Skocz do zawartości
Rafał Szczerbicki

Uwaga - nowy sposób na szybkie zamknięcie SKP

Rekomendowane odpowiedzi

Rafał Szczerbicki

Kilka dni temu ministerstwo transportu opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

 

rozporzadzenie

 

Ma ono co do zasady dostosować nasze przepisy do uregulowań unijnych.

 

W projekcie rozporządzenia znalazł się jednak zapis, który pozwoli bez wydania decyzji administracyjnej szybko faktycznie zamknąć każdą "niepokorną stację" bez wydania decyzji administracyjnej. Bez pieczątek nie można przecież wykonywać badań.

 

§ 8 ust.3 pkt 4

 

Pieczątki oraz rejestr w formie informatycznego nośnika danych, przekazuje się staroście w przypadku:

(...)

4) niespełnienia przez przedsiębiorcę któregokolwiek z wymagań określonych w art. 83 ust. 3 ustawy

 

Powyższy przepis narusza zasady obowiązujące w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej zgodnie, z którą tylko decyzją administracyjną i przy gwarancjach praw przedsiębiorcy w postępowaniu administracyjnym można zakazać mu wykonywania działalności, gdy:

 

1) przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 65, niezgodne ze

stanem faktycznym;

2) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie;

3) stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę

 

Jako osoba na co dzień prowadząca postępowania w sprawach o zakaz wykonywania działalności w postaci SKP obawiam się, że nowy zapis będzie dawał urzędnikom dużą, praktycznie niekontrolowaną i uznaniową władzę.

 

Czyżby wracały czasy, w których starosta najpierw będzie zabierał pieczątki, czyli właściwie zamykał działalność stacji, a potem będzie można się bronić?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
JANUSZ60

Do konsultacji społecznych, diagnostów się oczywiście nie przewiduje, bo po co komu tępa hołota ,,,

Wzór DIP nadal z rokiem produkcji na końcu, możemy sobie pogadać ,,,

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Qnick
Do konsultacji społecznych, diagnostów się oczywiście nie przewiduje
]

 

Bo masz robić jak Ci każą a nie dyskutować :razz: choć może z czasem (mam nadzieję że krótkim) coś się zmieni w tym temacie, mam na myśli SDS

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Bogusław Maćkowski
Powyższy przepis narusza zasady obowiązujące w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej zgodnie, z którą tylko decyzją administracyjną i przy gwarancjach praw przedsiębiorcy w postępowaniu administracyjnym można zakazać mu wykonywania działalności, gdy:

 

Pamiętam czasy gdy inspektorzy Wojewody, na kontroli stwierdzali poważne naruszenia od razu zabierali diagnoście pieczątki albo czasowo albo na stałe. Były to lata do 1998r.

 

Po tej dacie podchodzono z większą wyrozumiałością przez Starostów a po wejściu w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nigdy nie zabraliśmy diagnoście pieczęci czy odsunęliśmy od pracy aż nie zapadła decyzja ostateczna I bądź II instancji.

 

Jeśli będzie tak jak Pan Rafał napisał to Starosta czy chce czy nie będzie miał obowiązek zabrać pieczęcie :o

Aczkolwiek rozporządzenie nie jest wyższe niż ustawa :x

 

Prawdopodobny przykład z kontroli: naruszenie art. 83 ust. 3:

- przedsiębiorca Sp. z o.O. ma karanego członka organu np. Rady Nadzorczej - karany z art. 83 ust. 3 - do tej pory przestawał być członkiem rady do chwili wymazania kary,

- diagnosta nie zatrudnia diagnostów tylko diagnostę - do tej pory zatrudniał w terminie 14 dni (art. 65 uosdg)

 

Teraz zabieram pieczęcie stacji i diagnostom w sumie niczemu nie winnym bo przecież wykonywali badania prawidłowo. No jest to ukaranie za bezmyślność przedsiębiorcę ale dużego kalibru kara :x

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
skpauto

Pytanie do Pana Rafała.

Czy rozporządzenie, które jest niezgodne w swoich zapisach z ustawą zasadniczą, można zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego?

Jeżeli tak, to kto to może zrobić?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Rafał Szczerbicki

FAQ Skarga TK

 

Skarga TK

 

A tak w pigułce:

 

Na niezgodność rozporządzenia z konstytucją można złożyć skargę do TK. Na razie mamy tylko projekt rozporządzenia

 

Istnieje wymóg adwokacko/radcowski

 

Problem:

 

Artykuł 79 Konstytucji RP

 

1. Każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo, na zasadach określonych w ustawie, wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji.

 

A więc osoba indywidualna tylko, gdy przepis prawa już wobec niej "zadziałał".

