Skocz do zawartości
Olga

Zmiany w PoRD

Rekomendowane odpowiedzi

Olga

Z dniem 1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2011 r. Nr 244 poz. 1454.

http://lex.pl/serwis/du/2011/1454.htm

 

Istotna zmiana w PoRD w rejestracji pojazdów to wprowadzenie warunkowej czasowej rejestracji; jest też nowa definicja taksówki.

 

Mamy również projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach, który ureguluje sposób postępowania m.in. w przypadku warunkowej czasowej rejestracji.

http://bip.transport.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_rozporzadzen/rozp_transport_drogowy/proj_rozp_organy_dopuszcz_pojazd/px_projekt_organy_dopuszcz_pojazd.pdf

 

Zatem nie zdziwcie się jak zobaczycie PC z adnotacją ZAREJESTROWANO WARUNKOWO :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
praktyk

Dotychczasowy zapis.

6. Okresowe badanie techniczne samochodu osobowego, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, motocykla lub przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, następnie przed upływem 5 lat od dnia pierwszej rejestracji i nie później niż 2 lata od dnia przeprowadzenia poprzedniego badania technicznego, a następnie przed upływem kolejnego roku od dnia przeprowadzenia badania. Nie dotyczy to pojazdu przewożącego towary niebezpieczne, taksówki osobowej, pojazdu samochodowego konstrukcyjnie przeznaczonego do przewozu osób w liczbie od 5 do 9, wykorzystywanego do zarobkowego transportu drogowego osób, pojazdu marki „SAM”, pojazdu zasilanego gazem, pojazdu uprzywilejowanego oraz pojazdu używanego do nauki jazdy lub egzaminu państwowego, które podlegają corocznym badaniom technicznym.

 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"

6. Okresowe badanie techniczne samochodu osobowego, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, motocykla lub przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, następnie przed upływem 5 lat od dnia pierwszej rejestracji i nie później niż 2 lata od dnia przeprowadzenia poprzedniego badania technicznego, a następnie przed upływem kolejnego roku od dnia przeprowadzenia badania. Nie dotyczy to pojazdu przewożącego towary niebezpieczne, taksówki, pojazdu samochodowego konstrukcyjnie przeznaczonego do przewozu osób w liczbie od 5 do 9, wykorzystywanego do zarobkowego transportu drogowego osób, pojazdu marki "SAM", pojazdu zasilanego gazem, pojazdu uprzywilejowanego oraz pojazdu używanego do nauki jazdy lub egzaminu państwowego, które podlegają corocznym badaniom technicznym.",

 

Co Wy na to , może ja coś przegapiłem. :evil:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
mirek.g

Czytając literalnie to wychodzi ,że wszystkie Taxi jeden rok,chyba.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
DARIO64

Taxi do nas nie przyjeżdża więc na to nie zwracałem uwagi ,aktualnie taxi osobowe na rok a ciężarowe na 3-2-1 ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
zbych1916

Ja się jeszcze nie spotkałem z zapisem w DR Taxi osobowe lub bagażowe, tylko z zapisem "Taxi"

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nowicjusz
Taxi do nas nie przyjeżdża więc na to nie zwracałem uwagi ,aktualnie taxi osobowe na rok a ciężarowe na 3-2-1 ?

 

A dlaczego ciężarowe TAXI 3-2-1 :?

Ja uważam że co rok TAXI ciężarowe i osobowe.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
DARIO64
A dlaczego ciężarowe TAXI 3-2-1 :?

Bo w ust.6 przewidzieli tylko taksówkę osobową :D ,oczywiście jest ust.5.

Podroczyć się z tymi co to pisali zawsze można , sami chyba do tego doszli skoro planują zmianę.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
praktyk

Podroczyć się z tymi co to pisali zawsze można , sami chyba do tego doszli skoro planują zmianę.

 

OBOWIAZUJE od 1 stycznia 2012 r. :-?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
DARIO64
OBOWIAZUJE od 1 stycznia 2012 r.

Upss ,ale napisałeś to w taki sposób że zrozumiałem iż jest to z projektu.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nowicjusz
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"

Cytat:

6. Okresowe badanie techniczne samochodu osobowego, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, motocykla lub przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, następnie przed upływem 5 lat od dnia pierwszej rejestracji i nie później niż 2 lata od dnia przeprowadzenia poprzedniego badania technicznego, a następnie przed upływem kolejnego roku od dnia przeprowadzenia badania. Nie dotyczy to pojazdu przewożącego towary niebezpieczne, taksówki, pojazdu samochodowego konstrukcyjnie przeznaczonego do przewozu osób w liczbie od 5 do 9, wykorzystywanego do zarobkowego transportu drogowego osób, pojazdu marki "SAM", pojazdu zasilanego gazem, pojazdu uprzywilejowanego oraz pojazdu używanego do nauki jazdy lub egzaminu państwowego, które podlegają corocznym badaniom technicznym.",

 

 

Co Wy na to , może ja coś przegapiłem. :evil:

 

No to chyba odwrotnie skoro otrzymuje brzmienie to od 2012 czy osobówka czy ciężarowa TAXI na 1 rok. :?

