Skocz do zawartości

MON a ADR


Darek :-)

Rekomendowane odpowiedzi

Przepisy przepisami, ale jak te przepisy mają się do wojskowych pojazdów przeworzących rakiety.

Zestaw Ural ciągnik siodłowy na benzynę i naczepa z rakietą.

Kraz 255 z dwoma torpedami na skrzyni ładunkowej w specjalnych mocowaniach.

 

Nie dotyczy wojska???????????????

 

 

:D Darek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ADR jest zbyt poważnym zagadnieniem aby przechodzić koło niego obojętnie, zwłaszcza że w naszej firmie transportowane są różne specjalne ładunki.

Postępujemy zgodnie z cywilnymi przepisami co do przewozów tych ładunków. Pojazdy które nie spełniają podstawowych wymogów mają N . JW aby pojazd był poddany badaniu muszą w formie pisemnej określić co ma być przewożone UN, jakim pojazdem (nr rej.), jaka klasa itd. Ten dokument jest podbity dużą herbową pieczątką JW.i zostaje na stacji. Były z początku problemy, ale po przedstawieniu stosownych przepisów zrozumieli iż do nich należy określenie co chcą wozić zgodnie z ADR 2001.Co do cystern razem z VI WDT wspieramy się razem i mamy takie same poglądy jak w cywilnych instytucjach. Po prostu nie odstępujemy od obowiązujących przepisów.

 

:D Darek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

DAREK :D wejdz na tą stronę

http://www.adr.edu.pl/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=47

 

i tam jest problem poruszony odnośnie ADR a wojsk i jeśli prześlesz do nich pytanie prześlą

ci informacje jakie wojsko udzieliło tym panom - mam te dokumenty w swojej teczce gdzie

jest moje RWD [ ratuj własną du..... ] dla niezorientowanych

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ale po przedstawieniu stosownych przepisów zrozumieli iż do nich należy określenie co chcą wozić zgodnie z ADR 2001

Czy możesz bliżej sprecyzować jakie to są przepisy?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U S T A W A

z dnia 28 października 2002 r.

 

o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych

 

(Dz. U. Nr 199, poz. 1671)

 

Rozdział 4

Nadzór i kontrola

 

Art. 22.

1. Do zadań doradcy należy w szczególności:

1) doradztwo w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,

2) ocena zgodności realizacji przewozu z wymaganiami określonymi w ustawie i umowie ADR,

 

Diagnosta nie jest alfą i omegą, a doradca powinien określić jaki ładunek powinien przewozić pojazd zwłaszcza jazeli chodzi o grupę I. Bo przykładowo samochód przewozi rakiety, torpedy i inne ładunki wybuchowe -pytanie jaka głowica, jaki ładunek, jakie paliwo, jakie opakowanie, jaki ciężar itd.

Przecież to wszystko musisz wpisać w zaświadczenie, a nie sądzę abyś miał czas,taką wiedzę i czy by Ci się chciało tego wszystkiego szukać. Zwłaszcza, że przeważnie kierowcy którzy przyjeżdzają pojazdem na badanie nie mają pojęcia co przewożą. Ostatni przykład: pytam co chce przewozić. Odpowiada, rakiety na statek. I bądź tu mądry.

 

:D Darek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy wy w jednostce macie doradce ADR na etacie :shock:

Jak traktujesz cysternę której skończył sie dozór i musi przykładowo pojechać do Pilawa

gdzie wykonują te badania

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie mamy doradcy, ale każda jednostka zawsze pod kogoś podlega, tylko w gesti d-cy jest wysłanie osoby na kurs doradców.

 

U S T A W A

z dnia 28 października 2002 r.

 

o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych

 

(Dz. U. Nr 199, poz. 1671)

Rozdział 4

Nadzór i kontrola

 

Art. 24.

1. Doradcą może być osoba, która:

1) ukończyła 21 lat,

2) posiada wykształcenie wyższe,

3) nie była karana za przestępstwo umyślne,

4) posiada świadectwo przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu

towarów niebezpiecznych, zwane dalej "świadectwem doradcy".

2. Świadectwo doradcy po raz pierwszy otrzymuje osoba, która:

1) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 1-3,

2) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs początkowy dla doradców, obejmujący szkolenie w zakresie

zagrożeń związanych z przewozem towarów niebezpiecznych oraz przepisów obowiązujących w tym

zakresie, zwany dalej "kursem początkowym",

3) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez

wojewódzkiego inspektora transportu drogowego.

