Skocz do zawartości
LimonQ

[Poradnik] Masa własna w pojazdach sprowadzonych z zagranicy (ustalenie przed 1-szą rej. w kraju)

Rekomendowane odpowiedzi

LimonQ
Napisano (edytowane)
 

 

Witam serdecznie was drodzy koledzy i koleżanki.
 
Chciałem wam w skrócie objaśnić jakie wartości masy własnej powinny być wpisane na zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym przed 1-szą rejestracją w kraju.
Jak dobrze wiecie, u nas w kraju, masa własna w dowodzie rejestracyjnym wpisywana jest bez kierującego i jego bagażu natomiast w innych krajach wartość wpisana w dowodzie rejestracyjnym obejmuje kierowce i jego bagaż gdyż dane te są przenoszone do dokumentu np. z świadectwa zgodności WE - parlament UE opisuję dokładnie wartości:

Masa pojazdu z nadwoziem i sprzęgiem w przypadku pojazdu ciągnącego kategorii innej niż M1, w stanie gotowym do jazdy lub masa podwozia z kabiną, jeżeli producent nie wyposaża w nadwozie i/lub ze sprzęgiem (z materiałami eksploatacyjnymi i innymi płynami z wyjątkiem zużytej wody, narzędziami, kołem zapasowym i kierowcą oraz, w przypadku autobusów, masą członka załogi, o ile przewidziano dla niego miejsce siedzące) (o ) (maksimum i minimum dla każdej wersji) - źródło: Dyrektywa Parlamentu UE 2007/46/WE


Polskie przepisy mówią natomiast:

w rubryce przy kodzie G – wpisuje się masę własną pojazdu, określoną jako masę pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego, wyrażoną w kg;  - źródło: Dz. U. z 2016 r. poz 1088 - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.


Dlatego m.in. przy pierwszej rejestracji nowego pojazdu w kraju do rejestracji nowego pojazdu, producent pojazdu wystawia dokument o nazwie: Oświadczenie o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów (załącznik numer 8), na którym producent podaje masę własną zgodną z przepisami panującymi w naszym kraju (-75kg od masy własnej podanej w świadectwie homologacji).
 
Poniżej macie informacje jakie wartości wpisywane są w poszczególnych krajach wraz podstawami prawnymi. Mam nadzieje że informację będą wam pomocne i będziecie z nich korzystać :-)  Zapraszam do lektury.

________________________________________ 

 

Austria 


Przepisujmy wartość masy własnej [G] z dowodu rejestracyjnego.

§ 1k. W przypadku pojazdów należących do kategorii określonych w 2007/46 / WE, 2002/24 / WE, 2003/37 / WE lub rozporządzeniach (UE) nr 167/2013 lub 168/2013 i dla których jeden działa UE ma określić masy, waga netto zostanie ustalona zgodnie z następującymi zasadami:


1. w przypadku pojazdów kategorii M1, M2, M3, N1, N2 i N3: nośność jest rzeczywistą masą pojazdu określoną w art. 2 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1230/2012, Dz.U. L 353 z 21.12.2012, s. 31 lub, jak wskazano w certyfikacie zgodności WE, minus 75 kg;
2. w przypadku pojazdów kategorii O1, O2, O3 i O4: ciężar własny jest rzeczywistą masą pojazdu określoną w art. 2 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1230/2012, Dz.U. L 353 z 21.12.2012, s. 1. zgodnie z certyfikatem zgodności WE;
3. dla pojazdów kategorii L, homologowanych zgodnie z przepisami dyrektywy 2002/24 / WE: nośność jest masą pojazdu gotowego do jazdy, zgodnie z pkt 2.1 załącznika II do dyrektywy 2002/24 / WE;
4. w przypadku pojazdów kategorii L, homologowanych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 168/2013: nośność to rzeczywista masa pojazdu zgodnie z definicją w art. 2 ust. 29 rozporządzenia (UE) nr 44/2014, Dz.U. L 25, 28.1.2014, s. 1 lub jak określono w certyfikacie zgodności WE, mniej 75 kg;
5. w przypadku pojazdów kategorii T i C masa własna jest masą nieobciążoną w stanie gotowym do jazdy, zgodnie z pkt 2.1.1 załącznika I do dyrektywy 2001/3 / WE, dyrektywą 2003/37 / WE lub pkt 4.1.1.1. załącznika I (5) lub sekcji 2 załącznika III do rozporządzenia (UE) 2015/504, mniej niż 75 kg; 6-ty w przypadku pojazdów kategorii R i S: masa własna jest masą własną w stanie gotowym do jazdy, zgodnie z pkt 2.1.1 załącznika I do dyrektywy 2003/37 / WE lub pkt 4.1.1.1. załącznika I (5) lub załącznika III (2), wzór 2 do rozporządzenia (UE) 2015/504. Jeżeli w certyfikacie zgodności pojazdu lub w dokumencie informacyjnym podano zakres masy dla wariantu / wersji lub wersji danego pojazdu, stosuje się maksymalną wartość do określenia ciężaru własnego; Jeżeli rzeczywista masa pojazdu jest wskazana w świadectwie zgodności pojazdu, do określenia masy netto stosuje się określoną rzeczywistą masę pojazdu. Rzeczywistą wartość mieszczącą się w granicach określonego zakresu masy można przyjąć za podstawę do określenia wagi netto, jeżeli została ona określona poprzez ważenie na skalibrowanej wadze lub przez obliczenie.


