Skocz do zawartości
zbigniew

zatrzymany DR oddać nie oddać?

Rekomendowane odpowiedzi

zbigniew

Jak prawidłowo się zachować gdy zatrzymam DR za usterki a w tym samym dniu lub następnego dnia klient zjawi się juz bez usterek. Zwrócić DR czy bezwzględnie odesłać do WK?

Jest na to jakiś przepis?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
slawiug

Do trzech dni jak usunie usterkę oddać.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
szombi

Niezwłocznie do trzech dni odesłać. Nic nie ma o oddawaniu. Mogłeś go przecież odesłać zaraz po badaniu a pozatym jak chcesz to ująć w dokumentach z badania??

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
mirek.g
jak chcesz to ująć w dokumentach z badania??

 

badanie poprawkowe i formułka jak po zatrzymaniu DR np. przez Policję.Wynik P i stempel w DR.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Rokita

A jak klijent przyjedzie z poprawionymi usterkami np. za tydzień to wystawiamy zaświadczenie z wynikiem pozytywnym i na podstawie tego zaświadczenia , można odebrać DR. z wydziału komunikacji.Oczywiście musi do nas wrócić po pieczątke?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
grzegorz70
A jak klijent przyjedzie z poprawionymi usterkami np. za tydzień to wystawiamy zaświadczenie z wynikiem pozytywnym i na podstawie tego zaświadczenia , można odebrać DR. z wydziału komunikacji.Oczywiście musi do nas wrócić po pieczątke?

 

Musi wrócić :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
jaka

My dzisiaj zatrzymaliśmy dr w naczepie. Pięć amorków dosłownie urwanych!!

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Bogusław Maćkowski

(Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)

 

USTAWA

z dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym

 

Art. 132. 1. Policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie:

1) stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:

a) zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,

b) zagraża porządkowi ruchu,

c) narusza wymagania ochrony środowiska;

2) stwierdzenia, że pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo;

3) stwierdzenia zniszczenia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) w stopniu powodującym jego nieczytelność;

4) uzasadnionego podejrzenia podrobienia lub przerobienia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego);

5) stwierdzenia, że badanie techniczne zostało dokonane przez jednostkę do tego nieupoważnioną;

6) nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;

7) uzasadnionego przypuszczenia, że dane w nim zawarte nie odpowiadają stanowi faktycznemu.

2. W razie zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego), policjant wydaje kierowcy pokwitowanie. Może on zezwolić na używanie pojazdu przez czas nieprzekraczający 7 dni, określając warunki tego używania w pokwitowaniu. Zezwolenie nie może być wydane w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz w pkt 6.

3. Zatrzymany dokument, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 1 pkt 4, 6 i 7, odpowiedni organ Policji przesyła niezwłocznie organowi, który go wydał, z zastrzeżeniem ust. 5.

(...)

4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) zatrzyma również jednostka upoważniona do przeprowadzania badań technicznych. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

 

Diagnosta nie ma uprawnienia do dawania prawa łaski albo podjęcia fakultatywnej decyzji. Ustawodawca wyraźnie określił Jego rolę. Z chwilą dokonania zapisu w rejestrze badań o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego przesyła go niezwłocznie organowi, który go wydał. Nie ma tam wzmianki oddaje w razie ustania przyczyny zatrzymania. W tym czasie pojazd wyjechał na drogę publiczną i tu nie ma nad czym dyskutować.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Psuj
Diagnosta nie ma uprawnienia do dawania prawa łaski albo podjęcia fakultatywnej decyzji. Ustawodawca wyraźnie określił Jego rolę.

 

Niby tak, ale ust 6 mówi

6. Zwrot zatrzymanego dokumentu następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego

zatrzymanie, z zastrzeŜeniem art. 133.

bez wskazania jednostki której dotyczy i można odczytać, że dotyczy to również SKP

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
wolf

Dokładnie tak jak pisze Psuj i nie ma co ludziom robić kłopotu.

Ponadto to samo robi Policja - zabiera DR np. za brak BT, a jak klient zrobi BT to oddają.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Bogusław Maćkowski
6. Zwrot zatrzymanego dokumentu następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie, z zastrzeŜeniem art. 133.

 

Ale zabawne, to jest dyspozycja dla organu który dokument otrzyma.

 

Diagnosta ma wyraźnie napisane w ust. 4, że postępuje zgodnie z ust. 2 i 3 a nie 6. Proszę sobie uprawnień nie dodawać.

 

nie ma co ludziom robić kłopotu.

 

Kto ma miękkie serce musi mieć twardą **** I słusznie człowiek wtedy nie będzie miał kłopotu tylko diagnosta, ale to już jego wybór trzeba było wcześnie myśleć przed podjęciem decyzji.

 

Jest tu nawet taki post ostrzeżenie dla diagnostów. Co Was to nie dotyczy niby. A później się dziwią i na forum proszą jaka sankcja mi grozi by chyba mam postępowanie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Regan55
Ponadto to samo robi Policja - zabiera DR np. za brak BT, a jak klient zrobi BT to oddają.

Z zycia wzięte.Rano zatrzymany DR za brak BT a po wykonaniu w naszej SKP BT klient wrócił z DR po pieczatke.Oczywiscie DR został zwrócony przez Policję....

Złamali prawo... :x

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
adam1501
Ponadto to samo robi Policja - zabiera DR np. za brak BT, a jak klient zrobi BT to oddają.
A później się dziwią i na forum proszą jaka sankcja mi grozi by chyba mam postępowanie.