3. Egzamin, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, jest przeprowadzany za opłatą, której koszt ponosi

zainteresowana osoba.

4. Zakres egzaminu obejmuje w szczególności sprawdzenie:

1) wiedzy na temat różnych następstw wypadków z towarami niebezpiecznymi oraz głównych

przyczyn takich wypadków,

2) znajomości przepisów krajowych oraz umów międzynarodowych dotyczących przewozu drogowego

towarów niebezpiecznych.

5. Świadectwo doradcy jest wydawane przez wojewódzkiego inspektora transportu drogowego na okres

5 lat.

6. Wojewódzki inspektor transportu drogowego przedłuża ważność świadectwa doradcy na okres

kolejnych 5 lat, jeżeli doradca:

1) nie przestał spełniać wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 2-3,

2) nie naruszył przez okres ostatnich 5 lat przepisów niniejszej ustawy,

3) ukończył w roku poprzedzającym określony datą termin upływu ważności świadectwa kurs

doskonalący dla doradców, obejmujący szkolenie w zakresie zagrożeń związanych z przewozem

towarów niebezpiecznych oraz przepisów obowiązujących w tym zakresie, zwany dalej "kursem

doskonalącym",

4) złożył z wynikiem pozytywnym egzamin, o którym mowa w ust. 2 pkt 3.

7. Wojewódzki inspektor transportu drogowego cofa świadectwo doradcy, jeżeli doradca:

1) przestał spełniać wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 2-3,

2) naruszył przepisy niniejszej ustawy.

8. Osoba, której cofnięto świadectwo doradcy może ubiegać się o ponowne jego wydanie po upływie

trzech lat od uprawomocnienia się decyzji o cofnięciu świadectwa.

9. Wojewódzki inspektor transportu drogowego prowadzi ewidencję doradców, w której umieszcza się:

1) imię i nazwisko,

2) adres zamieszkania,

3) datę wydania i numer świadectwa doradcy.

 

Art. 25.

Kurs początkowy oraz kurs doskonalący prowadzą podmioty, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 14.

 

 

 

Odnośnie traktowania cysterny której skończyły się badania dozorowe sprawa się trochę komplikuje, ponieważ to właściciel pojazdu powinien pilnować terminów badań dozorowych, technicnych i to jest ich problem, że zapomnieli o badaniu. Zgodnie z prawem nie powinieneś przystąpić do badania takiego pojazdu, ponieważ w trakcie badania okresowego musi mieć ważne badania dozorwe. Ale można trochę nagiąć prawo i postąpić inaczej. Badasz część samochodową, wystawiasz zaświadczenie z wynikiem negatywnym, wpisując że nie może przewozić materiałów pędnych, a w usterkach wpisujesz brak badania dozorowego.

Jest to w pewnym sęsie jakieś wyjście.

 

:D Darek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak postępuje , bo wiem z praktyki ,żę nieraz wynika to z przyczyn niezależnych od użytkownika , ale stan techniczny pojazdu musi być na 6 .

A przy okazji poruszałem już na forum ogumienie , jak wy podchodzicie do wieku

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odnośnie ogumienia stara pamiętająca jeszcze Gierka instrukcja mówi iż opona może być używana na pojeździe do 10 lat, ale wcale jej nie biorę pod uwagę. W książce pana Sitka notabene płk w stanie spoczynku pt: Diagnostyka pojazdów i Diagnostyka bezpieczeństwa jazdy porusza temat opon i wyraźnie stwierdza iż opona może być używana do 5 lat. Ja postępuję zgodnie z: (Dz. U. z 2003r. Nr 227, poz. 2250 z pózn. zm.)

Niejednokrotnie są ścięcia kiedy auto na łysych laczkach dostaje N i zaraz jest telefon że opony w WP mogą być do 10 lat. Ręce opadają. Takiego pana wysyłam do lektury podając nr rozporządzenia i kończę z nim rozmowę.

Samochody na ZN i i na TK które są odciążone i stoją przeważnie w garażach posiadają opony 10 letnie jeszcze z cyckami. Wtedy też N ale ze względu na wiek.

 

:D Darek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Widze ,że darek pracuje z taką samą ciemniotą jak ja - ludzie nie mają pojęcia o przepisach .

