Skocz do zawartości

Wystawianie zaświadczeń


S.K.P-POZNAŃ

Rekomendowane odpowiedzi

Dot. wydawania zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu

 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz dokumentów stosowanych przy tych badaniach, diagnosta po wykonaniu badania, w określonych przypadkach, wystawia zaświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 8 do rozporządzenia.

Sytuacje kiedy diagnosta może wydać zaświadczenie:

a) pozytywny wynik badania – brak miejsca na wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu,

b) pozytywny wynik badania – pojazd nie zarejestrowany,

c) negatywny wynik badania – usterki nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska lub cechy identyfikacyjne pojazdu są niezgodne z danymi w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie

d) negatywny wynik badania – usterki stwarzają bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska,

e) dowód rejestracyjny zatrzymany przez Policję,

f) inne czynności kontrolne wykonane przez diagnostę związane z dopuszczeniem pojazdu do ruchu,

g) pierwsze badanie pojazdu przystosowanego do zasilania gazem,

h) pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą lub pojazdu nowego typu wyprodukowanego lub importowanego w iloci jednej sztuki,

i) pojazd w którym dokonano zmian konstrukcyjnch lub wymiany elementów dopuszczonych przez prawo, powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym,

j) pojazd z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym właściwemu dozorowi technicznemu,

k) pojazd, w którym zamontowano hak,

l) pojazd spełniający dodatkowe warunki,

m) pojazd zarejestrowany za granicą.

A.d. b). Może się to wiązać z ustaleniem dodatkowych danych niezbędnych do zarejestrowania pojazdu.

A.d. c). Stwierdzone usterki (wszystkie) wpisuje się w zaświadczeniu z badania.

A.d. d). W zaświadczeniu należy wpisać uwagę „zatrzymano dowód rejestracyjny nr...” z podaniem przyczyn. Dowód rejestracyjny wraz z kopią zaświadczenia, w terminie do 3 dni, należy przesłać do właściwego organu rejestrującego, który wystawił dowód.

Należy poinformować właściciela o konieczności wykonania badania technicznego pojazdu po usunięciu usterek (A.d c oraz d). Badanie techniczne polegające na ponownym sprawdzeniu pojazdu, w którym stwierdzono usterki może być wykonane tylko w zakresie ich usunięcia wyłącznie przez stację, która te usterki stwierdziła, w okresie nie dłuższym niż 14 dni od dnia poprzedniego badania technicznego. W innej stacji lub po upływie tego terminu należy przeprowadzić badanie okresowe i dodatkowe (jeśli jest wymagane).

 

A.d. e). Dowód rejestracyjny może być zatrzymany przez Policję w przypadkach określonych w art. 132 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. W przypadku pozytywnego wyniku badania w zaświadczeniu wpisujemy uwagę o usunięciu usterek, o których mowa w policyjnym pokwitowaniu (ważnym 7 dni) lub dokonujemy wpisu o ustaniu przyczyn dla których zatrzymano dowód rejestracyjny. W przypadku wyniku negatywnego badania należy postępować adekwatnie jak w pkt c i d. Diagnosta może określić ograniczenia w zakresie przewozu pasażerów, ładunków, ciągnięcia przyczepy, jazdy w okresie niedostatecznej widoczności.

 

A.d. f). Wykonanie badania technicznego na wniosek Starosty dotyczącego sprawdzenia cech identyfikacyjnych pojazdu z danymi posiadanymi przez Starostę lub spisanie ich z natury lub innych danych niezbędnych do przeprowadzenia czynności administracyjnych związanych z rejestracją.

 

A.d. g). Obecnie, ze względu na zmianę przepisów w 2004 r., dotyczy to głównie pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą a przystosowanych do zasilania gazem. W zaświadczeniu z badania należy dokonać wpisu informującego, że pojazd został przystosowany do zasilania gazem.

 

A.d. h). Do zaświadczenia należy dodać dokument (załącznik) identyfikacyjny pojazdu.

 

A.d. i). Do zaświadczenia należy dodać dokument (załącznik) opisujący zmiany w pojeździe. Wszelkie zmiany dokonywane w pojeździe powinny być zgłoszone, przez właściciela pojazdu, do właściwego Starosty w ciągu 30 dni.

A.d. j). Należy umieścić w rejestrze lub zaświadczeniu (najlepiej w obu) wpis, że pojazd odpowiada warunkom technicznym dozoru technicznego z podaniem numeru i daty wydania protokołu wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego.

