Skocz do zawartości

tablice badawcze


lala17

Rekomendowane odpowiedzi

:( Witam Wszystkich! Pytanie moje dotyczy tablic badawczych. Czy klientowi mającemu w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji gospodarczej przedmiot działalności: produkcja pojazdów specjalnych, przyczep i naczep /kod 34.10.E i 34.20.Z/ przysługują takie tablice. We wniosku napisał, że potrzebuje je do przeprowadzania prób technicznych nadwozi specjalnych /śmieciarek/ montowanych na podwoziach pojazdów samochodowych. Zgodnie z Dz.U. 133 par.16 pkt.5 /ze zmianami Dz.U. 70 z 2006 r. poz.489/ tablice te służą :"do oznaczania pojazdów czasowo zarejestrowanych w celu przeprowadzenia badań homologacyjnych przez jednostkę upowaznioną lub w celu przeprowadzenia badan pojazdów, ich wyposażenialub części przez jednostkę badawczą producenta". Po cichu liczę na kolegę Bogusława i przyjaciół z WK. Hej! ;)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

tablice badawcze? Wiem że w Niemcy mają tablice warsztatowe i takie coś powinni też wprowadzić unas, ale o tablicach badawczych to niesłyszałem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Już dawno nie widziałem samochodu z napisem "jazda próbna", a jeszcze jakieś 10 lat temu był to normalny widok najczęściej Fiatów na "bielskich blachach".

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U nas jest kilka firm ktore mają takie tablce

zabudowują samochody ciężarowe, produkują naczepy

(trudno by im było przejechać pojazdem na przegląd bez tablic)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tablice badawcze sa dostepne w formacie: wyroznik woj. litera i cyfra, anastepnie 4 cyfry. Do tablic jest ksiazeczka w ktorej wpisuje sie dane aktualnego poj. ktory jezdzi na tablicach.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie zupełnie się z Tobą zgadzam Tomku D. Nie każdy prowadzący działalność gospodarczą, może otrzymać takie tablice. Precyzuje to /choć niedokładnie/ cytowany przeze mnie akt prawny. Gdyby nie to, każdy importer samochodów starałby się o takie tablice. Chodzi o coś takiego co nazywa się SIANO! ;) [/hide]

[/code]

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak dla przypomnienia :

kolory:

czerwone litery/cyfry, białe tło (po lewej stronie niebieski pasek z flagą i literami PL)

przeznaczenie:

używane do oznaczania pojazdów eksploatowanych w ramach badań homologacyjnych, badań i prób pojazdów, ich części bądź elementów wyposażenia przez producenta lub upoważnioną jednostkę badawczą

data wprowadzenia:

1 maj 2000 r.

rodzaje:

samochodowe, motocyklowe i motorowerowe

oznaczenia:

pierwsza litera i cyfra stanowią wyróżnik województwa, pozostałe trzy cyfry stanowią wyróżnik pojazdu; numer rejestracyjny zawsze zakończony jest literą B

uwagi:

pojazdy eksploatowane w ramach badań homologacyjnych lub badań i prób pojazdów, ich części bądź elementów wyposażenia powinny być dodatkowo oznaczone znakiem "JAZDA PRÓBNA", umieszczonym z przodu i z tyłu pojazdu, bezpośrednio nad lub pod tablicą rejestracyjną

tablice badawcze często są nazywane tablicami próbnymi

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Szanowny Bereciku! Cytujesz Dz.U.59 z 1999r poz.632 już nieaktualny. Niestety nawet w aktualnym /Dz.U.133 poz.1123 ze zm./ sprawa nie została postawiona jednoznacznie. Samo życie! Dziękuję za aktywność.;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123 ze zmianami),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2002r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaków legalizacyjnych (Dz. U. Nr 133, poz. 1122 ze zmianami.)

