Skocz do zawartości

Komunikat dla kierowców


Bogusław Maćkowski

Rekomendowane odpowiedzi

4 kwietnia br. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury regulujące stopień przepuszczalności światła w szybach samochodów. Na zmiany w prawie zwrócić muszą również osoby prowadzące działalność gospodarczą obejmującą przewóz osób i rzeczy.

 

W świetle obowiązujących przepisów przednie i przednie boczne szyby pojazdów, powinny mieć współczynnik przepuszczalności światła nie mniejszy niż 70%. Do tej pory współczynnik ten wynosił 75%. Normę sprawdzać będą stacje kontroli pojazdów podczas badania technicznego lub organy kontroli ruchu drogowego. Ponadto zmianie uległy warunki wyposażenia ciągnika rolniczego, leśnego i pojazdu wolnobieżnego oraz przyczepy przeznaczonej do łączenia z tymi pojazdami.

 

Ważne dla prowadzących działalność gospodarczą (przypis własny: kolejny temat dot. transportu drogowego i obowiązuje od 01.03.2011r.)

 

Nowe regulacje prawne obejmą również przedsiębiorców zajmujących się transportem drogowym osób (również taksówki) i rzeczy. Na osoby te nałożono obowiązek pisemnego powiadamiania (w ciągu 14 dni) Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta o zmianach dotyczących oznaczenia przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu; numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Ewidencji Działalności Gospodarczej; określenia rodzaju, zakresu transportu; rodzaju i liczby pojazdów samochodowych. Niedostosowanie się do ministerialnych rozporządzeń będzie skutkowało nałożeniem kary w wysokości 1 tys. złotych.

Kara finansowa nałożona zostanie również na firmy, które nie zwrócą w ciągu dwóch tygodni licencji lub wypisów z licencji, która została im cofnięta.

 

Źródło: strona Urzędu Miasta Bydgoszczy http://www.bydgoszcz.pl/miasto/aktualnosci/Komunikat_dla_kierowc_w.aspx#1

car_tcm29-98673.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

(przypis własny: obowiązuje od 01.03.2011r.)

Jeżeli już to chyba od 01.04.2011 :) ,to jak w końcu jest liczony termin skoro jest napisane"po upływie 30 dni" ,czyżby był ogłoszony wcześniej niż ukazał się dziennik?

Co do treści artykułu(początku) przemilczę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie policja już pisze w pokwitowaniach "PRZEPUSZCZALNOŚĆ SZYB BOCZNYCH PONIŻEJ 70%" właśnie dzisiaj miałem taki przypadek :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bogusław Maćkowski napisał/a:

(przypis własny: obowiązuje od 01.03.2011r.)

 

Jeżeli już to chyba od 01.04.2011 :) ,to jak w końcu jest liczony termin skoro jest napisane"po upływie 30 dni" ,czyżby był ogłoszony wcześniej niż ukazał się dziennik?

 

Spokojnie, czytamy tekst ze zrozumieniem. Skoro tekst pochodzi z oficjalnej strony Urzędu znaczy jest dobrze i zanim ktoś coś skomentuje wpierw doradzam sprawdzać zmianę przepisów.

 

Pragnę zauważyć, że w artykule są dwa tematy. Ten dotyczący szyb wchodzi od dnia 04.04.2011r. i wyboldowana jest kolejna myśl dotycząca osób prowadzących działalność gospodarczą w transporcie drogowym i te przepisy wchodzą w życie od dnia 01.03.2011r. Jednak przyjmuje konstruktywną krytykę i doszczegóławiam mój przypis. Za wprowadzenie w błąd przepraszam.

 

Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 5 poz. 13

 

USTAWA

 

z dnia 16 grudnia 2010 r.

 

o publicznym transporcie zbiorowym

 

Art. 73. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.24)) wprowadza się następujące zmiany:

 

13) po art. 95 dodaje się art. 95a w brzmieniu:

"Art. 95a. 1. Kto, będąc przedsiębiorcą:

1) nie zgłasza na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkich zmian danych, o których mowa w art. 8 ust. 2, w terminie 14 dni od dnia ich powstania,

2) nie zwraca licencji lub wypisów z licencji organowi, który udzielił licencji w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna

- podlega karze pieniężnej w wysokości 1.000 zł.

2. Kary, o których mowa w ust. 1, nakłada w drodze decyzji administracyjnej organ właściwy w sprawach udzielenia licencji.

3. Od decyzji o nałożeniu kary pieniężnej, o której mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie do organu nadrzędnego w stosunku do organu, który karę nałożył, w terminie 14 dni od dnia doręczenia przedsiębiorcy tej decyzji.

4. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód organu właściwego w sprawach udzielenia licencji.";

 

Art. 90. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2011 r., z wyjątkiem art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 68 pkt 2 i 3 oraz art. 73 pkt 1 lit. a, pkt 2-8, pkt 10 lit. a i pkt 11 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

A więc wchodzi w życie z dniem 01 MARCA 2011R.

 

 

Jeśli chodzi o początek jak się domyślam o sprawdzanie przez SKP to chyba to robicie mam nadzieję.

Dz. U z 2009r. Nr 155, poz. 1232)

9.1.9. Szyby

Oględziny oraz w uzasadnionych przypadkach pomiar współczynnika przepuszczania światła.

1. Pęknięcia lub zmatowienie szyb ograniczające widoczność kierowcy lub osłabiające wytrzymałość szyb.

2. Brak ocechowania szyb.

3. Ograniczenie pola widzenia lub widoczności w szybie przedniej i przednich bocznych.

4. Wartość współczynnika przepuszczania światła dla szyb przednich mniejsza niż 75 %, a dla szyb przednich bocznych mniejsza niż 70 %.

