Skocz do zawartości
Bogusław Maćkowski

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2013r., poz. 1137 z p.zm.)

Rekomendowane odpowiedzi

Bogusław Maćkowski

Do pobrania najnowsza wersja ujednolicona Prawa o ruchu drogowym ze stanem prawnym na dzień 22.06.2013r.

(Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.)

 

 

[scroll]===================================================

NOWOŚĆ - ZMIANA STANU PRAWNEGO - ZAKTUALIZOWANY DNIA 22.06.2013r.

===================================================[/scroll]

 

Zmiany dotyczą homologacji pojazdów i nowych kategorii pojazdów.

 

Od dnia 22.06.2013r. w związku z uchyleniem art. 68 Pord Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów oraz Podstawowe z zakresem badań oznaczonym "f" nie mogą wykonywać badań zgodności pojazdów marki "SAM".

 

Badania takie wykonują wyłącznie jednostki uprawnione przez MTBIGM. Ponieważ nie wybrał jeszcze żadnych więc obowiązuje przepis przejściowy - dotychczasowe instytuty badawcze art. 12 ust. 2 celowo załączony w wersji jednolitej przez okres 12 miesięcy tj. do 22.06.2014r. Jednostki były wymienione w art. 4 rozporządzenia uchylonego.

NORCOM_Dz.U.2012.1137_Prawo o ruchu drogowym_ujednolicony_2013_06_22.pdf

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop
Jednostki były wymienione w art. 4 rozporządzenia uchylonego.

 

A jakby tak komuś się nie chciało zaglądać byłbyś skłonny wymienić je? :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Grzegorz Łódź

Panie Bogusławie wielkie DZIĘKUJĘ za włożony trud i chęć.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Bogusław Maćkowski
byłbyś skłonny wymienić je?

 

No dobrze Błażeju. Z lekką dozą niepewności, gdyż Ministerstwo nic nie opublikowało i nie odpowiedziało na nasze pismo. Osobiście mam wątpliwości co do odebrania uprawnień okręgowym stacjom, gdyż nadane one były nie tylko przez art. 68 ale również art. 83 ust. 1a Pord.

 

Wspomniane rozporządzenie jest już uchylone jednak domniemam, że skoro były opublikowane w rozporządzeniu więc pewnie chodzi o te instytuty badawcze. Stąd 1% niepewności z mojej strony.

 

Dz.U.04.238.2395

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 22 października 2004 r.

w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" z warunkami technicznymi

 

§ 4. 2. Jednostkami upoważnionymi do przeprowadzania badania zgodności pojazdu marki "SAM" z warunkami technicznymi są:

 

3) Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie;

4) Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie;

5) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "BOSMAL" w Bielsku-Białej;

6) Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych w Kobyłce k. Warszawy - wyłącznie dla samochodów ciężarowych, specjalnych i przyczep;

7) Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie, Oddział w Kłudzienku - wyłącznie dla ciągników rolniczych i przyczep przeznaczonych do łączenia z nimi;

8) Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pragnę tylko dodać, że OSKP mogą wykonywać badania zgodności pojazdów zabytkowych art. 83

Art. 83. 1. Badanie techniczne jest przeprowadzane na koszt właściciela lub posiadacza pojazdu, w:

2) okręgowej stacji kontroli pojazdów - w zakresie:

c) (92) badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych.

 

Przy okazji nie ma już możliwości rejestracji pojazdów po zabudowie tzw. 1 szt. w roku. Podlega homologacji.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop

Teraz kumam o co Ci chodzi... Ej - to faktycznie trzeba sobie na spokojnie przeczytać... Uważaj, jak wyjdzie, że jednak OSKP mogą :evil:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
michal_k
Od dnia 22.06.2013r. w związku z uchyleniem art. 68 Pord Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów oraz Podstawowe z zakresem badań oznaczonym "f" nie mogą wykonywać badań zgodności pojazdów marki "SAM".

 

Badania takie wykonują wyłącznie jednostki uprawnione przez MTBIGM.

 

Nie wykonują, bo nie istnieje już badanie zgodności pojazdu marki SAM.

 

Uprawnione jednostki wykonują badanie wymagane do uzyskania dopuszczenia jednostkowego, którego bezprawnie minister wymaga dla pojazdu marki SAM.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop

Pytanie moje brzmi:

 

CZY jednostki uprawnione do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

TO TE SAME JEDNOSTKI CO jednostki upoważnione do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz kontroli zgodności produkcji lub montażu???

 

Pytanie drugie: Który przepis w zasadzie uchyla obowiązujące rozporządzenie w sprawie badań pojazdów zabytkowych i SAMów?

 

Po trzecie - czemu Boguś pominąłeś te dwa pierwsze punkty??

 

Po czwarte - jakie dotychczas jednostki były upoważnione? Gdzie znajdę ich wykaz? Bo mi chodzi nie tylko o samy (to co cytuje Boguś), ale też jednostkowe itd... Gdzie jest wykaz wszystkich dotychczasowych jednostek upoważnionych do badań homologacyjnych?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Grzegorz Łódź
Pytanie drugie: Który przepis w zasadzie uchyla obowiązujące rozporządzenie w sprawie badań pojazdów zabytkowych i SAMów?

 

Może chodzi o to

Stare

Art. 68.

17. Przepisy ust. 1–16 nie dotyczą pojazdu:

1) zabytkowego;

2) zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako „SAM”;

3) specjalnego lub używanego do celów specjalnych Sił Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej oraz Straży Pożarnej;

4) wyprodukowanego lub importowanego w ilości jednej sztuki rocznie; nie dotyczy to tramwajów i trolejbusów.

