Skocz do zawartości

Warunki Techniczne Badania Pojazdów - zmiana od 08.10.2012r.


george05

Rekomendowane odpowiedzi

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 26 czerwca 2012 r. (poz. 996)w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach2).

 

Data ogłoszenia: 2012-09-07

Data wejścia w życie: 2012-10-08

Data obowiązywania: 2012-10-08

 

Dział I

 

Załącznik nr 1

skanowanie0003zuq.jpg

 

Uploaded with ImageShack.us

Od 8 października 2012 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdu. Zgodnie z nimi, po stwierdzeniu usterki w pojeździe, zostanie ona zakwalifikowana do jednej z trzech grup: usterek drobnych, istotnych, bądź stwarzających zagrożenie.

 

Nowe przepisy rozporządzenia kwalifikują brak tablic rejestracyjnych do grupy usterek stwarzających zagrożenie, co skutkuje negatywnym wynikiem badania technicznego pojazdu. Wszyscy właściciele pojazdów, którzy sprowadzili je z zagranicy na lawecie będą musieli zgłaszać się do wydziałów komunikacji, aby dokonać czasowej rejestracji pojazdu. Niestety, wiąże się to z wydaniem 62 zł. Do wniosku o czasową rejestrację pojazdu należy dołączyć wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy prócz zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.

 

Na podstawie wyżej załączonego rozporządzenia a w szczególności pkt. ,,a) Brak tablicy/tablic lub jej /ich mocowanie grozi odpadnięciem,, podczas próby przeprowadzenia okresowego (pierwszego) badania technicznego badanie zakończy się wynikiem ,,negatywnym,, - nie spełnia wymagań technicznych art.66 ustawy (N).

 

UZASADNIENIE

 

Brak numerów rejestracyjnych (próbnych) – UI (usterka istotna).

 

Komentarz: ustawodawca wprowadzając zmiany zgodnie z wyżej cytowanym rozporządzeniem wprowadził obowiązek posiadania numerów próbnych dla pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy pochodzących min. z ,,importu jednostkowego,, np. Quady.

 

Praktycznie wygląda to tak, po sprowadzeniu pojazdu (quad) z kpl. dokumentów udajemy się do wydziały komunikacji w celu wykupienia numerów rejestracyjnych próbnych (cena 62 zł) po to żeby udać się na stację diagnostyczną w celu przeprowadzenia okresowego I badania technicznego, po stwierdzeniu że pojazd (quad) spełnia wymagania techniczne art.66 ustawy (P) zostanie wydane zaświadczenie o pozytywnym przeprowadzonym badaniu technicznym.

 

Wracamy z kpl. dokumentów do WK w celu przeprowadzenia rejestracji pojazdu (quada).

 

Tyle tytułem wprowadzenia, interpretacja rozszerzona c.d.

 

Z rozporządzenia MTBIGM cytowanego wyżej wynika, gdy stwierdzono brak tablicy/tablic lub jej/ich mocowanie grozi odpadnięciem, skutkuje to określeniem wyniku badania technicznego jako negatywny. Wskazana usterka na podstawie § 2 ust.4 rozporządzenia została określona jako tzw. usterka istotna, mogąca naruszyć bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochrony środowiska.

 

Nadmienić zatem należy, że w § 6 ust.2 rozporządzenia , cytat ,, W przypadku gdy w pojeździe stwierdzono usterki istotne, uprawniony diagnosta zamieszcza wpis o nich w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu i określa wynik badania technicznego jako negatywny.

 

W odniesieniu do tego zarządzenia stwierdzić należy, iż sam brak tablic rejestracyjnych, w żadnym stopniu nie wpływa na wzrost zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i nie przyczynia się do pogorszenia środowiska , pomimo faktu, iż wskazana usterka została zakwalifikowana jako usterka istotna. Natomiast mocowanie tablic rejestracyjnych sposób nieprawidłowy może zagrażać:

* bezpieczeństwu ruchu drogowego, bowiem tablica rejestracyjna odpadająca z pojazdu w trakcie jazdy mogłaby spowodować zagrożenie dla uczestników ruch drogowego.

* ochrona środowiska, gdy tablica rejestracyjna po odpadnięciu z pojazdu mogłaby przez długi czas znajdować się w miejscu niewidocznym dla uczestników ruchu drogowego i powodować pogorszenie środowiska.

