Skocz do zawartości

Tzw. Winda w samochodzie


jerry87331
 Share

Rekomendowane odpowiedzi

Witam szanownych forumowiczów. Chciałbym podjąć problem przeglądu technicznego w tzw. WINDZIE w pojazdach samochodowych oraz konieczności nanoszenia numeru UDT na te urządzenia zamontowane w pojazdach. Jak to wygląda od strony podstaw prawnych. Czy zatrzymując kierującego takim samochodem kara się go mandatem z Art 96§1 pkt 5 i czy za to wykroczenie zatrzymuje się dowód rejestracyjny? Czy wogóle jest to karane? I jeszcze jedno pytanko, czy jest to wymagane we wszystkich samochodach, czy tylko powyżej 3,5 tony DMC. Z góry dziękuję za pomoc.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dz.U. z 2002r Nr. 120 poz1021

 

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

 

 

z dnia 16 lipca 2002 r.

 

 

w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

 

 

(Dz. U. z dnia 29 lipca 2002 r.)

 

 

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 i z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:

 

 

 

§ 1. Dozorowi technicznemu podlegają następujące rodzaje urządzeń technicznych:

1) urządzenia ciśnieniowe, w których znajdują się ciecze lub gazy pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego:

a) kotły parowe o pojemności większej niż 2 dm3, przeznaczone do wytwarzania pary z cieczy z użyciem ciepła uzyskiwanego z paliwa w wyniku reakcji egzotermicznej lub z energii elektrycznej,

b) szybkowary ciśnieniowe,

c) kotły cieczowe o pojemności większej niż 2 dm3, przeznaczone do podgrzewania cieczy bez zmiany jej stanu skupienia z użyciem ciepła uzyskiwanego z paliwa w wyniku reakcji egzotermicznej lub z energii elektrycznej, z wyjątkiem kotłów cieczowych w instalacjach systemu otwartego,

d) zbiorniki stałe, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania cieczy lub gazów albo prowadzenia w nich procesów technologicznych, z wyjątkiem grzejników i nagrzewnic powietrza, zbiorników w instalacjach ziębniczych o iloczynie nadciśnienia i pojemności nie większym niż 300 barów x dm3, zbiorników w instalacjach chłodniczych z rur o średnicy nie większej niż DN 25 z kolektorami i rozdzielaczami o pojemności każdego z nich nie większej niż 100 dm3 i przekroju nie większym niż 2 dm2 oraz zbiorników stanowiących obudowy urządzeń elektrycznych, przewodów energetycznych i telekomunikacyjnych,

e) zbiorniki przenośne - zmieniające miejsce między napełnieniem a opróżnieniem - o pojemności większej niż 0,35 dm3 i nadciśnieniu wyższym niż 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania lub transportowania cieczy lub gazów, z wyjątkiem pojemników aerozolowych jednorazowego użytku i pojemników przeznaczonych do transportu i dystrybucji napojów gazowanych, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest nie większy niż 500 barów x dm3, a nadciśnienie jest nie wyższe niż 7 barów,

f) zbiorniki na gaz skroplony lub sprężony, służące do zasilania silników spalinowych w pojazdach,

g) zbiorniki, w tym cysterny, do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,

h) wytwornice acetylenu, stałe i przenośne, przeznaczone do wytwarzania acetylenu w wyniku reakcji chemicznej między węglikiem wapnia a wodą oraz zasobniki węglika wapnia, zbiorniki acetylenu, przeznaczone do magazynowania, schładzania i osuszania, i rurociągi technologiczne acetylenu wraz z osprzętem, przeznaczone do transportu acetylenu w obrębie instalacji, niezależnie od średnicy nominalnej DN,

i) rurociągi pary łączące kocioł z turbogeneratorem,

j) rurociągi przesyłowe i technologiczne, w części stanowiącej urządzenia techniczne w rozumieniu przepisów o dozorze technicznym, do materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących i palnych pod nadciśnieniem wyższym niż 0,5 bara i średnicy nominalnej większej niż DN 25, wyprodukowane lub przebudowywane po dniu wejścia w życie rozporządzenia, przeznaczone do:

– gazów sprężonych, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod nadciśnieniem, par oraz tych cieczy, dla których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest wyższe niż 0,5 bara,

– cieczy, których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest niższe niż 0,5 bara i iloczyn nadciśnienia dopuszczalnego cieczy i średnicy nominalnej rurociągu DN jest większy niż 2.000 barów,

2) zbiorniki bezciśnieniowe i zbiorniki o nadciśnieniu nie wyższym niż 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, których prężność pary w temperaturze 50°C nie jest większa niż 3 bary, a temperatura zapłonu nie jest wyższa niż 61°C, z wyjątkiem zbiorników w instalacjach zasilania silników spalinowych pojazdów i zbiorników o pojemności nie większej niż 1.000 dm3,

