Skocz do zawartości

Samochód specjalny - pogotowie techniczne/warsztat


Ardianek

Rekomendowane odpowiedzi

Cześć, zarejestrowaliśmy w firmie nowe Iveco Daily o dmc. do 7,5t na pojazd specjalny o przeznaczeniu pogotowie techniczne/warsztat. Proszę o informację czy w danym pojeździe kierowca musi rejestrować czas pracy na tachografie? Dzwoniłem na WITD i powiedzieli, że nie musi. Natomiast oficjalnie na e-mail nie odpisują więc nie mam pewności. Dziękuję za pomoc :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/czas-pracy-kierowcow

Przepisy o czasie pracy kierowców zostały określone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1412). Podlegają im kierowcy zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, kierowcy samozatrudnieni, czyli przedsiębiorcy osobiście wykonujący przewozy drogowe oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujące przewozy drogowe na jego rzecz, w rozumieniu art. 4 pkt 6a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 180).

Wątpię, żeby jakiekolwiek "pogotowie" łapało się pod przewozy drogowe.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sugerujesz, że takiego pracownika, który wykonuje prace naprawcze na terenie Polski jeżdżąć na miejsca awarii rejstracja czasu pracy na tachografie nie obowiązuje?

 

Edytowane przez Jacdiag
cytat całego poprzedniego posta
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie spotkałem się, żeby strażak-kierowca wozu bojowego rejestrował czas pracy. Podobnie inny szofer w aucie z kogutami. Rejestrowanie czasu pracy dotyczy przewozów drogowych. Kierowców samochodów ciężarowych podróżujących z towarami po krajach wspólnoty. Spod przewozu drogowego wyjęte są pojazdy specjalne policji, pogotowia, straży miejskich, GOPRU, WOPRU, strażaków, gazowników, elektryków, energetyków i nie wiadomo kogo jeszcze. Ktoś zadzwoni na 998 i w słuchawce usłyszy, że niech się dalej pali, samo się ugasi. Nikt nie przyjedzie bo kierowca ma pauzę. Tak? Tak to ma wyglądać?

 

Zanim polecisz z ostatnim postem po całości, to proszę w pierwszej kolejności przeczytać regulamin. Mamy tu zwyczaj, żeby ostatnich postów nie wklejać w całości. Do ostatniej wypowiedzi odpowiadamy bezpośrednio, bo inaczej :silent:... Banik! 761875311_u-kij(1).gif.8f4ddb1d10aa576707d936cb4672a8f2.gif

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Te przypadki powyżej 3,5 tony lub powyżej 9 osób są zwolnione z tachografu

Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przewozu drogowego:

a) pojazdami używanymi do przewozu osób w ramach przewozów regularnych, których trasa nie przekracza 50 km;

b) pojazdami o dopuszczalnej maksymalnej prędkości nie przekraczającej 40 km/h;

c) pojazdami będącymi własnością sił zbrojnych, służb obrony cywilnej, straży pożarnej i sił odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego, lub wynajmowanych przez nie bez kierowcy, gdy przewóz wykonywany jest w związku z zadaniami powierzonymi tym służbom i pozostaje pod ich kontrolą;

d) pojazdami używanymi w razie wypadków lub do prowadzenia działań ratunkowych, w tym pojazdami używanymi w niehandlowym przewozie pomocy humanitarnej;

e) pojazdami specjalistycznymi używanymi do celów medycznych;

f) pojazdami specjalistycznymi pomocy drogowej poruszającymi się w promieniu 100 km od swej bazy;

g) pojazdami poddawanymi próbom drogowym do celów rozwoju technicznego lub w ramach napraw albo konserwacji oraz pojazdami nowymi lub przebudowanymi, które nie zostały jeszcze dopuszczone do ruchu;

h) pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony używanymi do niehandlowego przewozu rzeczy;

i) pojazdami użytkowymi o statusie pojazdów zabytkowych zgodnie z przepisami państwa członkowskiego, w którym są użytkowane, wykorzystywanymi do niehandlowych przewozów osób lub rzeczy

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podałem link gov.pl, w którym zawarto wskazówki co do aktów prawnych. Wystarczy się zapoznać. No ale jak niewierny Tomasz nawet WITD nie wierzy, to cóż...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1 godzinę temu, Solaris napisał:

Te przypadki powyżej 3,5 tony lub powyżej 9 osób są zwolnione z tachografu

Tu nie chodzi, o to co jest zwolnione z tachografu, ale czy skoro jest tachograf (w tym konkretnym przypadku), trzeba rejestrować czas pracy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nigdzie nie napisał że ma zamontowany w pojeździe tachograf ale nawet jeśli jest to trzeba go wymontować i problem z głowy - czasu rejestrować nie musi

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach


Nic nie trzeba wymontować. Obecność tacho nie obliguje kierowcy do rejestrowania czasu pracy. Jedyny obowiązek to legalizacja tacho, skoro jest na pokładzie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 1.03.2023 o 09:58, Ardianek napisał:

do 7,5t na pojazd specjalny o przeznaczeniu pogotowie techniczne/warsztat.

