Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

praktyk

http://bip.powiat.poznan.pl/155,podstawa-prawna.html

Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (tekst jednolity)

(dodano: 2011-02-02 15:13)

Art. 5. 1. Powiat może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

2. Powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu.

3. Porozumienia, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Dyrektor TDT nie jest związany z organami administracji rządowej a przede wszystkim ze stacjami kontroli pojazdów a więc powiat nie może zawrzeć z nim porozumienia . Zamieszczam przedmiot jego działalności tak jak sam pisze o sobie. http://www.bip.tdt.pl/index.php?id=28

 

Art. 12. Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:

1.stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,

8a) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5,

11) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

Może zlecać wykonywanie zadań na tyle ile stanowi ustawa a ona nie przewiduje zawierania porozumień z Dyrektorem TDT.

 

Nadzór nad działalnością powiatu

Art. 76. 1. Nadzór nad działalnością powiatu sprawuje Prezes Rady Ministrów oraz wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa.

Art. 77. Nadzór nad wykonywaniem zadań powiatu sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.

Art. 79. 1. Uchwała organu powiatu sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej doręczenia organowi nadzoru.

http://bip.powiat.poznan.pl/plik,155,12328,statut-powiatu-poznanskiego-wersja-opublikowana-w-dzienniku.pdf

§ 8. 1. W celu wykonywania zadań, powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.

3. Tworzenie jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 następuje w drodze uchwały rady powiatu.

TDT nie jest podmiotem z którym powiat mógłby zawrzeć umowę .

„ Działa jako specjalistyczny organ dozoru technicznego na podstawie: „

http://www.bip.tdt.pl/index.php?id=41

 

http://bip.powiat.poznan.pl/plik,876,8260,zalacznik-do-uchwaly-nr-xi-103-1999-rady-powiatu-poznanskiego-z-dnia-28-wrzesnia-1999-r.pdf

Dyrektor TDT i jego pracownicy nie mogą wykonywać czynności należących do kompetencji powiatu. Gdyby zlecenie takich czynności miało miejsce przez powiat, to jest to bezprawne.

 

Pozdrawiam.

Jeżeli ktoś ma inne stanowisko w tej sprawie to chętnie zapoznam się z tą argumentacja.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Qnick

Praktyk i co w związku z powyższym, postem proponujesz.

 

Przychodzą do mnie na SKP dwaj pracownicy starostwa i dwaj panowie z TDT bo zawarli porozumienie ze starostwem maja jakieś tam upoważnienia od dyrektora TDT. I co mam ich nie wpuścić na stację (TDT) bo nie mają uprawnień do kontroli zgodnie z Twoją wypowiedzią. Za mały chyba na to jestem i nie mam aż tak mocnego prawnika.

To powinno być rozwiązane na samej górze co mogą i napisane jasno i przejrzyście, a w taki stanie rzeczy to TDT się panoszy jak tylko może chce być od wszystkiego a może o to w tym chodzi żeby nie wiadomo było kto za co odpowiada i kto kogo może kontrolować bo w razie czego nie wiadomo kogo ubić i sprawy będą tak zagmatwane że prokurator się tak zapętli że pozostanie mu tylko umorzyć. W tym kraju najlepiej jednak być prawnikiem (adwokat, prokurator lub inny radca a nawet notariusz) bo przy tym systemie prawa który panuje jest robota do śmierci i to za niezłą kasę, dlatego tak bronią dostępu do zawodu.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
S.K.P-POZNAŃ
Dyrektor TDT i jego pracownicy nie mogą wykonywać czynności należących do kompetencji powiatu. Gdyby zlecenie takich czynności miało miejsce przez powiat, to jest to bezprawne.

 

"Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

 

Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez pracowników organów kontroli po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania takich czynności oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez osoby niebędące pracownikami organu kontroli, jeżeli przepisy odrębnych ustaw tak stanowią. W przypadku kontroli stacji kontroli pojazdów taka możliwość istnieje w stosunku do pracowników TDT".

