Skocz do zawartości

Pojazdy uprzywilejowane


Administrator

Rekomendowane odpowiedzi

W związku z zauważeniem pewnych nieprawidłowości, zwracam się do was z małym pytaniem:). Sprawa dotyczy pojazdów uprzywilejowanych a w istocie wpisu w dowodzie rejestracyjnym dotyczącym pojazdów uprzywilejowanych. Przyglądając się serwisowanym w naszej firmie samochodom uprzywilejowanym straży pożarnej, pogotowia ratunkowego oraz przeprowadzając rozmowy z kierowcami tych pojazdów muszę stwierdzić, że żaden z tych pojazdów nie miał wpisu w dowodzie rejestracyjnym stwierdzający, że jest to pojazd dopuszczony do ruchu jako uprzywilejowany. Zgadzam się z faktem, że pojazdy te pewnie mają jakieś zezwolenia innych władz stwierdzających, że jest to pojazd uprzywilejowany, ale mnie diagnostę interesują sprawy rejestracji. Przecież treść Dz.U nr 32 wyraźnie „wymaga” ode mnie sprawdzenia dodatkowych warunków dla pojazdów uprzywilejowanych a Prawo o Ruchu Drogowym (dział III, rozdział 1, art. 66, ust.4) zabrania umieszczania wyposażenia pojazdów uprzywilejowanych w innych pojazdach. Muszę, więc mieć jakiś dokument (np. wpis w dowodzie rejestracyjnym) stwierdzający czy jest to pojazd uprzywilejowany czy może nielegalne zamontowanie wyposażenia wspomnianych pojazdów. Pomijam istotny fakt, że niektórzy diagności nie pobierają dodatkowej opłaty za badanie dodatkowe pojazdów uprzywilejowanych, tylko jak za zwykłe badanie. Nie wiem też, kto poniesie odpowiedzialność w chwili spowodowania wypadku przez pojazd uprzywilejowany, który porusza się na sygnale świetlnym i dźwiękowym, lecz nie ma wpisu w dowodzie rejestracyjnym, że jest to pojazd uprzywilejowany. Oczywiście nie mogę stwierdzić, że sprawa dotyczy wszystkich pojazdów uprzywilejowanych i że, wszyscy diagności rejestrujący takie samochody popełniają taki wg mnie błąd. Proszę o ewentualne wyjaśnienie tej sprawy gdyż wg mnie ma ono pewne znaczenie np. w terminie okresowych rejestracji gdyż nowo rejestrowane pojazdy dostają przegląd na 3 lata(widziałem dowody rej.np karetek z takim terminem)a przecież badanie pojazdów uprzywilejowanych należy przeprowadzać co rok. Dodatkowo jeśli taki pojazd przyjedzie na SKP to mamy robić badanie pierwsze czy dodatkow? skoro w dowodzie nie ma takiego wpisu...Pozdrawiam

 

06-05-2005 13:21

smolow

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak zawsze postaram się służyć radą. Podzieliłem sobie powyższy zapis na następujące pytania:

 

1) jaki jest wpis w dowodzie rejestracyjnym, inormujący diagnostę, że pojazd jest uprzywilejowany a tym samym podlega dodatkowemu badaniu przez diagnostę.

 

art. 11 pkt 30 lit. J załącznika nr 1 (Dz. U. z 2003r. Nr 192, poz. 1878 z późn. zm.) określa, iż w dow. rej. może widnieć zapis SANITARNY,

art. 11 pkt 24 w/w zalącznika określa, iż w dow. rej. wpisuje się przeznaczenie pojazdu zaraz po jego rodzaju, jeżeli przewiduje to klasyfikacja,

 

Aktualna klasyfikacja jest opublikowana w podanym przeze mnie DZ. U. z zmianami istotnymi zawartymi w (Dz. U. z 2004r. Nr 211, poz. 2147) - jako diagności macie o tyle fajnie że dzienniki te są dostępne w programie STACJA 2000 w ikonce pragrafu.

 

Kiedyś diagności wpisywali własny i w sumie tolerowany przez rejestracje pojazdów zapis "pojazd przystosowany do wykonywania czynności na drodze: i w zasadzie większość pojazdów uprzywilejowanych np. policja, straż miejska, inspekcja transportu drogowego ma takie zapisy w adnotacjach jednak umocowania pranego tak za bardzo ten zapis nie ma - ale jest już sygnałem dla diagnosty.