Generalnie nie to forum ale ... specjalny ,pogotowie techniczne do 7.5 dmc(ważne) nie powinno podlegać pod rozporządzenie ( jazda nie jest podstawowym zajęciem kierowcy) .

Art 3 i 13 Rozp.561 

Edytowane przez duchu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem czy dobrze interpretuje właściwe akty prawne, ale jeśli ten pojazd to pozycja aa) w Art 3 Rozp 561 to pojazd ten nie obowiązuje rejestr czasu pracy kierowcy, ale tylko 100 km od bazy? To to w przypadku jak pojazd taki pracuje 150 km od siedziby firmy?

Pojazd ma zamontowany tachograf, ale nie będziemy go wymontowywać wystarczy, ż będzie zalegalizowany. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wystarczy, że będzie zalegalizowany! Po mojemu nie ma co dalej drążyć sprawy. Trzymać się zdania WITD i to jest wszystko.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Piszesz o tym co usłyszałem na infolinii WITD? Nie mam tego nigdzie oficjalnie bo na e-mail nie odpisują.

Proszę jeszcze o odpowiedź na moje ostatnie pytania.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cytat

Artykuł 3
Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przewozu drogowego:
a) pojazdami używanymi do przewozu osób w ramach przewozów regularnych, których trasa nie przekracza 50 km; ▼M3
aa) pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony używanymi do:
(i) przewozu materiałów, sprzętu lub urządzeń do użytku kierowcy w trakcie pracy
, lub
(ii) dostawy rzeczy wyprodukowanych metodami rzemieślniczymi,
wyłącznie w promieniu 100 km od bazy przedsiębiorstwa oraz pod warunkiem że prowadzenie takich pojazdów nie stanowi głównego zajęcia kierowcy, a transport nie ma charakteru zarobkowego;

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Teraz taka sytuacja. Siedziba firmy (baza) jest w Krakowie. Pojazd pogotowie techniczne/ warsztat jedzie do Olsztyna na zadnie aby wykonywać tam przez cały tydzień prace naprawcze. Jak teraz ma się sprawa rejestracji czasu pracy? Dziękuję

Mam odpowiedź na piśmie z WITD, ale nic nie rozumiem to może ktoś rozszyfruje? Dziękuję :)

"

W nawiązaniu do maila z dnia 1 marca 2023r. odsyłam bezpośrednio do rozporządzenia 561/06

 

W myśl Artykuł  13

1.  O ile nie zagraża to osiągnięciu celów określonych w art. 1, każde Państwo Członkowskie może wprowadzić wyjątki od przepisów art. 5-9 i uzależnić te wyjątki od spełnienia indywidualnych warunków na swoim terytorium lub, w porozumieniu z zainteresowanymi Państwami, na terytorium innego Państwa Członkowskiego, mające zastosowanie do następujących przewozów wykonywanych:

 

 

h) pojazdami używanymi w związku z odprowadzaniem ścieków, ochroną przeciwpowodziową, konserwacją urządzeń zaopatrujących w wodę, gaz i elektryczność, utrzymaniem i kontrolą dróg, zbieraniem odpadów z gospodarstw domowych i ich wywozem, usługami telegraficznymi i telefonicznymi, nadawaniem programów radiowych i telewizyjnych oraz wykrywaniem nadajników lub odbiorników radiowych lub telewizyjnych;

 

Ustawa o transporcie drogowym stanowi,

 

Art.  3.  [Wyłączenia ze stosowania ustawy]

1.  Przepisów ustawy nie stosuje się do przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów:

1) przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - w niezarobkowym przewozie drogowym osób;

2) o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy;

3) zespołów ratownictwa medycznego oraz w ramach usług transportu sanitarnego.

 

2.  Do przewozów drogowych wykonywanych:

1) w ramach powszechnych usług pocztowych,

2) w ramach usług polegających na przewozie odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,

3) przez podmioty niebędące przedsiębiorcami,

4) w ramach usuwania skutków awarii lub wypadków pojazdami pomocy drogowej

- stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące niezarobkowego przewozu drogowego.

 

Art. 4.

