Skocz do zawartości

Okresowe a VAT ...


Norbert Jezierski
 Share

Rekomendowane odpowiedzi

Oświećcie mnie - i innych przy okazji:

 

Czy badanie dodatkowe VAT jest badaniem JEDNORAZOWYM ? Czy też wykonywanym - w myśl rozumowania, że w zakres okresowego wchodzą wszystkie dodatkowe - przy każdym badaniu okresowym danego pojazdu ?

Czy w takim przypadku (okresowe) robią to tylko OSKP czy też wszystkie SKP ?

 

Spotkałem się już z tylkoma opiniami, że warto poruszyć to na forum ... :mrgreen:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • Odpowiedzi 141
 • Created
 • Ostatniej odpowiedzi

Top Posters In This Topic

 • Psuj

  13

 • Bogusław Maćkowski

  13

 • berecik

  13

 • Norbert Jezierski

  18

:mrgreen: No dzisiaj miałem joby od szefa, bo musiał jechac do gorzowa na okregową.

Ja się podpieram tym:

Dz.U227

"par3.1 Zakres badania technicznego obejmuje, w odniesieniu do badania:

1) okresowego - sprawdzenie i ocenę:

a) prawidłowośco i działania...

b) spełnienia warunków dodatkowych dla niektórych pojazdów określonych w ustawie i w rozporządzeniu o warunkach technicznych:"

 

i ten sam DZ.U

"par.4 Okresowe badanie techniczne polega na sprawdzeniu:

1) zgodności faktycznych danych pojazdu z zapisanymi w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie, dotyczących danych identyfikacyjnych i technicznych pojazdu..."

 

Po chłopsku, za hak też płaci się raz, ale przy każdym badaniu jest on sprawdzany i tu analogia do vat-u.

 

Na potwierdzenia moich teorii dostałem pismo z WK gdzie pisze: "...Zaznaczam, że badanie okresowe pojazdu, który ma adnotację VAT w dowodzie rejestracyjnym może wykonywać wyłącznie okręgowa stacja kontroli pojazdów...". Tak więc umnie sytuacja jest jasna i klarowna.

 

I wqrwił mnie dzisiaj tekst szefa, że mam sobie poczytać przepisy. W ramach rekompensaty juz przygotowałem mu odpowiednią lekturę i jak przyjedzie to mu ją wręczę. Zaznaczam, że mój boss też ma uprawnienia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zaznaczam, że mój boss też ma uprawnienia.
bo musiał jechac do gorzowa na okregową

No comments :mrgreen:

 

A ten post wrzuciłem pod wpłyewm Twoich przemyśleń na ten temat.

Sam stoję na podobnym stanowisku - ale spotkałem się ze zgoła odmiennymi interpretacjami ...

Ale - nigdy nie mów nigdy :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ale spotkałem się ze zgoła odmiennymi interpretacjami ...

Ale - nigdy nie mów nigdy

Te inne to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2005 wprowadzające dodatkowe badanie bez okresowego,a wykonywane przy okresowym. Interpretacja-Zgodnie z nowym zapisem ustawy, dodatkowe badanie techniczne potwierdzające, że samochód spełnia powyższe warunki, będzie trzeba przeprowadzić w terminie najbliższego okresowego badania , nie później jednak niż przed upływem 12 miesięcy od dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy, czyli do 31 maja 2006. Jeżeli mamy doczynienia z nowym pojazdem, którego najbliższy termin okresowego badania przewidziany jest w okresie dłuższym niż 12 miesięcy (np. 2 lata) należy również wykonać dodatkowe badanie bez badania okresowego do 31 maja 2006.

 

Ustawa nakłada obowiązek na właścicielu pojazdu dla którego wydano zaświadczenie, o którym mowa w ust.5. Po zaistnieniu zmian w pojeździe ma obowiązek zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po zaistnieniu zmian w pojeździe ma obowiązek zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni.