A.d. k). Dotyczy tylko badania w którym po raz pierwszy przedstawiono do badania pojazd z zamontowanym hakiem.

A.d. l). Dotyczy pojazdów takich jak: taxi, uprzywilejowany, do przewozu osób, pomoc drogowa, do wykonywania czynności na drodze, nauka jazdy, do przewozu towarów niebezpiecznych

 

A.d. m). Jeśli jest z wynikiem pozytywnym, pozwala na opuszczenie terytorium RP. Jest uznawane przez Policję. Nie dokonujemy żadnych wpisów w dowodzie rejestracyjnym obcego państwa i nie ustalamy terminu następnego badania.

W polu UWAGI należy wpisywać stwierdzone usterki, ograniczenia w użytkowaniu pojazdu, numery protokołów innych instytucji (dozór techniczny, rzeczoznawcy), terminy usunięcia usterek, dodatkowe informacje dla Starostw.

W polu POJAZD (NIE) ODPOWIADA… wpisujemy informacje jeśli pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla pojazdów, o których mowa w punktach g, j, k, l. Wpisu dokonujemy również, gdy ustała przyczyna dla której pojazd spełniał dodatkowe warunki a wynik badania okresowego jest pozytywny, np. właściciel zdemontował HAK lub zaprzestał działalności jako kierowca TAXI.

Reasumując, zaświadczenie o którym mowa nie zawsze wydajemy. Wydajemy go na życzenie właściciela pojazdu lub organu rejestrującego w przypadku zmian danych, wyposażenia, ograniczeń, zagubienia dokumentów, ustalenia danych . Na wniosek właściciela pojazdu możemy wydać duplikat dokumentów związanych z badaniem.

Wpisy w dokumentach powinny być potwierdzone: pieczątką SKP, datą, podpisem diagnosty wykonującego badanie, pieczątką identyfikacyjną lub imienną diagnosty. W przypadku popełnienia oczywistej pomyłki w dokumentach, o których mowa, uprawniony diagnosta poprawia je poprzez skreślenie błędnego wpisu i podanie właściwej informacji. Obok nowej informacji powinny się znajdować: data, podpis i pieczątka uprawnionego diagnosty. Można też wystawić nowy dokument. Programy do obsługi SKP przewidują taki wariant. Należy bezwzględnie pamiętać o zniszczeniu dokumentu zawierającego błędy. Pojawienie się w jakimkolwiek urzędzie, związanym z rejestracją pojazdów, dwóch zaświadczeń o takich samych numerach rejestru lecz o innej zawartości, skutkować będzie zabraniem uprawnień diagnoście, którego dane widnieją na dokumencie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 months later...
  • 1 year later...

Mam pytanie gdzie Koledzy wpisujecie DMC przyczep z hamulcem i bez przy BT haka holowniczego na zaświadceniu tzn na drugiej stronie zaświadczenie czy ten wpis widnieje

w pkt 1 "uwagi" czy w pkt 2 "spełnia/nie spełnia dod. wymagania"

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja tylko w pkt 2 spełnia dla hak i wszystko. Masy przyczep są w dowodzie czy ten pojazd ma hak czy też nie a jeżeli WK o to prosi to oczywiście się uzupełnia w uwagach (pkt 1) i po sprawie. Zdarza się tak przy starszych pojazdach które nie posiadały wpisanych mas przyczep ale nie jest to regułą.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niech koledzy sprawdza sobie DZ.U. Nr 155 poz 1303 - objaśnienia na dole tego rozporzadzenia (gwiazdki) i porównać te zmiany z DZ.U. 227. Ustawodaca tu nam nieźle zakręcił .

Okazuje się ,że DMC przyczep i inne ustalenia dot. badan dodatkowych należy wpisywać w poz. 2 zaswiadczenia a nie tak jakby nakazywała logika w poz. 1 tzn. w uwagach.

Oczywiscie przy badaniu samego haka na zaświadczenie pierwsza strona obydwie pozycje :pojazd odpowiwiad bądź nie odpowiada art. 61 Ustawy mają byc skreślone.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sytuacje kiedy diagnosta może wydać zaświadczenie:

pozytywny wynik badania – pojazd ma pozwolenie czasowe

inne czynności - po wykonaniu tabliczki / nru ramy

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 months later...

Czy możemy wydać zaswiadczenie z BT ,jednocześnie wpisując date badania w DR.?