§ Podstawy prawne (źródło): prawo o ruchu drogowym, określenie ciężaru własnego pojazdu
Strony "www" wartę uwagi: wzory dowodów rejestracyjnych, sprawdź dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym

________________________________________ 

 

Belgia


Odejmujemy -75 kg od podanej wartości masy własnej [G] w dowodzie rejestracyjnym.

112. „masa pojazdu gotowego do jazdy” oznacza masę pustego pojazdu z nadwoziem oraz urządzenia sprzęgającego w przypadku pojazdu ciągnącego, w warunkach jazdy, lub masę podwozia z kabiną, jeżeli producent nie nadwozie i / lub urządzenie sprzęgające (z płynem chłodzącym, smarami, 90% paliwa, 100% innych płynów z wyjątkiem ścieków, narzędzi, koła zapasowego i kierowcy (75 kg), a dla autobusów i autokarów masa pasażera kg), jeśli w pojeździe znajduje się miejsce pasażera);


§ Podstawy prawne (źródło): dekret królewski zawierający ogólne przepisy dotyczące wymagań technicznych, które muszą spełniać samochody, ich przyczepy i akcesoria bezpieczeństwa
Strony "www" wartę uwagi: wzory dowodów rejestracyjnych, sprawdź sytuacje pojazdu (wpisz numer VIN w polu "Situation de votre véhicule" i naciśnij enter)

________________________________________ 

 

Czechy


Odejmujemy -75 kg od podanej wartości masy własnej [G] w dowodzie rejestracyjnym.

o) masa w stanie gotowym do jazdy


1. dla pojazdów silnikowych:
masa pojazdu, którego zbiornik paliwa jest napełniony do co najmniej 90% jego pojemności, w tym masa kierowcy, paliwa i płynów, wyposażona w standardowe wyposażenie zgodnie ze specyfikacjami producenta oraz, jeśli jest zamontowana, masa nadwozia, kabiny, sprzęgła i koła zapasowego, a także narzędzia

2. w przypadku przyczepy:
masa pojazdu, w tym paliwo i ciecze, wyposażona w standardowe wyposażenie zgodnie ze specyfikacjami producenta oraz, jeśli jest zamontowana, masa nadwozia, dodatkowe urządzenie sprzęgające i koło zapasowe oraz narzędzie.


§ Podstawy prawne (źródło): rozporządzenie w sprawie zatwierdzenia kompetencji technicznych i warunków technicznych eksploatacji pojazdów na drogach
Strony "www" wartę uwagi: wzory dowodów rejestracyjnych 


________________________________________ 

 

Dania 


Odejmujemy -75 kg od podanej wartości masy własnej [G] w dowodzie rejestracyjnym.

Ciężar pojazdu z akcesoriami, z którymi zwykle wiąże się pojazd, jak również w pełni napełniony sprzętem operacyjnym i kierowca (75kg).


§ Podstawy prawne (źródło): szczegółowe przepisy dotyczące pojazdów
Strony "www" wartę uwagi: wzory dowodów rejestracyjnych 

________________________________________ 

 

Francja 


Przepisujmy wartość masy własnej [G1] z dowodu rejestracyjnego dla samochodów osobowych.
- Przy pozostałych rodzajach pojazdów, wpisujemy wartość wpisywaną pod pozycją [G]

(G) Masa eksploatacyjna (G1 + 75) (kg):  - masa z kierowcą


(G.1) Krajowa masa własna (GV) ) (kg): - masa bez kierowcy


§ Podstawy prawne (źródło): rozporządzenie z 14 maja 2014 r. dotyczące wstępnej kontroli zgodności pojazdów o DMC mniejszej lub równej 3,5 tony
Strony "www" wartę uwagi: wzory dowodów rejestracyjnych

________________________________________ 

 

Hiszpania 


Odejmujemy -75 kg od podanej wartości masy własnej [G] w dowodzie rejestracyjnym.