 

Z klasykikacji bierzemy pozycje tabeli nr 3 "Przeznaczenie pojazdów specjalnych"

kod: 507 - pożarniczy,

508 - pogotowie techniczne (niektóre jak MZK ma zezwolenie MSWIA na niebieskie światła błyskowe,

521 - sanitarny

 

Tabela nr 4 "Przeznaczenie pojazdów używanych do określonych celów"

703 - operacyjny MZK chodzi szczególnie o te podnoszące tramwaje itp,

705 - pojazd ratownictwa chemicznego,

706 - pojazd górniczego pogotowia ratunkowego,

708 - pojazd służby więziennej

 

W zasadzie pojazdy policji i żandarmerii nie będą korzystały z usług cywilnych stacji kontroli pojazdów, chyba, że zgodnie z nowymi przepisami dot. SKP w MSWIA zawarte zostanie porozumienie z danym starostą wówczas pojazd taki może się zjawić na SKP cywilnej.

 

Czyli dotyczy to pogotowia ratunkowego, pogotowia MZK, inspekcji transportu drogowego, straży pożarnej.

Pojazdy te posiadają zezwolenie MSWIA a kierowcy spełniają wymagania kwalifikacyjne z art. 122 ust. 2 i art. 124 ust. 2 Prawa o ruchu drogowym tj. badania lekarskie i psychologiczne. Dokumenty kwalifikacyjne jak i zezwolenie MSWIA znajduje się u właściwego pracodawcy czyli Komendanta i nie podlegają one sprawdzeniu przez diagnoste.

 

Diagnosta nie jest policjantem i jeżeli ktoś ma zamontowane niebieskie/czerwone sygnały błyskowe i zmieny sygnał tonowy to ponosi odpowiedzialność za ich używanie na drodze z art. 66 ust. 4 pkt 4 Prawa o ruchu drogowym gdzie zabrania się montowania wyposażenia pojazdów uprzywilejowanych. Egzekwowanie tego należy głównie do policji.

 

Żółty sygnał oczywiście nie wymaga zezwoleń MSWIA, gdyż jest to lampa wyłącznie ostrzegawcza a w niektórych przypadkach ostrzega o jeździe np. pod prąd (odśnieżanie)

 

Zapis taki umieszczany jest w dowodzie rejestracyjnym na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji (najczęściej) lub zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c (Dz. U. z 2003r. Nr 227, poz. 2250 z późn. zm.) jako pierwsze btp uprzywilejowanego.

W przypadku pierwszego badania pojazdu uprzywilejowanego do rejestracji należy okazać oświadczenie zakładu naprawczego z PKD 50.20.A i regon, firmy, która dokonała zmiany konstrukcyjnej przeznaczenia pojazdu i opis zmian kwalifikujący przez diagnostę, że po zmianach pojazd spełnia wymagania brd. i pozostałe.

 

2) Jakie pobierać opłaty?

 

pierwsze i dodatkowe pojazdu uprzywilejowanego par. 2 ust. 1 pkt 2 lit c i pkt 8 cyt. (Dz. Nr 227, poz. 2250 z późn. zm.) w związku z par. 3 ust. 1 pkt 4 tj. zakres badania okresowego i dodatkowego więc zgodnie z tabelą opłat zawartą w (Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2261) Lp. 1 i 6.3 pobieżemy stosowną opłate. np. w samochodzie osobowym 98 zł. + 50 zł. + 2 zł. opłaty ewidencyjnej (jak będzie wpis do dowodu)

Tak samo postąpimy na okresowym badaniu.

Niezależnie czy będzie to badanie pierwsze, dodatkowe, czy okresowe opłata będzie zawsze ta sama, gdyż zakres jest ten sam. Potwierdza to również art. 81 ust. 2 i ust. 4 i ust. 8 pkt 3 Prawa o ruchu drogowym.