 

No dobra i po wpisie zrobi sobie przeróbki samochodu. Przyjeżdza do mnie na okresowe, w DR vat a auto nie spełna warunków. I co wtedy? Powinienem dać N za niespełnienie warunków dodatkowych, ale na jakiej podstawie skoro ja nie moge tych warunków zbadać, bo nie mam uprawnień.

I dlatego okrwsowy należy robić na okręgowej, bo warunki vat są kontrolowane co roku, tylko płaci sie raz (tak jak za hak).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

"To jest Polska, stary, tu się ciężko oddycha..."
taK samo myślę.

Podałem interpretację PISKP

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podałem interpretację PISKP

 

Ale ta interpretacja to masło maślane :x . Nic z niej nie wynika.

 

[ Dodano: 25-05-2006, 10:33 ]

No i mam zatarg z szefem :x .

 

[ Dodano: 25-05-2006, 10:34 ]

Chyba walka pójdzie na noże.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

należy również wykonać dodatkowe badanie bez badania okresowego do 31 maja 2006....

To znaczy, że VAT robimy tylko do wtorku?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie definitywnie odpowiadam:

Jaka stacja może robić badanie okresowe dla pojazdu spełniającego dodatkowe wymagania VAT?

 

Pierwszą czynnością jaką wykonuje diagnosta jest porównanie zapisów w dowodzie rejestracyjnym i odrazu widzi w adnotacjach zapis "VAT 1-4".

 

Bierzemy pod uwagę następujący stan prawny:

 

1) art. 81 ust. 8. Prawa o ruchu drogowym - Niezależnie od badań, o których mowa w ust. 2 i 3, dodatkowemu badaniu technicznemu podlega również pojazd:

1) skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że:

a) zagraża bezpieczeństwu ruchu,

b) narusza wymagania ochrony środowiska,

c) uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, z zastrzeżeniem pkt 4;

1a) skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji;

2) w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6, oraz z wyłączeniem montażu instalacji do zasilania gazem;

3) który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa, pojazd uprzywilejowany, pojazd do nauki jazdy, pojazd do przeprowadzania egzaminu państwowego lub pojazd odpowiednio przystosowany lub wyposażony zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych;

4) w którym została dokonana naprawa wynikająca ze zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia określonego w grupie 3 i 10 działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej na kwotę przekraczającą 2.000 zł;

5) sprowadzony z zagranicy i noszący ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;

6) (17) dla którego określono wymagania techniczne w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 113 i Nr 90, poz. 756).

 

2) § 4. (Dz. U. z 2003r. Nr 227, poz. 2250 z późn. zm.)

Okresowe badanie techniczne polega na sprawdzeniu:

1) zgodności faktycznych danych pojazdu z zapisanymi w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie, dotyczących danych identyfikacyjnych i technicznych pojazdu, a także prawidłowości oznaczeń i stanu tablic rejestracyjnych; dla pojazdów niezarejestrowanych dopuszcza się ustalenie faktycznych danych pojazdu na podstawie oględzin;

2) stanu technicznego ogumienia;

3) prawidłowości działania, ustawienia i własności świetlnych świateł zewnętrznych;

4) stanu technicznego, skuteczności i równomierności działania hamulców;

5) prawidłowości działania urządzeń sygnalizacyjnych;

6) prawidłowości działania układu kierowniczego, stanu technicznego jego połączeń oraz wielkości ruchu jałowego koła kierownicy;

7) stanu technicznego zawieszenia;

8) prawidłowości ustawienia i zamocowania kół jezdnych;

9) stanu technicznego nadwozia, podwozia i ich osprzętu oraz przedmiotów wyposażenia;

10) stanu technicznego układu wydechowego, a w uzasadnionych przypadkach - na pomiarze poziomu hałasu zewnętrznego na postoju;

11) emisji zanieczyszczeń gazowych lub zadymienia spalin;

12) spełniania warunków dodatkowych dla pojazdów określonych w rozporządzeniu o warunkach technicznych i w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, jeżeli pojazd jest przystosowany do przewozu tych towarów.