1.2. Masa w stanie gotowym do jazdy: wynik dodania do tary standardowej masy kierowcy wynoszącej 75 kg, a dla autobusów i autokarów masa pasażera wynosząca 75 kg, jeżeli jest przewożona, jest traktowana jako masa w stanie gotowym do jazdy.


§ Podstawy prawne (źródło): dekret królewski 2822/1998 z 23 grudnia, zatwierdzający ogólne przepisy dotyczące pojazdów
Strony "www" wartę uwagi: wzory dowodów rejestracyjnych

________________________________________ 

 

Holandia 


Dla samochodu osobowego odejmujemy -75 kg od podanej wartości masy własnej [G] w dowodzie rejestracyjnym.

Jest to masa pojazdu w stanie gotowym do użycia (i nieobciążonym), w tym płyn chłodzący, smary, paliwo (90% wypełnienia), koło zapasowe zamontowane przez producenta, wszelkie narzędzia i kierowca.


§ Podstawy prawne (źródło): oficjalna strona organu rejestrującego pojazdy - RDW
Strony "www" wartę uwagi: wzory dowodów rejestracyjnych, sprawdź dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym

________________________________________ 

 

Niemcy 


Odejmujemy -75 kg od podanej wartości masy własnej [G] w dowodzie rejestracyjnym.

Masa własna to masa pojazdu operacyjnego bez wymiennych nośników (pojemniki zaprojektowane i przystosowane do przyjmowania ładunków i używane na różnych pojazdach transportowych, takich jak kontenery, nadwozia wymienne), ale z 90-procentowym pełnym wbudowanym zbiornikiem paliwa i 100% Systemy z wypełnieniem procentowym dla innych cieczy (z wyjątkiem używanych systemów wodnych), w tym ciężar całego sprzętu w fabryce (na przykład zapasowe koła i opony, części zamienne, narzędzia, podnośniki, gaśnice, panele wsuwane, ramy plandekowe z wieszakami i plandekami plandekowymi, plandeki, urządzenia antypoślizgowe , Ciężar ładunku), w innych pojazdach silnikowych niż pojazdy silnikowe zgodnie z § 30a ust. 3 plus 75 kg jako masa kierowcy. Wymienne nośniki ładunku, które łączą pojazdy lub przenoszą siły pociągowe, są częściami pojazdu.


§ Podstawy prawne (źródło): przepisy dotyczące wydawania zezwoleń na ruch drogowy (StVZO) § 42 Obciążenie przyczepy za pojazdami silnikowymi i masa własna
Strony "www" wartę uwagi: wzory dowodów rejestracyjnych 

________________________________________ 

 

Szwajcaria 


Odejmujemy -75 kg od podanej wartości masy własnej [G] w dowodzie rejestracyjnym.

1 „Masa własna” oznacza masę gotowego do użycia, nieobciążonego pojazdu z płynem chłodzącym oraz smarem i paliwem (co najmniej 90% napełnienia paliwa określonego przez producenta lub producenta), w tym: 


a. wszelkie dodatkowe wyposażenie, takie jak koło zapasowe, zaczep przyczepy i narzędzie; 
b. dowolnego wyposażenia opcjonalnego; 
c. kierowce, którego waga wynosi 75 kg. 
1 1. W przypadku pojazdów z nadwoziami wymiennymi (art. 66 ust. 1) projekt nie jest brany pod uwagę przy określaniu ciężaru pustego. 2


§ Podstawy prawne (źródło): rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych pojazdów drogowych
Strony "www" wartę uwagi: wzory dowodów rejestracyjnych 

________________________________________ 

 

Szwecja 


Odejmujemy -75 kg od podanej wartości masy własnej [G] w dowodzie rejestracyjnym.

Masa własna to waga samochodu „gotowego do jazdy”, w tym kierowcy. Obciążenia pasażerów nie są wliczane.


