodzaju na pierwszym np VITO ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks later...

To o jakim podrodzaju został wyprodukowany pojazd wie tylko producent pojazdu czyli dział homologacji u producenta pojazdu i wydaje takowe oświadczenia a nie dealer czy kierownik serwisu. Niektórzy zbierają zaświadczenia od dealerów jednakże podrodzaj pojazdu określa wyciąg z homologacji lub dział homologacji producenta pojazdu.

Dealer nie może napisać, że pojazd wyprodukowany np. w 1996r. jest wyprodukowany jako VAN, gdyż wówczas nie było takiej definicji. Chociaż widziałem opinie producentów, że pojazd z 1996r. spełnia definicję VAN ale to producent bierze na siebie odpowiedzialność za taką treść oświadczenia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tylko VAT - 1, gdyż tylko producent pojazdu odróżni furgon od wielozadaniowego, czy vana od kombi. Na oko przeciętnego człowieka po porównaniu definicji te pojazdy o wspomnianych podrodzajach niczym się nie różnią.

 

Tym samym nie istnie możliwość zmian konstrukcyjnych, gdyż mogą one być dokonane po istotnych zmianach konstrukcyjnch. A co tu zmieniać w kombi skoro ma tę samą definicję co van. A więc tylko wyciąg z homologacji lub producent po danym numerze VIN jest w stanie określić podrodzaj z jakim został wyprodukowany pojazd.

 

A na badaniu jak klient nie ma homologacji to stwierdzamy, że pojazd nie spełnia VAT 1 z powodu braku homologacji? A może ktoś od czasu wyjścia z fabryki coś zmienił w pojeździe, przebudował i pojazd został kiedyś zakwalifikowany jako VAN, a nie kombi? Tak tylko kombinuję.

Ten VAT-1 to pokręcony.

Ale podobno od 1 stycznia ma nie być odpisów od paliwa podaku VAT, także może nasza udręka się kończy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale podobno od 1 stycznia ma nie być odpisów od paliwa podaku VAT, także może nasza udręka się kończy.

Co, Państwu znów brakuje $ - to sięga do kieszeni przedsiębiorcy ?

Cisną mi się na usta strasznie brzydkie rzeczy ...

Do normalności droga daleka potwornie :(

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks later...
o, Państwu znów brakuje $ - to sięga do kieszeni przedsiębiorcy ?

Cisną mi się na usta strasznie brzydkie rzeczy

Mam taką sama przypadłość :twisted: Nowe rozporządzenie to znaczy w :evil: plecy
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks later...

WITAM SERDECZNIE MAM PYTANIE LUBLIN TRZYOSOBOWY Z ŁAWKAMI BOCZNYMI Z TYŁU ZAREJESTROWANY NA TRZY OSOBY CZY PO PRZYSTOSOWANIU DO PRZEWOZU OSOÓB Z OGRANICZENIAMI PRĘTKOŚCI I DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM W CZĘŚCI BAGAZOWEJ PRZECHODZI VAT

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z tymi sładanymi ławkami w Lublinie to dalej nic nie wiadomo. Mam odpowiedź Osrodka Badawczo-Rozwojowego z Lubilna odnośnie wersji 7 miejscowej z dwoma sładanymi ławkami.Twierdzą, że nalezy pojazd traktować jako pojazd z jednym rzędem siedzeń. Natomiast możliwosć odliczania VAT nie leży w ich komptencji ...... :D i bądź tu mądry!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie Lublin z 7 miejscami nie przechodzi . Nie mogę liczyć że używane będzie tylko przednie siedzenie . Cała przestrzeń pasażerska jest dla 7 osób , a wtedy brak przegrody rozdzielającej .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ciężarowy ze skrzynią to VAT 3. Jeśli jest przystosowany do przewozu osób, to w niczym nie przeszkadza aby uznać, że spełnia warunki określone w ustawie dla tego rodzaju pojazdu. Jest on bowiem ciągle samochodem ciężarowym z osobną kabiną kierowcy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks later...
WITAM SERDECZNIE MAM PYTANIE LUBLIN TRZYOSOBOWY Z ŁAWKAMI BOCZNYMI Z TYŁU ZAREJESTROWANY NA TRZY OSOBY CZY PO PRZYSTOSOWANIU DO PRZEWOZU OSOÓB Z OGRANICZENIAMI PRĘTKOŚCI I DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM W CZĘŚCI BAGAZOWEJ PRZECHODZI VAT

 

Mały szczegół oczywiście rozważamy pojazd o rodzaju ciężarowym a nie osobowym.

