Skocz do zawartości

Rodzaje zawieszeń samochodów cięzarowych


ziBi

Rekomendowane odpowiedzi

Zawieszenie równoważne to zawieszenie na poduszkach pneumatycznych i na tzw półresorach.Jak zauważyłeśto neczepa prawie nigdy ciągnik sam. ma układ zaw częściowo na półresorze a częściowo na poduszce.W takim wypedku wystawiamy zaśw.(jak klient chce)że zaw. pneumatyczne.Chodzi o ulgę w podatku drogowym.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks later...

Na równoważne zawieszenie pneumatycznemu potrzebne jest zaswiadczenie od producenta , nie może

tego ustalić SKP tylko pneumatyczne możemy ustalić na SKP.

odnosnie tego pytania czy ma ktoś jkies materiały odnośnie tych zaświadczeń lub jakies linki to poczytalibyśmy

o tych zawieszeniach.

pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Według załącznika nr II dyrektywy 96/53/WE

UKład zawieszenia uważany jest za pneumatyczny, jezeli amortyzacja następuje przynajmniej w 75% za pomocą urządzeń pneumatycznych

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I to jest fakt. Wątpię żeby producent dostł homologację na pojazd(zawieszenie) bez spełnienia tego warunku(75% na poduszkach pneumatycznych).Dlatego jak widzę naczepę(ciągnik) z tzw półresorami to daję zaświadczenię że pojazd posiada zawieszenie pneumatyczne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks later...

coś "wyszperałem" w tej kwestii:

 

oczywiście przepis prawa stanowi:

 

DYREKTYWA RADY 96/53/WE

 

z dnia 25 lipca 1996 r.

 

ustanawiająca dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym

 

ZAŁĄCZNIK II

 

WARUNKI RÓWNOWAŻNOŚCI ZAWIESZEŃ NIEPNEUMATYCZNYCH I PNEUMATYCZNYCH DLA OSI NAPĘDOWEJ (NAPĘDOWYCH) POJAZDU

 

1. DEFINICJA ZAWIESZENIA PNEUMATYCZNEGO

 

Układ zawieszenia uważany jest za pneumatyczny, jeżeli amortyzacja następuje przynajmniej w 75 % za pomocą urządzeń pneumatycznych.

 

2. RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAWIESZEŃ PNEUMATYCZNYCH

 

Zawieszenie uznawane za równoważne z zawieszeniem pneumatycznym musi spełniać następujące warunki:

 

2.1 Podczas krótkotrwałej swobodnej pionowej oscylacji z niską częstotliwością amortyzowanej masy w pionie ponad osią napędową lub zespołem osi mierzona częstotliwość i tłumienie amortyzacji maksymalnego ciężaru muszą mieścić się w granicach określonych ppkt 2.2-2.5.

 

2.2 Każda oś musi być wyposażona w zawieszenie hydrauliczne. W przypadku osi podwójnych zawieszenie hydrauliczne musi być tak umieszczone, aby oscylacja zespołu osi została zredukowana do wartości minimalnych.

 

2.3 Średni stosunek tłumienia D musi wynosić ponad 20 % krytycznego tłumienia zawieszenia w normalnym stanie, to znaczy ze sprawnym zawieszeniem hydraulicznym.

 

2.4 Jeżeli zawieszenie hydrauliczne jest wymontowane lub niesprawne, wówczas stosunek tłumienia zawieszenia nie może przekraczać już 50 % średniego stosunku tłumienia D.

 

2.5 Częstotliwość tłumionej masy na osi lub zespole osi w czasie krótkotrwałej swobodnej pionowej oscylacji nie może przekraczać 2,0 Hz.

 

2.6 Częstotliwość i tłumienie zawieszenia są podane w pkt 3. W pkt 4 ustanowione są procedury kontrolne badania wartości częstotliwości i tłumienia.

 

3. DEFINICJA CZĘSTOTLIWOŚCI I TŁUMIENIA

 

W niniejszej definicji należy uwzględnić masę tłumioną M (kg) na jedną oś napędową lub zespół osi. Oś lub zespół osi wykazuje łączne ciśnienie między powierzchnią drogi a tłumioną masą K niuton/metr i wskaźnikiem łącznego tłumienia C niuton/metr i na sekundę (N/ms). Z oznacza drogę tłumionej masy w kierunku pionowym. Wyrównanie ruchu dla swobodnej oscylacji oznacza:

 

[pic]

 

Częstotliwość oscylacji tłumionej masy F (rad/sec) to:

 

[pic]

 

Tłumienie ma wartość krytyczną, jeżeli C = Co,

 

gdzie

 

[pic].

 

Stosunek tłumienia jako ułamek wartości krytycznej to [pic]

 

Krótkotrwała swobodna pionowa oscylacja tłumionej masy tworzy krzywą sinusoidalną przedstawioną na rysunku 2. Częstotliwość jest możliwa do ustalenia za pomocą pomiaru czasu potrzebnego dla obserwowalnej we wszystkich cyklach oscylacji. Tłumienie można ustalić za pomocą pomiaru następujących po sobie maksymalnych wartości oscylacji, które występują w tym samym kierunku. Jeżeli maksymalne wartości amplitud pierwszego i drugiego cyklu wynoszą A1 i A2, to stosunek tłumienia wynosi D.

