Skocz do zawartości

Diagnosta w SKP na zlecenie?


Włodzimierz

Rekomendowane odpowiedzi

Czy pracownik mający wszystkie uprawnienia do wykonywania zawodu diagnosty, prowadzący własną działalność, może wykonywać badania techniczne zgodnie z uprawnieniami w innej stacji na zlecenie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • Odpowiedzi 110
 • Created
 • Ostatniej odpowiedzi

Top Posters In This Topic

 • danielg539

  8

 • biker100

  8

 • JANUSZ60

  7

 • Norbert Jezierski

  6

Ja nie słyszałem o żadnym przepisie, który mówiłby, że takie coś jest zabronione.

Słowem - myślę, że bez problemów ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Poczekajmy jeszcze na kogoś, kto jest w podobnej sytuacji ...

 

Nie jestem pewien jedynie tego zlecenia - znam kilku diagnostów, którzy pracują dodatkowo np. na 1/2 etatu.

Trzeba zerknąć w wymagania dla SKP i zobaczyć definicję bycia zatrudnionym na SKP (może musi to być umowa o pracę ?). Jak będę miał troszkę czasu i sprawdzę - dam znać na forum ...

 

Działalność gospodarcza na pewno nie ma tu nic do rzeczy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A czy będąc zatrudnionym jako diagnosta w firmie która ma oddziały można ubiegać się o uprawnienia diagnosty np.w paru oddziałach.Czasami są nietypowe sytuacje, np dwóch diagnostów zachoruje i wtedy wskakuje ktoś z innego oddziału :| aby pomóc...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

moi koledzy pracują w MZK na cały etat , i jeszcze są zatrudnieni w mojej SKP i naszej drugiej SKP na czas urlopowy , jest to wszystko zgodne z przepisami

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy dobrze zrozumiałem? Jeśli nasz szef ma dwie stacje to w sytuacjach alarmowych mogę przejść na drugą stację na jakiś okres i potem znowu wrócić do korzeni.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W 100% jest to zgodne z przepisami - pod warunkiem oczywiście bycia na liście diagnostów czynnych na danej (drugiej) SKP.

No i nowe pieczątki ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 1 month later...

nie ma zakazu zatrudniania diagnosty na umowę zlecenie. Należy dopilnować jedynie formalność w Starostwie i jeśli praca ma być na kilku SKP to pieczątki odpowiednie do danej SKP.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 2 weeks later...

Osobiście miałem taką propozycję(w ramach urlopu wypoczynkowego)aby przejść na stację w innym starostwie.Nawet właściciel skp powiedział że Starosta wyda mi pozwolenie.Nia bardzo mi się to podobało i zrezygnowałem.Powodem tej propozycji był fakt iz jego diagności poszli na urlopy a ostatni diagnosta zachorował i miał do wyboru albo zamyka skp albo zatrudni innego diagnostę nawet na czas określony.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 4 weeks later...

Witam .Tradycyjnie wyjaśniam problem. Odpowiadam na pytanie czy diagnosta (przedsiębiorca) może pracować w drugiej stacji na umowę zlecenie.

 

Wymogi te reguluje art. 83 ust. 3 pkt 6 Prawa o ruchu drogowym. Przedsiębiorca może prowadzić stację kontroli pojazdów jeśli zatrudnia uprawnionych diagnostów.

 

W art. 83a ust. 3 pkt 6 Prawka, dalej jest powiedziane, iż w wpisie do rejestru działalności regulowanej podaje imiona i nazwiska zatrudnionych diagnostów.

 

Z tego punktu widzenia diagnosta musi być zatrudniony. Nie ma znaczenia czy jest przedsiębiorcą.

 

§19 (Dz. U. z 2003r. Nr 227, poz. 2250 z późn. zm.) określa, iż przedsiębiorca wpisany do rejestru działalności regulowanej winien poprosić Starostę o zgodę na pieczątki.

 

Zatem jeśli diagnosta pracuje na dwóch różnych stacjach winien posiadać w każdej stacji osobne pieczątki identyfikacyjne i imienne.

 

Najważniejsze jest tutaj słowa "zatrudniony". W zasadzie w tej sprawie autorytatywnie powienien się wypowiadać przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Bezdyskusyjnie reguluje zagadnienie zdaje się art 22 Kodeksu Pracy. Poszperałem trochę i zamieszczam oficjalną interpretację zatrudnienia na umowę zlecenie wydaną przez Państwową Inspekcję Pracy zamieszczoną na stronach www.pip.gov.pl

 

cytuję:Umowa zlecenia jest jedną z umów cywilnoprawnych, do których zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Jest to umowa starannego działania, której przedmiotem jest zobowiązanie do wykonania określonej czynności lub szeregu czynności na rzecz dającego zlecenie.

