Skocz do zawartości

BHP na SKP


Darek :-)

Rekomendowane odpowiedzi

Nie wiem gdzie to wkleić, ale uważam że to ważne.

 

Ostatnio uaktywnili się inspektorzy BHP. Chodzi o karty o ryzyku zawodowym na stanowisku, informację o ryzyku zawodowym na stanowisku, karta analizy ryzyka zawodowego, karta ograniczonego ryzyka zawodowego i karta charakterystyki stanowiska. Czy coś wiadomo kolegą o tym?

 

:D Darek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem czy o to ci chodzi ale zobacz http://www.ciop.pl/ a inspektorzy nie ostatnio się uaktywnili tylko są od prawie zawsze, wszystko powinien wiedzieć wasz firmowy behapowiec

 

[ Dodano: 14-11-2005, 09:01 ]

Tłumacząc w skrócie każda praca niesie ze sobą jakieś zagrożenia, karte takich zagrożeń się sporządza aby wiedzieć na co jesteś narażony (łączy się to z badaniami okresowymi - zależnie od szkodliwośći masz rózne badania podczas okresowej kontroli) jak róznież karta ta służy do podjęcia odpowiednich kroków, aby zmniejszyć negatywny wpływ pracy na pracownika.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dodam do tematu jeszcze, że to samo poprosi Inspektor Sanitarny, a nawet więcej.

Jeżeli zobaczy odrdzewiacz, lub piankę do gazu, to też poprosi o kartę charakterystyki

tych preparatów nawet płyn do mycia szyb samochodowych ostatnio zakwestionował, bo stał na stole przy stanowisku ustawiania świateł.

Nareszcie możemy czuć się bezpiecznie, ktoś się martwi o nasze zdrowie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

faktycznie, cos takiego powinno być, przerabialismy ten temat. Ocene ryzyla zawodowego przeprowadzają etatowi bhpowcy (za kasę :evil: ), a zatrudnieni pracownicy powinni podpisać oświadczenie, że zostali zapoznani z ryzykiem zawodowym na zajmowanycm przez nich stanowisku :roll:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Powinni ocenić jeszcze wnerwionych klientów jaką krzywde mogą nam zrobić za negatywa.

Z całą pewnoscią można to zaliczyć do ryzyka zawodowego :lol:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

KARTA ANALIZY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU DIAGNOSTA SAMOCHODOWY

 

Możliwe niebezpieczne wydarzenia :

 

1. Poślizgnięcie, upadek i uderzenie w pomieszczeniach i na stanowisku pracy na schodach i w ciągach komunikacyjnych

2. Wpadnięcie do kanału rewizyjnego

3. Pojawienie się napięcia przy urządzeniach zasilanych elektrycznie i podczas naprawy urządzeń

4. Zaprószenie oka

5. Skaleczenie ostrymi metalowymi krawędziami

6. Zranienia, wynikające z uderzenia przez ruchome części silnika, upadek narzędzi.

7. Pochwycenie, uderzenie przez ruchome części maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas pracy,

8. Poparzenia dłoni przy dotknięciu rozgrzanego silnika, układu wydechowego.

9. Zsunięcie się pojazdu z najazdu, podnośnika podczas diagnostyki kół (ustawiania zbieżności).

10.Poparzenie dłoni i twarzy kwasem z akumulatora.

11.Porażenie prądem stałym przy obsłudze akumulatora i przewodów wysokiego napięcia.

12.Pęknięcie dętki w kole, pęknięcie opony.

13.Zatrucie spalinami.

14.Schorzenia spowodowane pracą w zmiennym mikroklimacie

15.Zagrożenia spowodowane niebezpiecznym zachowaniem się pracownika

16.Zagrożenia wynikające z wykonywania czynności służbowych poza terenem zakładu pracy

 

Przyczyny zagrożenia

 

-Śliska powierzchnia podłogi,

-nie usuwanie rozlanych cieczy i wilgoci,

-nierówne ,posadzki, nawierzchnie,

-niewłaściwie umocowane wykładziny do podłoża,

-uszkodzona instalacja oświetleniowa

-nie zabezpieczone przewody użytkowanych urządzeń,

-niewłaściwie rozmieszczone wyposażenie w pomieszczeniach

-nieporządek w pomieszczeniu i na stanowisku pracy

-niewłaściwe obuwie

-nieuwaga podczas poruszania się

- brak zabezpieczenia kanału oznakowaniem, przykryciem,

- brudne, śliskie, schody do kanału

-brak skutecznej ochrony przeciwporażeniowej

-uszkodzenie gniazdka, wtyczki, przewodu, wyłącznika

-naprawianie urządzeń zasilanych elektrycznie oraz oświetlenia bez odłączenia zasilania

-brak skutecznej kontroli i zakładowego systemu reagowania na występowanie nieprawidłowości

-niewłaściwy sposób podłączania instalacji elektrycznej

-niestosowanie środków ochrony indywidualnej

-brak wyposażenia w środki ochrony indywidualnej

-nie używanie ww. środków przez pracownika

-nieostrożność i pośpiech

-nie stosowanie rękawic ochronnych

-nieuwaga

-nieuwaga podczas regulacji silnika będącego w ruchu.