 

Powstaje podstawowe pytanie: która stacja może w badaniu okresowym sprawdzić spełnianie warunków dodatkowych np. gazu, powypadkowych czy VAT?

 

Odpowiedź nasuwa się sama:

 

3) Art. 83. 1. Badanie techniczne jest przeprowadzane na koszt właściciela pojazdu, przez:

1) podstawową stację kontroli pojazdów - w zakresie:

a) sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska,

b) badań technicznych, o których mowa w lit. a, oraz niektórych badań technicznych, o których mowa w pkt 2, jeżeli stacja posiadała zezwolenie starosty na wykonywanie tych badań wydane przed dniem wejścia w życie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej;

2) okręgową stację kontroli pojazdów - w zakresie badań technicznych określonych w pkt 1 lit. a oraz w zakresie badań co do zgodności z warunkami technicznymi autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych, pojazdu przystosowanego do zasilania gazem, pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (przed rejestracją w kraju), pojazdu zabytkowego, pojazdu marki "SAM", pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, pojazdu skierowanego na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, pojazdu sprowadzanego z zagranicy i noszącego ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz pojazdu, dla którego określono wymagania techniczne w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

Odpowiedź na pytanie która stacja może wykonać badanie okresowe pojazdu VAT?

 

TYLKO I WYŁĄCZNIE OKRĘGOWA.

 

Tak samo jak wykonanie badań okresowych z dodatkowym GAZ może wykonać tylko stacja okręgowa lub podstawowa z rozszerzeniem "c" lub pokolizyjne podstawowa z roszerzeniem "e" lub okręgowa tak dla pojazdu VAT nie przewidziano rozszerzenia w podstawowej a widnieje tylko w okręgowej, więc tylko ona może wykonać badanie okresowe pojazdu z wpisem VAT.

 

Jest to moje stanowisko i tak je będę egzekwował. Ktoś może mieć inne jednak w tym kraju działamy w oparciu o przepisy a tu decydującym jest art. 83 Prawa o ruchu drogowym.

 

Odpowiedź na pytanie czy jest to badanie jednorazowe czy okresowe brzmi w mojej ocenie:

Biorąc pod uwagę zakres badania okresowego podlega ono w cytowanym pkt 12 sprawdzeniu spełniania warunków dodatkowych. Nie jest tam napisane z wyłączeniem VAT.

 

A więc badanie VAT nie jest badaniem jednorazowym tylko okresowym.

 

Opłata: [scroll]UWAGA ZMIANA STANOWISKA WS OPŁATY W DALSZEJ CZĘŚCI DYSKUSJI PROSZĘ PRZECZYTAĆ CAŁOŚĆ POSTU[/scroll]

Ktoś podał przykład HAKA, że w okresowym nie pobiera się opłaty za to dodatkowe badanie. Owszem ale wynika to jednoznacznie z przypisu do cennika, że badanie HAK pierwotnie kosztuyje 35 zł. natomiast w okresowym nie uwzględnia się opłaty za badania dodatkowe HAK.

Tak samo jak na okresowym pobieramy za GAZ, TAXI, L itp. tak samo na okresowym pobieram dodatkową opłatę 50zł. w przypadku VAT.

 

Panowie i to czytam z obowiązujących przepisów a nie jakiś interpretacji, które tylko mącą w głowie.