18. Pojazdy, o których mowa w ust. 17 pkt 1 i 2, podlegają badaniu co do zgodności z warunkami technicznymi, które przeprowadza się na koszt wnioskodawcy.

 

Nowe

Art. 68. (69) (uchylony).

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop

Czyli uchylenie przepisu (ustawy), w którym była delegacja ustawowa do wydania rozporządzenia powoduje z automatu uchylenie wszystkich aktów wydanych wydanych na mocy tej ustawy?? Tak to z automatu wygląda??

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Grzegorz Łódź
Pytanie drugie: Który przepis w zasadzie uchyla obowiązujące rozporządzenie w sprawie badań pojazdów zabytkowych i SAMów?

To może to :)

Dz.u z 2013r poz 337

 

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2004 r. w sprawie badań

zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki „SAM” z warunkami technicznymi (Dz. U. Nr 238, poz. 2395 oraz z 2006 r.

Nr 164, poz. 1161), które na podstawie ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych

innych ustaw (Dz. U. poz. 1448) traci moc z dniem 22 czerwca 2013 r.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop
które na podstawie ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych

innych ustaw (Dz. U. poz. 1448) traci moc z dniem 22 czerwca 2013 r.

 

No właśnie - tylko przeważnie w takiej ustawie na końcu jest taki fragmencik "traci moc rozporządzanie..." itd. a ja w 1448 tego nie widzę :?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Grzegorz Łódź
tylko przeważnie w takiej ustawie na końcu jest taki fragmencik "traci moc rozporządzanie..." itd. a ja w 1448 tego nie widzę

Jest ale w rozporządzeniu 337 :)

Na samym końcu mały punkt2

Nie wiem czy w samej ustawie pisze się uwagi odnośnie rozporządzeń :?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop
Akty powiązane -> Akty uznane za uchylone - znajduje się tutaj 18 tytułów, w tym Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2395

 

Ale Wy mi podajecie cały czas to samo. Ja się pytam w którym miejscu Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw uchyla jakikolwiek inny akt prawny - który art. o tym stanowi??

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
michal_k
Ja się pytam w którym miejscu Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw uchyla jakikolwiek inny akt prawny - który art. o tym stanowi??

 

Siłą rzeczy uchyla. Skoro jakieś badanie przestaje istnieć to i wytyczne dotyczące tego badania nie mają racji bytu.

 

Poza tym rozporządzenie było wydane na podstawie art. 68 ustawy, który przestał istnieć.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Olga
Czyli uchylenie przepisu (ustawy), w którym była delegacja ustawowa do wydania rozporządzenia powoduje z automatu uchylenie wszystkich aktów wydanych wydanych na mocy tej ustawy?? Tak to z automatu wygląda??

 

Zasady techniki prawodawczej Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908

 

§ 32. 1.Jeżeli uchyla się ustawę, na podstawie której wydano akt wykonawczy, albo uchyla się przepis ustawy upoważniający do wydania aktu wykonawczego, przyjmuje się, że taki akt wykonawczy traci moc obowiązującą odpowiednio z dniem wejścia w życie ustawy uchylającej albo z dniem wejścia w życie przepisu uchylającego upoważnienie do wydania tego aktu.

 

Ostatnio z forumowiczem biker100 to rozporządzenie przerabialiśmy ;) więc jestem w tym "obcykana" :mrgreen:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop

No i dokładnie o tą odpowiedź mi chodziło Olga :) Dzięki :)

 

Dobra - nadal nie wiem jakie to jednostki są uprawnione do tych badań homologacyjnych...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
doli

Mam coś takiego.

 

[ Dodano: 15-08-2013, 16:43 ]

Okręgowa stacja może być jednostką uprawnioną do badań pojazdów podlegające dopuszczeniu jednostkowemu czyli: SAM i pojazdy wyprodukowane lub importowane w ilości jednej sztuki rocznie (pojazdy nowe, które nie mają

świadectwa homologacji typu WE albo homologacji typu pojazdu lub pojazdy na którego typ zostało

wydane świadectwo homologacji typu WE pojazdu albo świadectwo homologacji typu pojazdu, w którym

przed rejestracją zostały wprowadzone zmiany w pojeździe, przedmiocie wyposażenia lub części,

wpływające na zmianę warunków stanowiących podstawę do wydania świadectwa homologacji typu tego

pojazdu [pojazdy po zabudowie]), lecz muszą być wyznaczone przez Ministra właściwego do spraw transportu. A co za tym idzie? Aby spełnić odpowiednie warunki to trzeba wyłożyć troszkę kasy i sprawa załatwiona. Myslę, że te koszty są zbyt duże. wszystko w załączniku.

Zmiany w przepisach dotyczące SKP od 22 czerwca 2013 r.pdf

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Marek1
Siłą rzeczy uchyla. Skoro jakieś badanie przestaje istnieć to i wytyczne dotyczące tego badania nie mają racji bytu.

 

Poza tym rozporządzenie było wydane na podstawie art. 68 ustawy, który przestał istnieć.

 

no właśnie nie wiadomo czy uchyla, skoro w par.83 ust. 1a stoi nadal że:

 

Badanie techniczne w zakresie badań co do zgodności z warunkami techniczny-mi autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspreso-wej wynosi 100 km/h, pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebez-piecznych, pojazdu zabytkowego, pojazdu marki „SAM”, pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmia-nę danych w dowodzie rejestracyjnym oraz pojazdu, dla którego określono wy-magania techniczne w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a także dla którego określono dodatkowe wymagania w międzynaro-dowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego jest przeprowadzane wyłącznie w okręgowej stacji kontroli pojazdów.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.