 

wydawca-ZPP(ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH)

 

a "bidny" diagnosta ......... :shock:

 

http://wartowiedziec.org/index.php/wydzialy-komunikacji/prawo-i-orzecznictwo/2325-kontrolowanie-stacji-kontroli-pojazdow-cz-4

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop

Jeśli uważasz praktyk, że powiaty są w błędzie (a strona ZPP jest dość poważana w samorządach) to wyklaruj to - ale tak zwięźle i rzeczowo i poprosimy ZPP o oficjalne ustosunkowanie się do tego. Zobaczymy co odpowiedzą - to nic nie kosztuje.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
praktyk
Jeśli uważasz praktyk, że powiaty są w błędzie (a strona ZPP jest dość poważana w samorządach) to wyklaruj to - ale tak zwięźle i rzeczowo i poprosimy ZPP o oficjalne ustosunkowanie się do tego. Zobaczymy co odpowiedzą - to nic nie kosztuje.

Liczę że dotrzymasz słowa i zwrócisz się w tej sprawie z pismem do ZPP. :-?

 

Na podstawie jakich przepisów Starosta może zlecić czynności kontrolne będące w zakresie obowiązków starostwa, innemu organowi czy też podmiotowi, jeżeli zakres tego sprawdzenia nie jest przedmiotem jego działalności. ?

http://www.bip.tdt.pl/index.php?id=28

Czy czynności kontrolne w stosunku do stacji kontroli pojazdów mogą być powierzone przez Starostę, Dyrektorowi TDT poza jego statusem http://www.bip.tdt.pl/index.php?id=41 zapisane w innych ustawach, które wykraczają poza zakres jego kompetencji ustawowej ?

:roll:

Szanowni koledzy diagności skrupulatnie notujcie sobie, kto jest u Was na kontroli poza urzędnikami starostwa. Gdyby kogokolwiek z tego powody miała spotkać przykrości to piszcie o tym, taki protokół z kontroli zostanie uwalony przez każde SKO. Właściciel stacji powinien wylegitymować i Wy też pracownika TDT z pokazaniem upoważnienia. W tym dokumencie powinny być podane przepisy prawne wynikające ze statusu powiatu lub też uchwały rady a nie te, które wynikają z ustawy PoRD.

 

Pismo ZPP jest gołosłownym twierdzeniem nie poparte żadnymi przepisami i najprawdopodobniej oparte tylko na przepisach ustawy PoRD. Dodam jako ciekawostkę, że Premier jest zapoznany z tym co się dzieje w MI.

Bystry obserwator zauważy, że wyleciał cały projekt ustawy. Gdyby chodziło tylko o zmiany w zakresie homologacji to tylko ta część by została poprawiona a wszystkie przepisy związane z działalnością Dyrektora TDT nad stacjami kontroli pojazdów by pozostały. Stało się inaczej i wszystko wylądowało do kosza. Przecież to jest widoczne gołym okiem że coś się stało i niebawem zobaczymy co stanie się dalej. :cool:

Swoją droga warto się zjednoczyć i do tego Was namawiam. Piszcie co Was boli są pewne szanse to prostować :-D

 

Pozdrawiam

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop

Dobra - czyli to tak w miarę już fachowo zebrać do kupy to interesuje nas:

 

1. W oparciu o które przepisy ustawy o samorządzie powiatowym, można przekazać cześć zadań zleconym powiatom innym jednostkom - konkretnie w tym przypadku TDT?

2. Na jakiej podstawie TDT może wykonywać zadania z zakresu nadzoru nad SKP, skoro nie stanowi o tym ustawa, ani inne przepisy - w tym statut (i zadania) TDT

3. Jak powyższą sytuację odnieść do najnowszych projektów zmian ustawy, gdzie zrezygnowano całkowicie z roli TDT jako ogniwa w dopuszczeniu pojazdów do ruchu, pomimo iż we wcześniejszych projektach miał rolę kluczową (wręcz dominującą)

 

Tak mniej więcej?