 

[pic]

 

"ln" stanowi przy tym naturalny logarytm stosunku amplitud.

 

4. PROCEDURA TESTU

 

W celu ustalenia w teście stosunku tłumienia D, stosunku tłumienia przy wymontowanym zawieszeniu pneumatycznym oraz częstotliwość F zawieszenia, obciążony pojazd musi albo:

 

a) przejechać z niewielka prędkością (5 km/h 1 km/h) przez przeszkodę o wysokości 80 mm w profilu przedstawionym na rysunku 1; krótkotrwałą oscylację należy badać pod względem częstotliwości i tłumienia, którą można ustalić ponownie, zjeżdżając kołami z progu taśmy bieżnej;

 

lub

 

b) rama pojazdu zostanie obniżona, tak że ciężar osi napędowej wynosi półtorej maksymalnej wartości statycznej. Następnie zostaje gwałtownie wstrzymana działająca na pojazd siła ciągu i ustalona zostanie wynikła stąd oscylacja;

 

lub

 

c) rama pojazdu zostanie podniesiona, tak że tłumiona masa zostanie podwyższona o 80 mm ponad oś napędową. Podniesiony pojazd jest gwałtownie opuszczany i ustalona zostaje wynikła stąd oscylacja;

 

lub

 

d) przeprowadzone zostaną inne procedury, o ile producent w dostateczny sposób wykaże przed właściwymi służbami nadzoru technicznego ich równoważność.

 

Pojazd należy wyposażyć w przetwornik rejestrujący przesunięcie pionowe, znajdujący się między osią napędową a ramą, bezpośrednio ponad osią napędową. Poprzez pomiar maksymalnych wartości kompresji możliwe staje się z jednej strony ustalenie częstotliwości F i z drugiej strony stosunku amplitud, a tym samym tłumienie. W przypadku podwójnych osi napędowych przetwornik rejestrujące przesunięcie pionowe należy umieścić między każdą z osi napędowych a ramą nad tymi osiami.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No i świetnie sprawdz to w warunkach skp.Czyli musi być (tak mi się wydaje) homologacja na to zawieszenie Ewentualnie na pojazd z tym zawieszeniem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 years later...

no to jak to szybko obliczyć? jeśli ciągnik ma na tylnej osi 2 poduszki to nie spełnia

75%. a jak ma 4 poduszki na tylnej osi a na przedniej resor? :(

 

[ Dodano: 24-07-2010, 13:20 ]

albo 2 poduszki i pół resor na tylnej osi ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Fragment z pisma Min. Finan.

"Odnośnie uwzględniania, przy ustalaniu stawki podatku od środków transportowych, rodzaju zawieszenia, trzeba zauważyć, iż w przypadku zawieszenia o mieszanym charakterze (pneumatyczne i inne) okolicznością decydującą o wysokości opodatkowania pojazdu jest rodzaj zawieszenia tzw. osi nośnej (oś najbardziej obciążona powodująca największy, nacisk na drogę). Jeżeli ta oś ma zawieszenie pneumatyczne, to pojazd należy uznać za pojazd z zawieszeniem pneumatycznym. Liczba osi pojazdu wynika z wpisu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

 

Zawieszenia równoważne z pneumatycznym - rodzaj takiego zawieszenia deklaruje na potrzeby badań homologacyjnych producent lub importer na podstawie odrębnych badań laboratoryjnych. Informacja ta zawarta jest w świadectwie homologacji. Tej cechy pojazdu nie można stwierdzić w drodze badania technicznego w SKP."

 

Czyli ja to rozumiem tak, że jeżeli są poduszki na osi napędowej (osiach napędowych) wtedy zawieszenie jest pneumatyczne, a w warunkach SKP nie jesteśmy w stanie nazwać (zbadać) żadnego zawieszenia jako równoważnego z pneumatycznym.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

każdy ciągnik samochodowy ma obciążoną oś tylną najbardziej , jeśli ma 2 poduszki na tylnej osi , to znaczy że jest to zaw. pneumatyczne?. a gdzie 75% :(

 

[ Dodano: 25-07-2010, 11:46 ]

chodzi mi tyko o ciągniki ,naczepy w większości mają poduszki na wszystkich osiach :( może jakiś rzeczoznawca co napisze. :(

 

[ Dodano: 25-07-2010, 12:05 ]

czy te 75% dotyczy jednej osi czy wszystkich ?

 

[ Dodano: 25-07-2010, 21:39 ]

nikt mi nie odpowie? :(

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

to znaczy że jest to zaw. pneumatyczne?. a gdzie 75%
Przy półresorze i poduszce to prawie 100% amortyzacji następuje dzięki urządzeniu pneumatycznemu. Bo ile ugięcia może być na półresorze. Pewnie trochę jest ale jest to tak mało, że można je pominąć. Problemem są zawieszenia, w których resory paraboliczne działają równolegle z poduszkami bo wtedy producent musi określić ile amortyzacji następuje na poduszce a ile na resorze. Jeśli wykaże, że co najmniej 75% przejmuje poduszka wtedy takie zawieszenie uznaje się również za pneumatyczne i wpisuje do homologacji. Na szczęście takich zawieszeń nie jest dużo.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 year later...

