Skocz do zawartości

Przyczepa lekka po kolizji drogowej


OLO

Rekomendowane odpowiedzi

Przyczepa lekka ,dowód zatrzymany za udział w kolizji drogowej ,jakie czynności wykonac i ile skasowac za takie badanie ,w dowodzie miał bezterminowo,a co wpisac w zaswiadczeniu termin ?,nic?,czy bezterminowo?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przyczepa lekka okresowemu nie podlega, więc tylko pokolizyjne. I tak wiele czynności odpada.

Nawiasem mówiąc to WK powinien wypowiedzieć się jak nagiąć prawo.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Należy pobrać opłatę w wysokości 94 złote za badanie pokolizyjne bez okresowego gdyż przyczepalekka takiemu badaniu nie podlega. Badanie DODATKOWE i w rubryce następny termin badania jak zwykle w takich przypadkach **bezterminowo**.Moim zdaniem tak jest właściwie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam,prosze zwrócić uwage że zakres badania po kolizji-badania dodatkowego nie rozróznia rodzaju pojazdu a zatem idąc zgodnie z litera prawa D.U.03.227.2250 ze zmianami okresla zakres badania dla poj określonych w art .81 ust.8 pkt 1 lit.c - badanie podstawowe+specjalistyczne

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jest jeszcze taka opcja- termin następnego badania jak w dowodzie- program Stacja 2000 sam to pisze tylko trzeba odpowiednio zaznaczyć , a co do badania to myślę że jak dodatkowe po kolizji to w zakres dodatkowego wchodzi i okresowe.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jest jeszcze taka opcja- termin następnego badania jak w dowodzie- program Stacja 2000 sam to pisze tylko trzeba odpowiednio zaznaczyć , a co do badania to myślę że jak dodatkowe po kolizji to w zakres dodatkowego wchodzi i okresowe.

Tylko "lekka" nie podlega okresowemu . I pod co to podciągnąć ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Moim zdaniem zrobić trzeba badanie pokolizyjne, w którego ZAKRES jak okresowe + specjalistyczne cena 78+94. Czyli nie wykonujemy badania okresowego tylko zakres jak okresowe, bez określania terminu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Moim zdaniem ...

Najdziwniejsze jest właśnie to, że przepisy dopuszczają takie "Moim zdaniem ..."

Oczywiście nie mam nic do nikogo - każdy (sejm, senat, prezydent, minister) może się mylić ... Jaka płaca, taka praca ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na prośbę administratora zainteresowałem się tematem. Argumenty obu stron są przekonywujące. Wobec czego skonsultowałem się dzisiaj z przełożonymi i stanowisko jednoznaczne zajmiemy a przepisy to określają (tak jak to widzi nasz urząd). W zasadzie zrobiłbym to już teraz ale siła wyższa (żonka) nie pozwala bo każe się wyleczyć bo jutro jestem świadkiem na ślubie i muszę być zdrowy a nie na forum siedzieć. A z siłą wyższą nie wygram. Postaram się odpowiedzieć w niedzielę wieczorem. :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Fakt poprawiam się - nie "moim zdaniem" ale: według mojej interpretacji przepisów ....i według mojej wiedzy ...

Nie mam nic złego na myśli - nie bierz tego do siebie ...

Stwierdziłem fakt - przepisy winny być JEDNOZNACZNE :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Powinno być białe jest białe a czarne jest czarne , ale czy kiedyś tak będzie?

Odpowiem zgodnie ze swoimi przekonaniami: NIE :-(

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Oj nieładnie panie Norbercie, zawsze trzeba mieć nadzieje, choć malutkie światełko w tunelu.

Ale znając stan rzeczy to się okaże, że te światełko to nadjeżdżający pociąg :twisted:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Najlepsze jest to, że ja też muszę pisać "moim zdaniem" bo abym odpowiedział w opinii UMB musi być formalny wniosek i to odpowiedź tylko do Bydgoskich diagnostów. Znajdę jakieś zastępcze słowo jeśli kogoś razi "moim zdaniem". Dobra tyle żartów. Przepraszam ,ale obowiązki domowe i służbowe spowodowały, że dopiero teraz odpowiadam. A ponieważ co innego jest skomentować, a co innego odpowiedzieć na pytanie wskazując właściwe podstawy prawne więc staram się być rzetelny i stąd to opóźnienie.

 

Może tak (muszę znaleźć jakiś synonim :?: ): w obecnym stanie prawnym znanym mnie na dzisiejszy stan prawny ( i jak tu zastąpić wyraz "uważam"? :D !? :evil: !? :shock: ) wynika, iż przyczepa lekka której zatrzymano dowód rejestracyjny (lub pozwolenie czasowe) za uczestnictwo w kolizji lub wypadku drogowym jaki zakres badania winna przejść: okresowe czy dodatkowe i jaką opłatę ponieść?

Teraz poważnie. Ponieważ odpowiedź nie jest prosta bierzemy pod uwagę całokształt przepisów prawa.

 

1) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

Art. 87.

1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego.

 

Aktem najwyższej rangi jest konstytucja, następnie ustawa i w dalszej kolejności rozporządzenie.

 

2) Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)

art. 2

31) "pojazd" - środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane;

50) "przyczepa" - pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem;

51) "przyczepa lekka" - przyczepę, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg;

 

Wynika, z tego, że przyczepa lekka jest przyczepą, która z kolei jest pojazdem.

 

art. 81 ust. 8 pkt 1 lit. c) Niezależnie od badań, o których mowa w ust. 2 (pierwsze) i 3 (okresowe), dodatkowemu badaniu technicznemu podlega również pojazd: skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że:

uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, z zastrzeżeniem pkt 4;

 

Niezależnie od badania okresowego dodatkowemu badaniu podlega pojazd, czyli także przyczepa lekka w sytuacji skierowania przez organ kontroli ruchu drogowego w przypadku uczestnictwa w wypadku drogowym.