 

Prawo mówi kiedy :zaświadczenie o którym mowa nie zawsze wydajemy. Wydajemy go na życzenie właściciela pojazdu lub organu rejestrującego w przypadku zmian danych, wyposażenia, ograniczeń, zagubienia dokumentów, ustalenia danych . Na wniosek właściciela pojazdu możemy wydać duplikat dokumentów związanych z badaniem.

 

Miałem w reku zaświadczenie o takim numerze: " NR 3303/3300/2007"( Norcomu).

co znaczy że wykonano 3303 badań,wydano3300 zaswiadczeń z BT w 2007 r.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Miałem w reku zaświadczenie o takim numerze: " NR 3303/3300/2007"( Norcomu).

co znaczy że wykonano 3303 badań,wydano3300 zaswiadczeń z BT w 2007 r.

 

ruszyłeś już ten temat przy okazji innych spraw, ale przynajmniej był czas na przemyślenie.

 

Moje zdanie - zaznaczenie w programie żeby "robiło sie" zaświadczenie przy każdym badaniu nie jest równoznaczne z wydaniem go klientowi. A za np. miesiąc klient przyjdzie po zaświadczenie bo np. zgubił dr i potrzebuje zaświadczenia aby w wk potwierdzić fakt ważności badania (po kiego grzyba zbierają od nas rejestry? sami nie mogą sobie potwierdzić? :? ) to trzeba robić korektę badania, bo nie ma możliwości jego wydruku, można zrobić tylko wypis - a niektórzy by chcieli oryginał.

 

Tak więc podsumowując nie widzę przeciwwskazań aby na 100 badań było 100 zaświadczeń. Poza tym nikt nie zabroni mi drukowania zaświadczeń i wpinania w segregator a tak dla idei.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Postępuję identycznie jak Psuj i uważam, że nie ma przeciwwskazań by odhaczać w programi opcji wystawiania automatycznie zaświadczeń do każdego BT. Oczywiście do czasu aż ktoś nie uzasadni, iż tok naszego myślenia jest błędny.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

można zrobić tylko wypis - a niektórzy by chcieli oryginał.

Na wniosek właściciela pojazdu możemy wydać duplikat dokumentów związanych z badaniem.

Ja robie "wypis" i tylko wypis klient dostaje jak zgubi dokumenty.

Kiedys dawnooooo temu jak sie skończył DR wystawialismy zaswiadczenie nie pisząc dlaczego-była zjebka WK.Teraz piszemy "brak mozliwosci wpisu w DR.-czyli trzeba uzasadnić wydanie zaswiadczenia.-tak to sie ma w m.stołecznym Poznań :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gwoli ścisłości - ja nie wystawiam do każdego badania zaświadczenia, ale po prostu nie widzę (ostatnio wielu rzeczy nie widzę - np. kasy :? ) przeciwwskazań aby tak robić. Bo wypisanie takowego nie jest równoznaczne z wydaniem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kiedys dawnooooo temu jak sie skończył DR wystawialismy zaswiadczenie nie pisząc dlaczego-była zjebka WK.Teraz piszemy "brak mozliwosci wpisu w DR.-czyli trzeba uzasadnić wydanie zaswiadczenia.-tak to sie ma w m.stołecznym Poznań :)

 

Jeśli wiem, że klient kupił auto i będzie wymiana DR a są braki to uzupełniam je i wystawiam zaświadczenie bo za chwile będzie skierowanie o uzupełnienie braków a po co kogoś tak gonić ! Nic złego w tym nie widze :-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A jak trzeba uzupełnić brakujące dane w dowodzie rejestracyjnym, które jak wszyscy

wiemy mamy obowiązek ustalić przy okresowym?

czy masz na myśli niezgodność danych w DR ze stanem faktycznym?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

czy masz na myśli niezgodność danych w DR ze stanem faktycznym?

 

ma na myśli, że przychodzi klient na badanie, nie ma miejsca na pieczątkę, wystawiasz zaświadczenie i czy od razu ustalasz dane brakujące w dr.

 

Bo ja tak

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

czy masz na myśli niezgodność danych w DR ze stanem faktycznym?

 

ma na myśli, że przychodzi klient na badanie, nie ma miejsca na pieczątkę, wystawiasz zaświadczenie i czy od razu ustalasz dane brakujące w dr.

 

Bo ja tak

 

Ja robię tak samo

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.