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych czynności związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 4, poz. 37 ze zmianami.)Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 30, poz. 376 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 9 września 2000 r.- o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86 poz. 960 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty (Dz. U. Nr 110, poz. 1176 ze zmianami)

 

Organ rejestrujący czasowo pojazd w celu umożliwienia przeprowadzenia badań homologacyjnych, badań i prób pojazdów, ich części albo elementów wyposażenia przez producenta lub upoważnioną jednostkę badawczą, organ rejestrujący:

1. wystawia pozwolenie czasowe badawcze,

2. wydaje za pisemnym potwierdzeniem właściciela pojazdu w części "C" wniosku o rejestrację: pozwolenie czasowe badawcze oraz tablice rejestracyjne badawcze,

3. wydaje pisemną decyzję upoważniającą podmiot, na który wystawione jest pozwolenie czasowe badawcze, do dokonywania kolejnych wpisów określających dane badanego pojazdu i ustalających ważność pozwolenia, jeżeli uzna, że czynności te mogą być przez ten podmiot wykonywane; decyzja powinna zawierać w szczególności następujące informacje:

a) nazwisko i imię oraz wzór podpisu osoby upoważnionej do dokonywania kolejnych wpisów w pozwoleniu czasowym badawczym,

b) wzór pieczątki podmiotu, która będzie umieszczana przy dokonywaniu kolejnych wpisów w pozwoleniu czasowym badawczym; kserokopię tej decyzji dołącza się do aktu pojazdu.

Rejestracja czasowa - wydanie pozwolenia czasowego badawczego oraz tablic tymczasowych

Rejestracja ta dokonywana jest na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części - w celu umożliwienia odpowiednich badań.

 

... tak czy inaczej pewny nie jestem :(

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Reasumując bo robi się gorąco. Ciągle nie rozumiem co lub kogo miał na myśli USTAWODAWCA pisząc ".......producenta lub upoważnioną jednostkę badawczą,". Chyba będzie ciężko to ustalić. Bereciku dziękuję za zainteresowanie. ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 years later...

Trochę z tym zagadnieniem miałem wspólnego. Przymierzałem się kiedyś do zdobycia takich tablic. Firma w której pracuję zajmuje się zabudową pojazdów. W wydziale komunikacji zwykli pracownicy w okienku nawet nie słyszeli o takich tablicach. Sprawę więc prowadziłem z panią kierowniczką a na samym końcu z naczelnikiem. Niestety pani kierowniczka nie miała zielonego pojęcia o tym. Nie wiadziała nawet jakie dokumenty są wymagane. Kilkakrotnie dostarczałem coś nowego. Sprawa została skierowana przez WK do radców prawnych. Ci nie określili jednoznacznego stanowiska. Pani Kierowniczka ciągle wymyślała coś nowego. Suma sumarum stanęlo na tym, że jeśli złorzę wszystkie dokumenty to dostanę pisemną odpowiedź. Tylko nikt nie potrafił określić jakie dokumenty. Po kilku miesiącach walki odpuściłem bo nie miałem już sił walczyć. :/.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niestety pani kierowniczka nie miała zielonego pojęcia o tym. Nie wiadziała nawet jakie dokumenty są wymagane.

a jakie dokumenty, żądają do wydania tymczasowych ???

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A pisząc ".......producenta lub upoważnioną jednostkę badawczą,". Chyba będzie ciężko to ustalić.

to może wszystkie OSKP powinny się o to postarać

w celu badań SAM-ów

:?:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ktoś odświeżył temat z przed czterech lat - więc zaktualizuję przepis:

 

§ 2 ust. 6. W przypadku czasowej rejestracji pojazdu na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części - w celu umożliwienia odpowiednich badań - organ rejestrujący wydaje pozwolenie czasowe do wielokrotnego stosowania i zalegalizowane tymczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne badawcze, dokonując:

1) weryfikacji, czy wnioskujący o rejestrację pojazdu spełnia kryterium wynikające z art. 74 ust. 2 pkt 3 ustawy;

2) wpisu danych pojazdu czasowo rejestrowanego w rubrykach na stronach od 1 do 11 pozwolenia czasowego do wielokrotnego stosowania; jeżeli podmiot wnioskuje o czasową rejestrację w celu umożliwienia odpowiednich badań więcej niż jednego pojazdu, organ rejestrujący wypełnia pozwolenie, wpisując w poszczególnych rubrykach dane pojazdów, o których rejestrację wnioskuje ten podmiot;

3) czasowej rejestracji tych pojazdów odpowiednio na okres, o którym mowa w art. 74 ust. 4 ustawy, z tym że terminy określone w pozwoleniu przy kodzie B i H dla poszczególnych pojazdów nie mogą się pokrywać;

4) zatrzymania, do czasu zwrotu pozwolenia czasowego do wielokrotnego stosowania, dowodu rejestracyjnego i tablic (tablicy) rejestracyjnych, w przypadku gdy odpowiednim badaniom wykonywanym przez jednostkę badawczą producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części podlegają pojazdy zarejestrowane.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.z 2007 nr 137 poz. 968 j.t. ze zmianami).

