Skocz do zawartości

Serdecznie witamy w nowej wersji forum!

Pierwsze logowanie wcześniejszych użytkowników do nowego forum, wymaga wygenerowania nowego hasła (jest to czynność jednorazowa). W tym celu możemy skorzystać z linku Nie pamiętasz hasła? lub z tego u dołu okna logowania. Uwaga: Proszę podać e-mail taki sam, jaki jest ustawiony na wcześniejszym forum!

kowal

zatrudnienie na SKP

Polecane posty

kowal

Panowie moze jest to dziwne dla stacji cywilnych zjawisko ale może spotykacie się z nim w swojej pracy ,prosze wiec o opinie i wasze zdanie na temat rozumowania punktu UPoRD.

Art.84.1 Badanie techniczne pojazdów wykonuje zatrudniony w stacji uprawniony diagnosta

powołując sie również na rozp.MON

§ 3. 1. Na wniosek kierownika komórki lub jednostki organizacyjnej, której stacja kontroli pojazdów podlega, kierownicy jednostek nadzorujących, o których mowa w § 2, wydają upoważnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów, jeżeli stacja ta:

2) zatrudnia co najmniej jednego uprawnionego diagnostę;

 

Powołując sie na wikipedie - Zatrudnienie (praca w sensie prawnym), jest umową między dwiema stronami, pierwszą będącą pracodawcą i drugą zwaną pracownikiem. Stosunek między obiema stronami regulowany jest Kodeksem pracy. W ujęciu ekonomicznym pracodawca układa wydajne zajęcie, przeważnie z zamiarem tworzenia zysku, a pracownik wnosi swoją pracę do tego przedsięwzięcia, zwykle w rewanżu otrzymując pensję.

 

Problem polega na tym że jak wspominałem wcześnie zachorowałem -więc jestem na zwolnieniu lekarskim. Stacja kontroli pojazdów posiada 2 etaty -ja jako kierownik-żołnierz zawodowy oraz diagnosta -pracownik cywilny-etat na razie czeka na pracownika który zdobywa uprawnienia I w tym momecie nakazano facetowi który jest zatrudniony na etacie nie związanym ze stacją ,ale posiadającego uprawnienia - które otrzymał wtedy, gdy ja jak wspominałem wcześnie miałem iść na inne stanowisko a on miał wejśc na moje -ale ze względu na panujący bałagan w wojsku do tego nie doszło i dalej jestem na etacie .

 

I teraz jest pytanie -czy łamany jest zapis ustawy prawo o ruch drogowym - przecież prawo obowiązuje wszystkich .A co sie dziej w wojsku to widzicie i zapewniam was że prawda jest gorsza niż pokazują to media

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Jacdiag
jestem na zwolnieniu lekarskim.

zwolnienie lekarskie nie rozwiązuje umowy o pracę

chyba, że trwa ponad 6 miesięcy (niektóre choroby 9 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
kowal

To wszystko kolego wiem -chodzi mi czy osoba nie zatudniona prawnie na SKP moze wykonywać badania :shock:

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
S.K.P-POZNAŃ
czy osoba nie zatudniona prawnie na SKP moze wykonywać badania

 

Na pewno diagnosta musi być przez "pracodawce" SKP(MON)? zgłoszony w starostwie

Jeśli kolega pracuje w MONie i jest zgłoszony jako diagnosta to może wykonywać badania

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
kowal

Po pierwsze nie nazwał bym tego faceta kolegą ,a diagnostą to przez małe d.

Jeżeli osoba posiadająca uprawnienia przyjeżdza na stacje pojazdem marki star 266 na badanie techniczne i ma założone w samochodzie ciężarowym siedzenia z samochodu osobowego i jest tak zrobione że zagraża bezpieczeństwu ruchu -jest to plaga w wojsku ogólnie mówiąc

Nie dopuszczam go do ruchu ,a on rozpowiada że czepiam się głupot :cool:

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
mmiodzio

Jacek on pod tobą "dołki kopie". W oczach swoich i twoich kolegów [oczywiście w Jednostce] chce być jako diagnosta z którym idzie się dogadać, a z Ciebie próbuje zrobić tego najgorszego służbiste. Spoko>> czas pokaże. ::hey. Wiesz przecież że miałem okazję go poznać, to jest typ nadający się do SB.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Jackow
chodzi mi czy osoba nie zatudniona prawnie na SKP moze wykonywać badania