 

3) Kto poniesie odpowiedzialność? Tylko i wyłącznie na podstawie sugerowanego przez ciebie art. 66 ust. 4 osoba, która użyje tych sygnałów pomimo, że nie jest do tego uprawniona, a nie diagnosta, który ponosi odpowiedzialność za stan techniczny i spełnianie dodatkowych warunków a nie za użycie sygnałów świetnych i oznakowywania pojazdu jako uprzywilejowany.

 

4) Termin badania technicznego.

zgodnie z art. 81 ust. 4 Prawa o ruchu drogowym okresowe badanie pojazdu uprzywilejowanego przeprowadza się corocznie, więc obowiązkiem diagnosty jest ściąć termin badania do roku.

 

5) jak pojawi się ten pojazd to jaki rodzaj badania:

jeśli będzie to pojazd nie zarejestrowany to zgodnie z art. 81 ust. 2 Prawa o ruchu drogowym badanie pierwsze.

 

Jeśli będzie już zarejestrowany to zgodnie z powyższym przepisem w żadnym wypadku pierwsze tylko okresowe jeśli nałoży się to z końcem badanie (w skład okresowego wchodzą warunki dodatkowe) lub osobno więc dodatkowe (w skład dodatkowego wchodzi dokresowe). Należy pamiętać że wykonanie badania dodatkowe nie wpływa na termin nast. btp chyba, że takie życzenie zgłosi diagnoście właściciel pojazdu. Płaci zawsze tę samą cene.

 

Na str. 2 zaświadczenia z btp w pkt 2 Pojazd odpowiada dodatkowym warunkom umieszczmy zapis: pojazdu uprzywilejowanego.

 

Myślę, że to wszystko.

 

W pełni podzielam rozgoryczenie, gdyż faktycznie MI określiło warunki dodatkowe dla pojazdów uprzywilejowanych, a w dowodzie rejestracyjnym nie ma wprost takiego podrodzaju pojazdu lub przeznaczenia. I po to jest to forum że możemy sobie pomagać.

 

Przykro mi, że tak długo musiałeś czekać, ale albo muszę się wyrobić z planu kontroli diagnostów i ciągle jestem na stacjach albo nie miałem przepisów w domu przed oczyma.

 

PS. Myślę, że nie chcesz zrobić nam wyniku, ale jeśli przyjdzie to Tobie do głowy zawsze możesz zgłosić gdzie było wykonane badanie pojazdu uprzywilejowanego i diagnosta nie ściął badania do roku a jeśli będzie to Bydgoszcz w co śmiem powątpiewać to osobiście azajmę się tematem natomiast jak inne starostwo to powiadomimy odpowiedniego człowieka w danym starostwie.

Ale wina może leżeć po obu stronach bo może się okazać że diagnosta nie ściął badania w zaświadczeniu albo urzędnik na rejestracji wpisał sam "uprzywilejowany" i pozostawił termin 3 lat, albo miał wpis a wysłano go na badanie i diagnosta ściął do roku i wystawil zaświadczenie a gość nie przybyl do urzędu by dokonać zmiany w dowodzie o przeznaczeniu pojazdu. Sytuacji może być wiele i wtedy nasuwa się jedno rozwiązanie zatrzymać dowód na stacji za niezgodność zapisu w dowodzie rejestracyjnym ze stanem faktycznym. Chociaż zgodnie z art. 75 ust. 1 Prawka to na właścicielu pojazdu ciąży obowiązek zgłoszenia się do UM i dokoania zmiany wpisu o przeznaczeniu pojazdu. Temat zatem jest złożony i nie szalejmy z donosami. Urzędnicy mają co robić i bez tego.

 

Pozdrawiam i mam nadzieję że odpowiedź ta będzie wyczerpująca.

Bogusław Maćkowski

12-05-2005 19:57

Bogusław M [uM BYDGOSZCZ]

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panie Bogusławie ślicznie dziękuję za odpowiedz, przyznam szczerze, iż bardzo pożądanym byłoby, aby taka osoba jak pan pracowała w każdym wydz.komunikacji (widzę, że często udziela się pan na forum i co najważniejsze,rozumie pan nasze problemy) Pozdrawiam,

Ps.Gdyby pan jeszcze kiedyś znalazł chwilkę to moje pytanie w dziale "nowy cennik" i "autobusy na 100km/h" dalej pozostaje bez odpowiedzi

 

19-05-2005 16:43

Smolow SKP-Opole

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.