Skocz do zawartości

Wydzialy komunikacji a badanie tech. poj


jaka

Rekomendowane odpowiedzi

Takie spostrzeżenie"Czy Wydzial Kom. ma obowiązek wbić termin następnego badania tech" Oczywiście jeżeli my wystawiamy zaświadczenie z "przeglądu"

Pytam sie ponieważ u nas wydział kom. wysyła do skp po wbicie "przeglądu" w dowód.

Oczywiście chodzi o wymianę dowodu rejestracyjnego. Czy to normalna sprawa!

Ten temat był poruszany naForum ale "umarł"

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie zawsze przy wymianie dowodu rej. termin następnego badania "wbija" WK i uważam to za normalne i prawidłowe.

u mnie tak samo i jak wystawiam zaświadczenie a klient zmienia dowód to nie pobieram wtedy opłaty CEPiK.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W pierwszej rubryce DR termin następnego badania techniczne go wpisuje WK na podstawie : Dz. U. 221 z 2004r

 

"§ 11. 1. Dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, w tym pozwolenie czasowe badawcze, z zastrzeżeniem ust. 2-7, wystawia się zgodnie z następującymi zasadami:

1) czcionka wydruku danych i informacji powinna zapewniać dobrą czytelność wpisów;

2) numer rejestracyjny, numer identyfikacyjny VIN, numer nadwozia, podwozia lub ramy drukuje się z rozróżnieniem cyfry 0 (zero) i litery O poprzez przekreślenie oznaczenia cyfry 0;

3) numer rejestracyjny drukuje się z odstępem oddzielającym wyróżnik powiatu od wyróżnika pojazdu;

4) w rubrykach, których wypełnienie nie dotyczy danego pojazdu, drukuje się znaki: "- - -".

2. Dane i informacje z bazy danych drukuje się odpowiednio w poszczególnych rubrykach dowodu rejestracyjnego i pozwolenia czasowego, stosując następujące zasady:

1) w rubryce przy kodzie A - wpisuje się numer rejestracyjny pojazdu;

2) w rubryce przy kodzie B - wpisuje się datę pierwszej rejestracji pojazdu; w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy jest to dzień pierwszej rejestracji pojazdu za granicą;

3) w rubryce przy kodzie C - wpisuje się:

a) za kodem C.1.1 - nazwisko lub nazwę posiadacza dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego (dane jednej osoby),

b) za kodem C.1.2 - numer PESEL lub REGON posiadacza dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego; w przypadku posiadacza dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego wystawianego dla pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 4 ustawy, numeru PESEL nie wpisuje się, jeżeli nie został nadany,

c) za kodem C.1.3 - adres posiadacza dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego,

d) za kodem C.2.1 - nazwisko lub nazwę właściciela pojazdu - dane jednej osoby będącej właścicielem wpisanym we wniosku o rejestrację pojazdu,

e) za kodem C.2.2 - numer PESEL lub REGON właściciela pojazdu; w przypadku właściciela pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 4 ustawy, numeru PESEL nie wpisuje się, jeżeli nie został nadany,

f) za kodem C.2.3 - adres właściciela pojazdu;

4) w rubryce przy kodzie D - wpisuje się:

a) za kodem D.1 - dane określone jako marka pojazdu,

b) za kodem D.2 - dane określone jako typ pojazdu oraz dane określone jako:

- wariant w ramach typu pojazdu, jeżeli występuje w wyciągu ze świadectwa homologacji albo odpisie decyzji zwalniającej pojazd z homologacji,

- wersja w ramach typu pojazdu, jeżeli występuje w wyciągu ze świadectwa homologacji albo odpisie decyzji zwalniającej pojazd z homologacji,

c) za kodem D.3 - dane określone jako model (nazwa handlowa) pojazdu;

5) w rubryce przy kodzie E - wpisuje się numer identyfikacyjny pojazdu (pełny siedemnastoznakowy numer identyfikacyjny VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy);

6) w rubryce przy kodzie F.1 - wpisuje się maksymalną masę całkowitą pojazdu, będącą największą technicznie dopuszczalną masą całkowitą pojazdu, wynikającą z jego konstrukcji i wykonania, określoną przez producenta, wyrażoną w kg; nie dotyczy motocykli i motorowerów;