 

Nic nie obiecuję, ale przedstawię to zarządowi OSPWK, bo ogólnie kwestia zaczyna być ciekawa - warto wyzbyć się emocji i niepotrzebnego szumu i merytorycznie zacząć drążyć temat. Póki co ZPP nigdy nie odmawiało odpowiedzi na takie zapytania - zobaczymy.

 

PS Ktoś przypomni ile razy w dotychczasowym projekcie UoDPdR pojawiało się słowo TDT? :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
markes30

PS Ktoś przypomni ile razy w dotychczasowym projekcie UoDPdR pojawiało się słowo TDT? :)

Art. 12. do 57 a może i dalej . Słowa Dyrektor TDT użyto w tych artykułach 153 razy.

Zauważyliście zapewne, że zwrot TDT który występował w poprzednim projekcie zniknął lecz nie wiem czy zauważyliście jak sprytnie zastąpiono go jednym nierzucającym się w oczy artykułem:

Art. 68at. 1. Minister właściwy do spraw transportu może upoważnić kierownika jednostki

podległej do wykonywania zadań ministra właściwego do spraw transportu określonych w

rozdziale 1a i 1b. W takim przypadku opłaty za wykonywanie tych zadań stanowią przychód jednostki.”;

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop

Tak - widzieliśmy.

Wiadomo, że furtkę sobie zostawili. Statutu TDT się zmieni - a może nawet całą nazwę i organizację, a możliwość podciągnięcia tego pozostanie. Niemniej jednak faktem jest, że zastosowanie tego zabiegu wyraźnie sugeruje, że autor z tych czy innych względów wycofał się z nazywania rzeczy po imieniu - a to faktycznie coś może znaczyć... :cool:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
DARIO64

Czy to co opisał praktyk nie podpada czasem pod prokuratora ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop

Pod prokuratora kochany, to podpadasz Ty jak zwędzisz zapałki ze sklepu, a nie ministrowie, jak zrobią bubel w przepisach i zaleceniach. Weź Ty pomyśl czasem co mówisz człowieku!! :evil:

Nie wiesz, że w tym kraju im większa ranga przestępstwa i większy szczebel jego dokonania, tym mniejsza odpowiedzialność? :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
DARIO64
Weź Ty pomyśl czasem co mówisz człowieku!! :evil:

Nie wolno pomarzyć ? :D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Regan55
Nie wiesz, że w tym kraju im większa ranga przestępstwa i większy szczebel jego dokonania, tym mniejsza odpowiedzialność?

A skąd o tym ma wiedziec taki drobny"klepacz"jak np.-ja... :?:;)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
praktyk

Blakop tu masz lin o który prosiłeś . http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=110973#110973

Prześlij mi meila na PW. Przekażę Ci ciekawy materiał z tym zwiazany. :?

 

Co do porozumień starosty z TDT, to chyba nieświadomi ulegli naciskom ze strony Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury. Przypomnijcie sobie kolejne projekty rozporządzeń o kwalifikacjach pracowników starostwa. Proponuje aby ZPP zapytał się o kwalifikacje tych z którymi starostowie podpisali porozumienie. Znam przypadek jednego takiego, który skończył weterynarie a kontrolował stacje kontroli pojazdów i diagnostów.

Pogratulować takim porozumieniom z organem który zajmował sie butlami, zbiornikami, urzadzeniami cisnieniowymi a teraz wysoce wyspecjlizowanymi stacjami kontroli pojazdów :evil: bo jak nasyłają NIK to tak pisza obłudnicy o stacjach.

