Skocz do zawartości

Akt prawny dotyczący rozszerzeń uprawnień (małe literki)


diagnosi

Rekomendowane odpowiedzi

Dz.U.108 poz.908 - Prawo o ruchu drogowym

art.83

 

"Art. 83. 1. Badanie techniczne jest przeprowadzane na koszt własciciela pojazdu, przez:

1) podstawowa stacje kontroli pojazdów - w zakresie:

a) sprawdzenia oraz oceny prawidłowosci działania poszczególnych zespołów i układów

pojazdu, w szczególnosci pod wzgledem bezpieczenstwa jazdy i ochrony srodowiska,

b) badan technicznych, o których mowa w lit. a, oraz niektórych badan technicznych, o których

mowa w pkt 2, jeeli stacja posiadała zezwolenie starosty na wykonywanie tych badan

wydane przed dniem wejscia w ycie ustawy - Przepisy wprowadzajace ustawe o swobodzie

działalnosci gospodarczej;

2) (12) okregowa stacje kontroli pojazdów..."

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki bardzo(Rzakol) ale chodzi mi bardziej szczegółowo.Gdzie jest powiedziane że nowo powstałe stacje podstawowe nie dostają rozszerzeń. ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

odp. W PORD

Art. 83. 1. Badanie techniczne jest przeprowadzane na koszt właściciela pojazdu, przez:

1) podstawową stację kontroli pojazdów - w zakresie:

a) sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska,

b) badań technicznych, o których mowa w lit. a, oraz niektórych badań technicznych, o których mowa w pkt 2, jeżeli stacja posiadała zezwolenie starosty na wykonywanie tych badań wydane przed dniem wejścia w życie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej;

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gdzie jest powiedziane że nowo powstałe stacje podstawowe nie dostają rozszerzeń.

 

o tym mówi włanie tekst prawa o ruchu drogowym wymieniony powyżej

 

a roporzšdzenie to dodatkowo potwierdza

 

Dz.U.04.223.2264

ROZPORZĽDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 1 padziernika 2004 r.

w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalnoci gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów

Dz. U. z dnia 14 padziernika

w zakresie rodzaju SKP masz do wyboru tylko podstawowa lub okregowa

 

od momentu wejcia w życie ustawy o swobodzie działalnosci gospodarczej w Polsce mamy tylko 2 rodzaje SKP: podstawowe i okręgowe /nie dotyczy istniejšcych wczesniej/

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W PRD jest napisane że można wykonać badanie w zakresie rozszerzonym na SKP o podstawowym zakresie jeżeli miało pozwolenie starosty przed wejściem w życie ustawy o swobodzie działalności gosp..

 

Może nie jest to bezpośrednio powiedziane że nowo powstałe SKP nie mają rozszerzeń, ale pośrednio jest.

 

Ja nie przypominam sobie żeby gdzieś było napisane dosłownie, że dla nowo powstałych SKP nie ma możliwości rozszerzenia uprawnień ponad podstawowe.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W PRD jest napisane że można wykonać badanie w zakresie rozszerzonym na SKP o podstawowym zakresie jeżeli miało pozwolenie starosty przed wejściem w życie ustawy o swobodzie działalności gosp..

 

Może nie jest to bezpośrednio powiedziane że nowo powstałe SKP nie mają rozszerzeń, ale pośrednio jest.

 

Ja nie przypominam sobie żeby gdzieś było napisane dosłownie, że dla nowo powstałych SKP nie ma możliwości rozszerzenia uprawnień ponad podstawowe.

 

W związku tym mam pytanie czy nie zrobię z siebie błazna występując do starosty o rozszerzenie o literkę np."c" stacja podstawowa powstała 03.2005 i na jakich podstawach prawnych ( szczegółowo , dosłownie ,jasno i bez własnych interpretacji urzędników ) dostanę NEGATYWNĄ odpowiedź? :oops:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

możesz wystąpic do Starosty, wniosek masz w rozporządzeniu które podałem

i Starosta odmówi Ci wpisu /zmiany/ do rejestru SKP odpowiednią decyzją.

Prosta sprawa dla Starosty a Ty staniesz się podpadziochą :lol:

i zapewne jakaś kontrola sie pojawi na SKP :mrgreen:

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Napewno dostanież odmownie gdyż musiał byś posiadać te uprawnienia przed 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808 wszystko jest wytłumaczone w objaśnieniach do winosku Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 2264 z 2004 r.( czytaj niżej)

 

**) Należy wpisać właściwy rodzaj stacji kontroli pojazdów:

- okręgowa stacja kontroli pojazdów,

- podstawowa stacja kontroli pojazdów do badania pojazdów A, B, C, CC, D, T, E w zakresie:

a) sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska,

b) badań technicznych, o których mowa w lit. a, rozszerzonego o badania a, c, d, e, f, jeżeli stacja kontroli pojazdów posiadała zezwolenie starosty na wykonywanie tych badań wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808).