7) w rubryce przy kodzie F.2 - wpisuje się dopuszczalną masę całkowitą pojazdu, będącą największą, określoną w przepisach o warunkach technicznych masą pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze, wyrażoną w kg;

8) w rubryce przy kodzie F.3 - wpisuje się dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów, wyrażoną w kg;

9) w rubryce przy kodzie G - wpisuje się masę własną pojazdu, określoną jako masę pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego, wyrażoną w kg;

10) w rubryce przy kodzie H - wpisuje się okres ważności dowodu rejestracyjnego, jeżeli występuje takie ograniczenie, albo pozwolenia czasowego;

11) w rubryce przy kodzie I - wpisuje się datę wydania dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego;

12) w rubryce przy kodzie J - wpisuje się kategorię pojazdu, określoną na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji; nie dotyczy pozwolenia czasowego;

13) w rubryce przy kodzie K - wpisuje się numer świadectwa homologacji typu pojazdu, jeżeli występuje, określony na podstawie wyciągu z tego świadectwa; nie dotyczy pozwolenia czasowego;

14) w rubryce przy kodzie L - wpisuje się liczbę osi w pojeździe;

15) w rubryce przy kodzie O.1 - wpisuje się maksymalną masę całkowitą przyczepy z hamulcem, wyrażoną w kg;

16) w rubryce przy kodzie O.2 - wpisuje się maksymalna masę całkowitą przyczepy bez hamulca, wyrażoną w kg;

17) w rubryce przy kodzie P.1 - wpisuje się pojemność silnika wyrażoną w cm3;

18) w rubryce przy kodzie P.2 - wpisuje się maksymalną moc netto silnika wyrażoną w kW;

19) w rubryce przy kodzie P.3 - wpisuje się rodzaj paliwa stosowanego do napędu pojazdu;

20) w rubryce przy kodzie Q - wpisuje się stosunek mocy do masy własnej, jeżeli występuje w wyciągu ze świadectwa homologacji albo w odpisie decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, wyrażony w kW/kg; dotyczy motocykli i motorowerów;

21) w rubryce przy kodzie S.1 - wpisuje się jednoznacznie określoną liczbę miejsc siedzących w pojeździe, włączając siedzenie kierowcy;

22) w rubryce przy kodzie S.2 - wpisuje się jednoznacznie określoną liczbę miejsc stojących - w przypadku pojazdu, w którym konstrukcyjnie przewidziano również miejsca dla pasażerów stojących;

23) w rubryce "RODZAJ POJAZDU" - wpisuje się rodzaj pojazdu zgodnie z klasyfikacją;

24) w rubryce "PRZEZNACZENIE" - wpisuje się przeznaczenie pojazdu zgodnie z klasyfikacją; przeznaczenie pojazdu wpisuje się w przypadku, gdy przewiduje to klasyfikacja;

25) w rubryce "ROK PRODUKCJI" - wpisuje się rok kalendarzowy, w którym pojazd został wyprodukowany, określony przez producenta; w przypadku pojazdu marki "SAM" jest to rok zbudowania tego pojazdu;

26) w rubryce "DOPUSZCZALNA ŁADOWNOŚĆ" - wpisuje się największą masę ładunku i osób, jaką może przewozić pojazd, wyrażoną w kg;

27) w rubryce "NAJWIĘKSZY DOP. NACISK OSI" - wpisuje się jednoznacznie określoną wartość największego dopuszczalnego nacisku osi pojazdu, wyrażoną w kN;

28) w rubryce "NR KARTY POJAZDU" - wpisuje się serię i numer karty pojazdu, jeżeli była wydana; w przypadku gdy pojazd zgodnie z ustawą nie podlegał obowiązkowi wystawienia karty pojazdu, wpisuje się adnotację o treści: "karty nie wydano";

29) w rubryce "TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO" - wpisuje się termin następnego badania technicznego, na podstawie dokumentów przedstawionych do rejestracji, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie;