3) zbiorniki, w tym cysterny, do przewozu materiałów niebezpiecznych, dopuszczone na podstawie przepisów odrębnych, z wyłączeniem zbiorników ładunkowych, będących integralną częścią konstrukcji statku żeglugi śródlądowej i objętych nadzorem technicznym instytucji klasyfikacyjnej,

4) duże pojemniki do przewozu luzem materiałów niebezpiecznych (DPPL) określone w przepisach odrębnych,

5) urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

6) maszyny służące do przemieszczania osób lub ładunków w ograniczonym zasięgu:

a) wciągarki i wciągniki,

b) suwnice,

c) żurawie, w tym wózki jezdniowe z wysięgnikiem,

d) układnice, w tym wózki jezdniowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem,

e) dźwigniki (podnośniki), w tym systemy do parkowania samochodów, z wyjątkiem dźwigników stanowiących wyposażenie pojazdów, dźwigników do pochylania stołów technologicznych i dźwigników przenośnych z napędem ręcznym,

f) wyciągi towarowe,

g) wyciągi statków,

h) podesty ruchome,

i) urządzenia dla osób niepełnosprawnych,

j) schody i chodniki ruchome,

k) przenośniki okrężne kabinowe i platformowe,

7) dźwigi do transportu osób lub ładunków, dźwigi budowlane i dźwigi towarowe małe,

8) dźwignice linotorowe,

9) przenośniki kabinowe i krzesełkowe o ruchu obrotowym, przeznaczone do celów rekreacyjno-rozrywkowych,

10) urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych,

11) urządzenia załadowcze, wyładowcze lub podające ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych,

12) układarki do układania torów, wypornice, żurawie i korektory położenia służące do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej,

13) przeciągarki pojazdów szynowych,

14) osobowe i towarowe koleje linowe,

15) wyciągi do przemieszczania osób w celach turystyczno-sportowych,

16) pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych.

 

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Z windą to wyjaśnia. Natomiast nasuwa mi się inna sprawa już poruszana na forum. Wyciągarka w pomocy drogowej w/g tegi rozporządzenia ma mieć dozór. Myślę, że warto odświerzyć dyskusję na ten temat. Zaznaczam też, że w/w rozporządzenie było już zmieniane. Może ktoś zna zakres w jakim zostało zmienione.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie co byści zrobili wiedząc, że pewna OSKP przeprowadza "badania" dokumentów pojazdów sprowadzanych, klient rejestruje auto i z blachami jedzie za granicę i przywozi - zgroza - trafiło mi się takie auto tak "zrobione" klientka przyjechała bo coś jej stukało jak zobaczyłem w jakim jest stanie technicznym od razu zatrzymałem dowód, co dziwne wcale nie protestwała aż kobicina pobladła- chyba doszło do niejto ,że jeżdziła urządzeniem do zabijania, co powiecie na robienie ciężarówek bez ich sprawdzania, jak o czymś takim się wie jest ciężko - przede wszystkim, że zna się niktóre pojazdy i wiem, że nie powinny w takim staniew jeżdzić.

:x pozdrawiam WB

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

WB, jesteś początkujący, więc tym razem łagodne upomnienie - NIE WOLNO umieszczać postów nie związanych z tematem, nie sprawdzając na dodatek, czy taki temat istnieje. I ostatnie - nie wolno usmieszczać postów TYCH SAMYCH lub podobnych w różnych miejscach.

 

Tutaj znajdziesz najbardziej ogólne zasady panujące na forum - zapoznaj się z nimi: http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=272

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U nas w firmie mamy pomoc z wciągarką ale nie ma zadnego świadectwa z dozoru

szczerze mówiąc nigdy się nad tym nie zastanawiałem a już jeździ parę lat

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ten temat już był poruszany ,jeżeli wyciągarka jest fabryczna - jak ma się to przykładowo

w STAR 266 to nie podlega dozorowi . Jeżeli ktoś montuje sam to musi przedstawić do

dozru technicznego cele dopuszczenia do używania

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ten temat już był poruszany

Wiem, ale specjalnie go chce odświeżyć

a) wciągarki i wciągniki,

z tego powodu.

jeżeli wyciągarka jest fabryczna

Fabrycznie montyją też HDS-y, co nie zwalnia ich z dozoru.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks later...

Witam !

Temat wyciągarki był poruszany ale nie całkowicie wyjaśniony.

Na poczatek może trzeba rozróżnić wyciągarkę (zam. np. na star 66 , sam terenowe )

od wciągarki (np. pogotowie tech.) ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Temat wyciągarki był poruszany

Wiem, wiem ale nic konkretnego nie wyjaśniliśmy

trzeba rozróżnić wyciągarkę

Ale przepisy niczego nie rozróżniają, po prostu jest wyciągarka.

Tylko nie wiadomo co dalej, bo ja uważam, że paranoją jest żądać dozoru na wyciągarki w np. pomocy drogowej

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month later...