A ma pieczątkę i upoważnienie na tą konkretnie stację?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
kowal

Powiem ci dokładnie -nie widziałem żadnych dokumentów ani uprawnień .A pieczątki stacji ja mam zabezpieczone w sejfie jako kierownik stacji za to odpowiadam

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
-VooDoo-

Jeżeli posiada uprawnienia i jest przypisany do tej stacji powinien zgłosić sie do Ciebie lub do Twojego przełozonego z Wyciągiem z rozkazu ,,,,,,,,,, wyznaczajacego go na czas....... na to stanowisko. Wtedy przekazujesz mu na czas swojej nieobecności protokólarnie wszystko czym jestes obciążony itd. Dokumenty z przekazania najlepiej jakby podpisał Szef Logistyki lub ktoś ze słuzb technicznych.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
mmiodzio

Jacek mnie przeniesiono na SKP rozkazem i tak samo póżniej rozkazem zrobili mnie kierownikiem

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
kowal

Ja to wszystko wiem -mi chodzi o ten zapis art.84.1 PoRD

SKP jest komórką dowódcy jednostki i to on powinien podejmowac decyzję -a są osoby które pociągają za sznurki ,bo im sie na to pozwala a nie maja do tego żadnego prawa

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
mmiodzio

ten Facet pracuje już na SKP, czy jeszcze nie

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
kowal

Według mojej oceny nie spełnia Art.84.1 -może mnie zastępowac jako kierownika -ale czy moze wykonywąc badania wczytując sie dokładnie w ten zapis

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
mmiodzio

Tam pisze wyrażnie >>>ZATRUDNIONY.

 

[ Dodano: 18-08-2009, 20:52 ]

Art. 84.

1. Badanie techniczne pojazdów wykonuje zatrudniony w stacji kontroli pojazdów uprawniony diagnosta

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Bogusław Maćkowski

Zostałem poproszony o pilne zajęcie swojego stanowiska, co na prośbę zainteresowanej osoby czynię.

 

Pragnę zaznaczyć, iż nie znam się na przepisach zatrudniania w stacjach resortowych - w tym zakresie jestem tylko teoretykiem. Natomiast na stacjach "cywilnych" mam już doświadczenie teoretyczne i praktyczne więc pod kątem stacji "cywilnej" przedstawiam jasny stan prawny idąc od punktu A do punktu Z.

 

(Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)

 

USTAWA

 

z dnia 20 czerwca 1997 r.

 

Prawo o ruchu drogowym1)

 

Art. 83. 3. Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:

 

6) zatrudnia uprawnionych diagnostów.

 

 

(Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

 

USTAWA

z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy.1)

 

DZIAŁ DRUGI

 

STOSUNEK PRACY

 

Rozdział I

 

Przepisy ogólne

 

Art. 22. § 1. (17) Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

§ 11. Zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.

§ 12. (18) Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1.

Przypis własny: A więc żadna umowa zlecenie, o dzieło, gdyż są to umowy cywilno prawne.

 

Art. 29. (22) § 1. Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

1) rodzaj pracy,

2) miejsce wykonywania pracy,

3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,

4) wymiar czasu pracy,

5) termin rozpoczęcia pracy.

§ 2. Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

§ 3. Pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:

1) obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

2) częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,

3) wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,

4) obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

5) układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty,

a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy - dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

§ 31. Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 1-4, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy.

§ 32. Pracodawca informuje pracownika na piśmie o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 1-4, o objęciu pracownika układem zbiorowym pracy, a także o zmianie układu zbiorowego pracy, którym pracownik jest objęty, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu - nie później niż do dnia rozwiązania umowy.

§ 33. Poinformowanie pracownika o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 1-4, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy.

§ 4. Zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej.

§ 5. Przepisy § 1-4 stosuje się odpowiednio do stosunków pracy nawiązanych na innej podstawie niż umowa o pracę.

