Skocz do zawartości

kontrola oskp


szyszon

Rekomendowane odpowiedzi

witam. Dostałem pismo na OSKP ze kontrole beda przeprowadzac panowie z TDT-u. I moje pytanie czy wszystkie urzadzenia musza miec wazna legalizacje np, miernik poziomu hałasu, przyrzad do swiatel czy przyrzad do sprawdzania hamulca najazdowego itdp.?

dzieki

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pozostałe tylko okresową kontrolę np. co 6mieś. potwierdzoną w karcie okresowych kontroli.

Zgoda,to zgodne z przepisami.

Czy ja jako klient moge zakwestionować wyniki badania hamulców,na inny rolkach było dobrze -proszę wydruk -co wtedy??(-hamulcomierz był sprawdzany i "legalizowany "przez producenta np 5 lat temu???.Co mi odpowiecie :)

Każdy producent daje poswiadczenie legalizacje......czy jaby to zwal na pewien okres czasu np rok ,czy dwa (na opóźnieniomierz dostałem na rok ,a do tej pory było na dwa :-( ),po tym okresie zostajemy sami sobie.A dymomierza tez nie oddajecie do laboratorium? :shock:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mu mamy podpisaną umowę na coroczny przegląd całej linii z Unimetalem. Po przeglądzie zostawiają papier z potwierdzeniem wykonania przeglądu i kalibracji.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie jak ma się do ustawy zapis w zarządzeniu Starosty, że kontrola SKP jest nie zapowiedziana.

Toż to sprzeczne z ustawą o swobodzie działalności.

Proszę o dyskusję i opinię.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie jak ma się do ustawy zapis w zarządzeniu Starosty, że kontrola SKP jest nie zapowiedziana.

Toż to sprzeczne z ustawą o swobodzie działalności.

Proszę o dyskusję i opinię.

 

Każda kontrola przedsiębiorcy prowadzącego SKP musi odbywać się na zasadach określonych w nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej /upoważnienia, termin, czas trwania, zakres kontroli itd./

 

Nie wiem tylko /na szczęście/ jak to wygląda w przypadkach szczególnych, np. podejrzenie o popełnienie... itp., ale te kwestie podlegają już raczej pod inne paragrafy :x

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Osobiście nie wyobrażam sobie rozpoczęcia kontroli bez wcześniejszego zawiadomienia na 7 dni wcześniej przedsiębiorcy o kontroli i zakresie kontroli. Doświadczenie robi swoje jak nie było takiego obowiązku też wcześniej się umawialiśmy na kontrolę i przygotowanie dokumentacji kontrolnej. Czasami szło się z zaskoczenia ale to były wyjątki liczone w promilach nawet nie procentach w stosunku do ogółu ilości kontroli. Później weszła ustawa o swobodzie działalności i to ujednoliciła. Trzeba rozumieć, że kontrolujący nie jest pępkiem świata a przedsiębiorca nie ma nic ważniejszego jak czekać kiedy kontrolujący do niego przyjdzie. Przedsiębiorca też musi mieć czas na zaplanowanie obecności podczas kontroli i po to się wcześniej umawia.

 

Owszem jak przedsiębiorca otrzyma zawiadomienie a urzędnik się uprze to między 7 a 30 dniem urzędnik może przyjść kiedy mu się żywnie podoba bez umawiania. A od kontroli z zaskoczenia jest policja a nie urząd. Zresztą nie można w każdym widzieć przestępcy. Po to powstała ustawa o swobodzie działalności gospodarczej by ufać przedsiębiorcą. A jeśli ktoś nadużyje tego zaufania wówczas starosta ma cały wachlarz postępowań administracyjnych.

 

Od reguły jest jeden wyjątek.

 

Starosta ma prawo wejść do stacji bez powiadamiania na podstawie upoważnienia do kontroli i legitymacji służbowej bez obecności osoby reprezentującej. Kontrolę podejmuje się wówczas bez terminów uprzedzających kontrolę.

 

W ustawie o swobodzie działalności gospodarczej jest zapisane: (zaznaczyłem to co się może zdarzyć w stacji - kontrola z urzędu albo na wniosek organów ścigania)

 

Art. 79. (54) 1. Organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli.

2. Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się, w przypadku gdy:

1) kontrola ma zostać przeprowadzona na podstawie bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo na podstawie ratyfikowanej umowy międzynarodowej;

2) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;

3) kontrola jakości paliw jest przeprowadzana na postawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976);

4) kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.);

5) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego;

6) przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby lub doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione.

 

 

Art. 80. 1. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej.

2. (57) Przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadkach gdy:

1) ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej;

2) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia,

przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów

jego popełnienia;

3) kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;

4) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego.

3. Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie

kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności.

4. (58) Do czasu trwania kontroli, o którym mowa w art. 83 ust. 1, nie wlicza się czasu nieobecności kontrolowanego przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej, jeżeli stanowi to przeszkodę w przeprowadzeniu czynności kontrolnych.

5. (59) W razie nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej albo niewykonania przez kontrolowanego obowiązku, o którym mowa w ust. 3, czynności kontrolne mogą być wykonywane w obecności innego pracownika kontrolowanego, który może być uznany za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę.