 

Niestety pytanie wymagało dłuższej odpowiedzi, stąd odpowiedź jest długa ale na temat.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pan Bogdan jak zwykle przedstawił konkrety w konkretnej sprawie!!! (za co jestem niezmiernie wdzięczny)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli co roku wlasciciele beda placic kolejny haracz ale dla nas to badanie to chyba najmniejszy wysilek! :D:D

 

[ Dodano: 26-05-2006, 10:17 ]

W zwiazku z powyzszym nasuwa sie pytanie czy wlasciciel pojazdu,ktory robil badanie na vat dajmy na to w grudniu ub. roku przyjezdza na okresowe teraz bo konczy musi termin placi jeszcze raz czy zgodnie z logika moze przyjechac na badanie w grudniu i co wtedy jeszcze raz trzeba wystawiac zaswiadczenie z badania?A jeszcze ciekawiej wlasnie robilem badanie vat a termin przegladu pojazdu jest za miesiac? :roll:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam pytanie czy można przeprowadzić badanie Vat drugi raz, jeśli istnieje wpis w dowodzie rejestracyjnym. Przy pojazdach zakupionych księgowe jako że brak zaświadczenia VAT domagają się drugi raz tego samego badania. Czy słusznie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

domagają się drugi raz tego samego badania

 

Wystarczy wziąść ze stacji gdzie było robione odpis. A przy kolejnym okresowym tez można poprosić o zaświadczenie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli co roku wlasciciele beda placic kolejny haracz

Nieprawda - Tobie tylko dojdzie dodatkowe sprawdzenie, rozliczane w ramach ceny za badanie okresowe. Za hak też płaci sie tylko raz ... :mrgreen:

 

A jeszcze ciekawiej wlasnie robilem badanie vat a termin przegladu pojazdu jest za miesiac?

Terminem granicznym narzuconem przez ustawę jest 31 maja, z tego co pamiętam - więc jest to jeszcze normalne postępowanie. Nienormalne będzie po 1 czerwca ... :D

 

A Klient nie chciał od razu okresowego ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wszystko ładnie i pięknie tylko co z SKP które wszystko mają oprócz nazwy "okręgowa" a z pewnych względów nie mogą stać się okręgówką ! Znowu "buble" legislacyjne.

Myśle, że wielka firmą jest "Microsoft" i wypuszcza wersje "beta" ma też testerów i jakoś unika (w stopniu takim czy innym) problemów a nasze ministerstwo nikogo się nie pyta i tylko wydaje to co ... :( Taka jest prawda " nie zapłacisz nie pojedziesz" :x

Przykład idzie z góry :|

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nieprawda - Tobie tylko dojdzie dodatkowe sprawdzenie, rozliczane w ramach ceny za badanie okresowe. Za hak też płaci sie tylko raz ...

 

Tak samo jak na okresowym pobieramy za GAZ, TAXI, L itp. tak samo na okresowym pobieram dodatkową opłatę 50zł. w przypadku VAT.

 

To w końcu kolejne okresowe vat-owca kosztuje 98 czy 98+50. Bo się zdeka pogubiłem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z postu B.Mackowskiego wynika,ze 98+50 a w przypadku opisanym przeze mnie czyli badanie vat zrobione dzisiaj bo potrzebne do konca miesiaca i w tym samym pojezdzie badanie okresowe dajmy na to 02.06 jeszcze raz 98+50 :shock:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To w takim wypadku trzeba poradzić klientowi coby zrobił sobie okresowe o miesiąc wcześniej (przy okazji vat-u)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To w końcu kolejne okresowe vat-owca kosztuje 98 czy 98+50. Bo się zdeka pogubiłem.

Ja też ... :cry:

Poprzeglądałem cennik i wychodzi jednak na to, że 98 + 50 ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy można to jeszcze potwierdzić bo na podstawowych stracimy wielu stałych klientów tylko dla tego że zrobili na okręgówce badanie VAT.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Do tej pory okręgówki ciągle narzekały że podstawowe z rozszerzeniami zabierały klientów z gazem, powypadkowe, z zagranicy. Teraz w tym jednym chociaż przypadku wróciło uprzywilejowanie stacji okręgowych, z czego jak się domyślam będą one szczęśliwe.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

z czego jak się domyślam będą one szczęśliwe.

 

Na pewno nie w gorzowie, bo tam chyba to prawo jakieś inne :x ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
 Share


×
×
 • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.