Skocz do zawartości

Projekt ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu z X.2009


Bogusław Maćkowski

Rekomendowane odpowiedzi

Projekt ten reguluje zasady prowadzenia stacji kontroli pojazdów, nadzoru nad nimi oraz rejestracji pojazdów i ich homologacji.

 

Szczegółowo określa sposób uzyskania uprawnień stacji, diagnostów, ośrodków szkolenia diagnostów, produkcji tablic rejestracyjnych i sankcji karnych.

 

Jest raczej pewne, że Ci którzy wykonują badania techniczne w pełnym zakresie zgodnie z przepisami i szkolą regularnie wszystkich diagnostów nie mają się czego obawiać.

projekt_ustawa o dopuszczeniu pojazdów_10_2009.pdf

projekt_ustawa o dopuszczeniu pojazdów_10_2009_uzasadnienie.pdf

projekt_ustawa o dopuszczeniu pojazdów_10_2009_osr.pdf

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jest raczej pewne, że Ci którzy wykonują badania techniczne w pełnym zakresie zgodnie z przepisami

Panie Bogslawie

Czytałem ten projekt ustawy juz parę dni wczesniej.Szczerze powiem ze mam raczej

mieszane odczucia w stosunku do tego projektu....!!!! :razz:

Jak zwykle zgodnie z przepisami-tylko tak do końca nie wiem czy w tym kraju

znajdzie sie ktoś kto jest pewny ze to co robi jest calkowicie zgodne z tymi naszymi

przepisami i przy najblizszej kontroli nie zostanie wyprostowany-ukarany...!!! :sad:

nie mają się czego obawiać.

Ale tak całkiem spokojnie to raczej nie śpią.... :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

est raczej pewne, że Ci którzy wykonują badania techniczne w pełnym zakresie zgodnie z przepisami i szkolą regularnie wszystkich diagnostów nie mają się czego obawiać.

 

no niestety mają się czego obawiać, bo nie wiadomo jak te przepisy będą zgodne z innymi przepisami i co może jeszcze gorsze, jaka będzie ich (przepisów) interpretacja.

 

przykład - zamieszanie po ostatnich nowelizacjach :)

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mnie najbardziej oburza to:

"Żaden podmiot wykonujący działalność lobbingowa nie zgłosił zainteresowania pracami nad

projektem ustawy."

Ja się pytam gdzie były: ITS PISKP......?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja się pytam gdzie były: ITS PISKP......?

A jesteś pewny ze w takim przypadku ktos kogos pyta o jego zdanie lub ewentualnie

w końcowym rozrachunku z tym się liczy....???? :razz:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja się pytam gdzie były: ITS PISKP......?

 

czekały na kasę od "sowich" SKP i ewentualnie organizują wyjazdowe szkolenia i konferencje

z których nic nie wynika

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jak to do kupy zebrac w jakim to dzienniku jest albo będzie .?

W zadnym DZ.U. jeszcze tego nie ma a w jakim będzie to co najwyzej Bóg i partia

moze Ci powiedzieć...!!!! :razz:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mnie najbardziej oburza to:

"Żaden podmiot wykonujący działalność lobbingowa nie zgłosił zainteresowania pracami nad

projektem ustawy."

Ja się pytam gdzie były: ITS PISKP......?

Może całe szczęście że nie było PISKP - byłem ostatnio szkolony i prezes podpisywał się i zgadzał z tym, że jeżeli auto przyjedzie po 4 latach 11 miesiącach na 2 badanie to daje mu się na 2 lata (to nie jest plotka 3 razy pytałem czy się nie przesłyszałem) :evil:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie mają się czego obawiać.

Nie chodzi o obawy.

Mam plan dotyczący Art. 35 p.2). Cieszy mnie że nie tylko diagnosta z uprawnieniami rzeczoznawcy będzie mógł wykonywać badania. Ciekawe są te - szkolenia specjalistyczne. Dla mnie to droga na skróty i mniej kasy do wydania.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja się pytam gdzie były: ITS PISKP......?

 

Może trochę Was zdziwię jednak wszystkie instytucje są zgodne. A jest ich trochę:

 

2. Konsultacje społeczne

Projekt ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu został zamieszczony w Biuletynie

Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury oraz rozesłany do nastepujących

organizacji:

1. Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji ,

2. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Warszawa,

3. Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce;

4. Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego;

5. Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Samochodowego;

6. Polski Związek Motorowy - Zarząd Główny ;

7. Instytut Transportu Samochodowego;

8. Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Komunikacji;

9. Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów;

10. Izba Gospodarcza Transportu Lądowego;

11. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych;

12. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego;

13. Związek Pracodawców Motoryzacji;

14. N.S.Z.Z. Kierowców i pracowników zaplecza technicznego motoryzacji;

15. Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej;

16. Przemysłowy Instytut Motoryzacji – PIMOT;

17. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – Zarząd Główny

Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP w Warszawie;

18.Krajowe Porozumienie Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych;

19. Club Antyczny Automobili & Rajdów CAAR POLSKA;

20. Polski Związek Pracodawców Prywatnych Przemysłu Motoryzacyjnego i Ciągnikowego.

 

Uwzględniono uwagi zgłoszone w toku konsultacji społecznych, we wskazanym terminie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak jak się można było tego spodziewać zgodnie z projektem TDT będzie niezależnie kontrolować SKP. Szkolenia obowiązkowe i płatne przez diagnostę, kurs w ramach badań jednostkowych tylko dla wybranych diagnostów, badania techniczne w terenie (wątroba tego może nie wytrzymać), ponowny egzamin po skreśleniu z ewidencji, kary finansowe ładnie się zapowiada :viva:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Art. 74 pkt 3. Badanie techniczne ciagnika rolniczego i przyczepy rolniczej może być przeprowadzane poza terenem stacji kontroli pojazdów.