Opona może być eksploatowana do 10 lat , ale może mieć 3 lata, nie spełnia wymogów

rozporządzenia o warunkach technicznych i badaniu pojazdów - to dziękuje ale N .

Zgadzam się ,że 10 lat to stosukowo za dużo .Odsyłam do AUTO MOTO SERWIS

z pażdziernika jest tam pożyteczny artykuł o oponach - miedzy innymi o czasookresie

użytkowania - moim zdaniem ustawodawca powinien ustawowo określić używalność opon

i problem rozwiązał by się sam :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ciemnota to względnie powiedziane. Oni przypominają małe dzieci i odwiaczne pytanie "dlaczego". Jak im wszystko wyjaśnisz to patrz punkt pierwszy (chyba wiesz o co chodzi). W końcu wypracowałem sobie system walki z ciemnogrodem. Jak się nie da przekonać słownie i są już namolni, piszę wniosek, w którym przytaczam odpowiednie przepisy i puszczam przez kancelarię tajną do wodza. Wtedy mam spokój na jakiś czas z głupimi pytaniami.Zawsze bajeruję, że chodzi o dobro służby - chwytają bajer od razu, a ja mam polewkę.

 

:D Darek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Temat max czasu eksploatacji opony powinien być załatwiony. Wytłumacz gościowi, że jest stara i skruszała a on odpowie " nie ma takiej podstawy prawnej " . Tak jak walczyliśmy z numerem silnika tak i ten temat należało by "nadać". Tym bardziej, że nasi sąsiedzi z zachodu poszli dalej i będą przypuszcazalnie karać za brak "zimowego ogumienia " . :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy podczas przeprowadzania badania specjalistycznego pojazdu przystosowanego do przewozu materiałów i przedmiotów wybuchowych (klasyI) "EX/II" opieracie się tylko na 9 części Umowy ADR ? Chodzi mi głównie przystosowanie np. Stara 266 do przewozu amunicji, albo Patrol Rozminowania. :?::?::?:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Osobiście jeszcze nie widziałem Stara 266 spełniającego warunki ADR do przewozu materiałów i przedmiotów wybuchowych. Wszystkie samochody Star 266 z Patroli Saperskich to przeważnie radosna twórczość saperów.

Z tego co pamiętam ten samochód musi posiadać wzmocnioną podłogę i skrzynię ładunkową, przegrodę pomiędzy skrzynią ładunkową a kabiną kierowcy z odpowiednio grubej blachy na stałe zamontowanej, oznaczenia co przewozi, sygnały świetlne na dachu, napisy na burtach i z przodu pojazdu "Patrol Saperski", skrzynkę ADR i mocowania boczne na chorągiewki lub śwatła obrysowe bocznne barwy czerwonej. Musisz poszukać dokładniej w przepisach ADR. A ponadto jeżeli ten samochód nie został fabrycznie przystosowany do tego celu, a jest to radosna twórczość saperów powinien posiadać opinię rzeczoznawcy samochodowego odnośnie spraw samochodowych i rzeczoznawcy od przewozu materiałów wybuchowych. Pozatym w dowodzie rejestracyjnym musi pisać w rodzaju - pojazd specjalny interwencyjny, a nie ciężarwy. Dokładniejsze dane może jutro bo dzisiaj trochę mało czasu.

 

:D Darek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wszystkie samochody Star 266 z Patroli Saperskich to przeważnie radosna twórczość saperów.

Jedno z lepszych stwierdzeń, jakie na tym forum się pojawiło :D

A saper - podobno - myli się tylko raz :lol:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Koledzy do patrolu saperskiego podpieram się tym

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW OBRONY NARODOWEJ ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)z dnia 9 czerwca 2005 r.

w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. nr 116 poz. 974

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I tutaj kolega Fiedorowicz ma w zupełności rację, co do rozporządzenia ja sobie pozwolę trochę go rozwinąć.

Otóż pojazdy Star 266 z Patrolu Saperskiego nie posiadają albo ja się z tym nie spotkałem co pogrubiłem.

Szanuję saperów ich niebezpieczną pracę ale co mają zrobić kiedy dostają polecenia wyjazdu - jadą.

Ostatnio miałem Honkera z Patrolu Saperskiego typowo przystosowany pojazd do przewozów materiałów wybuchowych. Pojazd posiadał wszystkie możliwe zabezpieczenia i spełniał wymogi rozporzadzenia. I dostał P.

