Skocz do zawartości

Taxi a apteczka pierwszej pomocy ?


gladki

Rekomendowane odpowiedzi

tak jak gaśnica - instrukcja obsługi w języku polskim , a wyposazenie zgodnie z załączoną instrukcją w jęzuku polskim na przepisy polskie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

czy na kole zapasowym jest instrukcja obsługi ???? na gasnicy jest to ma byc w jezyku Polskim , w apteczce jest instrukcja mówiaca o wyposarzeniu to tez musi być po Polsku , czy na ulotce od tabletek jest napisane po Nimiecku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceuta ??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale gaśnica jest(powinna być ) dozorowana a koło zapasowe nie, apteczka też nie i uważam że nawet instrukcja w innym języku apteczki może być.Co prawda np. Słowacy nas gnębią za właśnie apteczki(wyposażenie)ale to inna sprawa.Taxi,N.jazdy powinny posiadać tę rzecz.Tak samo poj. samochodowy ciężarowy przystosowany do przewozu osób, autobus( poza autobusem regularnej kom.miejskiej), a o pojazdach z mat. niebezpiecznymi nie wspomnę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na kole zapasowym są informacje typu: "max speed" " spare wheel" na podnosiniku tez jest kilka instrukcji: up, down. Wiec ja wniskuję, że do samochodu musi byc: instrukcja w jezyku polskim, wszystkie napisy na kokpicie przetłumaczone na język polski bo inaczej nici z pierwszego badania. No chyba ze ktoś udowodni biegłe posługiwanie się jezykiem obcym okazujac stosowny certyfikat.

 

p.s.

 

"-Niech pan nie krzyczy na naszego pracownika! Ja tu jestem kierownikiem tej szatni! Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi?

-Cham się uprze i mu daj. No skąd wezme jak nie mam?" :):):):)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

moim zdaniem apteczka powinna być wyposażona w odpowiednie leki i środki opatrunkowe z etykietami w języku polskim dlatego że:

1. każda rzecz wprowadzana do obrotu na terytorium RP powinna posiadać etykietę i instrukcje w jęzuku polskim.

2.i może ważniejsze, na etykiecie jest umieszczany sposób użycia, lub zażycia, w przypadku niewłaściwego użycia/zażycia mogą wyniknąć różne skutki.

zawartość apteczki wykorzystywana jest do użycia na ludziach, w związku z tym skutki dotyczą ludzi i mogą być nieodwracalne. o ile koło zapasowa można naprawić, o tyle człowieka niejednokrotnie już nie. tak więc porównanie apteczki z kołem zapsowym wydaje mi się niezasadne - spełniają zupełnie inne zadania.

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Apteczka pierwszej pomocy

 

Poniżej podajemy przykładowe wyposażenie poszczególnych apteczek do samodzielnego skompletowania. Ze względu na brak przepisów regulujących nie są one obligatoryjne, z wyjątkiem oznakowania - biały krzyż na zielonym tle.

 

Należy zwrócić uwagę, że od 1 maja 2004 r. wyroby medyczne, czyli wszystko co służy do leczenia, poprawy stanu zdrowia, a nie jest lekiem, muszą posiadać znak CE.

 

1. Apteczka samochodowa

 

*

opatrunek gazowy 1/4 m2 (3 szt.),

*

opaska dziana 4 m x 10 cm (2 szt.),

*

elastyczna siatka opatrunkowa CODOFIX nr 6 (1 szt.),

*

elastyczna siatka opatrunkowa CODOFIX nr 4 (2 szt.),

*

plaster opatrunkowy (2 szt.),

*

chusta trójkątna (2 szt.),

*

maseczka do sztucznego oddychania (1 szt.),

*

chusteczki odkażające (2 szt.),

*

rękawiczki jednorazowe lateksowe (2 pary),

*

agrafka (4 szt.),

*

koc ratunkowy (1 szt.),

*

kamizelka ostrzegawcza z paskiem fluorescencyjnym (1 szt.),

*

młotek bezpieczeństwa (1 szt.),

*

kołnierz usztywniający (1 szt.).

 

2. Apteczka turystyczna

 

*

agrafki (4 szt.),

*

aparat do sztucznego oddychania (1 szt.),

*

chusta trójkątna (1 szt.),

*

chusteczki odkażające (2 szt.),

*

gaza opatrunkowa baweł. jał. 1 m2 (1 op.),

*

koc ratunkowy (1 szt.),

*

kompres jałowy 7,0 x 7,0 cm (1 op.),

*

nożyczki (1 szt.),

*

opaska dziana podtrzym. 4m x 10 cm (2 op.),

*

opaska dziana podtrzym. 4m x 5 cm (2 op.),

*

siatka opatr. CODOFIX nr 2 (30 cm) (1 szt.),

*

siatka opatr. CODOFIX nr 6 (30 cm) (1 szt.),

*

plastry z opatrunkiem (10 szt.),

*

przylepiec Polovis 1,5 m x 2,5 cm (1 szt.),

*

rękawice lateksowe (1 para.),

*

woda utleniona (1 szt.).