§ Podstawy prawne (źródło): oficjalna instrukcja organu rejestrującego
Strony "www" wartę uwagi: wzory dowodów rejestracyjnych 


________________________________________ 

 

Włochy 


Przepisujemy dane masy własnej z dowodu rejestracyjnego (dla samochodu osobowego, motocykla, dane te zawarte są w miejscu na adnotacje na dokumencie). Masa własna w pozycji [G] dla samochodu osobowego, motocykla nie jest wpisywana, gdyż zgodnie z definicją jest to masa z kierowcą.

1.1. definicje


          Masa w stanie gotowym do jazdy: masa pojazdu z nadwoziem
          kolejność uruchamiania (w tym płyn chłodzący,
          smary, paliwo, koło zapasowe, sprzęt i kierowca).[/i]


§ Podstawy prawne (źródło): załącznik do ustawy
Strony "www" wartę uwagi: wzory dowodów rejestracyjnych

________________________________________
Autor: RC  
 

Edytowane przez Jacdiag
  • Polub 1
  • Piwo 10
  • Lubię 5

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
cezary

pewnie niejednemu się przyda, niejeden może się zreflektuje i zacznie poprawnie wpisywać, a dla Ciebie za wkład pracy :OK:

  • Piwo 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop

Gdybyś podał jeszcze źródło tych materiałów to informacja na pewno zyskała by na wartości.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
LimonQ

Źródło jest własne, staram się wam dać informacje/ustawy z krajów które wpisują te dane do dowodów rejestracyjnych (oczywiście oficjalne źródła), czasami jednak ciężko odszukać wszystkie potrzebne materiały.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop

 

No chwali się poświęcone zaangażowanie i staranność przygotowanych materiałów. Teraz spojrzałem, że dałeś w niektórych przypadkach linki do zagranicznych aktów prawnych. Jest OK.

Generalnie jednak szukanie czegoś na tym forum to jest wielka tragedia i boję się, że to ucieknie za jakiś czas wszystkim.

Proponuję, żebyś umieścił to na prawdziwym forum dla diagnostów, gdzie jest fajnie usystematyzowana baza wielu ciekawych materiałów, aktów prawnych itd.

Wirtualnego piwa nie stawiam, bo właśnie widzę, że przy Austrii wpisałeś oznaczenie "PE" (zamiast "A"), także zakładam, że masz już dość na dzisiaj ?

  • Piwo 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
cezary
3 minuty temu, blakop napisał:

szukanie czegoś na tym forum to jest wielka tragedia i boję się, że to ucieknie za jakiś czas wszystkim

i tu zgadzam się w całości z @blakop-em , dlatego skopiowałem sobie link do prywatnych wiadomości i doradzam innym którym zrobić to samo, zawsze będzie jak znalazł.:wink:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Iamthelaw

Jak najbardziej dobra robota i dla nas oczywista oczywistość.
Jednak już wielokrotnie szarpałem się z WK za niezgodność między zagranicznym dowodem a moim badaniem, mimo jasnego opisu w uwagach, skąd ta różnica wynika. Nawet wydruki z katalogu ITS nie pomagały.


Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka

  • Piwo 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
LimonQ
19 godzin temu, Iamthelaw napisał:

Jednak już wielokrotnie szarpałem się z WK za niezgodność między zagranicznym dowodem a moim badaniem

Dlatego trzeba pokazać kto ma racje i nie ulegać takim pracownikom urzędu, zawsze można im powiedzieć: "a zastanawiała się pani/pan czemu do nowego pojazdu daje się oświadczenie o danych niezbędnych do rejestracji? i czemu jest tam inna masa niż na świadectwie homologacji?" :-)

 

Dziękuje za słowa otuchy, pracuje nad następnymi państwami, wkrótce aktualizacja, postaram się wam to umieście w pliku .pdf żebyscie mogli sobie druknąć i miało to sens :-)

Cytat

Masa własna to masa pojazdu operacyjnego bez wymiennych nośników (pojemniki zaprojektowane i przystosowane do przyjmowania ładunków i używane na różnych pojazdach transportowych, takich jak kontenery, nadwozia wymienne), ale z 90-procentowym pełnym wbudowanym zbiornikiem paliwa i 100% Systemy z wypełnieniem procentowym dla innych cieczy (z wyjątkiem używanych systemów wodnych), w tym ciężar całego sprzętu w fabryce (na przykład zapasowe koła i opony, części zamienne, narzędzia, podnośniki, gaśnice, panele wsuwane, ramy plandekowe z wieszakami i plandekami plandekowymi, plandeki, urządzenia antypoślizgowe , Ciężar ładunku), w innych pojazdach silnikowych niż pojazdy silnikowe zgodnie z § 30a ust. 3 plus 75 kg jako masa kierowcy. Wymienne nośniki ładunku, które łączą pojazdy lub przenoszą siły pociągowe, są częściami pojazdu.