 

W umowie zlecenia brak charakterystycznego dla umowy o pracę podporządkowania i pozostawania w dyspozycji zlecającego, zaś wykonującemu zlecenie przysługują jedynie takie uprawnienia jakie wynikają z treści zawartej umowy. Ponieważ do umów zleceń nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy lecz Kodeksu cywilnego wykonawcy zlecenia nie przysługują uprawnienia pracownicze takie jak m. in. prawo do urlopu wypoczynkowego (chyba, że uprawnienie takie zapisano w umowie).

 

Jeżeli jednak umowa zlecenia wykonywana jest w warunkach podporządkowania, w określonym miejscu i czasie, osobiście (nie można w przypadku niemożności wykonywania zleconych czynności powierzyć ich innej osobie) i odpłatnie to należy uznać, iż umowa ta jest faktycznie umową o pracę.

 

Zgodnie bowiem z art. 22 Kodeksu pracy - przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem i zatrudnienie w tych warunkach jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.

 

Przepis ten zakazuje także zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną, która jest wykonywana w takich właśnie warunkach.

 

W opisanym stanie faktycznym, tak po rozwiązaniu umowy, a także w czasie jej trwania zleceniobiorca ma prawo wystąpić do Sądu Pracy z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy w miejsce umowy cywilnoprawnej oraz w przypadku ustalenia, iż umowa zlecenia była faktycznie umową o pracę żądać zasądzenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, ekwiwalentu z niewykorzystany urlop wypoczynkowy i in.

 

Sąd pracy rozstrzygnie, czy w zawartej umowie przeważają cechy umowy o pracę czy umowy zlecenia, a także – co w orzecznictwie sądów odgrywa istotną rolę – zawarcie jakiej umowy było wolą stron, gdyż – jak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 10 października 2003 r., sygn. akt I PK 466/02, opubl. w Prawie Pracy z 2004, nr 3, poz. 35) – „nadana umowie określona treść nie przesądza o charakterze łączącego strony stosunku prawnego, ale nie można zakładać, że strony, mające pełną zdolność do czynności prawnych, miały zamiar zawrzeć umowę o innej treści (umowę o pracę), niż tę, którą zawarły”.

 

koniec cytatu.

 

Formę zatrudnienia określa Prawo pracy: jako umowa o pracę na czas próbny, na czas określony, na stałe, na zastępstwo (głównie kobiet na macierzyńskim). Jest to prawidłowa forma zatrudnienia. Nie jest określony etat.

 

Umowa zlecenie jak wykazano nie jest formą zatrudnienia a jedynie umową cywilno-prawną na wykonanie danego zlecenia.

 

Zdaniem PIP jeśli umowa zlecenie będzie miała znamiona umowy o pracę czyli: podporządkowania, w określonym miejscu i czasie, osobiście (nie można w przypadku niemożności wykonywania zleconych czynności powierzyć ich innej osobie) i odpłatnie to należy uznać, iż umowa ta jest faktycznie umową o pracę. Jeżeli umowa zlecenie będzie miała cechę umowy o pracę to jest to dopuszczalne. Jednak pracownik nie ma praw wynikających z umowy o pracę tj. dodatkowe świadczenia, urlop itp.

 

Zatem przy zachowaniu przytoczonych przeze mnie przepisów diagnosta może pracować w jednej stacji na określony w umowie o pracę etat a w drugiej stacji pracować na umowę zlecenie mającej charakter umowy o pracę. Nad trzecią stacją to bym się zastanawiał i z pewnością jako organ nadzorczy podjął interwencję. Chodzi o czas pracy. W Polsce obecnie można pracować 40 godzin tygodniowo (było 42 później 41 o ile się nie mylę). Zatem jeśli łączna ilość umów i etatów przekroczy czas pracy wóczas jest to niedopuszczalne.

Kwestię dyskusji o nadgodzinach przesyłamy do inspektorów PIP, którzy decydują czy pracodawca bądź diagnosta nie naruszyli czasu pracy. Przypominam, iż od niedawna pracodawca ma obowiązek prowadzić szczegółową ewidencję czasu pracy i nadgodzin, gdzie szczegółowo zapisuje się co do minuty ile diagnosta przepracował i nie ma to nic wspólnego z listą obecności, której pojęcie nie występuje w Kodeksie pracy.