 

3. Apteczka biurowa/domowa

 

*

opaska dziana 4 m x 10 cm (4 szt.),

*

opaska dziana 4 m x 4 cm (4 szt.),

*

zestaw plastrów z opatrunkiem (1 op.),

*

wata 50g. (1 op.),

*

kompres gazowy 5 x 5 x 3 (1 op.),

*

kompres gazowy 9 x 9 x 3 (1 op.),

*

kompres gazowy 7 x 7 (1 op.),

*

gaza opatrunkowa 0.25 m (1 szt.),

*

nożyczki (1 szt.),

*

woda utleniona (1 szt.),

*

tabletki przeciwbólowe (1 op.),

*

opaska elastyczna (1 szt.),

*

poloplast (1 szt.),

*

maseczka do sztucznego oddychania (1 szt.),

*

rękawice lateksowe (4 szt.).

 

[ Dodano: 04-12-2005, 16:57 ]

http://http.www.strazakbhp.pl/c2-1.html

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

awartość apteczki wykorzystywana jest do użycia na ludziach, w związku z tym skutki dotyczą ludzi i mogą być nieodwracalne. o ile koło zapasowa można naprawić, o tyle człowieka niejednokrotnie już nie. tak więc porównanie apteczki z kołem zapsowym wydaje mi się niezasadne - spełniają zupełnie inne zadania.

Na tym kole porusza się samochód wewnątrz którego może znajdować się np.5 osób, rozerwanie opony takiego koła będzie znacznie bardziej niebezpieczne niż 5 apteczek razem wziętych.

Apteczka w samochodzie jest potrzebna jak 5 koło u wozu ( za wyjątkiem prezerwatyw będących swojego czasu na wyposażeniu polskich apteczek ) nic od niej nie zależy ( w przeciwieństwie koła zapasowego) więc dyskwalifikację z powodu napisów uznaję za bezsensowną i niezgodną z.... prawem. Na własny użytek mogę mieć apteczkę z napisami w języku Suomi byle bym jej nie wprowadzał do obrotu handlowego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A ja kupiłem taką apteczkę w kórej instrukcja udzielania pierwszej pomocy jest w jezyku polskim,ale pozostałe wyposażenie opatrunki,plastry itd są opisane obcojęzycznie.

No i taka apteczka nie powinna być w sprzedaży bez opisu w języku polskim a mimo to jest.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

D.U nr 90 z dnia 8.11.1999 poz. 999 ( Ustawa o języku polskim) w rozdział 2 :

 

chrona prawna języka polskiego w życiu publicznym

 

Art. 5. 1. Podmioty wykonujące zadania publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonują wszelkich czynności urzędowych w języku polskim, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do oświadczeń składanych organom, o których mowa w art. 4.

 

Art. 6. Umowy międzynarodowe zawierane przez Rzeczpospolitą Polską powinny mieć polską wersję językową, stanowiącą podstawę wykładni, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

Art. 7. 1. Języka polskiego używa się w obrocie prawnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pomiędzy podmiotami polskimi oraz gdy jedną ze stron jest podmiot polski. Dotyczy to w szczególności nazewnictwa towarów i usług, ofert, reklamy, instrukcji obsługi, informacji o właściwościach towarów i usług, warunków gwarancji, faktur, rachunków i pokwitowań.

2. Podmiotem polskim w rozumieniu ustawy jest:

1) osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

- prowadząca działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Posługiwanie się w obrocie prawnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie obcojęzycznymi określeniami, z wyjątkiem nazw własnych, jest zakazane.

4. Obcojęzyczne opisy towarów i usług oraz obcojęzyczne oferty i reklamy wprowadzane do obrotu prawnego, o którym mowa w ust. 1, muszą jednocześnie mieć polską wersję językową.

5. Kontrolę wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, sprawuje Inspekcja Handlowa oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Art. 8. 1. Jeżeli stroną umowy, której wykonanie ma nastąpić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest podmiot polski, umowę sporządza się w języku polskim.

2. Umowa sporządzona w języku polskim może mieć wersję lub wersje obcojęzyczne. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, podstawą wykładni takiej umowy jest jej wersja polskojęzyczna.

3. Do umów zawartych z naruszeniem ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio art. 74 § 1 zdanie pierwsze oraz art. 74 § 2 Kodeksu cywilnego; umowa sporządzona w języku obcym nie stanowi uprawdopodobnienia faktu dokonania czynności prawnej, o którym mowa w art. 74 § 2 Kodeksu cywilnego.

 

Art. 9. Język polski jest językiem nauczania oraz językiem egzaminów i prac dyplomowych w szkołach publicznych i niepublicznych wszystkich typów, w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych oraz w placówkach oświatowych i innych instytucjach edukacyjnych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

Art. 10. 1. Napisy i informacje w urzędach i instytucjach użyteczności publicznej, a także przeznaczone do odbioru publicznego oraz w środkach transportu publicznego sporządza się w języku polskim.

