Skocz do zawartości

badanie na VAT


szyszon

Rekomendowane odpowiedzi

Wiec od dzis nie robimy juz badan na VAT1,2,3,4.

 

Formalnego zakazu nie ma, tylko warto zalecić klientowi aby najpierw zasięgnął wiedzy na ten temat w urzędzie skarbowym, bo może okazać sie, że wyrzuci pieniądze w błoto.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

http://moto.onet.pl/1632542,1,sejm-zdecydowal-o-przyszlosci-kratki,artykul.html?node=6

 

Sejm zdecydował o przyszłości "kratki"

3 grudnia 2010

 

Samochód z kratką

 

Sejm znowelizował w piątek ustawę o VAT i ustawę o transporcie drogowym. Nowelizacja przewiduje ograniczenie odliczenia VAT przy zakupie samochodów "z kratką" i znosi odliczenie VAT od paliwa używanego do takich pojazdów.

Za uchwaleniem zmian głosowało 230 posłów, przeciw było 145, a 38 wstrzymało się od głosu.

 

Posłowie wprowadzili jedną poprawkę doprecyzowującą przepisy. Usuwa ona lukę prawną, w wyniku której, w przypadku kupna samochodów osobowych o ładowności do 500 kg, można byłoby skorzystać z całkowitego odliczenia VAT.

 

Przewidziane przez nowelizację zmiany zakładają, że od 1 stycznia 2011 r. do 1 stycznia 2013 r. prawem do pełnego odliczenia VAT będzie objęty zakup samochodów o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg, jeżeli ze świadectwa homologacji producenta lub importera takiego auta będzie wynikać, że nie są to samochody osobowe.

 

Auta takie były objęte prawem do takiego odliczenia przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, tj. do 30 kwietnia 2004 r.

 

Nabywcy samochodów osobowych z kratką, co do których dziś przysługuje pełne odliczenie VAT, będą mogli odliczyć 60 proc. kwoty VAT zawartej w fakturze, ale nie więcej, niż 6 tys. zł. Oznacza to, że sytuacja podatników, którzy kupują samochody z kratką będzie taka sama, jak podatników, którzy kupują samochody osobowe.

 

Ustawa zawiesza też na okres dwóch lat możliwość odliczenia VAT od paliwa kupowanego do napędu samochodów o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Chodzi np. o samochody, które co do zasady przeznaczone są do działalności gospodarczej, m.in. auta dostawcze spełniające określoną w ustawie definicję, samochody typu van, czy minibusy.

 

Zdaniem rządu nowelizacja jest niezbędna ze względu na konieczność wdrożenia regulacji unijnych i wykonania wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zmiana ma przynieść budżetowi ok. 1,8 mld zł.

 

Zgodnie z ustawą właściciele samochodów ciężarowych mają być zwolnieni z obowiązku dostarczania urzędowi skarbowemu kopii zaświadczeń potwierdzających homologację, wydawanych przez okręgowe stacje kontroli pojazdów. Nie będą też musieli informować urzędów skarbowych o dokonanych w pojeździe zmianach, które mają wpływ na homologację. Zdaniem rządu rozwiązanie to odciąży podatników i administrację podatkową od gromadzenia kopii zaświadczeń.

 

Projekt ma ponadto doprecyzować przepisy dotyczące prawa do odliczania VAT w przypadku, gdy nieruchomości nabyte lub wytworzone do celów działalności gospodarczej nie są wyłącznie wykorzystywane do tych celów. W takim przypadku prawo do odliczenia podatku VAT będzie przysługiwać tylko od części nieruchomości związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Dokument reguluje też sposób rozliczania VAT przez firmy zagraniczne świadczące w Polsce tzw. okazjonalne przewozy osób pojazdami zarejestrowanymi za granicą (np. autobusami). Usługi te nie będą objęte szczególnymi regułami opodatkowania. Podmiot wykonujący je w Polsce będzie musiał mieć przy sobie potwierdzenie zarejestrowania się, jako podatnik VAT w naszym kraju. Będzie musiał także rozliczać podatek VAT w polskim urzędzie skarbowym.