 

Art. 82. (64) 1. Nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy:

1) ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej;

2) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;

3) kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;

4) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego;

5) kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu;

6) przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego o ochronie konkurencji lub przepisów prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej;

7) kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

 

Chodzi o bardzo poważne sytuacje, gdzie zabezpieczenie dowodów jest niezbędne do prowadzonych postępowań. Ponieważ chodzi o zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska czyli słynne BRD lub środowisko albo diagnosta nie widział pojazdu bądź widział i go zalegalizował w rejestrze. Z reguły wie o tym policja lub prokuratura.

 

Proszę pamiętać, że jest to jedyny wyjątek i Starości rzadko jeżeli wogóle korzystają z tych uprawnień. Z wiadomych względów objętych tajemnicą przedsiębiorca nie zna szczegółów a jedynie ogólniki.

 

Standardowo jest nie dopuszczalne by Starosta, TDT, Urząd Miar, Sanepid itp wchodzili do stacji i rozpoczynali kontrolę bez zawiadomienia na 7 dni wcześniej o zamiarze kontroli i w dodatku nie wpisywali się do książki kontroli.

 

Przy okazji w treści z definicji kontrola w w/w wyjątkowej sytuacji - o czym starosta powiadomi w upoważnieniu do kontroli - mogą być wykonywane w obecności innego pracownika kontrolowanego, który może być uznany za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, czyli "Osobę czynną w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonym do obsługiwania publiczności poczytuje się w razie wątpliwości za umocowaną do dokonywania czynności prawnych, które zazwyczaj bywają dokonywane z osobami korzystającymi z usług tego przedsiębiorstwa." Wystarczy stwierdzić, że ta osoba obsługuje klientów przedsiębiorstwa.

 

Pragnę dodać, że Starosta w omawianym wyjątkowym przypadku przeprowadzenia kontroli musi posiadać konkretne dowody by nie uznać, że z kolei on nadużywa swoich uprawnień i wręcz ciągle nachodzi przedsiębiorcę.

 

Myślę, że jeśli pojazd jest na badaniu i jego wynik jest zgodny z prawdą jako pozytywny ani diagnosta ani przedsiębiorca nigdy nie przekonają się, że są takie sytuacje kontrolne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

w zeszłym roku miałem pierwszą kontrol bez zapowiedzi, a w tym roku dostałem pisemko informujące o zamiarze przeprowadzenia kontroli i już po prawie trzech tygodniach właśnie dzisiaj byli......dodam jeszcze że mnie zaszczyca TDT z ramienia starostwa.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

właśnie dzisiaj byli......dodam jeszcze że mnie zaszczyca TDT z ramienia starostwa.

Opisz trochę szczegółów. Co sprawdzali? Jak? Może jakieś nowości?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Opisz trochę szczegółów

Tak właściwie to nie wiem do czego się odnieść bo to moja druga kontrola i druga przez TDT nie licząc odbioru stacji gdzie również wszystko przeszło gładko tak że nawet oni byli zdziwieni że tak szybko wtedy poszło

TDT był z Poznania bo ja z Wlkp, chłopaki nie są jakimiś urzędasami tylko normalni ludzie których można się zapytać prawie o wszystko, tak że dla podlegających pod Poznań raczej dobra wiadomość bo nie czepiają cię byle się czepiać, jak coś troche nie tak to ustnie zostałem pouczony a nie od razu kara, ale do żeczy:

-przeglądali wszystkie dokumenty od urządzeń, nie tylko legalizacje ale i certyfikaty zgodności instrukcje stanowiskowe itp

-wyryfkowo sprawdzali w rejestrze wykonane badania, czy spisywane nr poświadczeń ze zbiorników ato znowu jak zauważyli DODATKOWE przy pierwszym to co to za badanie itp

- sprawdzali statystyki badań czyli ile zabranych DR ile N itp

- obecnie prawie troche modernizuje wjazd gdzie jest stanowisko do badania hałasu więc zalecili aby po jego zakończeniu oznaczyć np farbą miejsce do przeprowadzenia badania

-sprawdzali terminy np autobusu czy na pół roku i ciągnika rol. czy na dwa lata

-więcej grzechów nie pamiętam proszę o pokutę i rozgrzeszenie

 

Ogólnie moj wrażenia co do kontroli przez TDT są pozytywne i oby jak najdłużej takie były. W zeszłym roku miałem kilka zaleceń np aby przy badaniu HAK punkt 1 i 2 były skreślone bo ja wtedy odkreślałem że spełnia ale to były wskazuwki od starostwa które widocznie przez TDT chciało mnie uświadomić.

Tak że pozdrawiam TDT Poznań ::hey oj chyba się nie spoufalam :x

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ogólnie moj wrażenia co do kontroli przez TDT są pozytywne i oby jak najdłużej takie były.

Miejmy nadzieję, że wszędzie pracują normalni ludzie nie tylko w Poznaniu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks later...
hłopaki nie są jakimiś urzędasami tylko normalni ludzie których można się zapytać prawie o wszystko
TDT był z Poznania

U nas tez byli z Poznania,przyzwoici ludzie,tez mlodzi.Moze ci sami? :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.