Interprertacja dotyczy wyłącznie pojazdow Lublin wyprodukowanych o rodzaju ciężarowy o podrodzaju VAN, posiadających na to homologację producentam, co wynika z końcówki 1 strony interpretacji i tylko takich pojazdów fabrycznie wyprodukowanych ona dotyczy.

 

Nie ma tu mowy o samochodach furgon przerobionych na van, w tym względzie niestety nic się nie zmieniło.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeszcze jedna mała ciekawostka - ustawa o VAT (jak ją popularnie nazywamy), w każdym przypadku mówi o "pojeździe samochodowym" a nie o "samochodzie ciężarowym". To oznacza, że jeśli do badania "na VAT" przyjedzie np.: samochód osobowy o rodzaju nadwozia VAN lub wielozadaniowy (bzdura! bzdura!) z ilością miejsc: 2 i z odpowiednią przegrodą - przechodzi badanie na VAT z wynikiem pozytywnym!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Muszę przyznać, że zainteresowało mnie Twoje spostrzeżenie. Szczerze mówiąc w przypadku VAT1 niestety potrzebujemy ścianę grodziową i mogą ją posiadać tylko samochody ciężarowe. Kombinuj dalej może coś z tego wyjdzie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A z czego to wynika, że przegrodę może mieć tylko samochód ciężarowy? Jakoś nie mogę nigdzie znaleźć zapisu zakazującego montowania przegrody w samochodzie osobowym.

Ja wiem, że bzdurą jest zarejestrowanie samochodu Nissan Vanette jako osobowy z ilością miejsc- 2. Ale skoro już ktoś to zrobił, a klient zamontował fabryczną przgrodę, to czy spełnia warunki dla VAT-1?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie ma sprawy służę pomocą: wynika to z przepisów wykonawczych czyli warunków technicznych (Dz. U. Nr 32)

 

Po pierwsze czytamy art. 8, z którego wynika, co jest obowiązkowym wyposażeniem pojazdu przystosowanego do przewozu osób. I tylko w samochodzie ciężarowym jest napisane, iż oddziela się przestrzeń pasażerską od ładunkowej ścianą grodziową, co jest logiczne, gdyż z definicji samochodu osobowego i ciężarowego wynika, iż tylko ciężarowy jest konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu ładunków. Wynika to z:

 

§ 8. 4. Wnętrze kabiny kierowcy oraz pomieszczenia przeznaczonego do przewozu osób powinno odpowiadać następującym warunkom:

7) w samochodzie ciężarowym powinno być oddzielone od przestrzeni ładunkowej trwałą przegrodą o odpowiedniej wytrzymałości; przepis stosuje się do samochodu ciężarowego zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 29 maja 1999 r.;

 

To jest jeden z przepisów, natomiast drugi, który należy wziąść pod uwagę dotyczy obliczenia wg wzoru kiedy pojazd jest samochodem ciężarowym a kiedy osobowym. I to spełnienie tych zależności decyzduje o tym a nie zapis w dowodzie rejestracyjnym.

 

§ 9a. (25) W samochodzie ciężarowym kategorii N1 o nadwoziu rodzaju AB, AC, AF lub BB, o których mowa w przepisach o homologacji pojazdów, mogą być wprowadzone zmiany konstrukcyjne polegające na zmianie ilości miejsc, jeżeli:

1) liczba miejsc nie przekracza osiem (bez kierowcy) i

2) (26) P - ((M +75) + N x 68) ≥ N x 68, gdzie:

P - dopuszczalna masa całkowita pojazdu w kg,

M - masa własna pojazdu,

N - liczba miejsc, nie licząc miejsca kierowcy.

 

Jeśli okaże się, że w samochodzie zamontowane są 2 fotele to jak nic będzie to ciężarowy i należy zanegować podczas badania zapis o samochodzie osobowym z 2 miejscami dla pasażerów.

 

To tak woli przypomnienia.

 

Wiem, że wielu boli zapis o przepisach VAT i każdy szuka rozwiązania, jednak jak widzicie osobówka z 2 miejscami i ścianą grodziową nie przejdzie ponieważ narusza to warunki techniczne. A skoro taki przypadek zarejestrowano to jakim cudem przechodzi on pozytywne badania? Mam nadzieję, że z braku wiedzy a nie przymkniętego oka.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

7) w samochodzie ciężarowym powinno być oddzielone od przestrzeni ładunkowej trwałą przegrodą o odpowiedniej wytrzymałości; przepis stosuje się do samochodu ciężarowego zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 29 maja 1999 r.;

 

Bogusławie , zbyt gładko Ci to poszło. Co z samochodami z przed 29 maja 1999 r?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 months later...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

 Share

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.