-brak przeszkolenia w zakresie prawidłowej eksploatacji urządzeń

-brak instrukcji eksploatacyjnej

-nie stosowanie się pracownika do zaleceń instrukcji i przepisów bhp

-samowolne zdejmowanie osłon i zabezpieczeń chroniących przed urazami

-uszkodzone narzędzia , -niesprawne narzędzia ręczne,

-nieprawidłowo trzymane narzędzia

--niedostateczne oświetlenie

-nieporządek na stanowisku pracy

- odzież robocza

-nieostrożność , nieuwaga i pośpiech

-nieuwaga podczas regulacji silnika będącego w ruchu., naprawa układu wydechowego.

-brak zabezpieczenia klinami, stosowanie uszkodzonych klinów.

nnieuwaga podczas wyjmowania i montowania akumulatora, nieumiejętne obchodzenie się podczas obsługi i ładowania akumulatora.

-niewłaściwe podłączenie akumulatora do prostownika, stosowanie wadliwych przewodów.

-pompowanie koła (z dętką) lub opony bezdętkowej ponad dopuszczalne normy dla danego samochodu.

-ruchamianie samochodu w zamkniętej hali, bez użycia odpowiedniej wentylacji, nieszczelna instalacja odprowadzająca spaliny.

-praca w zmiennych warunkach atmosferycznych i temperaturze, w pomieszczeniach pracy z możliwością wystąpienia przeciągów

-niedostateczna koncentracja uwagi podczas pracy

-brak ostrożności

-nadmierny pośpiech

-niewłaściwe metody pracy

-lekceważenie przepisów i zasad bhp

-alkohol, narkotyki

-ruch drogowy

-wypadek drogowy

-upadki i poślizgnięcia

-napady i pobicia

-zamach terrorystyczny

-agresywne zwierzęta

-warunki atmosferyczne

-zachowania innych uczestników życia społecznego

 

Możliwe skutki zagrożenia

 

Urazy kończyn, potłuczenia, złamania, zwichnięcia, poparzenia

Potłuczenia, złamania, zwichnięcia

Porażenie prądem elektrycznym

Uraz oka,

Przerwanie ciągłości skóry

Zgniecenia, skaleczenia, otarcia kończyn złamania palców dłoni i nóg.

Urazy mechaniczne kończyn, ciała,

Poparzenie dłoni powierzchnią o bardzo wysokiej temperaturze, zaczerwienienie skóry, obrzęk.

Zgniecenie palców, dłoni, ramion, stóp, przygniecenie samochodem.

Poparzenie dłoni i innych części ciała kwasem z akumulatora.

Poparzenie skóry przy kontakcie z przewodami wysokiego napięcia.

Urazy klatki piersiowej, głowy do śmierci włącznie.

Zatrucia organizmu do zgonu włącznie.

Przeziębienia, grypa , angina, zapalenie płuc

Urazy mechaniczne kończyn, ciała,

Opisano wyżej a ponadto:

Rany cięte i kąsane, urazy mechaniczne, ciężkie uszkodzenia ciała, śmierć

 

Sposoby zmniejszania ryzyka

 

-Zastosowanie nawierzchni ograniczającej poślizg, prawidłowe mocowanie wykładzin,

natychmiastowe usuwanie zauważonych zagrożeń i usterek

-usuwanie na bieżąco rozlanych cieczy i wilgoci

-ograniczenie ilości przewodów i prawidłowe ich rozmieszczenie

-zmiana ustawienia wyposażenia pomieszczenia

-ład i porządek na stanowisku pracy

-prawidłowe obuwie

-zachowanie uwagi podczas poruszania się w ciągach komunikacyjnych i po schodach

-oznakowany kanał, zabezpieczony,

- prawidłowe zejścia

-okresowa kontrola skuteczności ochrony przeciwporaż.