Bo nie jest wyróżniona osobowa :)

Czy ja czegoś nie kapuje :-)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
DARIO64

Zmusiłeś mnie do szukania bo coś mi nie pasiło.

c) w ust. 11 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) który ma być używany jako taksówka, pojazd

uprzywilejowany, pojazd do nauki jazdy,

pojazd do przeprowadzania egzaminu

państwowego lub pojazd odpowiednio

przystosowany lub wyposażony zgodnie

z przepisami o przewozie drogowym towarów

niebezpiecznych;”.

To jest z dz.u 244 ,tej ustawy już nie ma , co się stało że zapomnieli o dz.u 227

2) użyte w ustawie w art. 81 ust. 4 pkt 3 i ust. 11 pkt 4

wyrazy: „przepisami o przewozie drogowym towarów

niebezpiecznych” zastępuje się wyrazami:

przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych”;

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Olga

Definicja taksówki

było:

43) taksówka - pojazd samochodowy odpowiednio wyposażony i oznaczony, przeznaczony do przewozu za ustaloną na podstawie taksometru opłatą:

 

a) osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą oraz ich bagażu podręcznego (taksówka osobowa),

 

b) ładunków o masie nieprzekraczającej 2,5 t (taksówka bagażowa);

 

jest:

"43) taksówka - pojazd samochodowy, odpowiednio wyposażony i oznaczony, przeznaczony do przewozu osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą oraz ich bagażu podręcznego za ustaloną na podstawie taksometru opłatą;";

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
DARIO64
No to chyba odwrotnie skoro otrzymuje brzmienie to od 2012 czy osobówka czy ciężarowa TAXI na 1 rok.

Co do tego nie ma wątpliwości ,mam nadzieję. :D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
mirek.g
Definicja taksówki

było:

43) taksówka - pojazd samochodowy odpowiednio wyposażony i oznaczony, przeznaczony do przewozu za ustaloną na podstawie taksometru opłatą:

 

a) osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą oraz ich bagażu podręcznego (taksówka osobowa),

 

b) ładunków o masie nieprzekraczającej 2,5 t (taksówka bagażowa);

 

jest:

"43) taksówka - pojazd samochodowy, odpowiednio wyposażony i oznaczony, przeznaczony do przewozu osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą oraz ich bagażu podręcznego za ustaloną na podstawie taksometru opłatą;";

 

Dopytam,a gdzie to jest? Gdzieś mi to umknęło.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Olga

Dz. U. z 2011 R. Nr 244 poz. 1454 :)

 

Art. 4. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.13)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 43 otrzymuje brzmienie:

"43) taksówka - pojazd samochodowy, odpowiednio wyposażony i oznaczony, przeznaczony do przewozu osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą oraz ich bagażu podręcznego za ustaloną na podstawie taksometru opłatą;";

 

itd.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
mirek.g

Oj tam oj tam,jest napisane ja "krowa" :) Dzięki.Czyli nie ma pojęcia Taxi bagażowej.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
jurek014

PANOWIE A JAK MAM ROZUMIEĆ TEN ZAPIS (ART 81 )

 

"oraz pojazdu przystosowanego konstrukcyjnie do ruchu lewostronnego".

CZYŻBY DOPUSZCZONE JE DO RUCHU W POLSCE ?????

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
DARIO64
PANOWIE A JAK MAM ROZUMIEĆ TEN ZAPIS (ART 81 )

Normalnie , podlega badaniu i ma spełniać nasze warunki techniczne.

Wyciąłeś kawałek i pewnie stąd ta wątpliwość.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
jurek014

Jasne dot. poj. zarejestrowanych przed 31.12.1984 . Nie pomyślałem :-D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop
Jasne dot. poj. zarejestrowanych przed 01.1984

 

Myślę, że dalej nie rozumiesz...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
jurek014

Do innych (przerabianych) bez stosownych zaświadczeń nie podchodzę.

p/s datę poprawiłem.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop
bez stosownych zaświadczeń nie podchodzę.

 

A zgodnie PoRD jakie to zaświadczenia??

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
leniwiec

I zmian ciąg dalszy:

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2012001047201.pdf

Art. 3. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.

zm.) wprowadza się następujące zmiany:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop

No ale tematyka zmian raczej dla "Brodatego" - nie dla nas...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.