Należy wpisać właściwe symbole rodzajów pojazdów:

A - motocykle i motorowery,

B - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyłączeniem motocykli i motorowerów,

C - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 16 t lub

CC - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,

D - autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,

T - ciągniki rolnicze,

E - przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami silnikowymi, do których jest upoważniona stacja kontroli pojazdów.

Należy wpisać właściwe symbole rodzajów badań:

a - autobusów, których dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h,

c - pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,

d - pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie,

e - pojazdów skierowanych na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, dla których wymagane jest specjalistyczne badanie, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym,

f - pojazdu marki "SAM" co do zgodności z warunkami technicznymi,

h - umieszczanie nadanych cech identyfikacyjnych pojazdu.

***) Należy wpisać w przypadku wydania zgody na umieszczanie w pojazdach nadanych cech identyfikacyjnych.

****) Elementy składowe kodu rozpoznawczego stacji kontroli pojazdów:

XXX - właściwy wyróżnik województwa i powiatu oznaczonego według przepisów dotyczących rejestracji i oznaczania pojazdów (dwie lub odpowiednio trzy litery),

000 - numer kolejny stacji kontroli pojazdów (dla stacji działających w dniu wejścia w życie rozporządzenia - numer nadany na podstawie dotychczasowych przepisów),

P - stały element kodu rozpoznawczego podstawowych stacji kontroli pojazdów.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks later...
czy nie zrobię z siebie błazna występując do starosty o rozszerzenie o literkę np."c" stacja podstawowa powstała 03.2005

Cóż jak tu odpowiedzieć twierdząco żeby nikogo nie urazić.

 

Tylu ludzi już trafnie odpowiedziało.

 

Przykro mi, jeżeli stacja nie posiadała przed zaświadczeniem o wpisie do działalności regulowanej zezwolenia do dokonywania badań wówczas zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 lit a - Prawa o ruchu drogowym - otrzyma zakres tylko podstawowy bez gazu "c".

 

 

Może nie jest to bezpośrednio powiedziane że nowo powstałe SKP nie mają rozszerzeń, ale pośrednio jest.

Panowie trochę więcej pewności siebie. Przepis art. 83 ust. 1 określa wyraźnie iż z chwilą wejścia w życie Prawka po zmianach może powstać wyłącznie stacja podstawowa i okręgowa.

 

Nie jestem teraz w pracy i nie mam dostępu do przepisów ale mam też jedną pocieszającą wiadomość. Starosta rozszerzy na wniosek zakres podstawowy stacji o uprawnienia do nabijania numerów i tabliczek znamionowych "h". Nie pamiętam artykułu ale tak jest. Jeżeli będzie to istotne to proszę o kontakt na wiadomości prywatnej wówczas poszukam. Chyba, że ktoś mnie wyręczy.

 

Ot olśnienie: Art. 83a. ust. 7. Prawka: Starosta może wyrazić zgodę na umieszczanie nadanych cech identyfikacyjnych pojazdu przez stację kontroli pojazdów.

 

 

W tym miejscu dodam jedną cenną uwagę. (w sumie niechętnie rozgłaszaną na forum).

No ale tu ujawnia się też kruczki prawne.

 

 

Art. 83a. 1. Organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.

2. W przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą, o której mowa w art. 83 ust. 2, w jednostkach organizacyjnych położonych na obszarze różnych powiatów, jest on obowiązany uzyskać wpis w odrębnych właściwych rejestrach na każdą z tych jednostek.

3. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

3) adres zamieszkania albo siedziby przedsiębiorcy;

4) adres stacji kontroli pojazdów przedsiębiorcy;

5) zakres badań;

 

Zakres badań przyznawany jest przedsiębiorcy prowadzącemu stację a nie stacji przedsiębiorcy. Ta kolejność zapisu powoduje, że jeżeli przedsiębiorca posiadający zakres np. ABCDE/ceh otworzy drugą stację w granicach administracyjnych tego samego Starosty i nie zmieni numeru KRS/ewidencji działalności gospodarczej i nr NIP wówczas w nowo pobudowanej stacji powinien otrzymać nie zakres podstawowy tylko podstawowy rozszerzony o literki "ceh" (lub okręgowy oczywiście).

 

Jednakże w omawianym przypadku jest to nowa stacja i otrzyma tylko zakres podstawowy. Zresztą już samo poświadczenie TDT powinno rozwiać wątpliwości, gdyż jako nowo otwarta stacja i nowy przedsiębiorca (nowym jest także ten który się przekształcił lub zlikwidował jedną spółkę cywilną i otworzył drugą) otrzyma tylko zakres podstawowy z możliwością rozszerzenia o literkę "h".

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.