Skocz do zawartości
Kryczynski A

Zmiany do PoRD

Rekomendowane odpowiedzi

Kryczynski A

   Dziś opublikowano zmiany do :PoRD     http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1579/1  

   Kary z nie zarejestrowanie  w terminie  30 dni 

Art .4 

 

  • Lubię 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
cezary

ale szczerze powiedziawszy to tak naprawdę diagnostów, czy skp nic z tego nie dotyczy.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
aboz
9 godzin temu, cezary napisał:

diagnostów, czy skp nic z tego nie dotyczy.

A zerknąłeś na dział, w którym się to pojawiło?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
mirek_handlarz
10 godzin temu, Kryczynski A napisał:

Coś się źle podlinkowało ? "USTAWA
z dnia 19 lipca 2019 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw"

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Iamthelaw

Patrz Art.4

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Rafi90

A dostaliście info o tym?

Informacja techniczna dotycząca zmian do ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o transporcie drogowym, w tym ustanowienia nowych badań technicznych skierowanych przez Starostę

 

 

Informujemy, że dnia 6 sierpnia 2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 1466 USTAWA z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym .

USTAWA implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE, która reguluje kwestie związane z drogową kontrolą techniczną pojazdów wykonujących przewóz drogowy rzeczy.

W obszarze działań stacji kontroli pojazdów najistotniejsze jest pojawienie się nowych badań technicznych skierowanych przez Starostę, który otrzyma i przekaże do SKP:

Ø  informację od innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym informacji o konieczności podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia badania technicznego pojazdu,

Ø  wniosek organu kontroli ruchu drogowego o konieczności przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego pojazdu kategorii M2, M3, N2 i N3, przyczepy kategorii O3 i O4 i ciągnika kołowego kategorii T5 użytkowanego na drodze publicznej do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy;

Przedmiotowe zmiany wejdą w życie dopiero po trzech miesiącach od opublikowania a więc z dniem 07.11.2019 !!!

Zmiany powyższe wiążą się również z koniecznością publikacji aktów wykonawczych o czym Państwa będziemy na bieżąco informować.

 

Poniżej prezentujemy wybrane, najistotniejsze z punktu widzenia SKP, nowe zapisy (pogrubiony druk poniżej oznacza nowy zapis ustawy Prawo o ruchu drogowym).

 

Ø  Przepis dotyczący przedmiotowych nowych badań technicznych skierowanych przez Starostę:

w art. 81 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

w ust. 11 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) skierowany przez starostę po otrzymaniu:

a) informacji, o której mowa w art. 54f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

b) wniosku organu kontroli ruchu drogowego o konieczności przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego pojazdu kategorii M2, M3, N2 i N3, przyczepy kategorii O3 i O4 i ciągnika kołowego kategorii T5 użytkowanego na drodze publicznej do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy;”

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym:

Art. 54f Otrzymanie od państwa UE informacji o konieczności badania technicznego pojazdu zarejestrowanego w RP

W przypadku otrzymania od innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym informacji o konieczności podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia badania technicznego pojazdu, o którym mowa w art. 54d ust. 1, zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Główny Inspektor Transportu Drogowego przekazuje tę informację staroście właściwemu ze względu na miejsce rejestracji tego pojazdu.

art. 54d ust. 1:

  1. Główny Inspektor Transportu Drogowego wykonuje zadania punktu kontaktowego w zakresie wstępnych i szczegółowych drogowych kontroli technicznych pojazdów kategorii M2, M3, N2 i N3, przyczep kategorii O3 i O4 i ciągników kołowych kategorii T5 użytkowanych na drodze publicznej do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy dotyczące zapewnienia koordynacji z punktami kontaktowymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w odniesieniu do działań, o których mowa w art. 54e, oraz umożliwienia wymiany innych informacji z właściwymi punktami kontaktowymi w tym zakresie oraz udzielania im pomocy.

art. 54e W przypadku stwierdzenia podczas wstępnej lub szczegółowej drogowej kontroli technicznej, że pojazd, o którym mowa w art. 54d ust. 1, niezarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska, Główny Inspektor Transportu Drogowego informuje o wynikach kontroli:

1) państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym pojazd ten jest zarejestrowany, oraz może zwrócić się do właściwego organu tego państwa o podjęcie działań zmierzających do przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego tego pojazdu;

2) państwo inne niż wymienione w pkt 1, w którym pojazd jest zarejestrowany.