 

 

(Dz. U. z 2004r. Nr 265, poz..2644)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 8 grudnia 2004 r.

w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

 

Decydującym czynnikiem dla określenia, jak dany zawód powinien być sklasyfikowany, są wymagane kwalifikacje niezbędne do wykonania zadań i obowiązków, a nie sposób, w jaki te kwalifikacje są osiągane. Jednak przyjęte definicje mają zastosowanie, gdy niezbędne kwalifikacje zawodowe są nabywane poprzez formalne wykształcenie lub szkolenie:

1) pierwszy poziom kwalifikacji (oznaczający kwalifikacje elementarne) - odniesiono do pierwszego poziomu wykształcenia ISCED, uzyskiwanego w szkole podstawowej;

2) drugi poziom kwalifikacji - odniesiono do drugiego poziomu wykształcenia ISCED, uzyskiwanego w gimnazjum, oraz do trzeciego poziomu wykształcenia ISCED, uzyskiwanego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i zasadniczej szkole zawodowej;

3) trzeci poziom kwalifikacji - odniesiono do czwartego poziomu wykształcenia ISCED, uzyskiwanego w szkole policealnej, oraz do trzeciego poziomu wykształcenia ISCED, uzyskiwanego w technikum;

4) czwarty poziom kwalifikacji - odniesiono do piątego poziomu wykształcenia ISCED, uzyskiwanego na studiach wyższych zawodowych, studiach magisterskich i studiach podyplomowych, oraz do szóstego poziomu wykształcenia ISCED, uzyskiwanego na studiach doktoranckich.

 

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

 

3 TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL

3. Technicy i inny średni personel

Grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do wykonywania głównie prac technicznych i podobnych, związanych z badaniem i stosowaniem naukowych oraz artystycznych koncepcji i metod działania.

 

3152 Inspektorzy bezpieczeństwa pracy, kontrolerzy jakości wyrobów i pokrewni

 

315201 Diagnosta samochodowy

 

 

Przypis własny: rodzaj zawodu w umowie o prace i następnie świadectwie pracy musi być określony jako diagnosta samochodowy zgodnie z klasyfikacją zawodów inaczej nie zatrudnia diagnostę tylko magazyniera, recepcjonistę, kierowcę itp - dopuszca się kierowca, diagnosta samochodowy i wówczas wykonuje różne zawody itp.

 

Zakres obowiązków diagnosty określony przez Ministra Pracy:

 

 

źródło: http://www.praca.gov.pl/i..._zawodow_id=846

 

Klasyfikacja zawodów i specjalności - opis zawodu

Nazwa: Diagnosta samochodowy

Kod: 315201

 

Synteza: Rozpoznaje stan techniczny pojazdów bez ich demontażu lub tylko z demontażem częściowym, bez naruszenia podstawowego funkcjonowania połączeń elementów, z wykorzystaniem specjalnej aparatury techniczno-pomiarowej i metod badań diagnostycznych; ocenia stan techniczny poszczególnych układów i zespołów pojazdów mechanicznych na podstawie analizy wartości parametrów stanu w korelacji z wartościami parametrów podanych przez producenta w instrukcjach eksploatacji pojazdów.

 

Zadania zawodowe: - określanie stanu technicznego samochodu na podstawie badań wstępnych całego pojazdu, tj. jazdy próbnej, próby wybiegu lub pomiaru zużycia paliwa;

- przeprowadzanie na wydzielonym stanowisku diagnostycznym diagnostyki bezpieczeństwa (ogólnej), przede wszystkim: stanu technicznego hamulców (nożnego i ręcznego), geometrii układu kierowniczego i kół jezdnych, prawidłowości ustawienia świateł, prawidłowości sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej, wycieraczek i ogumienia;

- wykonywanie kompleksowych badań diagnostycznych na przystosowanych do tego celu stanowiskach, tzw. hamowniach podwoziowych;

- określanie stanu technicznego silnika przez pomiar ciśnienia sprężania, osłuchanie silnika za pomocą stetoskopu, pomiar podciśnienia w rurze dolotowej, analizę spalin oraz badanie diagnostyczne układów zasilania;

- wykrywanie i usuwanie uszkodzeń w instalacji elektrycznej, tj. obwodzie zasilania, rozruchowym, zapłonowym, oświetlenia i sygnalizacji, na specjalnych stanowiskach, z wykorzystaniem specjalnych urządzeń;

- ocenianie sprawności układu hamulcowego na podstawie badań skuteczności hamulców pojazdów samochodowych;

- przeprowadzanie oceny stanu technicznego amortyzatorów na urządzeniach diagnostycznych, wykorzystujących metodę drgań swobodnych lub wymuszonych;