-stosowanie środków ochrony indywidualnej podczas naprawy urządzeń

-dokonywanie naprawy urządzeń przez osoby upoważnione

-okresowa kontrola urządzeń zasilanych elektrycznie, wycofywanie z eksploatacji urządzeń niesprawnych i zużytych

-przeprowadzanie okresowego instruktażu technicznego

-zachowanie ostrożności podczas wykonywania pracy

-bezwzględne stosowanie okularów ochronnychbezwzględne korzystanie z rękawic ochronnych

-szczelnie dopięta odzież robocza, uważna obsługa i naprawa samochodów, stosowanie narzędzi w dobrym stanie technicznym.

-wstępne i okresowe szkolenie pracowników w zakresie prawidłowej obsługi maszyn i urządzeń

-wyposażenie stanowisk pracy w stosowne instrukcje

-bezwzględne stosowanie się do postanowień zawartych w instrukcjach

-okresowe przeglądy techniczne maszyn i urządzeń, oraz stanu zabezpieczenia

-okresowe przeglądy stanu odzieży roboczej i ochron osobistych

-zachowanie ładu i porządku na stanowisku pracy

-koncentrowanie uwagi podczas wykonywania pracy

-szczelnie dopięta odzież robocza, uważna obsługa i naprawa samochodów, postępowanie zgodne z przepisami i zasadami BHP.

Stosowanie rękawic ochronnych.

Stosowanie prawidłowych zabezpieczeń, klinów, wykonywanie prac zgodnie z przepisami i zasadami BHP, szkolenia BHP.

Stosowanie rękawic i fartuchów ochronnych. Postępowanie zgodne z przepisami i zasadami BHP przy kontaktach z substancjami żrącymi.

Stosowanie rękawic ochronnych. Stosowanie się do przepisów i zasad BHP podczas obsługi akumulatora.

Pompować koła do ciśnienia zawartego w dokumentacji technicznej samochodu, zachować szczególną ostrożność, przestrzegać przepisów BHP.

Odpowiednie przygotowanie zawodowe, odpowiednia wentylacja hali, sprawna instalacja odprowadzająca spaliny.

-zakładanie odpowiedniej odzieży

-stosowanie kurtyn w drzwiach

-szczepienia ochronne

- postępowanie zgodnie z instrukcjami i wytycznymi dotyczącymi wykonywanej pracy

-zachowanie szczególnej ostrożności podczas pracy

-nieustanna obserwacja otoczenia,

-postępowanie zgodnie z instrukcjami i wytycznymi dotyczącymi wykonywanej pracy

-zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się i przebywania poza terenem zakładu pracy

-nieustanna obserwacja otoczenia

 

 

Zagrożenia i sposoby ich redukcji podczas wykonywania pracy mechanika i diagnosty samochodowego

powinny być omówione w stanowiskowych instrukcjach technologicznych.

 

 

OGÓLNY POZIOM RYZYKA ZAWODOWEGO WYSTĘPUJĄCEGO (PO REDUKCJI ) NA STANOWISKACH MECHANIKA I DIAGNOSTY SAMOCHODOWEGO OCENIA SIĘ JAKO MAŁY – AKCEPTOWALNY

 

 

:D Darek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pytanie z akresu B.H.P - co jaki czas przeprowadzacie pomiary elektryczne stacji.

 

Ja korzystam z firmy która zajmuje się sprawami pomiarowymi i oni ustalaja terminy. Np. część elektronarzędzi badanie od 3- 12 miesięcy, biura co 5 lat, ale warsztat i SKP co 12 miesięcy.Szczególnie kontrolują kanały (24V). Staramy się przestrzegać zaleceń bo w razie wypadku to i protokół i ocena ryzyka... i pomiary i zaczynają się schody ! :(

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 years later...
Pytanie z akresu B.H.P - co jaki czas przeprowadzacie pomiary elektryczne stacji.

 

Ja korzystam z firmy która zajmuje się sprawami pomiarowymi i oni ustalaja terminy. Np. część elektronarzędzi badanie od 3- 12 miesięcy, biura co 5 lat, ale warsztat i SKP co 12 miesięcy.Szczególnie kontrolują kanały (24V). Staramy się przestrzegać zaleceń bo w razie wypadku to i protokół i ocena ryzyka... i pomiary i zaczynają się schody ! :(

 

Teraz to chyba juz o jednego Volta podskoczyło w górę heheh

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 years later...

Koledzy takie pytanie mi się nasunęło.