4) niezarobkowy przewóz drogowy - przewóz na potrzeby własne - każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:

a) pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników,

b) przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi,

c) w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego - rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin,

d) nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych;

5) niezarobkowy krajowy przewóz drogowy - przewóz na potrzeby własne wykonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) niezarobkowy międzynarodowy przewóz drogowy - przewóz na potrzeby własne wykonywany z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej;

6a) przewóz drogowy - transport drogowy lub niezarobkowy przewóz drogowy, a także inny przewóz drogowy w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem (WE) nr 561/2006";

 

Art.  33.  [Zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej]

1.  Przewozy drogowe na potrzeby własne mogą być wykonywane po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej.

2.  Obowiązek uzyskania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przewozów drogowych wykonywanych:

1) w ramach powszechnych usług pocztowych;

2) przez podmioty, niebędące przedsiębiorcami, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3, z tym że w przypadku działalności wytwórczej w rolnictwie dotyczącej upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego obowiązek uzyskania zaświadczenia nie dotyczy rolnika w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858);

3) przez przedsiębiorców posiadających uprawnienia do wykonywania transportu drogowego.

3.  Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, albo numer identyfikacji podatkowej (NIP), rodzaj i zakres wykonywania przewozów drogowych na potrzeby własne oraz rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych.

4.  Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.  Zaświadczenie na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy uprawnia do wykonywania przewozów z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Zaświadczenie to uprawnia również do wykonywania niezarobkowego przewozu drogowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z rodzajem przewozów w nim określonych.

6.  Wniosek o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje i dokumenty określone w art. 8 ust. 2 pkt 1-4 i 6 oraz ust. 3 pkt 4 i 5.

7.  Przepis art. 14 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

8.  Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy oraz wypis lub wypisy z zaświadczenia wydaje właściwy dla siedziby przedsiębiorcy starosta na czas nieokreślony. Zaświadczenie na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy oraz wypis lub wypisy z zaświadczenia wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego na okres do 5 lat.

9.  W przypadku wykonywania międzynarodowego niezarobkowego przewozu drogowego niezgodnie z wydanym zaświadczeniem Główny Inspektor Transportu Drogowego odmawia wydania nowego zaświadczenia przez okres 3 lat od dnia upływu ważności posiadanego zaświadczenia.

9a.  W przypadku wykonywania krajowego niezarobkowego przewozu drogowego niezgodnie z wydanym zaświadczeniem właściwy starosta, w drodze decyzji, stwierdza nieważność zaświadczenia. Wydanie nowego zaświadczenia jest możliwe po upływie 3 lat od dnia stwierdzenia nieważności poprzedniego zaświadczenia.

10.  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, oraz wypisu z tego zaświadczenia, mając na uwadze przepisy Unii Europejskiej, o których mowa w art. 20 ust. 2.

 

"

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam odpowiedź od innego inspektora.

Kierowca nie musi mieć tachografu i nie musi rejestrować czasu pracy o ile nie wykonuje przewozu drogowego. W pojeździe musi być wypis z zaświadczenia na potrzeby własne. 

Pytanie co jak pojazd warsztat jedzie na realizacje 500 km od bazy i tam pracuje 5 dni i wraca. Wychodzi na to, że trzeba rejestrować się na tacho?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

49 minut temu, Ardianek napisał:

Pytanie co jak pojazd warsztat jedzie na realizacje 500 km od bazy i tam pracuje 5 dni i wraca. Wychodzi na to, że trzeba rejestrować się na tacho?

No ale co Ciebie te 500 km boli, skąd Ci się wzięło te 500 kilometrów?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks later...

Pojazd sprowadzony, DMC 4,25t do utrzymania dróg nie posiada tachografu. Czy na podstawie WE 561/2006 art 13. 1. h) jest wyłączony z posiadania?

Artykuł 13 1. O ile nie zagraża to osiągnięciu celów określonych w art. 1, każde Państwo Członkowskie może wprowadzić wyjątki od przepisów art. 5–9 i uzależnić te wyjątki od spełnienia indywidualnych warunków na swoim terytorium lub, w porozumieniu z zainteresowanymi Państwami, na terytorium innego Państwa Członkowskiego, mające zastosowanie do następujących przewozów wykonywanych:

h) pojazdami używanymi w związku z odprowadzaniem ścieków, ochroną przeciwpowodziową, konserwacją urządzeń zaopatrujących w wodę, gaz i elektryczność, utrzymaniem i kontrolą dróg, zbieraniem odpadów z gospodarstw domowych i ich wywozem, usługami telegraficznymi i telefonicznymi, nadawaniem programów radiowych i telewizyjnych oraz wykrywaniem nadajników lub odbiorników radiowych lub telewizyjnych;

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.