- wyważanie kół jezdnych pojazdów samochodowych metodą koła zdjętego z pojazdu i bez zdejmowania;

- przeprowadzanie wnioskowania diagnostycznego na podstawie symptomów diagnostycznych oraz kwalifikowanie pojazdów lub jego zespołów do dalszych czynności regulacyjnych, naprawczych lub kasacyjnych;

- organizowanie stanowisk diagnostycznych do badania stanu technicznego pojazdów, użytkowanie aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń diagnostycznych, w tym ich konserwacja i zabezpieczanie przed uszkodzeniem (zniszczeniem);

- przyjmowanie zleceń na przeprowadzanie oceny stanu technicznego pojazdów metodami diagnostycznymi oraz prowadzenie ich ewidencji;

- sporządzanie kalkulacji usług diagnostycznych oraz wystawianie rachunków klientom;

- posługiwanie się instrukcjami obsługi i charakterystykami stanu technicznego pojazdów.

 

Dodatkowe zadania zawodowe: - pełnienie funkcji kontrolera stanu technicznego pojazdów samochodowych;

- kierowanie prywatnymi stacjami diagnostycznymi świadczącymi usługi dla osób zmotoryzowanych.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
arafal25

a jeśli będzie to kierownik stacji kontroli pojazdów? oczywiście ma uprawnienia diagnosty

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
PROFIL

Witam,

Mam pytanie do panów diagnostów którzy pracują na SKP których JW przechodzi lub przeszła pod WOG czy SKP zostaje w strukturach JW czy WOG ?Jakie ewentualny etat, pracownik cywilny czy wojskowy .

 

Pozdrawiam.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
lobodas

Kolego moja SKP przeszła z JW do WOG i świadczymy usługi dla warsztatów w innych JW. etat stacji to chorąży- kierownik diagnosta i pracownik cywilny- diagnosta ale z tego co wiem to propozycje etatowe wysyłali zawiązujący WOGi.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
kowal

Etat chorążego to widać ktoś ocenił że ta praca jest odpowiedzialna ,a nie w innych jednostkach etat sierżanta .Gdyby wtedy był taki etat to jeszcze bym pracował na stacji i nie szedł do cywila , trochę porządku bym jeszcze zrobił w tym bałaganie

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
PROFIL
Etat chorążego to widać ktoś ocenił że ta praca jest odpowiedzialna ,a nie w innych jednostkach etat sierżanta .Gdyby wtedy był taki etat to jeszcze bym pracował na stacji i nie szedł do cywila , trochę porządku bym jeszcze zrobił w tym bałaganie

Uważasz kolego że im wyższy stopień tym ktoś jest bardziej odpowiedzialny?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
kowal

Nie ważne kto ma jaki stopień -każdy tą pracę powinien wykonywać dobrze i uczciwie -chodzie o grupę zaszeregowania w stosunku do innych stanowisk -stanowiska o mniejszej odpowiedzialności mają większą grupę zaszeregowania i siedzą w kancelariach i temperują ołówki na spokojnie :razz:

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
PROFIL

Wiem kolego o co chodzi ale nie wierzę aby coś się zmieniło w podwyższeniu stopnia etatowego kierownika SKP. Nie zdziwię się jak go jeszcze obniżą w ramach oszczędności.

Pozdrawiam.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
kowal

Mnie już na szczęście nic nie będzie dziwić bo opuszczam ten las w którym większość drzew jest robaczywych i chorych -i żaden leśniczy nie jest w stanie go wyleczyć

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
mmiodzio

Spoko Jacek ,są jeszcze PIŁY SPALINOWE. :evil:

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Regan55
bo opuszczam ten las
są jeszcze PIŁY SPALINOWE.
Nie było nas i był las,nie będzie nas i dalej będzie las...

Kolego nic tu piły motorowe nie pomogą.Potrzebny jest co najwyzej młotek gumowy i troche oleum/klania się mości Zagloby.. :D / zeby co niektórych najpierw p.....ć w glowę a pózniej wlać im trochę oleum zaby zaczęli normalnie myśleć... :evil:

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

×

Ważne informacje

Umieściliśmy pliki cookie na Twoim urządzeniu, aby pomóc Ci ulepszyć tę witrynę. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym razie zakładamy, że możesz kontynuować.