 

Liczę, iż odpowiedź ta wyczerpuje zadane pytanie i pomogłem w rozwianiu wątpliwości.

 

PS. 1 Marzy mi się odpowiedź w 3 zdaniach, ale jeszcze nigdy mi się to nie udało. Wasze pytania wymagają ode mnie starannego wskazania podstawy prawnej, żeby ktoś nie powiedział a inspektor M z Bydgoszczy twierdzi tak: (...). Dlatego przystaczam przepisy by to one za mnie mówiły.

 

Owszem w Bydgoskich stacjach wydaliśmy zgody na pracę i pieczęcie diagnostów w dwóch stacjach jednocześnie i uważamy że jest to zgodne z przepisami. Jest jeden przypadek pracy w trzech stacjach na zasadzie pracy w dwóch jednocześnie a w trzeciej na zastępstwo. Łączny czas pracy nie przekracza wówczas 40 godzin tygodniowo. W zasadzie jak nie ma takiej potrzeby nie sprawdzamy formy zatrudnienia. Jeśli zależy jednak komuś na spokojnym uzyskaniu uprawnień diagnosty doradzam zatrudnienie na umowę o pracę dlatego, że przy wydawaniu nowego uprawnienia wymagane jest świadectwo pracy, które ciężko uzyskać przy umowie zlecenie i później będą niepotrzebne przepychanki. No chyba, że w tym samym czasie było się zatrudnionym na umowę o pracę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wierze. Myślałem, że tylko mi "odbija", że o 3 nad ranem w niedzielę zamiast spać z żonką to siedzę na forum diagnostów.

 

Odpowiadając. Ilu stacja ma zatrudniać diagnostów regulują przytoczone na wstępie art. 83 i 83A Prawka. Określa on liczbę mnogą, iż przedsiębiorca zatrudnia diagnostów co oznacza, iż musi ich być minimum dwóch.

 

Swojego czasu projekty chciały określić liczbę diagnostów w stacji podstawowej i okręgowej ale nie przeszło to i zostało w każdym przypadku zatrudnienie przynajmniej 2 diagnostów.

 

I dobranoc. ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

przykładowo - ja pracuje na stacji MON i rozporządzenie o badaniu tych pojazdów mówi

że stacja musi zatrudniać minimum 2 uprawnionych diagnostów aby otrzymać możliwośc

wykonywania badań

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 2 years later...

Ja jestem zatrudniony na 3 Stacjach - dwóch okręgowych i trzeciej podstawowej. Wszystkie te stacje należą do jednej firmy. Niedługo będzie jeszcze jedna - okręgowa i podejrzewam, że również tam będę diagnostą. ;) Ale czy to tak dobrze? :roll: Można zwariować. :-|

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja jestem zatrudniony na 3 Stacjach - dwóch okręgowych i trzeciej podstawowej.
Niedługo będzie jeszcze jedna - okręgowa i podejrzewam, że również tam będę diagnostą. Ale czy to tak dobrze?

Widać po tym przykładzie , jak niektórzy pracodawcy sobie sprytnie układają swoje sprawy .

Ale czy to tak dobrze? Można zwariować.

Potrzeba tu chyba jakiś przepisów stabilizujących , celem wyeliminowania, niektórych sposobów zatrudniania diagnostów .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja również jestem zatrudniony u jednego pracowadcy który posiada 3 stacje. Na jednej pracuję "normalnie" a w pozostałych na zasadzie zastepstwa..

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na ilu stacjach byś nie pracował u jednego pracodawcy to pensja i tak jest taka sama.Tak jest u mnie. Mamy dwie stacje i na obydwie uprawnienia mimo,że podlegamy innym starostwom.Jak się szefowi podoba dziś jesteś tutaj a za miesiąc tam.

Fajny jest ten świat. :lol::lol::lol::lol:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

(...)Na jednej pracuję "normalnie" a w pozostałych na zasadzie zastepstwa..

 

Rozumiem, że na każdą stację masz wyrobioną pieczątkę. :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy takich zapędach , pracodawca może mieć 5 SKP , i zatrudniać tylko 5 diagnostów , lawirując ich etatami

 

[ Dodano: 02-01-2008, 22:55 ]

Chyba coś się wymknęło z pod kontroli zatrudnień

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


×
×
 • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.