 

Robię wejście do biura przy PSKP (będą 2 schodki) i tak wpadłem na pomysł żeby nie wykładać tego płytkami tylko barwionym betonem pod kolor stacji. Zastanawiam się tylko czy przy odbiorze stacji nie przyczepią się do tego, że powinny być antypoślizgowe płytki?

 

Z tego co pamiętam w rozporządzeniu jest ujęte, że wjazd i wyjazd musi być utwardzony (asfalt, kotka) o wejściu na Stację nic nie piszą.

 

Jak myślicie?

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Koledzy takie pytanie mi się nasunęło.

 

Robię wejście do biura przy PSKP (będą 2 schodki) i tak wpadłem na pomysł żeby nie wykładać tego płytkami tylko barwionym betonem pod kolor stacji. Zastanawiam się tylko czy przy odbiorze stacji nie przyczepią się do tego, że powinny być antypoślizgowe płytki?

 

 

Pozdrawiam

 

nie ma to absolutnie żadnego znaczenia przy odbiorze stacji przez TDT.

 

a swoją drogą dobrze by było by faktycznie nie była to farba olejna :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie tak dawno w firmie była kontrola PIP i BHP - pan z BHP zaczął wydziwiać, że to nie jest tak, a to, to powinno być tak .. itd... Wyjąłem protokół z ostatniej kontroli przez TDT, przeczytał i nie miał już żadnych uwag względem stacji :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 months later...
  • 7 months later...

Koledzy takie mi się pytanie pojawiło jako, że to bhp. Powiedzcie mi, z takich ogólnych rzeczy ile będzie potrzebnych gaśnic przeciwp. na pskp o metrażu niecałe 200m2. Dowiedziałem się też ostatnio, że zanim złoże wniosek o odbiór budynku to muszę jeszcze zrobić plan ewakuacyjny na wypadek zagrożenia... Coś, ktoś się orientuje w temacie? Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Obiekty muszą być wyposażone w gaśnice, spełniające wymagania Polskich Norm, dotyczących gaśnic.

Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie:

A - materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli;

B - cieczy i materiałów stałych topiących się;

C - gazów;

D - metali;

F - tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:

na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, nie chronionej stałym urządzeniem gaśniczym:

zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,

produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,

zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem,

na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej nie wymienionej w pkt. 1), z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.

Gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone:

w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:

przy wejściach do budynków,

na klatkach schodowych,

na korytarzach,

przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz,

w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki),

w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki.

Przy rozmieszczaniu gaśnic muszą być spełnione następujące warunki:

odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m,

do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzieki bardzo;) piwo, poszło;) A orientujesz sie może, czy muszę jakiś plan ewakuacji sporządzić, lub cos w tym stylu?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

czy muszę jakiś plan ewakuacji sporządzić, lub cos w tym stylu?
na pewno musisz wyznaczyć i oznaczyć drogi ewakuacji. Obowiązek oznakowania dróg ewakuacyjnych wynika z przepisów przeciwpożarowych , a w szczególności:

1. Art. 4. ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity Dz. U z 2002 r Nr. Nr 147, poz.1229, z póżn. zm. ) Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę jest obowiązany zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,

2. § 4 ust 2 pkt 4) lit a) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U Nr 80 poz. 563 ).

 

Poczytaj jeszcze tu:

http://www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zasady-wytyczania-drog-ewakuacyjnych-w-obiektach

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks later...

Nie wiem czy to też podlega pod BHP - Pytanie głupie ktoś pomyśli bo mamy 21 wiek - czy jest w Polsce SKP na której nie ma toalety ............................... :shock::shock:

 

Czy podczas dopuszczenia TDT może uznać to jako usterki ,jak i również brak ogrzewania pomieszczenia stacji będzie miało wpływ na wydanie decyzji dopuszczającej :D:D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy podczas dopuszczenia TDT może uznać to jako usterki ,jak i również brak ogrzewania pomieszczenia stacji będzie miało wpływ na wydanie decyzji dopuszczającej :D :D

 

TDT - nie, ale nadzór budowlany nie powinien dać pozwolenia na użytkowanie budynku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z tego co mi się udało zorientować, to TDT nie będzie tego wymagało, natomiast inne służby będą wymagały! Sanepid, nie przyjeżdża ponoć na odbiór, ale z inspekcji pracy owszem... I raczej bez ogrzewania i ciepłej wody nie dostaniesz odbioru. Niedawno nad tym samym się zastanawiałem i takie informacje uzyskałem;)

 

[ Dodano: 11-06-2014, 21:58 ]

Sorki, jak napisał kolega Psuj, nadzór budowlany nie odbierze, a nie inspekcja pracy:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.