Art 78.pkt 2. Minister własciwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób przeprowadzenia badań technicznych ciągnika rolniczego oraz przyczepy rolniczej, wykonywanych poza terenem stacji kontroli pojazdów, uwzgledniając w szczególności zakres badań oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu.

Szykują się niemal rewolucyjne zmiany :) .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Szkolenia obowiązkowe i płatne przez diagnostę,

 

Porażka... nie dość, że nie zarabiamy kokosów to jeszcze będziemy musieli płacić za swoje szkolenia... A jak znam życie tanie toto nie będzie...

 

Tak jak się można było tego spodziewać zgodnie z projektem TDT będzie niezależnie kontrolować SKP.

 

Na szczęście nie z zaskoczenia ... Muszą się zapowiadać jak każda inna kontrola...

 

badania techniczne w terenie

 

PORAŻKA...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

adam1501 napisał/a:

Tak jak się można było tego spodziewać zgodnie z projektem TDT będzie niezależnie kontrolować SKP.

 

Na szczęście nie z zaskoczenia ... Muszą się zapowiadać jak każda inna kontrola...

Ano właśnie nie będą musieli - takie mają się znaleźć w nowej ustawie zapisy.

Jeśli z tego projektu to nie wynika - to zacznie wynikać po odpowiednich poprawkach ...

Kontrole mają być NIEZAPOWIEDZIANE. :sad:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kontrole mają być NIEZAPOWIEDZIANE.

 

O kontroli muszą zawiadamiać jednak nie tylko organy podatkowe i skarbowe. Przepisy w tym zakresie znalazły się bowiem od 07 marca 2009 r. także w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Wskazują one mianowicie, iż (podobnie jak w przypadku ordynacji podatkowej) kontrolę taką wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, a jeżeli nie zostanie ona wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, konieczne jest wystosowanie nowego zawiadomienia. Zawiadomienie to musi zawierać także bardzo podobne elementy, czyli oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia, oznaczenie przedsiębiorcy, wskazanie zakresu kontroli oraz podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.

 

Ponadto tutaj także ustawodawca przewidział pewne wyjątki. Otóż organy kontroli nie zawiadamiają o wszczęciu, gdy:

 

1. kontrola ma zostać przeprowadzona na podstawie bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo na podstawie ratyfikowanej umowy międzynarodowej;

2. przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;

3. kontrola jakości paliw jest przeprowadzana na postawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976);

4. kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.);

5. przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego;

6. przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby lub doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione.

 

 

Kontrola taka ponadto na podstawie przepisów szczególnych może zostać wszczęta po okazaniu legitymacji, przy czym tutaj upoważnienie do kontroli należy doręczyć przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej nie później niż trzeciego dnia od wszczęcia kontroli. Podjęcie czynności kontrolnych w ten sposób może dotyczyć jedynie przypadków, gdy czynności kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia, a także gdy przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wiem, jaki jest dzisiejszy stan prawny i wiem, że dzisiejsze kontrole muszą być zapowiedziane.

Ale słowa, które padły w Zaciszu podczas ostatniego szkolenia, z obecnością osób powiązanych z MI, raczej nie pozostawiają żadnych złudzeń co do kierunku planowanych zmian.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

będziemy musieli płacić za swoje szkolenia...

można na koszt firmy

3. Przedsiebiorca lub podmiot może ponosic koszty kursu dla kandydatów na diagnostów, kursu specjalistycznego oraz 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego.

 

adam1501 napisał/a:

badania techniczne w terenie

 

 

PORAŻKA...

już ponad rok temu była taka propozycja :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Harmonogram prac jest mniej więcej taki:

- ustawa pojawia się w sejmie do połowy 2010

- sejm w ciągu 12 miesięcy przepuszcza ją przez swoje tryby, wnosi poprawki itp.

- III/IV kwartał 2011 - orientacyjny termin wejścia ustawy w życie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zobaczcie jak to sie ma do poswiadczen TDT a ta propozycja BT ciagnikow i przyczep

 

\

Art. 74. 3. Badanie techniczne ciągnika rolniczego i przyczepy rolniczej może być przeprowadzane

poza terenem stacji kontroli pojazdów.

Art. 78.pkt 2. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób przeprowadzenia badań technicznych ciągnika rolniczego oraz przyczepy rolniczej, wykonywanych poza terenem stacji kontroli pojazdów, uwzględniając w szczególności zakres badań oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu.

 

 

to po co budowac SKP??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czesc

 

Badanie techniczne ciągnika rolniczego i przyczepy rolniczej może być przeprowadzane poza terenem stacji kontroli pojazdów.

 

Nie jest to wcale glupie - usankcjonowaloby panujaca praktyke...

Do mnie choc raz w tygodniu przychodza z pytaniem o BT ciagnika, potem obiecuja ze przyjada i nie przyjezdzaja... W innej stacji robia - bez przyjazdu tak sie domyslam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.