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRÓW OBRONY NARODOWEJ ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

 

z dnia 9 czerwca 2005 r.

 

w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 

(Dz. U. z dnia 29 czerwca 2005 r.)

§ 8. 1. W pojeździe używanym do celów specjalnych, przeznaczonym do przewozu towarów niebezpiecznych, silnik wraz z układem wydechowym powinny być tak zbudowane, umiejscowione i zabezpieczone, aby nie narażać ładunku na nagrzewanie lub zapalenie. Kabina kierowcy powinna być wykonana z materiałów niepalnych, trwale oddzielona od przewożonego ładunku.

2. Pojazd, o którym mowa w ust. 1, przeznaczony do przewozu materiałów i przedmiotów wybuchowych powinien być wyposażony w specjalne uchwyty umieszczone z tyłu po lewej stronie pojazdu oraz z przodu po lewej stronie zderzaka lub na bocznej ścianie skrzyni ładunkowej do mocowania chorągiewek sygnalizacyjnych.

4. Pojazd, o którym mowa w ust. 1, powinien być wyposażony w:

1) opończę lub plandekę do przykrycia ładunku, wykonaną z materiału nieprzemakalnego i niepalnego, która powinna zakrywać skrzynię ładunkową, przy czym dolna krawędź opończy lub plandeki powinna opasać burty skrzyni co najmniej 20 cm poniżej jej górnej krawędzi;

2) dwa kliny dostosowane do rozmiaru ogumienia pojazdu;

3) urządzenie uziemiające;

4) sprzęt saperski: łopatę, łom, topór, piłę;

5) apteczkę doraźnej pomocy;

6) łańcuchy przeciwślizgowe do zakładania na ośnieżonej nawierzchni;

7) dodatkową gaśnicę spełniającą wymagania określone w Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 194, poz. 1629 oraz z 2003 r. Nr 207, poz. 2013 i 2014);

8) dwa trójkąty do ustawiania na drodze, przeznaczone do ostrzegania o obecności unieruchomionego pojazdu;

9) kamizelkę lub ubranie odblaskowe - dla każdego członka załogi pojazdu;

10) środki ochrony indywidualnej oraz środki ochrony dróg oddechowych dla każdego z członków załogi pojazdu, o którym mowa w ust. 3;

11) komplet tablic ostrzegawczych barwy pomarańczowej.

§ 9. 1. Pojazdy służące do przewozu niewypałów i niewybuchów powinny być wyposażone w sygnały ostrzegawcze stosowane w pojazdach samochodowych uprzywilejowanych.

2. Pojazdy, o których mowa w ust. 1, wyposaża się w pojemniki lub inne urządzenia ograniczające możliwość destrukcyjnego oddziaływania przewożonych niebezpiecznych przedmiotów na pojazd i otoczenie, dopuszczone do tego celu na podstawie opinii właściwej jednostki badawczo-rozwojowej nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej.

3. Opinia, o której mowa w ust. 2, powinna określać:

1) informacje identyfikujące pojemnik lub inne urządzenie, o którym mowa w ust. 2, i jego producenta;

2) rodzaje materiałów wybuchowych lub wyroów zawierających materiały wybuchowe dopuszczone do przewozu w pojemniku lub innym urządzeniu, o którym mowa w ust. 2;

3) maksymalne masy materiałów wybuchowych różnych rodzajów, dopuszczone do przewozu w pojemniku lub innym urządzeniu, o którym mowa w ust. 2;

4) warunki przewożenia materiałów wybuchowych w pojemniku lub innym urządzeniu, o którym mowa w ust. 2, w tym określenie rodzaju pojazdu, na którym może być zamontowany ten pojemnik lub inne urządzenie.

 

 

:D Darek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

wyposaża się w pojemniki lub inne urządzenia ograniczające możliwość destrukcyjnego oddziaływania przewożonych niebezpiecznych przedmiotów na pojazd i otoczenie, dopuszczone do tego celu na podstawie opinii właściwej jednostki badawczo-rozwojowej nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej.

Przeczytaj na końcu rozp. jest podana data na przystosowanie do tego wymogu

 

Urządzenie uziemiające oraz łańuchy mój patrol posiada

 

trwale oddzielona od przewożonego ładunku.

Przegroda wykonana z pancernej blachy 10 mm i do tego jeszcze worki z piaskiem

 

 

Tarpana fabrycznego do niewybuchów i niewypałów też mamy

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.