 

‼️Odejmujemy 75 kg o najwyższej wartości podanej w dowodzie rejestracyjnym.

 

  • Lubię 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
leski66

Dopytam ( dla pewności ) - czyli jak w DR z Niemiec przy G stoją dwie wartości np " G. 1200-1300 " to odejmujemy od 1300 kg wartość 75 kg ( a  wartość 1200 w ogóle Nas nie obchodzi ) Tak ?:wink: Dziękuję.

----------------------------------------

W dniu 10.05.2019 o 17:10, LimonQ napisał:

postaram się wam to umieście w pliku .pdf żebyscie mogli sobie druknąć i miało to sens :-)

Trzymam za słowo :wink:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Paprock
29 minut temu, leski66 napisał:

Tak ?:wink: Dziękuję.

 

Nie! :wink:

- po pierwsze primo, wielką literę stosujemy w korespondencji, gdy mamy ochotę, tudzież kulturę wyrazić komuś szacunek. Przykładowo: "mój Ty cudzie z dużym biustem".

- po drugie primo, masa podana w widełkach wskazuje na jej różnorakość w zależności od wyposażenia. I tak wszelkiego rodzaju klimatroniki, korbotroniki, szyberdachy i podobne wynalazki są bliżej górnej granicy i wtedy siedemdziesiąt pięć kilogramów odejmowałbym od tysiąca trzystu kilogramów, no a w przypadku golca to masę szofera ujmowałbym z tysiąca dwustu kilogramów. No takie moje zdanie. Zawsze kombinuję tak, żeby z pięćset kilogramów ładowności wyszło w standardowej budzie auta osobowego.

 

"Dżaźnią" mnie strasznie wielkie suvy, crossovery, kombiaki z ładownością ledwie 400 kilogramów, ale szczerze jak widzę takie coś na kolejnym badaniu, to... w nosie mam i nie poprawiam. Podobnie nieprzeliczone naciski traktuję. :silent:

  • Super 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
leski66
40 minut temu, Paprock napisał:

- po pierwsze primo (...)

I tego właśnie ( od dawna ) mi brakowało, a ogólnie Dziękuję za wyjaśnienie :wink:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
luk

Ciekaw jak WK do tego podejdzie , czuje ze bedzie wiele telefonów i pogawędek. Dla nich to do w DR to święte  

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
LimonQ

Dlatego trzeba im odpowiadać pytaniem na pytanie: "dlaczego Pani ma oświadczenie o danych niezbędnych do rejestracji i ewidencji przy nowych pojazdach?" A jak się bedą upierać przy swoim to... zawsze można im wpisać na zaświadczenie "na polecenie WK w zaświadczeniu wpisano masę własną liczoną wraz z kierowcą" :-)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
aboz

Od dłuższego czasu stosuję regułkę "Masę własną określono na podstawie ustawy PORD - bez kierującego 75 kg". Telefony się prawie skończyły, a jak jakiś się pojawia, to odsyłam do danych homologacyjnych.

  • Lubię 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Paprock

Postępuję identiko, z tym że regułkę mam bardziej rozbudowaną o zdanie, że parametr G w zagranicznym dowodzie jest to masa pojazdu gotowego do jazdy, a szczegóły tego parametru rozpisano w wytycznych unijnych, na podstawie których auto otrzymało homologację - patrz numer homo.  I też spokój w temacie. ;-)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
cezary

też wpisuję formułkę, którą kiedyś zapodał @Paprock, z niewielką zmianą (prawa autorskie :silent:), ale tak się zastanawiam, po co to wpisywać? przecież jest to zawarte, jak tu wyżej nadmieniono w PoRD, a urzędnicy WK znają definicję z ustawy, chyba tak dla własnego poczucia, że wiemy jak być powinno, ale zarazem z pewną dozą nieufności dla wiedzy urzędników, mimo tego, że wiemy, że Oni wiedzą. :giggle::faint:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
blakop

Chodzi o to żeby oni wiedzieli, że Ty wiesz :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Kryczynski A

Masę własna bez kierowcy stosujemy od 2014 r jest to zalecenie naszego WK często są telefony z innych WK aby poprawić tak jak jest na dowodzie zagranicznym ale mamy wsparcie w tym temacie naszego starostwa , który potwierdza prawidłowość naszych badan jednak jest uciążliwe .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.