Odświerzam

1. DEFINICJA ZAWIESZENIA PNEUMATYCZNEGO

 

Układ zawieszenia uważany jest za pneumatyczny, jeżeli amortyzacja następuje przynajmniej w 75 % za pomocą urządzeń pneumatycznych.

 

2. RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAWIESZEŃ PNEUMATYCZNYCH

 

Zawieszenie uznawane za równoważne z zawieszeniem pneumatycznym musi spełniać następujące warunki:

 

2.1 Podczas krótkotrwałej swobodnej pionowej oscylacji z niską częstotliwością amortyzowanej masy w pionie ponad osią napędową lub zespołem osi mierzona częstotliwość i tłumienie amortyzacji maksymalnego ciężaru muszą mieścić się w granicach określonych ppkt 2.2-2.5.

 

2.2 Każda oś musi być wyposażona w zawieszenie hydrauliczne. W przypadku osi podwójnych zawieszenie hydrauliczne musi być tak umieszczone, aby oscylacja zespołu osi została zredukowana do wartości minimalnych.

 

2.3 Średni stosunek tłumienia D musi wynosić ponad 20 % krytycznego tłumienia zawieszenia w normalnym stanie, to znaczy ze sprawnym zawieszeniem hydraulicznym.

 

2.4 Jeżeli zawieszenie hydrauliczne jest wymontowane lub niesprawne, wówczas stosunek tłumienia zawieszenia nie może przekraczać już 50 % średniego stosunku tłumienia D.

 

2.5 Częstotliwość tłumionej masy na osi lub zespole osi w czasie krótkotrwałej swobodnej pionowej oscylacji nie może przekraczać 2,0 Hz.

 

2.6 Częstotliwość i tłumienie zawieszenia są podane w pkt 3. W pkt 4 ustanowione są procedury kontrolne badania wartości częstotliwości i tłumienia.

 

[ Dodano: 11-01-2012, 15:34 ]

I teraz pojawia się pytanie. Czy jeżeli mamy wątpliwość co do spełnienia warunków równoważności z zaw. pneum., a na TZ oryginalnej D.M.C. widnieje 26000kg w np sam. z 1998 roku to oznacza to własnie że spełnia ::?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 11 months later...
  • 3 years later...

No dobrze. Skoro o zawieszeniach była tu mowa, to mam taki dylemat.

W instrukcji w sprawie rejestracji pojazdów stoi tak:

30) w rubryce „ADNOTACJE URZĘDOWE” – wpisuje się następujące skróty odpowiadające treści adnotacji:

t) „ZAWIESZENIE ...” – podając rodzaj zawieszenia: pneumatyczne albo równoważne do pneumatycznego

– dotyczy samochodów ciężarowych i ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,

oraz przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7,0 t,

No i teraz tak, po co wykombinowano wielokropek?

Co należy wpisywać w miejsce wykropkowane?

Jakie adnotacje dotyczące zawieszeń spotykacie w codziennej pracy na stacji?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Powinno być "... PNEUMATYCZNE" LUB "... RÓWNOWAŻNE DO PNEUMATYCZNEGO" , bo to są dwa różne rozwiązania. U mnie na BT do tej pory stawiały się same pneumatyczne, więc drugiej opcji jeszcze nie spotkałem. Jak trafi się to zwrócę uwagę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja podobnie. Wpis ---ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE--- widzę, ale zawieszenia pneumatycznego na samochodzie nie widzę. :?

I co, oczywiste omyłki czy pomroczność jasna podczas badania? :x

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Najlepsze to są zapisy w świadectwach zgodności - "zawieszenie pneumatyczne lub równoważne" - "TAK". I skąd pracownik WK ma wiedzieć, jakie wpisać?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Hehe - od razu mi się przypomina kultowe pytanie w WK. Praktycznie 99% klientów zwracało się z takim zagadnieniem:

 

- Ile kosztuje przerejestrowanie?

- A ma pan tablice czarne, czy białe?

- Tak...

 

:evil::evil::evil:

 

Michał - ale ten tekst co piszesz to jest chyba tylko na końcu świadectwa albo w tym dodatkowym kwitku. Bo w konkretnych punktach dotyczących zawieszenia jest to raczej podane. No tylko trzeba się wczytać.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bo w konkretnych punktach dotyczących zawieszenia jest to raczej podane.

 

No właśnie nie. W którymś punkcie (dotyczącym właśnie zawieszenia) jest wpisane tylko TAK.

 

albo w tym dodatkowym kwitku

 

Czasem mądry producent w oświadczeniu o danych poda rodzaj zawieszenia - co tylko potwierdza, że w homo tego nie ma.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.