 

W ustawie – Prawo o ruchu drogowym nie jest wskazane, ze podczas badania technicznego pojazd niezarejestrowany musi być za każdym razem wyposażony w tablice rejestracyjne . Tablice rejestracyjne są zatem wymagane tylko i wyłącznie do przejazdu na stację kontroli pojazdów w celu umożliwienia przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy, a nie podczas przeprowadzanego badania technicznego.

 

Natomiast w rozporządzeniu Minister wskazuje , że w przypadku przeprowadzania badania technicznego w sytuacji, kiedy pojazd nie posiada tablicy/tablic rejestracyjnej, to diagnosta przeprowadzający badanie techniczne jest zobowiązany do określenia wyniku badania jako negatywny, bowiem usterka taka powinna być zakwalifikowana jako usterka istotna. Sytuacja ta dotyczy jednak tylko i wyłącznie pojazdu, który jest zobligowany do posiadania tablic rejestracyjnych.

 

Potwierdzeniem faktu , iż brak tablic rejestracyjnych nie powinien każdorazowo skutkować negatywnym wynikiem badania technicznego jest również koniunkcja, znajdująca się w § 6 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia, które wskazuje jednoznacznie , że w przypadku, gdy w pojeździe nie stwierdzono żadnych usterek lub stwierdzono usterki drobne, uprawniony diagnosta określa wynik badania technicznego pojazdu jako pozytywny, i dla badania technicznego o którym mowa w art. 74 ust.2 pkt. 2 lit. c i art. 81 ust.3 ustawy wystawia zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu oraz dokument identyfikacyjny pojazdu.

Zatem domniemać można, iż Minister celowo wskazał, kiedy diagnosta zobligowany jest do wystawienia dokumentu identyfikacyjnego pojazdu, bowiem oczywistym wydaje się fakt, iż poprawne wypełnianie złącznika nr 4 jest niezbędne, aby organ rejestrujący (WK) miał odpowiednią wiedzę. Należy dodać, że w przypadku braku danych w pierwszej kolejności diagnosta przeprowadza dodatkowe badanie techniczne.

 

Można zatem wnioskować, że Minister odróżnia pojazd niezarejestrowany, który nie posiada tablic rejestracyjnych (pojazd dostarczony np. na lawecie) przedstawiony w celu przeprowadzenia badania technicznego po raz pierwszy przed pierwszą rejestracją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej np. (Import Jednostkowy Quada), od pojazdu czasowo zarejestrowanego zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 2c ustawy – Prawo o ruchu dogowym.

 

Rekapitulując, zgodnie z redakcją przepisów ustawy akt wykonawczy jakim jest rozporządzenie, winien zawierać odpowiednie brzmienie odnoszące się do pojazdów niezarejestrowanych. Jeżeli pojazd niezarejestrowany (bez tablic) np.quad zostanie dostarczony na teren stacji kontroli pojazdów np. na lawecie (przyczepce) w celu przeprowadzenia badania technicznego po raz pierwszy przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , to diagnosta nie może określić wyniku negatywnego dla badania technicznego, gdy nie stwierdzi żadnych usterek lub stwierdzi usterki drobne (wyjątek stanowi § 2 ust. 6 rozporządzenia), ponieważ takie tablice rejestracyjne są wymagane tylko w przypadku przejazdu pojazdu na badanie techniczne , a nie podczas badania technicznego. Jeśli pojazd jest zarejestrowany, chociażby czasowo to tablice rejestracyjne musi już mieć. Taka jest konkluzja.

 

To samo dotyczy przeprowadzania dodatkowego badania technicznego pojazdu skierowanego przez starostę albo na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji, z zastrzeżeniem , że podczas tego badania technicznego diagnosta nie jest zobligowany do sprawdzenia usterek. Najprostszym rozwiązaniem eliminującym wątpliwości w tym temacie byłby odpowiednio sformułowany przepis rozporządzenia zgodny z redakcją przepisów ustawy.

 

W nawiązaniu do przedstawionej interpretacji nasuwa się jednoznaczne pytanie:

 

Czy diagności zatrudnieni w stacjach kontroli pojazdów w przypadku przeprowadzania badania technicznego określonego w art.81 ust 3 i art. 81 ust 11 pkt. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym mają obowiązek określania wyniku jako negatywny w sytuacji braku tablic rejestracyjnych pojazdów niezarejestrowanych, dostarczony np. na (lawecie) przedstawiony w celu przeprowadzenia badania technicznego po raz pierwszy przed pierwszą rejestracją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej np. (Import Jednostkowy Quada).

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.