Taka ciekawostka na początek nie w przypadku kolizji drogowej tylko w przypadku wypadku drogowego. Na marginesie podaje różnicę: kolizja drogowa jest to zdarzenie drogowe (z udziałem pojazdów) natomiast wypadek drogowy jest to kolizja drogowa z udziałem osób poszkodowanych, rannych lub zabitych, mówiąc najprościej. Czyli teoretycznie jak będzie na kolizji to specjalistyczne nie jest wymagane ale to taka kolejna nieścisłość i zabawa słowna.

 

Uprawnienia policji:

Art. 132. 1. Policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie:

1) stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:

a) zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,

 

Wynika, z tego zapisu, że pojazd czyli nasza przyczepa lekka jeśli uczestniczyła w kolizji nie może zostać skierowana na dodatkowe badanie techniczne powypadkowe z zapisem "pojazd uczestniczył w kolizji drogowej" bo policjant nie posiada takich uprawnień by zatrzymać dowód rejestracyjny i kierować pojazd na SKP. Może to uczynić tylko w przypadku wypadku drogowego (z udziałem rannych).

 

Do tego momentu wiemy, że w przypadku kolizji drogowej pojazd nie podlega dodatkowemu badaniu specjalistycznemu. No ale jak tu nauczyć tego policjantów z drogówki. To jest inny temat.

 

No dobrze zakładamy, że policjant kieruje pojazd uczestniczący w kolizji drogowej na dodatkowe badanie . Udowodniliśmy, że naszym pojazdem jest również przyczepa lekka.

 

Teraz przełomowy przepis:

art. 81 ust. 7. Motorower, przyczepa lekka i pojazd zabytkowy nie podlegają okresowym badaniom technicznym.

 

Na początku przytoczyłem Konstytucję, z której wynika, że ustawa jest aktem wyższej rangi niż rozporządzenie.

 

Z tego zapisu wynika jednoznacznie, że przyczepa lekka nie podlega badaniom okresowym.

 

3) czynności kontrolne podczas badania (Dz. U. z 2003r. Nr 227, poz. 2250 z późn. zm.)

 

§ 2. 1. Badania techniczne dzieli się na:

1) okresowe;

3) dodatkowe - dotyczące pojazdu skierowanego na badanie techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd ten zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska, a w szczególności:

b) pojazdu uszkodzonego w wypadku drogowym;

 

Czyli uszkodzonej przyczepy lekkiej w wypadku a nie kolizji tak na marginesie.

 

§ 3. 1. Zakres badania technicznego obejmuje, w odniesieniu do badania:

1) okresowego - sprawdzenie i ocenę:

a) prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, zwłaszcza pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska,

b) spełniania warunków dodatkowych dla niektórych pojazdów określonych w ustawie i w rozporządzeniu o warunkach technicznych;

7) dodatkowego - dotyczącego pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b:

a) zakres określony w pkt 1,

b) zakres poszerzony o specjalistyczne badanie, o którym mowa w pkt 11 załącznika nr 1 do rozporządzenia;

 

Ponieważ zgodnie z Konstytucją ustawa jest aktem wyższej rangi i określa, że przyczepa lekka nie podlega badaniom okresowym, więc logicznym jest że przyczepa lekka uczestnicząca w wypadku drogowym (lub mówiąc żargonem policyjnym w kolizji drogowej) podlega wyłącznie badaniu specjalistycznemu z wyłączeniem okresowego.

 

4) załącznik do rozporządzenia o opłatach (Dz.U. z 2004r. Nr 223, poz. 2261 z późn. zm.)

 

Lp. 5 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

5.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00

 

Pojazd, czyli przyczepa i o dziwo nagle uczestnicząca w wypadku lub kolizji drogowej - opłata 94zł.

 

Biorąc pod uwagę wszystkie przytoczone tu przeze mnie przepisy: przyczepa lekka uczestnicząca w wypadku drogowym lub kolizji drogowej podlega badaniu specjalistycznemu na skierowanie przez organ kontroli ruchu drogowego. Nie podlega badaniu okresowemu. Opłata za takie badanie wynosi 94 zł.

 

Stanowisko to konsultowałem ze swoimi przełożonymi. Liczę, iż po raz kolejny udało mi się rozstrzygnąć wątpliwości, które Was nurtowały i odpowiedź ta pomoże Wam podejmować właściwą decyzję z jednoczesnym podaniem podstawy prawnej, gdy przyjedzie do Was przyczepa lekka po kolizji drogowej. :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

no i wszyscy zadowoleni. jeśli to takie oczywiste, że przyczepa lekka nie podlega badaniom okresowym to dlaczego wk po zagubieniu dowodu rejestracyjnego wysyłaja na badanie do skp?. przeciez wszystkie dane do wydania nowego dowodu mają u siebie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dlaczego wk po zagubieniu dowodu rejestracyjnego wysyłaja na badanie do skp?.

Wysyłają na ustalenie danych a nie na przegląd, tak samo robią z motorowerami

przeciez wszystkie dane do wydania nowego dowodu mają u siebie?

Właśnie sęk w tym, że zazwyczaj nie mają wszystkich danych, bo kiedyś tego nie dopilnowali...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

problem z tym, że nic z tych zeczy. wystawia się standardowe zaświadczenie bez żadnych dodatkowych danych i to w zupełności wystarcza,żeby odzyskać dowod rejestracyjny. no chyba, ze nie mają numeru rejestracyjnego albo numeru ramy ( ale to już chyba zart)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.