 

Ø  Przepis korygujący zapisy związane z brakiem obowiązku wykonywania badania okresowego przed pierwszą rejestracją na terytorium RP w przypadku gdy w dowodzie z państwa członkowskiego zawarta jest informacja o wykonanym badaniu technicznego i jego terminie ważności:

w ust. 14 wyrazy „pkt 3 lit. b” zastępuje się wyrazami „pkt 2 lit. b”.

 

 

Treść USTAWY z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. poz. 1466 z 2019) jest dostępna na naszej witrynie w zakładce „Akty Prawne” oraz przesyłamy Państwu jako załącznik do niniejszej informacji. Dodatkowo załączyliśmy również tekst jednolity ustawy o transporcie drogowym.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Paprock

Powoli @mirek_handlarz.

Nic źle nie podlinkowało? Tytuł jak tytuł. Treść ważna, a w szczególności artykuł czwarty, tak jak zasygnalizował @Kryczynski A.

  • Lubię 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
cezary

no to proszę mi łopatologicznie wsadzić do łba co wnosi ten art. 4 w sprawie badań technicznych, może zrozumiem, ale i  tak czy inaczej będę wdzięczny. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Paprock

No nas i stacji nie dotyczy. @Kryczynski A wrzucił to w dział Forum -> Wydziały Komunikacji -> Prawo -> Zmiana Ustawy -> i sobie przy kawie klikamy.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
cezary

no była uwaga, zerknij na dział, zaglądam po raz kolejny, czytam, licho mi to idzie, ale jakoś tam skleciłem z liter(głosek?)  wyrazy i wyszło mi, że mnie jako diagnosty to "loto", ale dzięki i za to pojaśnienie :OK:

zastanawiałem się jednak dalej nad zagwozdką @aboz-a, i doszedłem do wniosku,  może dlatego,  że artykuł ten zmienia brzmienie pkt 7, a ten z kolei jest częścią tego

Rozdział 2. Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu.
Art. 71 

 

a ten jednak nas dotyczy. 

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
mirek_handlarz
4 godziny temu, Paprock napisał:

Powoli @mirek_handlarz.

Nic źle nie podlinkowało? Tytuł jak tytuł. Treść ważna, a w szczególności artykuł czwarty, tak jak zasygnalizował @Kryczynski A.

Mea culpa

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Krzysztof plus
W dniu 23.08.2019 o 08:21, Paprock napisał:

No nas i stacji nie dotyczy. @Kryczynski A wrzucił to w dział Forum -> Wydziały Komunikacji -> Prawo -> Zmiana Ustawy -> i sobie przy kawie klikamy.

Cytat

Art. 140mb. Kto:                                                                                                                                                                                                                                                              

1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł 

 

Literalnie ja ten przepis rozumiem w następujący sposób: 

Jeśli posiadam zarejestrowany w Polsce, ale od kilku lat nieprzerejestrowany na siebie  pojazd to być może wystarczy to że  listem poleconym zawiadomię starostę że taki pojazd nabyłem by uniknąć grożących kar. Nie dostrzegam w tym artykule konieczności przerejestrowania i związanych z tym kosztów zmiany dowodu i tablic. Można tak ? 😎

  • Lubię 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
cezary
14 minut temu, Krzysztof plus napisał:

Można tak ?

niby wszystko można, ale w/g mnie nie ma to wartości sprawczej i nie załatwia sprawy, ponieważ art. 78 ust. 2 pkt 1 mówi ;

Cytat

 

2. Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:
2) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.


 

samo zawiadomienie nie zmieni danych w DR, więc kara będzie. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
michal_k
3 godziny temu, cezary napisał:

samo zawiadomienie nie zmieni danych w DR, więc kara będzie. 

 

Doczytaj sobie, że za punkt 2 nie ma kadry. Dlatego literalnie samo zawiadomienie o nabyciu jest spełnieniem obowiązku, o którym mowa w punkcie 1.

  • Lubię 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
cezary

doczytałem, przemieliłem i wychodzi, że faktycznie bezpośredni przedmówcy mają rację, gdyby było odniesienie w art. 140mb  do art. 78 ust. 2 pkt 2 to kara by obowiązywała.

:ok

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
aboz

To załatwia temat, o którym wspominałem przy okazji procedowania tych zmian. Jedyną formą zawiadomienia SP o nabyciu było przerejestrowanie i tak to zostało ujęte w pierwotnej wersji przepisu. Obecnie sprawa jest o tyle prosta, że w przypadku pojazdu, który ze względów formalnych nie może zostać zarejestrowany przez nowego właściciela, samo powiadomienie o nabyciu spełnia warunki ustawowe.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop

Ja uważam że było i jest inaczej. Przecież przepis materialny w tej kwestii się NIE ZMIENIŁ. Dodano tylko sankcję w tej chwili. Reszta na PW ;)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.