 

Teraz tylko kwestia interpreatcji urzędu komu się należą.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Drogi Dabku tak jak wspomniałeś na końcu problemem jest interpretacja przepisów. Wszystko zależy od WK...jeśli będzie przychylny to takie tablice można dostać.

Co do dokumentów jakich ode mnie zarządano... Może wyjaśnie czym się zajmuję. Budujemy podnośniki koszowe do prac pod wysokim napięciem. W ogromnej większości trafiają one poza granice Polski i każdy zazwyczaj montowany jest na innym podwoziu.Oprócz standardowych dokumentów Pani z wydziału zarządała ode mnie wyciągu z homologacji na zabudowane pojazdy. Tu nie było problemu. Później zarządała wyciągu z homologacji dla pojazdów, które będziemy zabudowywać. To już nie jest proste bo nie wiem jaki model podwozia będzie użyty do następnej zabudowy. Zresztą wyciąg z homologacji otrzymuje się dopiero po zakupie podwozia. Następnie miałem dostarczyć homologację na pojazdy po zabudowie. Z racji tego, że każde podwozie jest inne do każdego zestawu musiałbym zrobić homologację. Koszty...ogromne! To tylko jeden wątek związany z homologacją. Były też inne...dokumenty projektowe, obliczeniowe itd. Nie wiem po co to WK bo wątpię żeby cokolwiek z tego zrozumieli.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale moment - tablice badawcze z założenia są przewidziane dla jednostek badawczych producenta - czy Twój zakład posiada taką wyodrębnioną jednostkę?? Jakie to badania tych pojazdów wykonujecie?Bo tu w domyśle chodzi o badania homologacyjne lub certyfikacyjne. Wy robicie zabudowy jednostkowe - jakie niby badania oprócz wizyty na OSPK te pojazdy przechodzą? No i po co tak naprawdę Wam te tablice?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziś nie czas i pora aby grzebać po dziennikach ale kiedyś było tak że samochody z tablicami badawczymi mogły przekraczać przpisy dot ograniczneia prędkości w ramach testu i nie dotyczyło ich jeszcze kilka przepisów - ale jak ktoś wspomniał (blakop) czy wy macie jednostką badawczą zwłacza, że chodzi o zabudowy :?:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W Gliwicach robi się tak gdy ktoś chce uzyskać tablice rejestracyjne badawcze Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawy prawne to:

*

Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.Dz.U.Nr 108 poz. 908 z 2005r. z późniejszymi zmianami),

 

*

Rozporządzenie Min.Infrastruktury z dnia 22.07.2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2007r Nr 186 poz.1322 z późniejszymi zmianami),

 

*

Rozporządzenie Min.Infrastruktury z dnia 27.09.2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2007Nr 137 poz. 968 z późniejszymi zmianami),

 

*

Ustawa z dnia 22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.Nr 124 poz.1152 z 2003r. z późniejszymi zmianami).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Skoro dla Ciebie nic konkretnego nie ma to trudno. Ja znalazłem tam takie informacje:

- formularz wniosku o rejestrację;

- „Wysokość opłat za druki, nalepki oraz tablice rejestracyjne”,

- "Upoważnienie do załatwienia spraw związanych z rejestracją pojazdów" ,

- numery telefonu, pokoju, gdzie trzeba się skierować... ;

- tryb odwołania od decyzji;

- podstawy prawne (może i suche, ale wskazują na czym urząd się opiera)

- informację w jakim celu są wydawane:

Tablice rejestracyjne tymczasowe badawcze oraz wydawane pozwolenie czasowe badawcze umożliwiają przeprowadzenie badań homologacyjnych, badań i prób pojazdów, ich części lub elementów wyposażenia przez producenta lub uprawnioną jednostkę badawczą.

 

Jeśli dla Ciebie to jest NIC to trudno, a może nie zajrzałeś pod link?

 

Gdyby były potrzebne mi takie tablice to bym zadzwonił pod podany numer i tyle. ::hey

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.