 

Jest jednak grupa podmiotów, które mogą złożyć skargę zawsze:

 

1. Z wnioskiem w sprawach, o których mowa w art. 188, do Trybunału Konstytucyjnego wystąpić mogą:

 

1) Prezydent Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, 50 posłów, 30 senatorów, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prokurator Generalny, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich,

2) Krajowa Rada Sądownictwa w zakresie, o którym mowa w art. 186 ust. 2,

3) organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego,

4) ogólnokrajowe organy związków zawodowych oraz ogólnokrajowe władze organizacji pracodawców i organizacji zawodowych,

5) kościoły i inne związki wyznaniowe,

6) podmioty określone w art. 79 w zakresie w nim wskazanym.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5, mogą wystąpić z takim wnioskiem, jeżeli akt normatywny dotyczy spraw objętych ich zakresem działania.

 

Recepta: Skarga radcy prawnego lub adwokata w imieniu np. Stowarzyszenia diagnostów.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
skpauto

Właśnie Panie Rafale o tym SDS pomyślałem pisząc to zapytanie.

Chciałem zostać członkiem tego szanownego grona, ale z racji posiadania stacji kontroli pojazdów, mimo, że jestem czynnym diagnostą jednocześnie, nie dane mi jest tego dostąpić. Dla takich odmieńców SDS wymyślił inną formę uczestnictwa, co godzi w moją godność diagnosty.

 

[ Dodano: 21-01-2012, 00:06 ]

Może na samym początku działalności szanownego grona, warto by było, w momencie wejścia w życie kolejnego gniota legislacyjnego, pokazać siłę stowarzyszenia i zaskarżyć

ów akt.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
andkra

Z tego co się orientuję:

1. Sąd nie dokonał jeszcze wpisu SDSu do KRS.

2.Jedyne ograniczenie dla diagnostów - właścicieli SKP to brak możliwości głosowania na Walnym Zgromadzeniu i brak możliwości kandydowania do władz SDS. Wynikało to z obawy zdominowania SDSu przez właścicieli SKP.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
skpauto

Nie wiem czego tu się obawiać. Jeżeli właściciel jest czynnym diagnostą.

Po co być członkiem nie mając prawa głosu.

We władzach powinni zasiadać ludzie godni zaufania, nie ważne czy mają stacje w której pracują, czy tylko w niej pracują.

SDS ma chronić interesy diagnostów, więc również interesy miejsca wykonywanej pracy.

Co nam po przywilejach, czy normalnych, jasno sprecyzowanych przepisach dotyczących wykonywanych obowiązków, jeżeli nie będzie ich gdzie wykonywać.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop

Czy SDS będzie traktowany jako organizacja zawodowa?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
DARIO64
Nie wiem czego tu się obawiać

Oj jest.Nie wszystkim SDS jest na rękę.Jeżeli ktoś zechce z nami współpracować to na pewno jego zdanie będzie brane pod uwagę .

 

[ Dodano: 21-01-2012, 20:09 ]

Recepta: Skarga radcy prawnego lub adwokata w imieniu np. Stowarzyszenia diagnostów.

Żeby uzmysłowić kolegom pewną sprawę czy mógłby pan podać przybliżony koszt złożenia skargi (może być przykład z innej sprawy).

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
skpauto

Widzisz DARIO, kto podrzucił pewną myśl w poście?

Diagnosta właściciel. Dlaczego rezygnować z może wartościowych członków nawet jeżeli są diagnostami właścicielami. Od lat białej gorączki dostaję po kolejnych nowelizacjach. Mam kilka pomysłów. Ale nie mając prawa głosu, co tu po mnie.

Namawiam swoich pracowników, żeby się zapisali. Niedługo organizujemy spotkanie z diagnostami konkurencji, mam zamiar agitować kolegów, bo tylko w "kupie" siła. Sam też z chęcią włączyłbym się do stowarzyszenia. Ale nie da rady. Szkoda.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
DARIO64
Ale nie mając prawa głosu, co tu po mnie.

Czytałeś statut ? Polecam dział III pkt 19.

 

[ Dodano: 21-01-2012, 22:33 ]

Dlaczego nie chcesz być członkiem wspierającym ? Chociaż już wspierasz. :D

Namawiam swoich pracowników, żeby się zapisali. Niedługo organizujemy spotkanie z diagnostami

Jeżeli w którymś województwie będzie dość członków żeby utworzyć struktury lokalne członek wspierający może udostępnić lokal ,sprzęt itp.

Sam też z chęcią włączyłbym się do stowarzyszenia. Ale nie da rady. Szkoda.

Tak po koleżeńsku mam ochotę Ci kopa zasadzić. :D Wypełnij zgłoszenie członka wspierającego i wyślij ,to się przekonasz jak jest.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
skpauto

Dajcie mi możliwość bycia członkiem pełnoprawnym i już jestem z wami.

DARIO, niedługo będziemy potrzebowali trochę kasy. Podaj mi link do konta, trzeba coś wpłacić.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
skpauto

Dzięki Przelałem. i trzymam kciuki.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.