Zgłosił się dźiś do mnie na pierwsze badanie klient pojazdem specjalnym Scania z przyczepą sprowadzony z Belgii - pojazd przeznaczony do przewozu samochodów tzw."lohra"(dwupoziomowa). Nie wiedziałem czy podlega pod Dozór - telefonowałem do ITS usłyszałem że ma mieć Decyzję lub zaświadczenie o zwolnieniu potem do UDT w Lublinie - dowiedziałem się że jest to objęte Dozorem . Użytkownik telefonował do kolegi który posiada taki sam pojazd -niedawno sprowadzony jego jest zarejestrowany bez zgłoszenia w UDT - poradził mu aby zmienił Stację !!!

Klient robił jeszcze podchody ale odpowiedziałem że u mnie bez Decyzji nie uzyska P - wyniku .

Ciekaw jestem waszego zdania na ten temat - właściwie pod co to podciągnąc - pod dźwignik, podest ruchomy ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U nas nie trzeba dozoru na lohre ,przeciez zadnej hydrauliki tam nie ma ,a UDT nic na ten temat nie mowi . To jest tak samo jak zadzwoncie do TDT i spytacie czy multicar dmc pow3,5 musi miec tachograf a oni mi odpowiedzieli ,ze oni multicarow nie sprwadzaja i badz tu mądry

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

e) dźwigniki (podnośniki), w tym systemy do parkowania samochodów, z wyjątkiem dźwigników stanowiących wyposażenie pojazdów, dźwigników do pochylania stołów technologicznych i dźwigników przenośnych z napędem ręcznym

 

Ja uważam, że nie musi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks later...

Miałem ostatnio na stacji prawie nowy pojazd (badanie jeszcze ważne 2,5roku) z wciągarką fabryczną i żadnego DT od dealera nie dostali.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dz.U. z 2002r Nr. 120 poz1021

 

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 16 lipca 2002 r.

w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

(Dz. U. z dnia 29 lipca 2002 r.)

(...)

6) maszyny służące do przemieszczania osób lub ładunków w ograniczonym zasięgu:

a) wciągarki i wciągniki,

b) suwnice,

c) żurawie, w tym wózki jezdniowe z wysięgnikiem,

d) układnice, w tym wózki jezdniowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem,

e) dźwigniki (podnośniki), w tym systemy do parkowania samochodów, z wyjątkiem dźwigników stanowiących wyposażenie pojazdów, dźwigników do pochylania stołów technologicznych i dźwigników przenośnych z napędem ręcznym,

f) wyciągi towarowe,

g) wyciągi statków,

h) podesty ruchome,

i) urządzenia dla osób niepełnosprawnych,

j) schody i chodniki ruchome,

k) przenośniki okrężne kabinowe i platformowe,

 

 

.

 

Podstawa prawna prawidłowa tylko błędne wnioski : dźwigniki stanowiące wyposażenie pojazdów to np siłownik do podnoszenia kabiny lub skrzyni samowyładowczej (czy ktoś widział dozór dla wywrotki :?: ), siłowniki przy "śmieciarce" itp, natomiast winda załadowcza to nic innego jak h) podesty ruchome, :idea:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

natomiast winda załadowcza to nic innego jak h) podesty ruchome,

Hmm... winda nie jest podestem ruchomym. Już prędzej takim podestem jest podnośnik jaki maja elektrycy do naprawy sieci elektrycznych. To jest oczywiście moje zdanie, a dyskusja mile widziana.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja też to bym nazwał podest ruchomy.

Zresztą jak by to nie nazwał to podlega dozorowi - miałem kilku klientów którym ITD czy Policja zabrała DR z powodu braku DT.

 

Jest jeszcze Dz.U. nr 122 poz. 1321 z 21-12-2000r.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Hmm... winda nie jest podestem ruchomym.

 

Oczywiście - w bloku mieszkalnym to dźwig osobowy ale zgodnie z tematem "Tzw. Winda w samochodzie " chodzi mi o urządzenie zamontowane z tyłu pojazdu.. Skoro podestem jest podnośnik montażowy dla elektryków o wym. ok.1,2m x 0,6m to jak nazwać urządenie o wym. 2,5m x 1,5m :?::!:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jak nazwać urządenie o wym. 2,5m x 1,5m

Nie chodzi o wymiary, tylko o wysokość podnoszenia i przeznaczenie. Winda w aucie jest podnośnikiem na wyposażeniu auta, a więc nie podlega dozorowi.

 

Natomiast nikt nie podejmuje tematu wciągarki w pomocy drogowej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Natomiast nikt nie podejmuje tematu wciągarki w pomocy drogowej.

Czy ta wciągarka jest oryginalnym elementem wyposażenia pojazdu pomocy drogowej i ujęta w homologacji pojazdu . Czy posiada tabliczkę z pewnymi cechami indentyfikacyjnymi lub producenta aby te dane ustalić .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

 Share

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.