2. Nazwom i tekstom w języku polskim mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na język obcy w wypadkach i granicach określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

 

Art. 11. Przepisy art. 5-7 oraz art. 9 i art. 10 nie dotyczą:

1) nazw własnych,

2) obcojęzycznych dzienników, czasopism, książek oraz programów komputerowych, z wyjątkiem ich opisów i instrukcji,

3) działalności dydaktycznej i naukowej szkół wyższych, szkół i klas z obcym językiem wykładowym lub dwujęzycznych, nauczycielskich kolegiów języków obcych, a także nauczania innych przedmiotów, jeżeli jest to zgodne z przepisami szczególnymi,

4) twórczości naukowej i artystycznej,

5) zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej,

6) znaków towarowych, nazw handlowych oraz oznaczeń pochodzenia towarów i usług.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na własny użytek mogę mieć apteczkę z napisami w języku Suomi byle bym jej nie wprowadzał do obrotu handlowego

Oczywiście się z Tobą zgadzam

Ale patrząc z przymróżeniem oka....a jakbys miał wypadek (czego oczywiście nie życze) to ktoś nieznający języka Somi udzielałby ci pierwszej pomocy i z twojej apteczki wziołby zamiast opaski uciskowej prezerwatywe i założył na ręke i co wtedy :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ciekawe czego jeszcze będziecie żądać w języku polskim.

Proponuję instrukcję samochodu, instrukcję radia, a najlepiej żeby kierowca jeszcze mówił po Polsku, ze nie wspomnę o samochodzie rodzimej produkcji.

Pozdrawiam nadgorliwców.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ciekawe czego jeszcze będziecie żądać w języku polskim.

Proponuję instrukcję samochodu, instrukcję radia, a najlepiej żeby kierowca jeszcze mówił po Polsku, ze nie wspomnę o samochodzie rodzimej produkcji.

Pozdrawiam nadgorliwców.

 

M oże i masz rację ,tylko nieżyczę tobie abys uczestniczył w wypadku i musiał kiedyś skorzystać z tej nieszczęsnej apteczki ?Patrzysz a tu wszystko w obcym języku,aty musisz podać komuś jakis lek np.przeliczając ml.na mase ciała ? Życze powodzenia ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jakis lek np.przeliczając ml.na mase ciała

 

w apteczce nie ma żadnych lekarstw i wręcz zabrania się podawania czegokolwiek poszkodowanemu /tabletki, płyny/

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

w apteczce nie ma żadnych lekarstw

 

wiesz lekarzem to ja niejestem,ale swego czasu był węgiel,jodyna,krople walerianowe,tabletki z tzw.krzyzykiem,woda destylowana itp. :?:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wieki temu jak była dyskusja o konieczności wprowdzenia apteczek lekarz ratownik w TV powiedział: Apteczka do ratowania zycia nie jest zupełnie potrzebna, nie ma tam nic co byłoby niezbednę. Krwotok mozna zatamować szalikiem czy koszulką". Na dzień dzisiejszy mozna by tylko dodać ze potrzebne są rekawiczki i "ustnik" do sztucznego oddychania - ale to tylko z powodu pewnej paskudnej choroby. A poza tym kto umie robić sztuczne oddychanie? A może tak wprowadzić obiwązek egzaminowania okresowego kierowców z tej umiejetności ? :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Fachowa ręka mojej żony (służba zdrowia) skompletowała mi apteczke i wg. jej zaleceń mają się tam znaleść opatrunki jałowe, bandaż z zapinką oraz rękawiczki gumowe i nic więcej. :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A może tak wprowadzić obiwązek egzaminowania okresowego kierowców z tej umiejetności

To zapewne wiele istnień ludzkich by się uratowało :(

Ale to już inny problem.....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Świadkiem wypadku może być każdy z nas i każdy z nas zobowiązany jest do udzielenia pierwszej pomocy – pomocy, która może decydować o życiu ofiary.

 

Obowiązek udzielenia pomocy wynika z przepisów prawnych zawartych w kodeksie karnym.

Art. 162.

 

§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu – podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

§ 2. Nie podlega karze, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu, albo w warunkach, w których możliwa jest natychmiastowa pomoc ze strony instytucji lub osoby bardziej do tego powołanej.

 

Również przepisy bhp, dotyczące pierwszej pomocy, nakładają na pracodawców obowiązek zorganizowania i udzielenia takiej pomocy pracownikom, którzy ulegli wypadkowi, zatruciu lub nagłemu zachorowaniu w miejscu pracy.

 

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zorganizowania

i udzielania pierwszej pomocy.

Art. 224.

 

§ 1. Pracodawca prowadzący działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników, jest obowiązany podejmować działania zapobiegające takiemu niebezpieczeństwu.

 

możemy się znależć w takiej sytuacji -co wtedy :?:

z tym szkoleniem nie byłby głupi pomysł-obowiazkowym dla kierowców

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.