Znów jak bumerang powraca sprawa nieżyciowych przepisów, policja czy też diagności podchodzą do problemu zdroworozsądkowo ale jak przestrzega Pan Bogusław takie działanie nie zawsze jest zgodne z obowiązującymi przepisami i może się odbić czkawką...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
brodatymazur
policja czy też diagności podchodzą do problemu zdroworozsądkowo ale jak przestrzega Pan Bogusław takie działanie nie zawsze jest zgodne z obowiązującymi przepisami

Policja działa na zasadach określonych w prawie o ruchu drogowym - zdrowy rozsądek nie ma tu nic do rzeczy. Tak nakazuje prawo. Diagnostę upoważniono mocą ustawy do:

4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) zatrzyma również jednostka upoważniona do przeprowadzania badań technicznych. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Ustawodawca nadał WAM uprawnienie do zatrzymywania DR, ale NIE do ich zwracania. Policjant nie może wystawić zaświadczenia o dopuszczeniu pojazdu gdyż co wolno WOJEWODZIE = DIAGNOŚCIE to nie tobie.... ale tak samo diagnosta nie może oddać DR (sparafrazowane przysłowie działa w dwie strony). Musicie je przesłać w określonym terminie do odpowiedniego organu.

Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie. Ustawa wymaga, by nastąpiło to niezwłocznie, tzn. "natychmiast, zaraz, tak szybko, jak to możliwe, bez zwłoki, czyli w waszym przypadku po przesłaniu do odpowiedniego wydziału.

Dokładnie tak jak pisze Psuj i nie ma co ludziom robić kłopotu.

Ponadto to samo robi Policja - zabiera DR np. za brak BT, a jak klient zrobi BT to oddają.

Nie wchodźmy sobie w uprawnienia, bo kłopoty same i to nieproszone przyjdą do nas...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
DARIO64
zdrowy rozsądek nie ma tu nic do rzeczy
Art. 133. 1. W przypadku określonym w art. 132 ust. 1 pkt 6 odpowiedni organ Policji zwraca

zatrzymany dokument po przedstawieniu dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego

ubezpieczenia.

2. Jeżeli z przedstawionego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu wynika, że przed zatrzymaniem dowodu

rejestracyjnego umowa ta nie była zawarta, warunkiem zwrotu zatrzymanego dokumentu jest dodatkowo

wniesienie opłaty za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia określonej w odrębnych

przepisach.

Z tego rozumiem że policja może oddać DR tylko w przypadku braku OC, a często jest tak jak pisze Regan.Jak nie zdrowy rozsądek to co? :x

Proszę sobie uprawnień nie dodawać.

Mało to w historii samozwańców,z Francji też chyba był :x:D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Psuj

Czuję się przekonany :) Jeśli zabieramy to nie oddajemy :D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
mirek.g

Natomiast ja bym oddal i jestem nieprzekonany.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
danielg539
Jeśli zabieramy to nie oddajemy

 

Bo w przeciwnym razie znaczyło by, że go pożyczyliśmy. :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Yeti
6. Zwrot zatrzymanego dokumentu następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie, z zastrzeŜeniem art. 133.

 

Ale zabawne, to jest dyspozycja dla organu który dokument otrzyma.

 

Diagnosta ma wyraźnie napisane w ust. 4, że postępuje zgodnie z ust. 2 i 3 a nie 6. Proszę sobie uprawnień nie dodawać.

 

nie ma co ludziom robić kłopotu.

 

Kto ma miękkie serce musi mieć twardą **** I słusznie człowiek wtedy nie będzie miał kłopotu tylko diagnosta, ale to już jego wybór trzeba było wcześnie myśleć przed podjęciem decyzji.

 

Jest tu nawet taki post ostrzeżenie dla diagnostów. Co Was to nie dotyczy niby. A później się dziwią i na forum proszą jaka sankcja mi grozi by chyba mam postępowanie.

Pozwole się z Panem nie zgodzić w ust. 4, że postępuje zgodnie z ust. 2 i 3 w przypadku zatrzymania DR. Natomiast ust.6 nie określa jednostki (każdy kto w danej chwili posiada DR)"Zwrot zatrzymanego dokumentu następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego

zatrzymanie".

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
slawiug

Yeti :ok

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
brodatymazur

Do tych co oddają DR po ustaniu przyczyny. Powiedzcie mi na jakim druku to robicie, czy może tak na "gębę"?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
mirek.g

Badanie poprawkowe i dla mojej wiedzy na zaświadczeniu (którego nie daję klientowi) wpisuję formułkę taką jak dla policji.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
brodatymazur

Nie wiem jak u was, ale w tej firmie gdzie pracuję wszystko opiera się o dokumenty, wpisy, itd. Jeżeli oddajemy DR należy wypełnić druk, gość go podpisuje. Następnie ten druk jest rejestrowany, trafia w odpowiednie miejsce. Tak też powinno być u was. Czy tak jest? Czy macie procedurę postępowania w takim przypadku? Chodzi o to, że musi być ślad w kwitach, że taka czynność nastąpiła.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
DARIO64
trafia w odpowiednie miejsce

To znaczy gdzie?tak konkretnie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
brodatymazur

O wszystkim pisał nie będę. Ogólnie rzecz biorąc ma on swoje miejsce jak każdy inny stworzony dokument, ma swój numer.

 

Bardziej interesuje mnie to jak to robią diagności, którzy oddają DR.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.