 

Większość nowych przepisów zacznie obowiązywać od 2011 r.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Właśnie przeprowadziłem takie badanie.

Jak klient ma chęć dać Ci zarobić to dlaczego masz nie skorzystać, badanie jako czynność istnieje i masz prawo je wykonać.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przypuszczam że jesczcze minie trochę czasu zanim US przestaną wołać o zaświadczenie z badania VAT tzn. zanim doczytają że takiego byc nie musi :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie przecież za dużo to się nie zmienia. W dalszym cięgu robimy takie badania. Zmieniło się tylko tyle ze przedsiębiorca nie musi takiego zaświadczenia dostarczać do naczelnika US. Ale wg interpretacji MF takie zaświadczenia powinii posiadać: http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/vat_i_akcyzowy/informacje/najwazniejsze_zmiany_w_vat.pdf Na str.22 znajdujemy zapis "Takie zaświadczenie dla potrzeb podatku od towarów i usług podatnik powinien jednak

posiadać w swojej dokumentacji."

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie przecież za dużo to się nie zmienia.
:ok

Art. 3.

3. Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 2 pkt 1-4 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.

 

 

Art. 4. W okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 3 ust. 1.

 

 

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2010/1652.htm

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale zamieszanie ..

a co tylko u nas ma być burdel a w urzędach skarbowych nie ?

nie zdziwię się jak połowa Polski będzie odliczać vat od paliwa,,,

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam. U nas nawałnica na badania vatowskie.

 

Odpowiedz z US:

-samochody ciężarowe (z kratką) z homologacją fabryczną w tamtym roku miały odliczane na podstawie homologacji a od 1 stycznia muszą przedstawić zaświadczenie z OSKP o spełnieniu warunków VAT (1,2,3,4)

-samochody ciężarowe , które miały takowe badania wykonane w zeszłym roku w tym nie muszą przedstawiać nowych i wykonywać ponownie skoro spełniał to dalej spełnia (chyba że dokonano zmian w pojeździe)

-na odwrocie zaświadczenia w uwagach poprawić prawidłowy dziennik ustaw odnoście VAT

 

A nawałnica została stworzona albo przez księgowe, lub przez odmienne informacje z różnych US. Generalnie jak klient chce takie badanie i pojazd spełnia kryteria to piszemy na starych zasadach. No niestety gorzej dla tych z krateczką powyżej 2 miejsc. Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W wielkim skrócie - nic się nie zmienia. Stacje nadal wykonują badania VAT na dotychczasowych zasadach. Ale ...

 

No właśnie. Dotychczasowe akty prawne, przywoływane przez obecne zaświadczenia VAT'owskie (PoRD), straciły umocowanie prawne, w związku z powyższym należałoby powołać się na nowe artykuły. Tyle, że jest to w lekkiej sprzeczności z rozporządzeniami dla SKP (inna sprawa, że niższe rangą w stosunku do ustawy).

 

Monitoruję sytuację, jak tylko będę coś w miarę OFICJALNIE wiedział, zamieszczę to info na forum.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

mnie podpowiedziano że w pkt 2. zaświadczenia wpisać

Poj. spełnia warunki określone w art.3 ust 2 pkt... ustawy z dn 16 12 2010 o zmianie

ustawy o podatku od towarów i usług oraz o transporcie drogowym dz. u 247 poz 165.

VAT-.... :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To wystawiać czy nie wystawiać dokumenty na VAT :) hm, o to jest pytanie :-) jak by człowiek nie robił u nas w Polsce nigdy nie wiadomo czy robisz dobrze :-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

mnie podpowiedziano że w pkt 2. zaświadczenia wpisać

Poj. spełnia warunki określone w art.3 ust 2 pkt...

jest też

Art. 1.