30) w rubryce "ADNOTACJE URZĘDOWE" - wpisuje się następujące skróty odpowiadające treści adnotacji:

a) "Współwłaściciel ... " - podając dane współwłaściciela zgodnie z zakresem danych określonym w § 3 rozporządzenia - dotyczy pojazdów stanowiących współwłasność dwóch osób,

b) "Współwłasność" - jeżeli pojazd stanowi współwłasność większej niż określona w lit. a liczby osób,

c) "Pierwsza rejestracja w kraju ..." - podając datę pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) "TAXI" - dotyczy pojazdów przystosowanych jako taksówka,

e) "GAZ-LPG ..." albo "GAZ-CNG ..." - podając datę montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem - dotyczy pojazdów przystosowanych do zasilania gazem LPG lub CNG,

f) "L" - dotyczy pojazdów przystosowanych do nauki jazdy lub egzaminu państwowego,

g) "MAX. ... km/h" - podając wartość ograniczenia prędkości - dotyczy pojazdów objętych indywidualnym ograniczeniem prędkości,

h) "BUS 100 km/h" - dotyczy autobusów, o których mowa w art. 20 ust. 4 ustawy,

i) "HAK" - dotyczy pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczepy,

j) "SANITARNY - ...." - podając liczbę miejsc leżących w samochodzie sanitarnym,

k) "SKŁADAK" - dotyczy pojazdów złożonych poza wytwórnią, jeżeli na podstawie obowiązujących przepisów zostały dopuszczone do ruchu,

l) "ZABYTKOWY"- dotyczy pojazdów zabytkowych,

m) "ODSTĘPSTWO ... " - podając skrótowo, który z warunków technicznych został objęty odstępstwem i w jakim zakresie, z wyłączeniem numeru silnika - dotyczy pojazdów dopuszczonych do ruchu w drodze indywidualnego odstępstwa od warunków technicznych, zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy,

n) "OGRANICZENIA ..." - podając treść ograniczenia w użytkowaniu pojazdu zgodnie z przepisami w sprawie badania zgodności pojazdów zabytkowych - dotyczy pojazdów zabytkowych,

o) "CŁO ..." - podając treść zastrzeżeń wynikających z przepisów prawa celnego - dotyczy pojazdów z zastrzeżeniami wynikającymi z przepisów prawa celnego,

p) "WTÓRNIK" - dotyczy pojazdów, dla których wydano wtórnik dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli nie ma miejsca na wstawienie pieczątki z BTP w DR, pan diagnosta wystawia zaświadczenie z przeprowadzonego BTP, wpisuje badanie w rejestr, a właściciel pojazdu udaje się do WK gdzie pani wystawia nowy DR z przedłużeniem badania zgodnym z zaświadczeniem wystawionym przez pana diagnostę Zaświadczenie zostaje w dokumentach w WK.

I to tak moim zdaniem powinno wyglądać. :lol:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ten temat był poruszany naForum ale "umarł"

Skoro był - to piszemy post w TAMTYM MARTWYM rzekomo temacie i próbujemy go reanimować :D

Taka mała uwaga na przyszłość ;-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki ci kolego natomiast życie(wk) jakoś tego przepisu nie weryfikuje.

I z tego powodu poruszam ten problem.Moze ktoś z WK to przeczyta.Dz.U co napisałeś znamy ale dlaczego urzędnicy (nie wszyscy) nie wiedzą o tym.

 

[ Dodano: 05-09-2006, 18:13 ]

Skoro takich przypadków bym nie miał to po co zawracał bym wam "głowiczkę"

Pytam się bo moze ktoś miał podobny przypadek(przypadki) i może coś podpowie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Markes wywaliłeś całą litanie i conajmiej 3/4 nie na temat

 

Przytoczyłem wszystko co WK powinien wpisać do DR i pogrubiłem to o co chodziło pytającemu, po to by podparł się odpowiednim paragrafem w rozmowie z WK.

 

Z doświadczenia wiem że zdania wyrwane z kontekstu mogą czsem mylić, a tak ma gotowy przepis do podania pani z WK. :mrgreen:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.