Pozdrawiam.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Psuj

Faktem jest, że u nas już chodzą bez inspektorów TDT :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Qnick
Faktem jest, że u nas już chodzą bez inspektorów TDT

 

Widzisz a u mnie zaczęli chodzić z inspektorami TDT, a do tej pory przychodzili sami pracownicy z Urzędu Miasta i było spoko :cool: , a teraz zrobiło się nieciekawie bo jeden Pan z TDT to straszny buc nawet jak tylko spojrzeć na niego :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
pentagram
jeden Pan z TDT to straszny buc nawet jak tylko spojrzeć na niego

 

:ok:hah::hah::hah::hah::hah:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Psuj

Nieładnie tak oceniać ludzi po wyglądzie... :P

 

Niektórzy się tak panoszą bo diagności boją się odezwać - "bo kontrola". Swojego trzeba pilnować i nie ma się czego bać. U nas też kiedyś inspektor TDT się lekko stawiał odnośnie warunków lokalowych - "bo według niego..."

 

Nie ma według kogoś, są Dz.U i tam jest napisane i jak jest zgodne z tym co w Dz.U to nikt nie ma nic do gadania.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Qnick
Nieładnie tak oceniać ludzi po wyglądzie...

 

Nie tylko po wyglądzie ale i po zachowaniu. :)

 

Niektórzy się tak panoszą bo diagności boją się odezwać - "bo kontrola". Swojego trzeba pilnować i nie ma się czego bać

 

Widzisz chodzi o to że on się nie odzywał do mnie podczas gdy robiłem badanie tylko patrzył i nie powiedział co mu się nie podoba bo od razu by dostał odpowiedź. Wszystko co uważał wpisał w protokół ale tego czego nie był pewien nie wpisał (analiza spalin) tylko przekazał ustnie kierownikowi, bo gdyby to powiedział do mnie to od razu by miał odpowiedź że nie ma racji :evil:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
praktyk
Niektórzy się tak panoszą bo diagności boją się odezwać - "bo kontrola". Swojego trzeba pilnować i nie ma się czego bać. U nas też kiedyś inspektor TDT się lekko stawiał odnośnie warunków lokalowych - "bo według niego..." .
:ok

Dawno , dawno temu zwrócił mi uwagę sam PAN z Warszawy, że nie sprawdziłem otwierania drzwi od wewnątrz a także ciśnienia w oponach.

Grzecznie spytałem się temu Panu, oczywiście jak już samochód odjechał :D , czy widział nakrętki od pompowania powietrza w jakim były kolorze. Zapytałem się cwaniaczkowi, czy opony napełnione gazami technicznymi tez sprawdzamy na stacji kontroli pojazdów. Rozdziawił gębę a kolor jego twarzy nagle się zmienił. Z paru samochodów oczekujących na przegląd wysiedli ludzie z dziećmi. Odpowiedziałem mu na temat drzwi, że przed badaniem pojazdu wysiadła pasażerka i dwójka dzieci każde ze swej strony. Zapytałem się temu inspektorowi czy widział żeby wychodzili oknem, bo jeżeli nie to drzwi musiały się otwierać od wewnątrz. Obserwowałem wyraz jego twarzy który w ułamkach sekund, doszedł do bezsilnej okropności.

Teraz już wiem co zrobić z nieproszonymi gośćmi i dlatego Wam o tym napisałem.

 

Pozdrawiam

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
S.K.P-POZNAŃ
czy opony napełnione gazami technicznymi tez sprawdzamy na stacji kontroli pojazdów.

 

A dlaczego nie?? czy azot lub pneumix to jakieś "cuda" .Ja sprawdzam ,ale nie dopompowuje.Jak są różnice robi się problem,ale dla klienta..... 8)

 

Chyba zeszliśmy z tematu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
praktyk
czy opony napełnione gazami technicznymi tez sprawdzamy na stacji kontroli pojazdów.

 

A dlaczego nie?? czy azot lub pneumix to jakieś "cuda" .Ja sprawdzam ,ale nie dopompowuje.Jak są różnice robi się problem,ale dla klienta..... 8)

 

Chyba zeszliśmy z tematu

Każą sprawdzać powietrze :oops: to sprawdzam powietrze :oops: a nie gazy techniczne :razz: i nie mam z tym żadnych problemów i klient też . Jestem formalistą , ale faktycznie odbiegliśmy od tematu.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.