12) po art. 86 dodaje się art. 86a w brzmieniu:

"Art. 86a. 1. W przypadku nabycia:

1) samochodów osobowych,

2) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony

- kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 60 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł.

2. Przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy:

1) pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;

2) pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 % długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;

3) pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;

4) pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

5) pojazdów specjalnych - jeżeli z wyciągu ze świadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, wynika, że jest to pojazd specjalny;

6) pojazdów samochodowych innych niż wymienione w pkt 1-5, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

a) 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,

b) 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,

c) 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg;

7) pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie.

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy przypadków, gdy odprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze stanowi przedmiot działalności podatnika.

4. Dopuszczalna ładowność pojazdów oraz liczba miejsc (siedzeń), o których mowa w ust. 2 pkt 6, określona jest na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznaje się również za samochody osobowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

5. Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 2 pkt 1-4 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.

6. W przypadku gdy w pojeździe, dla którego wydano zaświadczenie, o którym mowa w ust. 5, zostały wprowadzone zmiany, w wyniku których pojazd nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4, podatnik jest obowiązany do skorygowania kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dokonał jego odliczenia.

7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do importu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, z tym że w przypadku importu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 1, kwotę podatku naliczonego stanowi 60 % kwoty wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 - nie więcej jednak niż 6.000 zł.

8. W przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60 % kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł.

9. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do nabytych lub importowanych części składowych zużytych do wytworzenia przez podatnika samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem przepisów ust. 4-6, jeżeli te samochody i pojazdy zostały zaliczone przez tego podatnika do środków trwałych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, określić inne niż wymienione w:

1) ust. 2 pkt 5 dokumenty, na podstawie których można stwierdzić, że pojazd jest pojazdem specjalnym,

2) ust. 4 dokumenty, na podstawie których można określić dopuszczalną ładowność pojazdu oraz liczbę miejsc (siedzeń)

- uwzględniając konieczność prawidłowej identyfikacji pojazdu na potrzeby skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz przepisy prawa Unii Europejskiej.";

 

i znowu zonk :razz:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To panowie proszę o jakiś dokłady wzór.... Ja zawsze pisałem tak: w uwagach - Art.81 ust. 11 pkt 7 - VAT a w pozycji Pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla: art. 86 ust.4 pkt. 1 (lub tutaj inne w zależności od tego jaki vat..) ustawy "Podatek od towaru i usług" (Dz.U. nr 54 poz.535 z 2004r z pózniejszymi zmianami). Niniejsze zaświadczenie zostało wystawione celem okazania w Wydziale Kominikacji i Urzedzie Skarbowym.

 

Czy macie teraz może inną propozycje ?????? :?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pojazd spełnia warunki określone w art. 3 ust.2 punkt. ...... ustawy z dnia 16.12.2010r.

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz transporcie drogowym

Dz. U. z 1010r. nr 247. poz.1652

Ja tak piszę na zaświadczeniu od nowego roku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Stara pisownia straciła wazność od 1 stycznia 2011. Teraz obowiązuje tak jak pisze kolega TOSPOL według nowej ustawy z 16 grudnia 2010r. Jest to ważne niby na 2 lata. Zobaczymy co jeszcze wymyslą ......

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a może być tak ?:

pojazd spełnia wymagania określone w art.86a ust.2 pkt.1-4 ustawy o podatku od towarów i usług Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zmianami

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ale czy na pewno zmieniamy w pkt. 2 cała ta notatkę? przecież to nie jest nowa ustawa tylko nastapisly zmiany do wcześniejszej. Moim zdaniem pozostaje tak jak było tylko można by było dopisać "z pożniejszymi zmianami"

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ale czy na pewno zmieniamy w pkt. 2 cała ta notatkę

Zależy jak miałeś napisaną,wystarczy zmienić to:

art.86a ust.2 pkt.1-4

a resztę zostawić mniej więcej tak:

(Dz.U. nr 54 poz.535 z 2004r z pózniejszymi zmianami)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.