 

Obecnie zmiana z 75% na 70%.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No ale przednia może być ciemniejsza o całe 5%

 

To wcale nie jest śmieszne. Diagności zwracali mi uwagę, że czekają aż przyjadę swoim autkiem na badanie i twierdzili, że nie dadzą pozytywu bo moja fabryczna przednia szyba w nowym aucie nie spełniała wymogu 75%.

O zgrozo mieli rację a ja homologacje i co z tego jak urządzenie pokazywało różnicę 1% !!!!

 

 

Te 5% to dla mnie szansa, że przejdę pozytywnie badanie techniczne z powodu przedniej szyby :D hura

 

I żeby nie było. Nie miałem nic wspólnego ze zmianą przepisu o 5%, żeby tylko przejść badanie. Tak czy inaczej dziękuje gostkowi, który to zmienił bo śpię spokojniej :lol:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

to jak w końcu jest liczony termin

chyba nalepiej jest to opisane na http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110050013

Tekst ogłoszony: D20110013 pdf

Status aktu prawnego: obowiązujący

Data ogłoszenia: 2011-01-07

Data wydania: 2010-12-16

Data wejścia w życie: 2011-03-01

Data obowiązywania: 2011-03-01

Organ wydający: SEJM

Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU

PREZ. RADY MINISTRÓW

 

Spokojnie, czytamy tekst ze zrozumieniem

(...)

A więc wchodzi w życie z dniem 01 MARCA 2011R.

weszła w życie ... :ok

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To wcale nie jest śmieszne. Diagności zwracali mi uwagę, że czekają aż przyjadę swoim autkiem na badanie i twierdzili, że nie dadzą pozytywu bo moja fabryczna przednia szyba w nowym aucie nie spełniała wymogu 75%.

O zgrozo mieli rację a ja homologacje i co z tego jak urządzenie pokazywało różnicę 1% !!!!

 

Powiem szczerze przedniej szyby nigdy nie sprawdzam bo nie trafiła mi się jeszcze żadna oklejona folią a jak jest fabryczna czyli bez folii to przyjmuje że jest ok. bo właśnie ma homologację.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

weszła w życie ... :ok

 

Racja. W pierwszym poście tak napisałem a w drugim czas przeszły zmieniłem na teraźniejszy. Powinno być przeszły :-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

przedniej szyby nigdy nie sprawdzam

Ja kilka sprawdziłem, zwłaszcza tych niebieskawych lub zielonkawych, bo miałem wątpliwości czy mieszczą się w normie i te niebieskawe o dziwo tak a te zielonkawe nie koniecznie, brakowało 1-2%. Z czystej ciekawości mierzyłem również takie, na których widoczne były ryski po wycieraczkach i w miejscach dość mocno porysowanych również nie mieściły się w normach, mimo iż były to zwykłe białe szyby.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

O zgrozo mieli rację a ja homologacje i co z tego jak urządzenie pokazywało różnicę 1% !!!!

Oj tam, oj tam, jeden procencik ;)

Różnica między sprawnością amortyzatorów na każdej SKP będzie różna o kilka/kilkanaście % :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja kilka sprawdziłem, zwłaszcza tych niebieskawych lub zielonkawych, bo miałem wątpliwości czy mieszczą się w normie

Ja mam coraz częściej wątpliwości jeśli idzie o dokładność naszych przyrządów do pomiaru, dlatego na 1 % nie zwracam uwagi ,,,

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Spokojnie, czytamy tekst ze zrozumieniem

Czepiłem się pierwszej części bo mi nie pasuje to

W świetle obowiązujących przepisów

Do kwietnia obowiązują "stare" przepisy,źle rozumuję?

A tak poza konkursem kiedy można liczyć na tekst jednolity. :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

przedniej szyby nigdy nie sprawdzam

Ja kilka sprawdziłem, zwłaszcza tych niebieskawych lub zielonkawych,

 

Przepraszam przypomniało mi się raz sprawdzałem przednią w "maluchu" wersja BROWN. Wychodziły swego czasu takie auta w Tychach. Przyjechała Pani leciwym maluchem na badanie właśnie takim w wersji brown, w nim wszystkie szyby były brązowe łącznie z przednią. Zmierzyłem i oczywiście się nie nadawała, a w przepisach nie ma daty czyli dotyczy wszystkich aut również tych zarejestrowanych 30 lat temu :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

kiedy można liczyć na tekst jednolity. :D

Myślę że za dobry tydzień.

Poniedziałek i Wtorek mam szkolenia wyjazdowe a środa i czwartek kontrola. Piątek nadrabiam tydzień niebytu w pracy więc dobry tydzień a mam co robić: dużo pozmieniało się w ustawie o transporcie drogowym, trochę zmian w Prawie o ruchu drogowym i warunkach technicznych więc mam trzy przepisy ale wiem, że czekacie. :lol:

 

Tak sobie myślę czy ujawnić Wam zbiór kruczków prawnych wykorzystywanych podczas kontroli? Jest to wyciąg z różnych przepisów a dotyczący zagadnień SKP. W sumie nigdzie go nie znajdziecie bo jest autorstwa własnego. Mówią, że lepiej przeciwdziałać niż leczyć. Tylko nie wiem, czy się w nim połapiecie bo są tam tematy od temperatury na SKP po przeglądy elektryczne skończywszy na przewozie zwłok, oznakowaniu L i opłatach za BTP i VAT.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak sobie myślę czy ujawnić Wam zbiór kruczków prawnych wykorzystywanych podczas kontroli?

Teraz nie ujawnić, to gorsze niż gdyby nam Pan coś zabrał ,,,

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks later...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.